Work and Travel İngilizce Mülakat Soruları ve Cevapları


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Hangimiz üniversite yıllarımızda Work and Travel ile Amerika’ya gitmek, hem çalışmak hem de gezmek istemedik ki?
Biz de yazımızda Work and Travel için başvuracağınız pozisyonlarda karşınıza çıkabilecek İngilizce mülakat sorularına ve bu soruların cevaplarına yer veriyor olacağız. Fakat öncesinde Work and Travel’dan kısaca bahsedelim.

(Which of us did not want to go to America with Work and Travel in our university years, both to work and to travel?
In our post, we will include English interview questions and answers to these questions in positions you will apply for Work and Travel. But first, let’s talk briefly about Work and Travel.)

Work and Travel Nedir?

Diğer isimleriyle; Work and Travel, Work and Travel in USA ya da WAT; Amerika Birleşik Devletleri’nin uyguladığı bir değişim programıdır ve 1961 yılından beri uygulanmaktadır. Burada amaç kültürler arasında yakınlaşma sağlamak ve ABD’de özellikle sezonluk olarak artan düşük ya da orta vasıflı çalışan ihtiyacını karşılamaktır.

Work and Travel programı, programa dahil olan farklı ülkelerdeki üniversite öğrencilerinin yaz aylarında ABD’de geçici iş kollarında çalışmalarını, kendi kazandıklarıyla hayatlarını orada bulundukları süre zarfında idame ettirmelerini ve çalışırken aynı zamanda da Amerika Birleşik Devletlerini gezerek tanımalarını ve İngilizcelerini ilerletmelerini sağlamaktadır. Türkiye Work and Travel’a 90’lı yıllarının başından itibaren öğrenci göndermektedir.

( With its other names Work and Travel, Work and Travel in USA or WAT; is an exchange program which is implemented by the United States and has been implemented since 1961. The aim is to achieve a rapprochement between cultures and to have seasonal low or medium skilled employees in the USA.

The Work and Travel program enables university students from different countries included in the program to work in temporary jobs in the USA in the summer, to sustain their lives with what they earn while they are there, at the same time touring the United States while learning and improving their English. Turkey is sending students to the USA for Work and Travel from the beginning of the 90s.)

 

Work and Travel Programı İçin Gerekli Olan Aşamalar

(Steps when applying Work and Travel Programme)

• Gerekli bilgilerin öğrenciden alınması ve her iki tarafça aracılık hizmet sözleşmesinin imzalanması
• Gerekli evrakların öğrenci tarafından şirkete iletilmesi (Pasaport, İngilizce olarak hazırlanmış öğrenci belgesi, 5×5 ebatlarında arka fon beyaz olacak şekilde çekilmiş vesikalık fotoğraf vb.)
• İş eşleştirmeleri: Başvuran öğrencinin İngilizce seviyesi, okulunun açılış ve kapanış tarihi gibi detaylar iş eşleştirmesi için oldukça belirleyicidir.
• DS-2019 formunun temini
• Vize aşaması
• Uçak bileti aşaması
• Oryantasyon

 

(• Getting the necessary information from the student and signing the brokerage service contract by both parties
• Transmitting the necessary documents to the company by the student (Passport, student certificate in English, passport photo with a size of 5 × 5, white background etc.)
• Job mappings: The details of the applicant student’s English level, the opening and closing date of his school are very decisive for job matching.
• Supply of DS-2019 form
• Visa stage
• Flight ticket stage
• Orientation)

İngilizce yeterlilik dereceniz mülakatlarda nasıl ölçülüyor?

Önemli ve merak edilen konulardan biri de Work and Travel bünyesindeki iş yerlerinin mülakatlarda nasıl ilerlediği. Size mülakatın çoğu aşamasının günümüz dijital şartlarına da bağlı olarak online gerçekleştiğini söyleyebiliriz.

