İngilizce Fiillerin 2. Halleri


İngilizcede fiil olan kelimelerin düzenli veya düzensiz oluşuna göre ikinci halleri değişmektedir. Düzenli fiillerde İngilizce kelimelerin 2. halleri  -d, -ed, -ied takısı alırken, düzensiz fiillerde böyle bir kural yoktur. Fiilin yazılışı ve okunuşu tamamen değişir. Şimdi en çok kullanılan düzenli ve düzensiz fiillere örnekler verelim.

İngilizcede en çok kullanılan düzenli fiiller

Birinci Hali      İkinci Hali        Anlamı

 • Answer           Answered       Cevap vermek
 • Clean              Cleaned          Temizlemek
 • Decide            Decided          Karar vermek
 • Follow            Followed        Takip etmek
 • Help                Helped            Yardım etmek
 • Live                 Lived               Yaşamak
 • Need               Needed           İhtiyaç duymak
 • Open               Openede         Açmak
 • Play                 Played             Oynamak
 • Start                Started            Başlamak
 • Talk                 Talked             Konuşmak
 • Use                 Used               Kullanmak
 • Visit                Visited            Ziyaret etmek
 • Want              Wanted          İstemek
 • Work               Worked           Çalışmak

 

İngilizcede en çok kullanılan düzensiz fiiller

Birinci Hali      İkinci Hali        Anlamı

 • Be                   Was/Were      Olmak
 • Become          Became          Olmak
 • Buy                 Bought           Satın almak
 • Come              Came              Gelmek
 • Do                   Did                  Yapmak
 • Drink               Drank              İçmek
 • Drive               Drove              Sürmek
 • Eat                  Ate                  Yemek yemek
 • Feel                Felt                 Hissetmek
 • Find                Found             Bulmak
 • Forget             Forgot             Unutmak
 • Get                 Got                 Elde etmek
 • Give                Gave               Vermek
 • Go                   Went              Gitmek
 • Have               Had                 Sahip olmak
 • Know              Knew              Bilmek
 • Leave              Left                 Ayrılmak
 • Lie                   Lay                Yalan söylemek
 • Lose                Lost               Kaybetmek
 • Make              Made              Yapmak
 • Meet               Met                 Buluşmak görüşmek
 • Ride                Rode               Binmek
 • Run                 Ran                 Koşmak
 • Say                  Said               Söylemek
 • Send                Sent              Göndermek
 • Sing                 Sang             Şarkı söylemek
 • Sleep               Sleept            uyumak
 • Speak              Spoke            Konuşmak
 • Stand              Stood              Ayakta durmak
 • Swim               Swam             Yüzmek
 • Take                Took              Almak
 • Wear              Wore              Giyinmek
 • Understand    Understood    Anlamak
 • Write              Wrote             Yazmak

 

İngilizce kelimelerin 2. halleri cümle içinde nasıl kullanılır şimdi onlara bir göz atalım.

 

Örnek 1

They speak English (Onlar İngilizce konuşur)

They spoke English (Onlar İngilizce konuştu)

 

Örnek 2

 

I do my homework (Ödevimi yaparım)

I did my homework (Ödevimi yaptım)

 

Örnek 3

I buy blue dress (Mavi elbise satın alırım)

I bought blue dress (Mavi elbise satın aldım)

 

Örnek 4

You have a big house (Senin büyük bir evin var)

You had a big house (Senin büyük bir evin vardı)

 

ÖZET

Wear İkinci Hali Nedir?

İngilizce’de Wear kelimesinin ikinci hali wore’dur. Wear kelimesinin anlamı ise giyinmektir.

Visit İkinci Hali Nedir?

İngilizce’de visit kelimesinin ikinci hali visited’dur. Visit kelimesinin anlamı ise ziyaret etmektir.

Go İkinci Hali Nedir?

İngilizce’de go kelimesinin ikinci hali went’dur. Go kelimesinin anlamı ise gitmektir.

Do 2. Hali Nedir?

İngilizce’de do kelimesinin ikinci hali did’dur. Do kelimesinin anlamı ise yapmaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar