İngilizce Kişilik Sıfatları


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Günlük konuşmalarda en çok kullanılan kelimelerden olan sıfatlar, canlı cansız her varlığı tanımlayan kelimelerdir. Bugün personality adjectives yani kişilik sıfatları üzerinde duracağız. Kişilik ve karakter özelliklerini belirten sıfatları ve anlamlarını verecek, örnek cümlelerle kullanılış şeklini anlatacağız.

En Çok Kullanılan İngilizce Kişilik Özelikleri

Kişilik sıfatlarını gruplandırarak vermekte fayda var. Zira bu sıfatlardan bazıları olumlu iken bazıları olumsuz karakterleri yansıtıyor. Pozitif ve negatif olan sıfatları ayrı şekilde listeledik, sıfatların kullanımı ile ilgili diğer gramer konularında detaylı bilgiler bulabilir, örnek cümleleri görebilirsiniz.

İngilizce Pozitif Sıfatlar

Cheerful-Neşeli

Brave-Cesur

Optimistic-İyimser

Reliable-Güvenilir

Talkative-Konuşkan

Friendly-Cana yakın, arkadaş canlısı

Lively-Neşeli

Modest-Mütevazı

Sensitive-Duygusal

Childsh-Çocuksu

Proud-Gururlu

Punctual-Dakik

Clever-Akıllı

Honest-Dürüst

Sympathetic-Sıcakkanlı

Cautious-Tedbirli

Easygoing-Geçinmesi kolay

Gentle-Nazik

Nice-Hoş

Hard working-Çalışkan

Pretty-Hoş, sevimli

Outgoing-Girişken

Mature-Olgun

Ambitious-Hırslı

Disciplined-Disipinli

Attentive-Özenli

Toughtful-Düşünceli

Shy-Utangaç

Timid-Çekingen, ürkek

Trusworthy-Güvenilir

Generous-Cömert

Dainty-Zarif

Faithful-Sadık

İngilizcede Negatif Sıfatlar

Selfish-Bencil

Stubborn-İnatçı

Vain-Kibirli

Greedy-Açgözlü

Cowardly-Korkak

Pessimistic-Kötümser

Dishonest-Sahtekâr

Forgetful-Unutkan

Impulsive-Düşüncesizce davranan

Bossy-Patronluk taslayan

Cruel-Zalim

Foolish-Ahmak

Jealous-Kıskanç

Mean-Cimri, kaba

Lazy-Tembel

Rde-Kaba

Obsessive-Takıntılı

Hostile-Düşmanca

Careless-Dikkatsiz

Pushy-Pişkin, ısrarcı

Nervous-Sinirli

Surly-Somurtkan

İngilizce Kişilik Sıfatları İle İlgili Cümleler

Canan never be lazy. Because she is very hard working-Canan asla tembel değildir. Çünkü o çok çalışkan

My friend is very generous. He helps the poor every time-Arkadaşım çok cömerttir. O her zaman fakirlere yardım eder

Our boss is cruel. We can not goint to holiday-Patronumuz çok zalim. Tatile gidemiyoruz

My doughter is obsessive-Kızım takıntılı

My husband is very implusive. He doesn’t help me-Eşim çok düşüncesiz. Bana yardım etmiyor

Our teacher is very dainty today-Öğretmenimiz bugün çok zarif

My son is very selfish. He doesn’t give his toys to his friends-Oğlum çok bencil. Oyuncaklarını arkadaşlarına vermiyor

You are very cheerful today-Bugün çok neşelisin

You look pessimistic today-Bugün kötümser görünüyorsun

I like punctual peoples-Dakik insanları severim

He is very toughtful. Because he shares always his breakfast other people-O çok düşünceli biri. Çünkü o daima kahvaltısını diğer insanlarla paylaşır.

My friend is gentleman – Arkadaşım nazik bir adam.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.