Önce ilk eleme olarak Türkçe sözlü bir kısa mülakata davet ediliyorsunuz. Bu mülakat bazen Skype üzerinden de gerçekleşebiliyor. İlk aşama sizin özgeçmişinizde belirtmiş olduğunuz bilgileri teyit amacı taşıyor. Sonrasında bir kişilik envanterine tabi tutuluyorsunuz fakat bu aşamanın bazen en son da uygulandığını söylemekte fayda var. Bu envanter sizin stresle nasıl başa çıktığınızı ya da güçlü ve zayıf yönlerinizi keşfetmelerine yarıyor.

İngilizceyi ölçmeye yarayan mülakatlar genellikle öncesinde yazılı İngilizce dil bilgisi, kelime bilgisi ile okuma ve yazma becerilerindeki yeterliliğin ölçülmesi şeklinde gerçekleşiyor. Bu ölçme, kurs merkezinde yazılı olarak gerçekleşebileceği gibi, online sınav merkezlerinde bilgisayar üzerinden cevaplayacağınız sorular eşliğinde de gerçekleşebilir. Dil bilgisi, kelime bilgisi, okuma ve yazma dışında kalan diğer dil becerisi olan konuşma beceriniz ise, son aşamada sizinle gerçekleştirilen sözlü İngilizce mülakat ile ölçülüyor. Sözlü mülakatta ise sorulma ihtimali olan soruları ve cevapları sizinle paylaşıyor olacağız.

How does the Work and Travel firms measure your English proficiency in your interviews?

(One of the most important and topics is how the firms progresses in the interviews. We can tell you that most stages of the interview take place online, depending on the digital conditions of today.

Firstly, you are invited to a short interview in Turkish as the first elimination. This interview can sometimes take place via Skype. The first step is to confirm the information you have provided in your resume.You are then subjected to a personality inventory, but it is worth saying that this stage is sometimes the last one to be implemented. This inventory helps them to find out how you deal with stress or discover your strengths and weaknesses.Interviews for measuring English usually take place in the form of measuring proficiency in written English grammar, vocabulary and reading and also writing skills.

This measurement can be done in writing in the center of the course, or in the online exam centers accompanied by questions you will answer on the computer.Your speaking skills, other than grammar, vocabulary, reading and writing, which are other language skills, are measured by an oral English interview with you at the last stage. In the oral interview, we will be sharing questions and answers that may be asked.)

Work and Travel İngilizce Mülakat Soruları

Şimdi de en merak ettiğiniz konulardan birine geldi sıra. Work and Travel için ABD’de herhangi bir işte çalışacağınız zaman sizinle elbette bir İngilizce mülakat yapılacaktır fakat bu mülakatın daha çok formaliteden ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü aslında siz çoktan size verilen işe eşleşmiş ve başlamaya hazır bulunmuş olacaksınız. Bunun öncesinde ise üniversiteniz içinde sizin için bir mülakat yapılacağını da söylemeliyiz. Çünkü sizin ABD’de yaz boyunca yaşamınızı idame ettirip ettiremeyeceğinizi, İngilizcenizin ve iş disiplininizin yeterli olup olmadığını sınamak isteyeceklerdir. Öncesinde genel iş görüşmesinde geçecek olan mülakatın ilerleyen kısımlarında ise alana özel sorular yöneltilecektir.

(Now it’s time for one of your most curious topics. When you are going to work for any job in the US for Work and Travel, of course an English interview will be held with you, but we can say that this interview consists of more formalities. Because in fact, you will already be matched to the job given to you and you will be ready to start. Before that, we should also say that an interview will be held for you within your university. Because they will want to test whether you can sustain your life in the USA during the summer, whether your English and business discipline is sufficient. In the later parts of the interview, which will take place during the general job interview, specific questions will be asked.)

1. İnsanlarla çalışma konusunda nasılsınızdır?

Örnek Cevap: Başkalarıyla gerçekten sorunsuz çalışıyorum. Sanırım bu, pistteki herkesin aynı ekibin bir parçası gibi görünmesinin önemli olduğu perakende satışta gerçekten önemli.

( 1. Do you work well with people?

Example Answer: I work really smoothly with others. I think that’s really important in our department which is retail.  It is also very important for us to always remember that we are on the same team.)

