Past Continuous Tense Konu Anlatımı


İngilizce Neden Ortak Dildir?

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Past Continuous tense geçmişte başlayıp bir süre devam edip bitmiş olayları anlatmak için kullanılan zaman kipidir. Türkçeye –yordu olarak çevirebiliriz bu kipi. Bu kipin nasıl oluşturulduğuna ve hangi durumlarda kullanıldığına bakalım:

Past Continuous yardımcı fiil ‘be’nin geçmiş zaman halleri was/were ve fiile eklenen –ing ekiyle oluşturulur.

was/were + Fiil + -ing

Örnek:

was going, was sleeping, were calling.

Olumlu: They were going to the cinema.

Olumsuz: They were not going to the cinema.

Soru: Were they going to the cinema?

Past Contiunous Kullanılan Örnek Cümleler

  • I was watching TV.
  • You were not working hard.
  • He was not helping Mary at all.
  • Were you being silly?
  • They were playing football.
  • I was working at 7 am in the morning.
  • She was cooking when I called her.
  • Julie went home early because it was snowing.
  • I was studying when you called.

Past Continuous özellikle hikayelerde atmosferi anlatmak ya da arka planla ilgili bilgi vermek için kullanılır. Genellikle hikayeler Past Continuous ile başlayıp Simple Past’a dönerler.

Örnek:

Clark Kent was driving through town. It was snowing heavily. The wind was blowing. Suddenly, he saw a …

Past Continuous’un Kullanımı

Past Continuous günlük hayatta kullanılırken genellikle Past Simple ile birlikte kullanılır. Bu durumlarda Past Continuous uzun zamandır yapılan eylemleri, Past Simple uzun eylem sürerken bir anda yapılam kısa eylemi anlatmak için kullanılır. Bu yapılarda while ve when zarflarını sıklıkla görebilirsinir.

Uzun süren eylem: long action ( watching TV gibi)

Kısa süren eylem:  short action (called me gibi)

Long action ile short action’ı birleştirdiğimizde;

I was watching TV when you called me

gibi bir cümle elde ederiz. Bu tip cümleler İngilizcede sık sık duyulur.

Kesilen Olaylarla Kullanımı

Geçmişte olan olaylarda uzun sürede devam etmekte olan bir durumun aniden kesilmesini anlatmak için bu zamanı kullanabiliriz.

ÖRNEK:

-I was watching a movie when my brother called.

– While they were having a picnic, it started to rain heavily.

– I was snowboarding when I broke my leg.

Aynı Anda Olan Olayları Anlatmak için Kullanımı

Aynı anda olan iki olayı anlatmak için yine bu zaman kipini kullanırız. Bu durumda eylemler paraleldir.

-I was studying when my mom was cooking the dinner.

– When Amy was reading, Thomas was playing the piano.

While ve When Kullanımı

While ve when, Past Continuous ve Simple Past Tense ile sıkça kullanılan iki zaman zarfıdır. Genellikle while’dan sonra Past Continuous, when’den sonra ise Simple Past kullanılır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta while ve when’li yan cümlecik bittikten sonra mutlaka virgül koymak.

When+ short action (past simple)

While+ long action (past continuous)

ÖRNEK:

I was studying when James called.

While I was studying, James called.

Bu örnekleri incelediğimizde studying birkaç saat alan bir eylemken James’in araması birkaç saniye sürer. Bu sebeple uzun süren fiilli Past Continuous yapısıyla kullanmaya dikkat edin.

ÖNEMLİ NOT:

-ing eki alamayan fiiller Past Continuous’lu kullanımlarda da –ing alamazlar. Bu sebeple bu tür fiiler bu zamanda kullanılamaz.

ÖRNEK:

-Cara was being at home when you left. YANLIŞ

-Cara was at home when you left. DOĞRU

ÖNEMLİ NOT:

Past Continuous’lu cümleler çok nadir pasif yapılırlar.

ÖRNEK:

The lady was being helped by the poliçe.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.