Present Continuous Tense (İngilizce Şimdiki Zaman) Konu Anlatımı


İngilizce Neden Ortak Dildir?

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizce’de şimdiki zamanı anlatmak için Present Continuous Tense kullanılır. Bu zamanın present progressive diye isimlendirildiği de olur. Bu yazıda İngilizcede nasıl şimdiki zamanı kullanacağımıza bir bakalım.

The Structure

To Be + Fiil-ing

Örnek:

He is going, I am coming, They are sleeping

Present Continuous ile Cümle Oluşturma

Olumlu Cümle Yapımı

Özne + Yardımcı Fiil (am, is, are) + Fiil-ing + nesne

Olumsuz Cümle Yapımı

Özne + Yardımcı Fiil (am, is, are) + not + Fiil-ing + nesne

Soru Cümlesi Yapımı

Yardımcı Fiil (am, is, are) + Özne + Fiil-ing + nesne

Present Continuous’un öznelere göre çekimlerine bakalım:

I am going

You are going

He, she, it is going

We are going

You are going

They are going

Örnek Cümleler:

 • I am speaking to you.
 • You are not reading this.
 • She is staying in Istanbul.
 • We are not playing basketball.

Açıklamak gerekirse özneye uygun am/is/are yardımcı fiillerinden biri ve fiile eklenen –ing ekiyle fiili şimdiki zamanda kullanabiliriz.

The Usage

Şimdiki zaman hangi durumlarda kullanılır?

-Konuşma esnasında olmakta olan durumları belirtmek için

 • Please be quiet. Your grandmom is sleeping.
 • Please call back later as we are eating dinner right now.
 • I am studying at the moment.

-Geçici olduğunu düşündüğümüz durumlarda

 • I’m working in New York for the next two months.
 • She is staying with her boyfriend for two weeks.
 • I am working in a cafe until I find a suitable job for myself.

Yeni olduğunu düşündüğümüz ve önceki durumlardan farklı olan bir hususu belirtmek için:

 • These days most people are using smartphones instead of writing letters.
 • My father is eating a lot these days.
 • You’re smoking too much.
 • He is swimming every morning. (Eskiden yüzmüyordu.)

-Gelişen ya da değişen şeyleri anlatmakta kullanılır:

 • The weather is getting colder.
 • I am getting thinner and thinner because of this sickness.

-Tekrar tekrar olan şeyleri anlatmakta kullanılır:

 • His parents are always arguing.
 • I am always running late for the bus.
 • You’re forever losing your keys!
 • My boss is constantly missing flights.

Present Continuous Tense gelecek zamanı anlatmak için de kullanılabilir.

-Daha önceden planlanmış şeyleri anlatmak için:

 • What are you doing next week?
 • When are you starting your new job at the bank?
 • We’re eating at Jane’s Cafe tonight. I’ve already booked the table.
 • I am meeting my father tomorrow.
 • I am leaving at 9 am.
 • My friends are going to the beach at the weekend.

İngilizcede bazı fiiller Present Continuous Tense’de kullanılmaz. Aşağıda bir liste halinde verilen fiiller aksiyon ya da süreçten ziyade durumları belirttiği için şimdiki zamanda kullanılmazlar.

Beş duyu organıyla ilgili fiiller:

 • to feel
 • to hear
 • to see
 • to smell
 • to taste

Fikir beyan ederken kullanılan fiiller:

 • to assume
 • to believe
 • to consider
 • to doubt
 • to feel
 • to find
 • to suppose
 • to think

Mental durumları anlatmak için kullanılan fiiller:

 • to forget
 • to imagine
 • to know
 • to mean
 • to notice
 • to recognise
 • to remember
 • to understand

Duyguları ve istekleri belirten fiiller:

 • to envy
 • to fear
 • to dislike
 • to hate
 • to hope
 • to like
 • to love
 • to mind
 • to prefer
 • to regret
 • to want
 • to wish

Diğer fiiller:

 • to look (benzemek anlamında kullanıldığında)
 • to seem
 • to be
 • to have (sahip olma anlamında kullanıldığında)

İngilizce Zamanlar yazımızı okuyarak en önemli gramer konularından olan İngilizce zamanlar konusunda kendinizi, bugüne kadar hazırlanmış en iyi anlatım ile geliştirin.

İngilizce Şimdiki Zaman “Present Continuous Tense” Konu Anlatımı Video

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.