İngilizce Mesleklerin Görevleri: Açıklamalı Örnekler


İngilizce Takılar ve Örnek Kullanımları

 

İngilizce meslekler ve görevlerini öğrenek ve her bir mesleği İngilizce olarak anlatmak ister misiniz? O halde bazı İngilizce mesleklerin görevleri ile ilgili sizlere örnekler verelim. İngilizce öğrenirken İngilizce mesleklerin görevleri öğrenmek te bir ayrıcalıktır. Bir mesleği detaylı anlatabiliyor olmak iyi derecede İngilizce bildiğinizin bir göstergesidir. İşte birkaç örnek:

Doctor / Doktor

Being a doctor comes with a lot of responsibility. A doctor’s patients rely on their physician for the best medical help possible! (Doktor olmak birçok sorumluluğu beraberinde getirir. Doktor hastaları en iyi tedavi için doktorlarına güvenir.

There are lots of different kinds of doctors. General Practitioners, Family Doctors, and Pediatricians. They are the types most people see on a regular basis for things like the flu, a fever, a check-up or physical, a vaccination, and other common needs. (Bir çok farklı doktor vardır. Pratisyenler, aile doktorları, çocuk doktorları. Onlar insanların grip, ateş, aşılama ve diğer ihtiyaçları için sıklıkla gördüğü doktorlardır.)

Teacher / Öğretmen

Teachers plan lessons, and interesting ways to introduce their students to new information and make sure they understand it. Teachers enjoy getting to know their students and figuring out how they learn best. (Öğretmenler dersleri planlar, öğrencilerine yeni bilgiler vermek için ilginç yollar arar ve onların anladığından emin olmak ister. Öğretmenler öğrencilerini tanımaya ve en iyi nasıl öğrendiklerini bilmeye bayılırlar.)

Farmer / Çiftçi

Some farmers raise animals like cows, chickens and fish. Other farmers raise plants like fruits, vegetables and grains. There are even farmers who grow plants for people to enjoy in their gardens! Farmers make a living by selling their plants, animals and animal products. (Bazı çiftçiler inek, tavuk ve balık gibi hayvanlar yetiştirir. Diğerleri ise meyve, sebze ve tahıl gibi bitkiler yetiştirir. Eğlenmek için bahçelerinde bitki yetiştiren çiftçiler de vardır. Çiftçiler hayvan ve hayvansal ürünlerini satarak yaşamlarını sürdürürler.)

İngilizce mesleklerin görevleri konusunda umarız bu birkaç örnek sizlere bir fikir vermiştir.

Son Yazılar