İngilizce Ly Eki: Nerede Kullanılır, Nasıl Anlam Katar?


İngilizce Kaynak Arayanlar İçin Kapsamlı Liste

 

İngilizcede sıfatların sonlarına ”ly” eki getirilerek zarflar oluşturulmaktadır. Yani zarflar İngilizce ly eki almış sıfatlardır. Bunu örneklerle çok daha iyi anlayacağınızı düşünüyoruz.

Örnek 1

Slow-slowly (Yavaş-yavaşça)

 

Sıfat olarak: He is slow player (O yavaş bir oyuncudur)

Zarf olarak: He plays slowly (O yavaş oynar)

 

Sıfat olarak: The music is slow (müzik yavaş)

Zarf olarak: The pianist is playing slowly (Piyanist yavaşça çalıyor)

 

Örnek 2

Quick – quickly (Hızlı-hızlıca)

 

Sıfat olarak: Ali is a quick player (Ali hızlı bir oyuncudur)

Zarf olarak: Ali plays tennis quickly (Ali hızlı bir şekilde tenis oynar)

 

Zarf olarak: She walked away quickly (Hızlıca uzaklaştı)

 

Örnek 3

bad – badly (Kötü)

 

Sıfat olarak: Some films are really bad (Bazı filmler gerçekten kötü)

 

Zarf olarak: I sing very badly (Ben çok kötü şarkı söylüyorum)

 

Sıfatlar nasıl “ly” eki alır?

Quick – quickly, real – really, complete – completely örneklerinde görüldüğü gibi genelde sıfatlar ly eki alarak zarfa dönüşür. Bunun yanında y ile biten sıfatlar da ly eki alarak zarfa dönüşür. Bunlarda y düşer ve ily eki gelir. Easy-easily, happy- happily örneğinde olduğu gibi.

 

Örnekler

 

Wrong – wrongly (Yanlış)

Final – finally (Final-sonunda)

Sincere – sincerely (Samimi-içtenlikle)

Loud – loudly (Yüksek sesle)

Thirsty – thirstily (Susamış)

Probable – probably (Muhtemel)

Usual – usually (olağan-genellikle)

Wonderful – wonderfully (Olağanüstü-Harikulade)

High (yüksek) – highly: (ziyadesiyle)
Low (alçak) – lowly  (tevazuyla)
Near (yakın) – nearly (neredeyse)
Late (geç) – lately (son zamanlarda)
Hard (zor, güç) – hardly (ancak, güç, bela)
Direct (direkt, dosdoğru) – directly (dobra dobra, açıkça)
Warm (sıcak) – warmly (samimiyetle)
Hot (sıcak) – hotly (iştiyakla, canı gönülden)
Cool (soğuk) – coolly (soğuk davranarak)
Cold (soğuk) – coldly (samimiyet vermeksizin)
Present (hali hazırda) – presently (derhal, hemen)
Short (kısa) – shortly (hemen, özet olarak kısaca)
Scarce (nadir, ender) – scarcely (zar zor)
Bare (çıplak, kıraç) – barely (ancak, güç bela)
Sure (emin, kesin) – surely (kesinlikle, emniyetle)

“Ly” ile biten kelimeler zarf olsa da İngilizce ly eki ile biten sıfatlar da vardır.

Ly ile biten sıfatlara Örnekler

nice – nicely (Güzel-güzelce)

Lovely, lively, lonely, lowly, likely, elderly, timely, silly gibi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar