İngilizce Ayraçlar (Brackets) Konu Anlatımı


Brackets - Ayraçlar

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Brackets (Ayraçlar)

Yazı dilinde noktalama işaretlerinin önemi oldukça büyüktür. Yazarken vermek istediğimiz mesajın anlamını büyük ölçüde taşımakla yükümlüdürler. Bildiğiniz üzere yazı dilinde birçok noktalama işareti vardır. Biz de bu yazımızda bunlardan sadece  biri olan ayraçlara yer vermek istedik. İngilizce’de yazarken ayraçlar nasıl kullanılır, kaç çeşit ayraç vardır vb. sorulara yanıtlar bulacağımız bu yazıyı keyifle okumanızı dileriz.

İngilizce’si ‘brackets’ olan ve Türkçe’de ayraç ya da parantez adıyla kullandığımız bu noktalama işareti; yazı dilinde, bir cümle içinde bir kelimeyi ya da cümleyi açıklamak için kullanılır. Bu açıklama ana konuyla ilgili olmadığında parantez içinde kullanılır. Brackets’in yani ayraçların alsında yazı dilindeki amacı da budur. Ana konuyla pek ilgisi olmayan fakat verilmesinde fayda görülmüş bilgileri vermek için kullanılır. Ayraçların birden fazla türü ve kullanım alanı vardır. Bunları aşağıda listeledik:

  1. Parantez Ayraç (Parentheses / Round Brackets) -> (….)

En sık kullanılan ayraçlardan olan bu ayraca, parantez ayraç denmektedir. Günlük yazı dilinde en çok kullanılan ayraç tipidir. Yazının tarzına göre farklı amaçlara hizmet edebilir. Resmi bir yazı dilinde ve resmi olmayan bir yazıda kullanımı farklıdır. Ve birçok farklı alanda farklı amaçlarda görülebilirler.

  • Resmi Yazı Dilinde Parantez Ayraç

Resmi yazılarda bu ayraç, yazılan cümlenin ana konusuyla ilgisi olmasa da okuyucuya ek bir bilgi sağlamak amacıyla kullanılır.

Örneğin : Cenk Alper (CEO, Sabancı Holding) expressed profound sorrow upon hearing of Kemal Sunal’s death. – Cenk Alper (Sabancı Holding CEO’su) Kemal Sunal’ın ölümü üzerine derin üzüntüsünü ifade etti.

  • Informal (Resmi olmayan) yazı dilinde parantez ayraç

Bazı yazarlar, kitaplarında karakterin içinden geçenleri parantez ayraç içinde vermektedir. Karakterin iç düşüncelerini vermek için kullanılmaktadır. Buna en iyi örnek olarak Virginia Woolf’un Mrs. Dalloway kitabı gösterilebilir. Kitap içindeki karakterin içinden geçenleri parantez içinde görebilirsiniz.

  • Alıntılarda Parantez Ayraç

Eğer akademik bir makale yazıyorsanız, bu makaleyi yazarken birçok kaynaktan yararlanıyorsunuzdur. Bu kaynaklardan makalenizde yer vermek istediğiniz düşünceler olabilir. İşte kaynak olarak kullandığınız diğer makalelerden alıntı yaparken parantez ayracı kullanmalısınız. Günümüzde modern makalelerde birçok yazar maalesef alıntı yaptığını belirtmiyor ve kaynak makaleden aynı cümleyi alıp makalesinde kullanabiliyor. Bu emek hırsızlığını kınıyor ve sizleri intihal (çalıntı) yapmaktan kaçınıp, makalenizde kullanacağınız cümleyi başka sözcüklerle tekrar yazıp parantez ayraç içinde de kimden alıntı yaptığınızı göstermenizi rica ediyoruz.

Örnek : Learning begins in the cognitive brain, but it does not end there. It finishes as a collective activity. (Wenger,2010) – Öğrenmek bilişsel beyinde başlar fakat orada son bulmaz. Kolektif bir aktivite olarak son bulur.

  • Ek bilgi sağlamak amacıyla cümle içinde kullanılan parantez ayraç

Bu maddeyi bir örnekle açıklayacağız:

I went to the hospital yesterday ( even though I feel good) – Dün hastaneye gittim (İyi hissetmeme rağmen)

  • Parantez ayraçlar İngilizce’de bir kelimenin tekil ya da çoğul olabileceğini göstermek için de kullanılabilirler.

Örnek: Please write the name(s) of your student(s) in the section below. (Aşağıdaki bölüme öğrenci(ler)inizin ad(lar)ını yazın.)

  1. Köşeli Ayraçlar (Square Brackets) -> […..]

  • Cümledeki bir noktaya, okuyucu için açıklık getirmek için kullanılan köşeli ayraç

Parantez gibi, bu köşeli ayracı da İngilizce cümlelerde, cümledeki özneyi (eğer zamir kullanılmışsa) daha açık ve anlaşılır hale getirmek için kullanabiliriz.

Örnek: “Most people save all their lives and leave it [their money] to somebody else. “ -Hedy Lamarr (Birçok insan, hayatları boyunca biriktirirler ve sonra onu (paralarını) başka birine bırakırlar.)

e.g. My father said: “I know she [Marilyn] was the last person I have ever fallen love with.

-Babam dedi ki: Onun [Marilyn’in] aşık olduğum son kişi olduğunu biliyorum.

  • İngilizce’ye Latince’den geçmiş bir düzeltme kelimesi var: sic. Sic Latince’de (sic erat scriptum) yani ‘thus was it written’ bu da Türkçe’de demek oluyor ki ‘tıpkı yazıldığı gibi’

İngilizce’de bir yazar bir cümle içinde gramatik bir hata bulduysa o hatayı olduğu gibi yazıp yanına da köşeli ayraç içinde sic yazıyor.

Örnek: The minister thought that his statement was quite appropraite [sic] for rights of the child. – Bakan, ifadesinin çocuk hakları için uygun olduğunu düşündü.

Cümlenin doğru yazılışı: The minister thought that his statement was quite appropriate for rights of the child.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.