Dative Case Konu Anlatımı


Dative Case (Yönelme Durumu) Konu Anlatımı

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Dative Case (-e/a hali / yönelme durumu)

Yönelme durumu almış kelimeler cümleye ‘’Kime/Neye?’’ ya da ‘’Nereye?’’ sorusu sorulduğunda verilen cevaplardır.

To Whom/What – Kime/Neye?

I gave my phone number to the reception.

To whom?: to the reception

Resepsiyona numaramı verdim.

Kime: resepsiyona

This song gave me a headache.

To whom: (to) me

Bu şarkı bana bir baş ağrısı verdi.

Kime: bana

To Where? – Nereye?

I will go to my sister’s wedding at the weekend.

To where: to my sister’s wedding

Haftasonu kız kardeşimin düğününe gideceğim.

Nereye: Kız kardeşimin düğününe

‘’To’’ Edatı Kullanılan Yönelme Durumları

İngilizce’de yönelme ekinin anlamı ‘’to’’ edatı kullanılarak verilebilir. Bir cümle yapısında ‘’to’’ edatı fiilden sonra gelir ve ardından yönelme halindeki isim kullanılır. Örnekler aşağıdaki gibidir.

Canlı/Cansız Varlığa Yönelme Bildiren Cümleler

I gave my laptop to my sister.

Laptopumu kız kardeşimverdim.

We gave a bone to the dog.

Köpeğbir kemik verdik.

We gave a sandwich to the homeless guy.

Evsiz adama bir sandviç verdik.

I sent a letter to my grandmother.

Büyükanneme bir mektup gönderdim.

I offer my help to him.

Ona yardımımı önerdim.

Yer/Yön Bildiren Cümleler

I went to supermarket today.

Bugün süpermarkete gittim.

We will go to the cinema tomorrow.

Yarın sinemaya gideceğiz.

You should come to İstanbul and see the Galata Tower.

İstanbul’a gelmeli ve Galata Kulesi’ni görmelisin.

We will drive to Ankara for 8 hours tomorrow.

Yarın Ankara’ya 8 saat boyunca süreceğiz.

You need to go to the west until you see the market.

Marketi görene kadar batıydoğru gitmelisin.

You need to go to work tomorrow.

Yarın işe gitmelisin.

‘’To’’ Edatı Kullanılmadan Sağlanan Yönelme Durumu

Bazı durumlarda ise yönelme durumu için herhangi bir edat kullanılmaz ve cümle yapısı değiştirilerek aynı anlam sağlanır. ‘’To’’ edatı kullanıldığında yönelme eki alan sözcük cümle sonuna giderken, bu yapıda fiilden hemen sonra gelir. Bu durum genellikle ‘’give, send, let, help’’ gibi kelimeler için geçerlidir. Örnekler aşağıdaki gibidir.

Örnek Cümleler

We gave the homeless guy a sandwich.

Evsiz adama bir sandviç verdik.

let him go on his own way.

Kendi yoluna gitmesi için ona izin verdim.

She sent me a letter about her daily routine.

Bana günlük rutini hakkında bir mektup gönderdi.

She wants to help me about my homework.

Bana ödevim konusunda yardım etmek istiyor.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.