İngilizce Kelime Soruları İle İngilizce Çalışmak


İngilizce kelimeler ezberleyen ve ezberinde ne kadar başarılı olduğunu görmek isteyenler için İngilizce kelime soruları kişinin kendisini test ettiği ve henüz yeterince ezberleyemediği kelimeleri tespit ettiği sorulardır. Özellikle sınavlara hazırlanırken İngilizce kelime soruları kitapları edinmek, testler çözmek sınav başarısını oldukça yükseltmektedir. İngilizce kelime sorularında boşluğa uygun kelimeyi seçme, cümleyi uygun kelime ile tamamlama gibi farklı kelime soruları ile kelime bilgisi ölçülmektedir. İngilizce kelimeleri ezberlemek İngilizce çalışılırken çoğu insana en zor gelen bölümlerdendir. Kelime hazinesi genişletilerek ve gramer kuralları öğrenilerek İngilizce öğrenmede adım-adım aşama kaydedilir. Bu bağlamda İngilizce kelime soruları kelimenin tam manası ile öğrenilip öğrenilmediğini test etme bakımından önemlidir. İngilizce kelime sorularına birkaç örnek vererek daha anlaşılır kılmak istiyoruz.

Örnek 1

Do you …… to school by bus?

  1. Read B) Watch  C) Go  D) Play

Cümlenin genel anlamına bakıldığında okula otobüsle gitme anlamı çıkıyor. Bu durumda “go” fiili doğru seçenek olacaktır. “Okula otobüsle mi gidersin?”

Örnek 2

I need a…..of bread

  1. Bottle B) Loaf  C) Can  D) Coup

Bu cümlede ekmek kelimesi ve need ihtiyaç fiili bulunmaktadır. Şıklardaki kelimelere bakıldığında bootle ( şişe ), loaf ( somun ), can ( e bilmek ) ve coup ( fincan ) anlamlarını incelediğimizde en doğru seçeneğin loaf ( somun ) olduğunu görüyoruz. “Bir somun ekmeğe ihtiyacım var.”

Örnek 3

Which one is different? ( Hangisi farklıdır? )

  1. Wonderful B)  Unpleasant  C)  Relaxed  D)  Beautiful

Bu soruda ise kelimenin yapı ve görev bakımından farklı olanını bulmanız gerekmektedir. Bunun için de kelimenin anlamını bilmeniz zorunludur. Aksi takdirde farklı kelimeyi bulmak imkansız olacaktır. Wonderful ( harika ), unpleasant ( hoş olmayan ), relaxed ( rahat ), beautiful ( güzel ) demektir.  Her üç kelime olumlu bir durumu anlatırken, unpleasant ( hoş olmayan ) kelimesi olumsuz bir niteleme yapmaktadır. Bu durumda farklı olan kelime “unpleasant” tır.

Gördüğünüz gibi İngilizce kelime soruları kelime öğrenmede beyni zorlayan ve etkili bir kelime öğrenme sağlayan bir yöntemdir. Bolca İngilizce kelime soruları çözülerek kelime dağarcığı genişletilebilir.

Son Yazılar