Simple Future Tense Konu Anlatımı


İngilizce Öğrenmek Neden Zor?

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Simple future (basit gelecek) İngilizcede iki farklı şekilde kurulabilir: “will” ve “be going to“. İki form bazen birbirinin yerine kullanılabilir, ancak genellikle ikisi çok farklı anlam ifade eder. Bu farklı anlamlar başlangıçta çok soyut gibi görünebilir, ancak zaman geçtikçe ve pratik yaptıkça farklılıklar netleşecektir. Her ikisi de gelecekte belirli bir zamana değinir.

[will + verb]

Örnekler:

 • You will help her later. ( Daha sonra ona yardım edeceksin.)
 • Will you help her later? (Daha sonra ona yardım edecek misin?)
 • You will not help her later. (Daha sonra ona yardım etmeyeceksin.)

Gönüllü Bir Eylem Belirten”Will”

“Will” genellikle bir konuşmacının gönüllü olarak bir şey yapacağını belirtir. Konuşmacı, başkası için bir şey yapmayı teklif ettiğinde de will kullanır. Genellikle, başkasının şikayetine yanıt vermek veya yardım talep etmek için will kullanırız. Birilerinin bize yardım etmesini veya bizim için bir şeyler yapmaya gönüllü olmasını istediğimizde de “will”  kullanırız. Benzer şekilde, gönüllü olarak bir şeyler yapmayı reddettiğimizde “will not” ya da “won’t” kullanırız.

Örnekler:

 • I will send you the information when I get it.
 • I will translate the email, so Mr. Jung can read it.
 • Will you help me move this heavy table?
 • Will you make dinner?
 • I will not do your homework for you.
 • I won’t do all the housework myself!
 • A: I’m really hungry.
  B: I’ll make some sandwiches.
 • A: I’m so tired. I’m about to fall asleep.
  B: I’ll get you some coffee.
 • A: The phone is ringing.
  B: I’ll get it.

Will’in Söz Vermek için Kullanımı

Will” genellikle birine söz verirken kullanılır.

Örnekler:

 • I will call you when I arrive.
 • If I am elected President of the United States, I will make sure everyone has access to inexpensive health insurance.
 • I promise I will not tell him about the surprise party.
 • Don’t worry, I’ll be careful.
 • I won’t tell anyone your secret.

Tahmin ifade etmek için “Will” veya “Going to”nun Kullanımı

will” ve “going to” her ikisi de gelecek hakkında genel bir tahminde bulunmak için kullanılabilir. Tahminler, gelecekte neler olabileceği üzerinedir.”Tahmin” cümlelerinde, söyleyen kişi genellikle gelecek üzerinde çok az bir denetime sahiptir. Aşağıdaki örneklerde anlam bakımından herhangi bir fark yoktur.

Örnekler:

 • The year 2020 will be a very interesting year.
 • The year 2020 is going to be a very interesting year.
 • John McCane will be the next President.
 • John McCane is going to be the next President.
 • The movie “Peter” will win several Academy Awards.
 • The movie “Peter” is going to win several Academy Awards.

Zaman cümleciklerinde Gelecek Zaman Kipleri Kullanılmaz

Tüm gelecek formlarında olduğu gibi, Simple Future da zaman cümleciklerinde kullanılamaz: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless gibi zaman kalıplarından sonra will ya da going to gelemez.

Örnekler:

 • When you will arrive tonight, we will go out for dinner.Yanlış Kullanım
 • When you arrive tonight, we will go out for dinner.Doğru Kullanım

Zarfları Cümleye Yerleştirme

Aşağıdaki örnekler,  always, only, never, ever, still, just gibi zarflarının cümlede nereye gelmesi gerektiğini göstermektedir.

Örnekler:

 • You will never help him.
 • Will you ever help him?
 • You are never going to meet Jane.
 • Are you ever going to meet Jane?

Simple Future’da Etken-Edilgen Yapısı

Örnekler:

 •  John will finish the work by 5:00 PM.Active
 • The work will be finished by 5:00 PM.Passive
 • Sally is going to make a delicious dinner tonight.Active
 • A delicious dinner is going to be made by Sally tonight.Passive

 İngilizce Simple Future Tense (Gelecek Zaman) Konu Anlatımı Video

İngilizce Simple Future Tense (Going to) Konu Anlatımı Video

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.