Dış Ticaret İngilizce Mülakat Soruları ve Cevapları


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Küreselleşmeyi yaşadığımız bu çağda, dış ticaret sektörü hemen hemen her iş arayanın hayalini süslemektedir. Ayrıca bu sektörde yakalanabilecek fırsatlar sınırsızdır. Dış ticaret alanında uzmanlaştığınız zaman, uluslararası bir işletme yöneticisi, küresel pazarlama yöneticisi, ithalat uyum uzmanı ya da kültür danışmanı olabilirsiniz. Biz de size bu alanda hayallerinizi süsleyen işi bulmanız için yardımcı olmak adına mülakatta sorulabilecek soruları ve bu soruların cevaplarını derledik!

Dış Ticaret Nedir?

Dış ticaret; sermaye, mal ve hizmetlerin uluslararası sınırlar veya bölgeler arasında değiş tokuşudur. Çoğu ülkede, dış ticaret, gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) önemli bir bölümünü temsil etmektedir.

Uluslararası Ticaret Teorisi Nedir?

Uluslararası ticaret teorileri, uluslararası ticareti ve dış ticareti açıklamak için kullanılan farklı teorilerdir. Ticaret, iki kişi veya birimler arasında mal ve hizmet alışverişi kavramıdır. Bu durumda dış ticaret, iki farklı ülkedeki insanlar veya birimler arasında bu değişimin yapılmasını açıklayan kavramdır.

Serbest ticaretten Kimler Fayda Sağlar?

Serbest ticaret, ülkelerin herhangi bir tarife engeli veya diğer tarife dışı engeller olmadan mal ithal ve ihraç edebileceği anlamına gelir. Esasen, serbest ticaret tüketiciler için daha düşük fiyatlar, artan ihracat oranı, ölçek ekonomilerinden yararlanabilme avantajı ve daha fazla mal çeşitliliği sağlar.

Ticarette Sezgi Ne Kadar Önemli?

Sezgi, ticarette kişiyi diğerlerinden ayıran ve başarılı olmasını sağlayan unsurlardan biridir. Sezginin varlığı kişide başarı şansını arttırır. Fakat elbette sezgi tek başına yeterli değildir. Bunun yanında mesleki bilgi, pazarlama ve satış taktikleri, kişi ya da kurumun doğru pazardaki varlığı, doğru zamanda alım ve satımı, ilgili ticari kurallara ve normlara hakim olunması da şarttır. Bu saydıklarımızın hepsinin temelinde sezginin etkisi yatmaktadır.

Dış Ticaretin Özellikleri Nelerdir?

Bölgesel uzmanlaşma:

Dış ticarette uzmanlaşma, aynı zamanda coğrafi olarak da uzmanlaşmayı gerektirir. Zira her ülke ve bölge, kendi bölgesinde avantajlı olduğu mal ve hizmetlerin üretiminde uzmanlaşmıştır. Örneğin, Hindistan çay üretiminde oldukça avantajlı durumdadır. Bu sebeple Hindistan İngiltere’ye çay ihraç eder, İngiltere’den de düşük maliyetle üretim yapabileceği çeliğin ithalatını yapar.

Uluslararası rekabet:

Uluslararası alanda ticaret yapan pek çok ülke söz konusu ve bu yüzden de yoğun bir rekabet söz konusu. Ürünlerin dış ticaret alanında rekabet edebilir hale gelmesinde, kalite, tasarım, paketleme, fiyat, reklam gibi unsurlar çok önemlidir. Bu unsurlar sayesinde piyasanın kazananı da belirlenmiş olur.

Satıcıların alıcılardan ayrılması:

Dış ticarette satıcı ve alıcı farklı ülkeden olduğu için birbirleriyle görüşme şansı olmayabilmektedir. Bu yüzden de aracı kişi ya da firmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Uzayan aracı (komisyoncu) zinciri:

Dış ticarette prosedür oldukça detaylı ve karmaşıktır. Bu yüzden alıcıların ve satıcıların tüm formaliteleri kendi başlarına gerçekleştirmeleri de zor olacaktır. Dolayısıyla da nakliye firmaları, takas acenteleri ya da broker uzmanları gibi aracıların hizmetine ihtiyaç duyarlar.

