İngilizce Negatif Cümle Nasıl Kurulur?


İngilizce negatif yani olumsuz cümle kurmak için fiili ya da yardımcı fiili not ekini getirerek olumsuz yapmak gerekir. Negatif cümle eylemin yapılmadığını ya da yapılamadığını belirtir.

Negatif cümle kurma konusunda bilmeniz gereken İngilizce gramer kurallarını ve örnek negatif cümle kullanım modellerini aşağıda bulabilirsiniz.

İngilizce Negatif Cümle Nasıl Kurulur?

I see: Görüyorum

I can not see: Göremiyorum

I don’t see: Göremedim

Yardımcı fiiller be (olmak fiili), have(sahip olmak) fiili, do(yapmak) fiili, could, shall, should, may, might, must (ebilmek, abilmek, meli, malı) fiilleridir. Bu yardımcı fiilerin yanına not olumsuzluk eki getirilerek cümle olumsuz yapılır.

Be fiili kullanılan negatif cümleler

I’m a teacher: Ben bir öğretmenim

I’m not a teacher: Ben bir öğretmen değilim

He is a strong man: O güçlü bir adam

He is not a strong men: O güçlü bir adam değil

Be yardımcı fiili kullanılan negatif cümleler

I’m listening the music: Müzik dinliyorum

I’m not listening the music: Müzik dinlemiyorum

She is playing tennis: O tenis oynuyor

She is not playing tennis: O tenis oynamıyor

Have/has fiili kullanılan negatif cümleler

I have a dog: Bir köpeğim var

I have not a dog: Bir köpeğim yok

He has a big house: Büyük bir evi var

She has not a big house: Büyük bir evi yok

Olumsuz modals cümleler

I can swim: Yüzebilirim

I can not swim: Yüzemem

He can play: Oynayabilir

He can not play: Oynayamaz

She may go to the doctor: o doktora gidebilir

She may not to the doctor: o doktora gidemeyebilir

I must sleep: uyumalıyım

I must not sleep: Uyumamalıyım

İngilizce olumsuz cümle nasıl kurulur?

Olumsuz cümlelerdeki temel nokta hangi tense olursa olsun fiilin veya yardımcı fiilinin not olumsuzluk eki ile olumsuz yapılmasıdır.

Cümle yapısı

Özne + yardımcı fiil + not + fiil şeklindedir.

We don’t like drink milk: Süt içmeyi sevmeyiz

My father can not swim in the sea: Babam denizde yüzemez.

Son Yazılar