2. İş hayatınızda üstesinden geldiğiniz en büyük zorluk nedir?

Örnek Cevap: Hem okuluma devam etmek, hem part-time çalışmak hem de belirli projelere devam etmeye çalışmak beni oldukça zorlamıştı. Özellikle de son yılımda, bitirme tezimi yazarken her şeyin üst üste geldiğini hissetmiştim. Tüm bu projelerin ortasında, yoğunluğumu düzenleyebilmek için zaman yönetimi konusundaki becerilerimi geliştirdim ve kendime renkli kodlanmış bir takvim hazırladım. Bu takvim sayesinde işe gitmem gereken zamanları, okula gitmem gereken zamanları ve araştırma yapmam ya da yazmam gereken zamanları görebiliyordum. Bu şeklide devam etmek, kontrolün bende olduğu hissini vermişti ve süreci daha stressiz geçirmemi sağlamıştı. Hatta bitirme tezimden de oldukça yüksek bir puan almıştım.

(2. Can you describe a problem that you encountered and overcome during a team work?

Example Answer: When I was in college, we often prepared group assignments, and there was a problem that I often experienced in these assignments were communication problems from me or my teammates. We had to prepare a presentation once, and although we met many times on the subject, because of this lack of communication, we skipped a very important part of the assignment. This experience taught me how important communication is in teamwork, and I behaved differently in the next group assignment. I have prepared a document in which everyone’s duties are determined and what they should do. In this way, everything was clearer and clearer.)

3. Bir ekip çalışması sırasında karşılaştığınız ve üstesinden geldiğiniz bir sorunu anlatır mısınız?

Örnek Cevap: Üniversitedeyken, sıklıkla grup ödevi hazırlardık ve bu ödevlerde genellikle yaşadığım bir sorun, benden ya da ekip arkadaşlarımdan kaynaklı iletişim problemleri oluyordu. Bir keresinde bir sunum hazırlamamız gerekiyordu ve konuyla ilgili defalarca buluşmamıza rağmen, bu iletişimsizlik yüzünden, ödevin çok önemli bir kısmını atlamıştık. Bu tecrübe bana ekip çalışmalarında iletişimin ne kadar önemli olduğunu öğretti ve bir sonraki grup ödevinde daha farklı davrandım. Herkesin görevlerinin belirlendiği ve ne yapmaları gerektiğinin yazılı olduğu bir belge düzenledim. Bu sayede her şey daha net ve açıktı.

(3. Can you describe a problem that you encountered and overcome during a team work?

Example Answer: When I was in college, we often prepared group assignments, and there was a problem that I often experienced in these assignments were communication problems from me or my teammates. We had to prepare a presentation once, and although we met many times on the subject, because of this lack of communication, we skipped a very important part of the assignment. This experience taught me how important communication is in teamwork, and I behaved differently in the next group assignment. I have prepared a document in which everyone’s duties are determined and what they should do. In this way, everything was clearer and clearer.)

4. Çalışmakta zorlandığınız biriyle yaşadığınız bir sorunla ilgili bir deneyiminizi anlatabilir misiniz?

Örnek Cevap: Gönüllülük pozisyonundayken, benden yaşça daha büyük bir yeni gönüllüye eğitim vermem istendi. Bu benim için çok zorlayıcı olmuştu çünkü eğiteceğim kişi ben ondan yaşça genç olduğum için bana güvenmiyordu ve işleri, yönetimin istediği gibi değil de kendi yöntemine göre yürütmeye çalışıyordu. Ben de önce takım liderimle görüştüm ve ne yapmam gerektiği ile ilgili fikir aldım. Sonrasında ise, yeni gönüllü ile bu sürecin sebepleri hakkında konuştum. Ayrıca benim için onunla çalışmanın ne kadar önemli olduğundan bahsettim ve ona nasıl yardımcı olabileceğimi sordum. Bu iletişim işleri oldukça kolaylaştırdı.

(4. Can you tell us about your experience with a problem you have had with someone you work with?