Karşılıklı olarak kabul edilebilir para birimi:

İthalatçı ve ihracatçı ülkelerin para birimleri genellikle farklıdır. Bu nedenle, karşılıklı olarak kabul edilebilir bir para birimi bulmaları gerekir. Bu durumda da genellikle dolar veya İngiliz sterlini seçilir. Bu para birimleri sabit para birimleri olarak bilinir, çünkü tüm dünyada kabul edilebilirler.

Uluslararası kurallar ve düzenlemeler:

Dış ticaretle uğraşan işadamlarının, uluslararası yasalar ve ticaret kısıtlamaları hakkında bilgi sahibi olması bir zorunluluktur.

Devlet kontrolü:

Her ülkenin hükümeti, ulusal çıkarlar için ithalat ve ihracat üzerinde kontrolünü kullanmaktadır.

Çeşitli belgeler:

Uluslararası ticarette çok sayıda belge gerekmektedir.

Dış Ticarette Karşılaşılan Sorunlar veya Zorluklar Nelerdir?

Dış ticaret, aşağıdaki özel sorunlar veya zorluklar ile karakterizedir.

Mesafe:

Dış ticarete konu olan farklı ülkeler arasındaki uzun mesafe nedeniyle, tüccarların birbirleriyle yakın ve hızlı ticaret ilişkileri kurmaları da zordur. Alıcı ve satıcılar nadiren birbirleriyle tanışırlar ve yüz yüze görüşme ise çok daha nadirdir. Bu da siparişlerin verilmesi ve yabancı ülkeden malların alınması arasındaki süreyi çok uzatarak gecikmelere neden olabilmektedir. Ayrıca mesafe, daha yüksek nakliye maliyetine ve daha büyük risklere de yol açmaktadır.

Farklı diller:

Farklı ülkelerde farklı diller konuşulur ve yazılır. Fiyat listeleri ve kataloglar yabancı dillerde hazırlanmaktadır. Dolayısıyla reklamlar ve yazışmalar da yabancı dillerde yapılacaktır. Yurt dışında mal almak veya satmak isteyen bir firma, yabancı dili bilmeli veya bu dili bilen birini istihdam etmelidir.

Nakliye ve iletişimde güçlük:

Malların gönderilmesi ve alınması daha uzun zaman alır ve ciddi masraflar ortaya çıkar. Savaş ve doğal afetler gibi beklenmedik olaylar esnasında malların taşınması daha da zorlaşır. Benzer şekilde, bilgi gönderme veya alma maliyetleri de çok yüksektir.

Taşıma riski:

Dış ticaret, ülke içi ticaretten çok daha büyük riskler içerir. Dış ticarette mallar uzun mesafelerde taşınır ve deniz aşırı yolculukta birçok tehlikeye maruz kalır. Bu risklerin pek çoğu deniz sigortası denilen bir sigorta ile karşılanabilmektedir fakat bu kez de malların maliyeti artmaktadır.

Yabancı işadamları hakkında bilgi eksikliği:

Alıcılar ve satıcılar arasında doğrudan ve yakın bir ilişki olmadığında, yabancı alıcıların kredibilitesini doğrulamak için özel adımlar gereklidir. Yabancı tüccarların finansal durumu ve ticari durumu hakkında güvenilir bilgi edinmek zordur. Bu nedenle de kredi riski yüksektir.

İthalat ve ihracat kısıtlamaları:

Her ülke, kendi sanayisini korumak için ithalatta gümrük vergisi alır. Benzer şekilde, tarife oranları hammadde ihracatına da konmaktadır. İthalatçılar ve ihracatçıların gümrük vergisi kısıtlamalarına tabi olmaları gerekmektedir. Dış ticaret politikası, prosedürleri, kuralları ve yönetmelikleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir ve zaman zaman değişmeye devam eder.

