İngilizce Ly Eki: Nerede Kullanılır, Nasıl Anlam Katar?


İngilizce Kaynak Arayanlar İçin Kapsamlı Liste

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

 

İngilizcede sıfatların sonlarına ”ly” eki getirilerek zarflar oluşturulmaktadır. Yani zarflar İngilizce ly eki almış sıfatlardır. Bunu örneklerle çok daha iyi anlayacağınızı düşünüyoruz.

Örnek 1

Slow-slowly (Yavaş-yavaşça)

 

Sıfat olarak: He is slow player (O yavaş bir oyuncudur)

Zarf olarak: He plays slowly (O yavaş oynar)

 

Sıfat olarak: The music is slow (müzik yavaş)

Zarf olarak: The pianist is playing slowly (Piyanist yavaşça çalıyor)

 

Örnek 2

Quick – quickly (Hızlı-hızlıca)

 

Sıfat olarak: Ali is a quick player (Ali hızlı bir oyuncudur)

Zarf olarak: Ali plays tennis quickly (Ali hızlı bir şekilde tenis oynar)

 

Zarf olarak: She walked away quickly (Hızlıca uzaklaştı)

 

Örnek 3

bad – badly (Kötü)

 

Sıfat olarak: Some films are really bad (Bazı filmler gerçekten kötü)

 

Zarf olarak: I sing very badly (Ben çok kötü şarkı söylüyorum)

 

Sıfatlar nasıl “ly” eki alır?

Quick – quickly, real – really, complete – completely örneklerinde görüldüğü gibi genelde sıfatlar ly eki alarak zarfa dönüşür. Bunun yanında y ile biten sıfatlar da ly eki alarak zarfa dönüşür. Bunlarda y düşer ve ily eki gelir. Easy-easily, happy- happily örneğinde olduğu gibi.

 

Örnekler

 

Wrong – wrongly (Yanlış)

Final – finally (Final-sonunda)

Sincere – sincerely (Samimi-içtenlikle)

Loud – loudly (Yüksek sesle)

Thirsty – thirstily (Susamış)

Probable – probably (Muhtemel)

Usual – usually (olağan-genellikle)

Wonderful – wonderfully (Olağanüstü-Harikulade)

High (yüksek) – highly: (ziyadesiyle)
Low (alçak) – lowly  (tevazuyla)
Near (yakın) – nearly (neredeyse)
Late (geç) – lately (son zamanlarda)
Hard (zor, güç) – hardly (ancak, güç, bela)
Direct (direkt, dosdoğru) – directly (dobra dobra, açıkça)
Warm (sıcak) – warmly (samimiyetle)
Hot (sıcak) – hotly (iştiyakla, canı gönülden)
Cool (soğuk) – coolly (soğuk davranarak)
Cold (soğuk) – coldly (samimiyet vermeksizin)
Present (hali hazırda) – presently (derhal, hemen)
Short (kısa) – shortly (hemen, özet olarak kısaca)
Scarce (nadir, ender) – scarcely (zar zor)
Bare (çıplak, kıraç) – barely (ancak, güç bela)
Sure (emin, kesin) – surely (kesinlikle, emniyetle)

“Ly” ile biten kelimeler zarf olsa da İngilizce ly eki ile biten sıfatlar da vardır.

Ly ile biten sıfatlara Örnekler

nice – nicely (Güzel-güzelce)

Lovely, lively, lonely, lowly, likely, elderly, timely, silly gibi.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.