Example Answer: While in a volunteering position, I was asked to train a new volunteer who is older. This was very challenging for me because the person I was training did not trust me because I was younger than him and was trying to run the business according to his own method, not as the management wanted. I also spoke to my team leader first and got an idea of what to do. Then I talked to the new volunteer about the reasons for this process. I also talked about how important it was to work with him and asked how I can help him. This communication made things pretty easier.)

5. Liderlik örneği sergilediğiniz bir örnek anlatabilir misiniz?

Örnek Cevap: Şu anda bir cafe müdürüyüm ve pozisyonumun bir gereği de bir ekibe liderlik etmek. Son dönemde, merkez ofisten satışlarımızı arttırmamız ve kokteyllerimizi geliştirmemiz yönünde talep geldi. Ekiple bir araya gelip tartıştık ve yeni menü ya da tanıtım fikirlerimizi paylaştık. Ben de en iyi satışı gerçekleştiren takım üyesini ödüllendirmek üzere bir skor tablosu oluşturdum. Sonuç ise harikaydı, kokteyl satışlarımız %100 artmıştı!

(5. Can you explain an example of your leadership?

Example Answer: I am currently a cafe manager and a requirement of my position is to lead a team. Recently, there has been a demand from the head office to increase our sales and improve our cocktails. We met and discussed with the team and shared our new menu or promotional ideas. I also created a leaderboard to reward the best selling team member. The result was great, our cocktail sales increased by 100%!)

6. Bir projeden sorumlu olduğunuz bir örnek anlatabilir misiniz?

Örnek Cevap: Okuldaki ikinci yılımda, üyesi olduğum okul kulübünün bir yıllık fonu için gelir toplamaktan sorumluydum. Gelecek yılın aktivitelerini finanse edebilmek için gelirleri 5.000 TL’ye çıkarmam gerekiyordu. Bağış fikirlerimi yazdığım bir liste oluşturdum ve bunu komiteye sundum. Aktivitelerimizi ve fikirlerimizi paylaştığımız bir Facebook grubu kurarak, bu grup için ekipten bazı gönüllüler seçtim. Her yarıyılda üç etkinlik düzenledim. Etkinliklerimiz sayesinde bağışlarımız oldukça artmıştı. Son yılıma kadar da bu görev ve sorumluluğuma devam etmeme karar verildi.

(6. Can you explain an example that you are responsible for a project?

Example Answer: In my second year at school, I was responsible for collecting income for the one-year fund of the school club I was a member of. In order to finance next year’s activities, I had to increase revenues to 5,000 TL. I created a list where I wrote my donation ideas and presented it to the committee. By setting up a Facebook group where we share our activities and ideas, I selected some volunteers from the team for this group. I organized three events every semester. Thanks to our activities, our donations increased considerably. It was asked me to continue this duty and responsibility until the last year.)

7. Bize kendinizden bahsedebilir misiniz?

Mülakatınız boyunca profesyonel kalmanız son derece önemli. Bu soruyla, elbette sizin hobilerinizi ya da boş zamanlarda yaptığınız aktiviteleri öğrenmek istemiyorlar. Kariyerinizden ve detaylı iş geçmişinizden bahsetmeniz bekleniyor. Bu yüzden de, mülakat yapan kişinin ve hatta belki de gelecekteki iş vereninizin bilmesini istemeyeceğiniz şeylerden bahsetmeyin. Cevabınızı kısa tutun. Unutmayın ki, Work and Travel bünyesinde başvuru yapıyorsunuz ve iş geçmişinizden bahsederken de alakalı işlerden bahsetmelisiniz.

Örnek Cevap: Geçtiğimiz 3 yıl boyunca X şirketinde çalıştım. İlk olarak part time junior satış danışmanı olarak görev aldım, sonrasında ise senior satış danışmanlığına ve mağaza müdür yardımcılığına yükseldim. Bu süre zarfında da okuduğum İktisat bölümünden derece ile mezun oldum.