Dokümantasyon:

Hem ihracatçılar hem de ithalatçılar zaman ve para harcamalarını içeren çeşitli dokümanlar hazırlamak zorundadır.

Dış pazarların incelenmesi:

Her dış pazarın kendine has özellikleri vardır. Kendi gereksinimleri, gelenekleri, ağırlıkları ve ölçüleri, pazarlama yöntemleri vardır. Dış ticaretteki başarı için dış pazarların kapsamlı bir şekilde incelenmesi şarttır. Dış pazarlar hakkında doğru ve güncel bilgi toplamak ise çok zordur.

Ödemelerde sorunlar:

Her ülkenin kendi para birimi vardır ve bir para biriminin başka bir para birimiyle (döviz kuru) değiş tokuş edilmesi, döviz kurundaki dalgalanmadan etkilenir ve ek risk oluşturur. Malların gönderilmesi ile ödemenin alınması arasındaki geniş zaman aralığı nedeniyle ise, tahsil edilemeyen alacak riski daha fazladır.

Sık yaşanan piyasa değişiklikleri:

Yurtdışında talep ve arz koşullarında değişiklik öngörmek zordur. Uluslararası pazarlarda fiyatlar sık sık değişebilir. Bu tür değişiklikler yeni rakiplerin girişi, alıcıların tercihlerindeki değişiklikler, ithalat vergileri ve navlun oranlarındaki değişiklikler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar vb. değişikliklerdir.

Daha uzun süre yatırım:

Mal tedariki ile ödeme alınması arasında oldukça uzun bir zaman boşluğu vardır. Dolayısıyla ihracatçının sermayesi uzun bir süre blokeli kalmaktadır.

Yoğun rekabet:

Yurtdışına mal satmak isteyen ticaretçiler, farklı ülkelerde ciddi bir rekabetle karşı karşıyadır. Ürünün dış pazarlarda uygunluğunu sağlamak için önemli pazar araştırmaları gereklidir. Bu da reklam ve satış teşviki için yüksek harcamalar gerektirmektedir.

FOREIGN TRADE INTERVIEW QUESTIONS AND ANSWERS

In this era where we experience globalization, the foreign trade sector decorates the dream of almost every job seeker. In addition, the opportunities that can be obtained in this sector are unlimited. When you specialize in foreign trade, you can become an international business manager, global marketing manager, import compliance expert or cultural consultant. We have compiled the questions that can be asked in the interview and the answers to these questions to help you find the job that embellishes your dreams in this area!

What is Foreign Trade?

Foreign trade; is the exchange of capital and goods and services across international borders or regions. In most countries, foreign trade represents a significant portion of the gross domestic product (GDP).

What is International Trade Theory?

International trade theories are different theories used to explain international trade and foreign trade. Trade is the concept of the exchange of goods and services between two people or units. In this case, foreign trade is the concept that explains this change between people or units in two different countries.

Who Benefits from Free Trade?

Free trade means that countries can import and export goods without any tariff barriers or other non-tariff barriers. Essentially, free trade provides lower prices for consumers, increased export rates, advantage of economies of scale and greater variety of goods.

How Important is Intuition in Trade?

Intuition is one of the factors that differentiates the person from the trade and ensures its success. The presence of intuition increases the chances of success in the person. But of course, intuition alone is not enough. In addition, professional knowledge, marketing and sales tactics, presence of the person or institution in the right market, buying and selling at the right time, and mastering the relevant trade rules and norms are essential. The effect of intuition lies behind all of these.

What are the Features of Foreign Trade?

Regional specialization:

Specialization in foreign trade also requires geographic specialization. Because every country and region specializes in the production of goods and services in which it is advantageous in its region. For example, India is very advantageous in tea production. For this reason, India exports tea to England and imports steel from England that it can produce at low cost.

