Simple Past Tense Konu Anlatımı


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Simple past tense geçmiş zamandır. Geldim, gittim, okudum, çalıştım gibi geçmişte yapılan eylemleri anlatırken kullanılır. Geçmiş zamanda olumlu, olumsuz ve soru cümleleri nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir bugün bunları irdeleyeceğiz.

Simple past tense kalıbı

SUBJECT + VERB 2 + OBJECT

Özne + Fiilin 2. Hali + Tümleç

Fiillerin ikinci hallerini biliyorsanız simple past tenste cümle kurmanız çok kolaydır. Fiiler İngilizcede düzenli ve düzensiz fiiler olarak iki grupta incelenir. Düzenli fiillerde fiilin ikinci halinde kural hep aynıdır. Fiilin son harfine göre fiil –d, ed,  veya –ied takısı alır. Düzensiz fiillerde ise fiilin yazımı tamamen değişebilir. Yani düzensiz fiillerin ikinci hallerini ezberlemekten başka bir yol yok.

Olumlu cümleler

SUBJECT + VERB 2 + OBJECT

Özne + Fiilin 2. Hali + Tümleç

Geçmiş zamanda fiilin ikinci hali özneye göre değişmez. Yani geniş zamanda olduğu gibi 3. Tekil şahıslarla diğerlerinde aynı kullanılır.

I played tennis last week (Geçen hafta tenis oynadım)

She played tennis last week (Geçen hafta tenis oynadı)

We watched TV in the evening (Akşam TV izledik)

He watched TV in the evening (Akşam TV izledi)

We travelled to İstanbul last month (Geçen hafta İstanbul’a seyahat ettik)

Olumsuz cümleler

SUBJECT + did not + VERB 1 + OBJECT

Özne + did not + Fiilin 1. Hali + Tümleç

Simple present tenste olumsuz cümlelerin yardımcı fiili did dir. Did yardımcı fiili not olumsuzluk eki alır ve cümleye olumsuz anlam katar.

I didn’t study English (İngilizce çalışmadım)

She didn’t play tennis (Tenis oynamadı)

We didn’t go to the cinema last day (Geçen gün sinemaya gitmedik)

Soru cümleleri

Did + SUBJECT + VERB 1 + OBJECT

Did + Özne + Fiilin 1. Hali + Tümleç

Soru cümlelerinde yine yardımcı fiilimiz did dir.

Did you sleep last night? (Geçen gece uyudun mu?)

Did he clean her car? (Arabasını yıkadı mı?

Did they lost the match? (Maçı kaybettiler mi?)

Düzensiz fiillerle simple past tense

I went to the cinema (Sinemaya gittim)

Go gitmek fiilinin 2. hali went tir.

Be        was/were (olmak)

Buy      bought  (sayın almak)

Give     gave (Vermek) düzensiz fiilere örnek gösterilebilir.

İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı / Simple Past Tense Video

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.