(7.Can you tell me about yourself?
It is important for you to stay professional during your interview. With this question, of course their main aim is not to learn about your hobbies or personal free time activities. They want to learn about your career and detailed work history. So do not add information that you do not want your interviewer and maybe your future employer to know. Keep your answer short. Remember that you are applying for a job in Work and Travel so tell them about relevant work history.

Example Answer: ʻI have been working for the past 3 years for Company X. I started out as part-time junior sales associate and have been promoted to senior sales associate and most recent to store assistant manager. Meanwhile I graduated from Y University with a major in Economics.ʼ)

8. Sizi neden işe alalım?

Çalışmak isteyebileceğiniz kuruluş hakkında biraz araştırma yapmadan toplantınıza gitmemeye çalışın. Sitelerini inceleyin ve “hakkımızda” veya “şirket tarihi” bölümlerini okuyun. Mülakat gününün ilk kısmı havayolu şirketi, nasıl kurulduğu, büyüme planları, finansal etkileri, kariyer olanakları ve diğer ilgili bilgiler hakkında bir dizi bilgilendirici videodan oluşmaktadır. Mülakattan önce notlar alın ve bunları gözden geçirin. Bilinmeyen sularda yüzmeye çalışmayın. Eğer görüşmeci önünüze fazla bilmediğiniz belli bir konu getirirse, dürüst olun ve söyleyin.

Örnek Cevap: Şirketinizin dünyanın en hızlı büyüyen havayollarından biri olduğunu biliyorum, sayısız ödül (burada bazı örnekler verin) ve kültürel çeşitliliğe açıklığıyla. Böyle azimli bir ekibin parçası olmaktan onur duyarım.

(8.For what reason would you like to work for our aircraft?

Try not to go to your meeting without doing some exploration about the organization you might want to work for. Peruse their site and read the ‘about us’ or ‘history’ segments. The first part of the appraisal day comprises of a progression of enlightening recordings about the aircraft, how it was made, plans of extension, financial results, life in their city, profession possibilities and other significant data. Take a few notes and survey them before your final meet. Try not to investigate an obscure area. On the off chance that the questioner raises a specific subject that you don’t think a lot about, be straightforward and let them know so.

Example Answer:  ʻI realize that your organization has been one of the quickest developing carriers on the planet, with various honours won (give a few models here) and transparency towards social decent variety. I would be respected to be a piece of such a yearning team.’)

9. Birine yardım ettiğiniz bir durumdan örnek verebilir misiniz?

Örnek Cevap: Bir gün, çalıştığım otelde sadık bir müşteri olan Gülay Hanım; teyzesi ve ikiz bebekleriyle otele giriş yaptı. Bebeklerin daha önce uyku tulumuna ihtiyaç duyacağını bilmiyorduk. Bizde de sadece bir uyku tulumu vardı. Bu esnada ortam biraz gerilmişti ve hemen ardından ben müdürümle konuşarak, online olarak aynı gün teslim edilecek şekilde bir uyku tulumu sipariş ettik.  Ayarlamalarla ben bizzat ilgilendim ve neticede herkes oldukça memnundu. Hatta ekstra olarak bebekler için oyuncaklar ve battaniye ayarladım. Günün sonunda Gülay Hanım ve halası mutluydu ve müdürüm de çabalarımı takdir etmişti.)

(9. Tell me about a time when you helped someone.

Example Answer: Mrs. Brown who was a consistent customer in the hotel that I worked, checked in with her aunt and twin babies. We did not know that the babies would need sleeping cots before. We had only one sleeping cot. At the time that tension might have got higher, I talked to my manager and we ordered a sleeping cot online with the same day delivery. I made sure that the arrangements were ok with the room and everyone pleased. Additionally I arranged some extra toys and blankets for the babies. At the end of the day Mrs. Brown and her aunt was very happy and my manager praised my efforts.)

10. İşe katkı sağlamak adına sunduğunuz bir öneriden bahseder misiniz?