International competition:

There are many countries that trade internationally, so there is intense competition. Factors such as quality, design, packaging, price, advertisement are very important in making products competitive in foreign trade. Thanks to these elements, the winner of the market is determined.

Separation of sellers from buyers:

In foreign trade, since the seller and buyer are from different countries, there may not be a chance to meet each other. Therefore, intermediary people or companies are needed.

Long chain middlemen:

The procedure in foreign trade is very detailed and complex. Therefore, it will be difficult for buyers and sellers to perform all formalities on their own. So, they need the service of intermediaries such as shipping companies, clearing agencies or brokers.

Mutually acceptable currency:

Currencies of importing and exporting countries are often different. Therefore, they need to find a mutually acceptable currency. In this case, dollars or British pounds are usually chosen. These currencies are known as fixed currencies because they can be accepted worldwide.

International rules and regulations:

It is imperative that businessmen dealing with foreign trade have knowledge of international laws and trade restrictions.

State control:

The government of each country uses its control over imports and exports for national interests.

Various documents:

Many documents are required in international trade.

What are the Problems or Difficulties Encountered in Foreign Trade?

Foreign trade is characterized by the following special problems or difficulties.

Distance:

It is also difficult for traders to establish close and fast trade relations with each other due to the long distance between different countries that are subject to foreign trade. Buyers and sellers rarely meet each other, and face-to-face meeting is much rarer. This can cause delays by extending the time between placing orders and receiving goods from a foreign country. In addition, the distance also leads to higher shipping costs and greater risks.

Different languages:

Different languages are spoken and written in different countries. Price lists and catalogs are prepared in foreign languages. Therefore, advertisements and correspondence will be made in foreign languages. A company that wants to buy or sell goods abroad must know a foreign language or employ someone who knows this language.

Difficulty in shipping and communication:

It takes longer to send and receive the goods and serious costs occur. The transportation of goods becomes more difficult during unexpected events such as war and natural disasters. Similarly, the costs of sending or receiving information are very high.

Moving risk:

Foreign trade involves much greater risks than domestic trade. In foreign trade, goods are transported over long distances and are exposed to many dangers in overseas travel. Many of these risks can be covered by an insurance called marine insurance, but this time the cost of goods increases.

Lack of information about foreign businessmen:

When there is no direct and close relationship between buyers and sellers, special steps are required to verify the credibility of foreign buyers. It is difficult to obtain reliable information about the financial position and commercial situation of foreign traders. Therefore, credit risk is high.

Import and export restrictions:

Each country imposes customs duties on imports to protect its industry. Similarly, tariff rates are also included in raw material exports. Importers and exporters are required to be subject to customs tax restrictions. Foreign trade policy, procedures, rules and regulations differ from country to country and continue to change from time to time.

Documentation:

Both exporters and importers have to prepare various documents including time and money expenditure.

Examining foreign markets:

Each foreign market has its own characteristics. It has its own requirements, traditions, weights and measures, marketing methods. A comprehensive examination of foreign markets is essential for success in foreign trade. It is very difficult to collect accurate and up-to-date information about foreign markets.

Problems in payments:

Each country has its own currency, and exchanging one currency with another currency (exchange rate) is affected by the fluctuation in the exchange rate and creates additional risk. Due to the wide time interval between sending the goods and receiving the payment, the risk of locked-up capital for the exporter is higher.

Frequent market changes:

It is difficult to predict changes in demand and supply conditions abroad. Prices may change frequently in international markets. Such changes include entry of new competitors, changes in buyers’ preferences, changes in import taxes and freight rates, fluctuations in exchange rates, etc. are changes.

Longer investment:

There is a long gap between supply of goods and receiving payments. Therefore, the capital of the exporter remains blocked for a long time.

Intense competition:

Traders who want to sell goods abroad face serious competition in different countries. Important market research is required to ensure the product’s suitability in foreign markets. This requires high expenses for advertising and sales incentives.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.