Indicative Mood Konu Anlatımı


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Indicative Mood Nedir?

Türkçe karşılığı ile “haber kipi”, diğer pek çok dilde de olduğu gibi İngilizce’de gerçekleri, durumları, fikirleri ve soruları ifade etmek için kullanılan dilbilgisel bir mood’dur. İngilizce’de aynı zamanda “realis mood” olarak da bilinir.

Geçmiş zaman (past tense), şimdiki zaman (present tense) ve gelecek zaman (future tense) kipleriyle kullanılan bu kip, durum bildiren (declarative) ve soru  (interrogative) kalıplarında sıklıkla karşımıza çıkar.

Atakan graduated last year with bachelor’s degree in linguistics.

(Past indicative, yani geçmiş zaman haber kipi ile declarative, yani durum bildiren bir tümce)

He is cleaning his car in his new garage.

(Present indicative, yani şimdiki zaman haber kipi ile declarative, yani durum bildiren bir tümce)

Are you going to visit your mother tomorrow?

(Future indicative, yani gelecek zaman haber kipi ile interrogative, yani soru yönelten bir tümce)

Indicative Mood’un Kullanım Alanları

Indicative mood, pek çok farklı yapılarda ve zamanlarda karşımıza çıkar. Aşağıdaki satırlarda declarative ve interrogative tümcelerin past indicative, present indicative ve future indicative halleriyle kullanımlarını göreceksiniz.

Past indicative

Past indicative ile kurulan tümceler, geçmişte yaşananları ya da geçmişte yaşandığına inanılanları anlatmak için kullanılır.

Past indicative formunda declarative tümceler

Simple past tense ve past perfect tense ile kullanıldığında geçmişte yaşanmış ve bitmiş olayları, past continuous tense ve past perfect continuous tense ile kullanıldığında ise geçmişte başlamış, devam etmiş aksiyonları anlatmak için kullanılır.

Timo left the house for the last time and then he went to the airport. (Past simple)

They had lived in Japan for a year before they came back to Turkey. (Past perfect tense)

Justine was looking for an online solution for her problems with PC. (Past continuous tense)

I had been studying English literature at the time, but my main interest was linguistics. (Past perfect continuous tense)

Past indicative formunda interrogative tümceler

Geçmişte yaşanmış çeşitli olayları sorgulamak ve öğrenmek için kullanılır.

Did you finish your homework yesterday? (Past simple tense)

Had Dirk went to training when he was a kid? (Past perfect tense)

Were you working on your new order when Roberto showed up? (Past continuous tense)

What had she been doing when all of these happened? (Past perfect continuous tense)

Present indicative

Present indicative ile kurulan tümceler şu an yaşanan, yaşanmak üzere olan ya da yaşandığına inanılan durumları ifade eder.

Present indicative formunda declarative tümceler

Present simple ve present perfect tense ile kullanıldığında alışkanlıkları ve şu an yaşanan ya da yakın gelecekte yaşanacak olan olayları anlatmak için, present continuous ve present perfect ile kullanıldığında ise deneyimleri ya da geçmişte yaşanmaya başlamış ve hâlâ devam eden olayları anlatmak için kullanılır.

My father takes his lunch from home to work every day. (Present simple tense)

I am writing a novel these days. (Present continuous tense)

I have been in Finland before, but I would like to revisit. (Present perfect tense)

I have been waiting for Jane since morning. (Present perfect continuous tense)

Present indicative formunda interrogative tümceler

Present tense kullanılarak şu an gerçekleşmekte olan ya da yakın zaman içinde gerçeleşecek olan durumlar hakkında soru sorulur.

What kinds of book do you normally read? (Present simple tense)

What is Maeve doing right now? (Present continuous tense)

Have your heard the news this morning? (Present perfect tense)

What have you been doing these days? (Present perfect continuous tense)

Future indicative

Yaşanacak, yaşanması beklenen ya da yaşanacağına inanılan durumları ifade etmek için kullanılır. Present ve past tense’in aksine, future tense’in kendine ait bir fiil çekimi bulunmaz. Bunun yerine, will ya da be going to + verb formunda kullanılır.

Future indicative formunda declarative tümceler

Future tense kullanılarak gerçekleşecek olan ya da gerçekleşmesi beklenen olaylar ve durumlar için kullanılır.

I will try to be more patient with children. (Future simple tense)

Mabel is going to announce his new album later in the year. (Future continuous tense)

Future indicative formunda interrogative tümceler

Future tense kullanılarak gerçekleşecek olan ya da gerçekleşmesi beklenen olaylar ve durumlar hakkında soru sormak için kullanılır.

Will they arrive on time? (Future simple tense)

What are you going to write about for your thesis? (Future continuous tense)

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.