Bu soru ile karşılaştığınız zaman, şirketin sürekliliği ya da karlılığı için yaptığınız bir önerinin içinde geçtiği bir olay anlatın. Reddedilen ya da sonradan değerlendirilmek üzere beklemeye alınan tavsiyelerinizden bahsetmeyin. Herhangi bir örneğiniz yoksa da çabalarınızdan ve verimliliğinizden bahsedin; dürüstlük her zaman önemlidir.

Örnek Cevap: Restoranda çalışırken, her masada içi şeker dolu şekerliklerimiz olurdu. Ben de yöneticime her masaya böyle şekerlik koymak yerine, müşteriler kahve ya da çay sipariş ettiğinde tepsi ile tekli şeker ikram etme fikrini sundum. Ayın sonunda yöneticim bu düzenleme sayesinde restoranda şeker tüketiminde gözle görülür bir düşüş yaşandığını söylemişti.

(10.Tell me about a time you made a suggestion to improve business.
When you are asked this question, tell an incident or situation that you gave a suggestion fort he benefit of the company. Do not mention your suggestions which were rejected or suspended to be evaluated later. If you have not any example for this question, try to talk about your efforts and efficiency; honesty is important.

Example Answer: When I was working in the restaurant, there were sugar packs on each table. I suggested my supervisor to serve sugar with cube on a tray whenever a costumer had ordered coffee or tea instead of putting them on the tables as packs. At the end of the month, he told me that this arrangement caused a decrease in sugar consumption in the restaurant.)

11. Güçlü yanlarınız nelerdir?

Müşteri hizmetleri, etkili iletişim becerileri ya da problem çözme yetenekleri alanındaki yeteneklerinizden bahsetmeye çalışın. Yeteneklerinizi iş alanınızın dışından örneklendirmekten kaçının.

Örnek Cevap: Tam bir takım insanı olduğumu söyleyebilirim ve detayları fark etmek ve o detaylar üzerinde çalışmak konusunda yetenekliyimdir. Müşterilerimin isteklerini yerine getirirken, kendilerine kişiselleştirilmiş destek sağlarım ve hepsinin gereken yardım ve yönlendirmeyi aldığına emin olurum. Ek olarak yüksek tempolu ortamlarda da çalışabilirim.

(11.What are your strengths?

Try to talk about your qualities in the field of customer services, collaboration, interaction and communication, scrupulousness or critical thinking. Try not to examine your qualities outside your work region.

Example answer: ʻI am a team person and I have a great talent on realizing and working on details. I offer customized assistance to my clients while planning to go past all desires and guarantee that my clients get the most ideal help. I additionally can adjust in a quick paced environment.ʼ)

12. Zayıf yönleriniz nelerdir?

Profesyonel imajınızı zedeleyebilecek ya da başvurduğunuz pozisyona alınma olasılığınızı azaltacak şekilde bir bilgi vermekten kaçının.

Örnek Cevap: Detaylar üzerine olan dikkatim bazen de zayıf yönüm olabiliyor. Her şeyin mükemmel olmasını istiyorum ve bir kez küçük ayrıntılara girdiysem bazen büyük resmi kaçırabiliyorum. Bu yönümden çok memnun değilim fakat yine de şu günlerde hem genel durumu hem de detayları görebilmek için yeni yaklaşımlar geliştirmek üzerine çalışıyorum.

(12.What are your weaknesses?
Try not to give data which could harm your professional image or lessening your odds of landing the position.

Example Answer: ʻI feel that my caution on details can also be my shortcoming. I need everything to be great. Once in a while I get so made up for lost time in little subtleties that I miss to see the big picture. It was brought up to me and I had the option to develop myself. I am presently continually finding approaches to adjust both the subtleties and the general situation.ʼ)

13. Bir işte gerektiği gibi sorumluluk almayan bir iş arkadaşınızla konuşmak zorunda kaldığınız bir durum oldu mu? Ne yaptınız ve sonucu ne oldu?

Her zaman cevaplarınızı olumlu bir deneyime bağlamaya çalışın. Profesyonel olun ve iş arkadaşınız hakkında kötü bir şey söylemeyin.

