İngilizce Kelime Yapısı Nedir, Kelime Nasıl Çalışılır?


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizcede cümleler Türkçede olduğu gibi fiilin cümlenin sonunda kullanıldığı bir yapıda değildir. İngilizce cümlelerde sıralama Özne + yüklem + tümleç şeklinde olup fiili cümlenin ortasındadır. İngilizce kelimeler de yapılarına ve görevlerine göre çeşitlenmektedir. İngilizce kelime yapısı bakımından genel olarak isim, fiil, sıfat ve zarf olarak çeşitlenmektedir. İngilizce öğrenilirken kelime ezberleme ile başlayan süreçte kelimelerin ve cümlelerin yapılarına dikkat edilmeli, kelimelerin cümle içindeki görevlerine uygun kullanımına özen gösterilmelidir. Fiil yapısındaki bir kelimeyi özne olarak kullanamazsınız. Kelime yapı olarak bir eylemi anlatıyorsa sadece fiil olarak kullanılabilir. İngilizce kelime yapısı iyi bilinirse cümle içinde veya pratik yaparken de yerli yerinde kullanımı sağlar.

Werb-Fiil olan kelimeler

Go: Gitmek

Come: Gelmek

Read: okumak

Speak: Konuşmak

We go to school everyday ( Biz her gün okula gideriz). “Go” kelimesi fiil olarak kullanılması gereken yerde özneden sonra kullanılmıştır.

He reads adventure boks ( O macera kitapları okur ) Okumak fiili ola “read” üçüncü tekil şahıslarda geniş zamanda “s” takısı alarak reads şeklinde kullanılmaktadır. Örnekte görüldüğü gibi özneden sonra kullanılarak doğru bir cümle kurulmuştur.

Noun-İsim olan kelimeler

Bag: Çanta

Chair: Sandalye

Table: Masa

Window: Pencere

İsim olan kelimeler fiilden sonra kullanılmakta, anlam bakımından kargaşa yaratılmadan doğru yere konumlandırılmaktadır.

There is a book on the table ( Masanın üstünde bir kitap var )

Ali is sitting on the chair ( Ali sandalyede oturuyor )

Adjective- Sıfat olan kelimeler

Young: Genç

Beautiful: Güzel

Old: Yaşlı

Short: Kısa

Sıfat olan kelimeler İngilizce kelime yapısı olarak bir nesneyi veya kişiyi nitelendirdiğinden neyi nitelendiriyorsa o kelimenin önünde kullanılır.

I have a young father ( Genç bir babam var )

She is e beautiful girl ( O güzel bir kız )

Pronouns-Zamir olan kelimeler

You: Sen

That: o

Himself: kendisi

Zamir olan kelimeler fiilden sonra kullanılan kelimelerdir.

I love him very much ( Onu çok seviyorum )

I read that book ( O kitabı okurum )

Conjunctions- Bağlaç olan kelimeler

And: Ve

Or: Veya

So: Bu nedenle

But: Ama fakat

Bağlaç olan kelimeler iki cümle arasında kullanılan ve anlam bakımından cümleleri birbirine bağlayan kelimelerdir.

I’m ill, so I’m not going to the cinema today ( Hasyatım, bu yüzden bugün sinemaya gitmiyorum )

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.