Örnek Cevap: Bir iş ortağım vardı. Bir öğle yemeği sonrasında, yeni müşterilere teklifler sunmamız ve onlarla ilgilenmek için geciktiğini gördüm. Benim de onun müşteri çevresine dahil olmam ve işinin bir kısmını yapmam gerekiyordu. Toplantı bittikten sonra ona neler olduğunu sordum. Büyükannesinin ağır hasta olduğunu öğrendim ve o sabah da vefat haberini aldı. Kendisini daha iyi hissedene kadar ilerleyen günlerde ona hep yardımcı oldum. Kendisi de onun için gösterdiğim çabayı takdir etti ve devamında gayet sorunsuz çalıştık.

(13.Tell me about a time when you had to deal with a co-worker who wasnʼt doing his/ her fair share of the work. What did you do and what was the outcome?
Always try to turn your answers a positive experience. Be professional and do not tell something bad about your co-worker.

Example Answer: Sofia was my day of work partner. During lunch administration I saw her being delayed to take requests and take care of the new clients. I needed to step in her general vicinity and do some portion of her work. After the administration was over I asked her what was occurring. I discovered that her grandma was gravely sick and she simply got the news that morning. I got her out for the following days until she felt much improved. She valued my readiness to accomplish something for her and we are currently working very well together, taking additional work from one another at whatever point is essential. )

14. Bir insan hakkında yanlış yargıda bulunduğunuz bir zamandan bahseder misiniz?

Bu tür bir soruya, hafife aldığınız bir durumdan bahsederek karşılık verebilirsiniz. Hayal kırıklıklarınızdan bahsetmeyin. Olumlu olmaya çalışın ve edindiğiniz deneyimden bahsedin.

Örnek Cevap: Son derece utangaç bir Office boy’umuz vardı. Bir gün onunla konuşurken, kendisinin kendi ülkesinde aslında bir tasarımcı olduğunu öğrendim. Fakat buraya çocuklarına daha iyi bir gelecek sunabilmek için gelmişti. Sonradan arkadaş olduk ve bana işlerimle ilgili bazı konularda yardımcı oldu. Yöneticime hikayesinden bahsettim ve bir yıl sonra tayinine onay verdi. Şu an hala düzenleme departmanında çalışıyor. Ben de bu tecrübeden sonra insanları sadece yaptıkları işle yargılamamam gerektiğini öğrendim.

(14.Tell me about a time you misjudged a person.
This question can be answered with an underestimated situation. Do not talk about disappointment. Try to be positive and talk about a new experience.

Example Answer: ʻOur office boy was a very shy individual. One day I began to converse with him and I discovered that he was really a designer in his nation, however came here to give a superior future to his kids. He was carrying out the responsibility to get familiar with the language better and comprehend our way of life. We became companions and he was in any event, offering me guidance with a portion of the tasks I was taking a shot at. I recounted to my administrator his story, and following 1 year he was allowed to meet. Presently he is working in the arranging division. I figured out how to never pass judgment on someone just by the activity they are doing.)

15. Yakın zamanda karşı karşıya geldiğiniz ve üstesinden geldiğiniz bir zorluktan bahsedebilir misiniz?

Sorun çözme becerileriniz hakkında konuşun. Ama dikkatli olmakta fayda var; sorunlu kısımdan çok bahsetmeyin ve çözme kısmına odaklanmaya çalışın. Diğer insanlar hakkında kötü bir şey söylememeniz de elbette oldukça önemli.

Örnek Cevap: Yeni bir bilgisayar yazılımı almıştık ve öğleden sonraki rezervasyonları, müşteri bilgilerini, siparişlerini ve teslimat bilgilerini buna girmemiz gerekiyordu.  Program yeniydi ve kısa yolları bilmiyorduk; müşteriler beklerken de tüm verilerin girilmesi gerekiyordu. Yöneticiden IT’den eğitim alabilmek için izin istedim ve sadece 30 dakika içinde tüm yönergeleri kavrayıp kısa yolları öğrendim.

(15.Tell me about a challenge at work you faced and overcame recently.
Talk about a problem-solving situation. But be careful. Do not mention the problem part so much, try to focus on the solving part. Do not tell something bad about other people.

Example Answer: ʻWe got another PC programming that would take the bookings for the afternoon, yet in addition the client subtleties, the requests and the home-conveyance plan. It was requiring some investment to enter all the information while the clients were pausing. I requested that the chief make some train from the IT Company. In just 30 minutes they showed me all the alternate routes and I figured out how to be efficient while working it.’)

16. Bana bir sorunu çözdüğünüz bir olayı anlatır mısınız?

Benzer görünse de aslında bu soru öncekinden farklı. Çünkü işten çok kişilerle ilgili konular hakkında konuşmanızı istiyorlar. Kişisel arkadaşlıklarınız veya patronunuz ya da iş arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz hakkında konuşmayın elbette.

Örnek Cevap: Grubumda yer alan kişilerden ikisi iyi anlaşamıyordu. Bunlardan biri kendisine atanan iş için envanterden sorumluyken; diğeri, ekranın yeniden düzenlenmesinden sorumluydu. Her zaman birbirlerinin çalışmalarına müdahale ediyorlardı. Onlarla konuştum ve aslında özel yeteneklerinin üzerinde çalıştıkları işe ne kadar uygun olduğunu söyledim. Böylece benimle aynı fikirde oldular ve aralarındaki sorunu çözdüler.Ayrıca, bu tür sorunlardan kaçınmak için insanlardan işi gönüllü seçmelerini istemenin daha iyi olduğunu düşünüyorum.

(16.Tell me about a time you resolved a conflict.
This is different from the previous question. Because they want you to talk about specific and personal issues more than the work. Do not talk about your personal friendships or relations with your boss or co-workers.

Example Answer:  Two of the business relates in my group were not getting along well. One of them, Anna was in charge of the inventory for the new delegated work and the other one; Karen was responsible for re-arranging display. They were always interfering each other’s work. I talked to them and I told that their specific abilities are just fitted with the job they had been working on. So, they agreed with me and solved the problem between them. I also think that it is better to ask people to be volunteer for the part of the work to avoid this kind of issues. )

17. Şimdiye kadar hoşlanmadığınız biriyle çalıştınız mı? Böyle bir durum olduysa sorunu nasıl çözdünüz?

İşte hileli bir soru! Ne yaparsanız yapın, iş ortamında hoşlanmadığınız birileri olduğunu söylemeyin. Profesyonel ve diplomatik olun.

Örnek Cevap: ‘Hayır, hiç böyle bir durum olmadı. Anlaşmazlıklar ya da çatışmalar verimli çalışabilmenin doğal bir sonucu ama işin sürekliliği için sorunu çözmek gerekir.

(17.Have you worked with someone you didn’t like? If so, how did you handle it?
This is a really a tricky question! Just do not tell that there had been anyone that you did not like in the job! Be professional and diplomatic.

Example Answer: ‘No, not really. Disagreements can occur as the nature of the efficiency but it is important to solve the problems for the sake of the work. )

18. Birlikte çalışmak istemeyeceğiniz insan tipi nedir?

Ta tam! Bir hileli soru daha. Çok açık görülüyor ki, hiç kimse birileriyle çalışmayı reddedebilecek bir personeli işe almak istemez. Özellikle havayolu şirketlerine başvuruyorsanız olabildiğince açık görüşlü olmanız beklenir.

Örnek Cevap: ‘Bu tür bir kısıtlamam yok, herkesle çalışabilirim. Herkesin keşfedilmeyi bekleyen bir gücü ve özel bir yanı olduğuna inanırım.

(18.What is the kind of person you refuse to work with?
Ah-ha! Another tricky question. Obviously no one wants to hire a person who refuses to work with someone. Especially airlines are the places that you have to be as open-minded as much.

Example Answer: ‘I do not have such criteria and I can work with anyone. I believe everybody has a special strength and power to be discovered.’ )

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

One thought on “Work and Travel İngilizce Mülakat Soruları ve Cevapları

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.