İngilizce Öğretmenliği Mülakat Soruları


İngilizce öğretmenliği, dil öğrenmek isteyen tüm öğrencilerin dil öğrenme konusundaki ilk aşamasını oluşturduğundan oldukça önemli bir meslektir. Bu meslekte de tıpkı diğer öğretmenlik dallarında olduğu gibi, mülakat yapılmakta ve bu mülakatta da öğretmenlik mülakatlarında sorulan sorular yöneltilmektedir.

Bu mülakatın yapılmasındaki amaç, öğretmenlerin öğrencilere her anlamda kusursuz eğitim vereceklerinden emin olmak ve alanında en yetkin isimlerin okullara yerleşmesini sağlamaktır. Burada sizler için, İngilizce öğretmenliği mülakat sorularını derledik, bu sorulara ve buna benzer sorulara çalışırsanız öğretmen olmanız hiç de imkansız değil. İşte karşınızda, İngilizce öğretmenliği mülakat soruları…

 1. Okuldaki teknolojinin öğrencilere ne gibi katkısı vardır?
 2. Ülkemizde farklı insanların olmasının ülkemize etkileri nelerdir?
 3. Eğitimde teknolojinin yaygınlaşması için neler yapabiliriz?
 4. Kurum etiği nedir?
 5. Hizmet içi eğitimin önemi nedir?
 6. Türkiye’nin jeopolitik konumunun olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?
 7. Eğitimde sosyal ağ kuracak olursanız nasıl kullanırsınız?
 8. Eğitim sistemimizden memnun musunuz ? Ne gibi değişiklikler yapmak istersiniz?
 9. Okul kültürü nedir?
 10. Dünyanın en önemli buluşu nedir ?
 11. Bilgiyi aktarmak yerine bilgiye ulaşma yolunu öğretmek gerekir sözü hakkında ne düşünüyorsunuz?
 12. Kuvayi Milliye’nin Kurtuluş Savaşı’nı kazanmamızdaki etkileri nelerdir?
 13. Eğitimde teknoloji kullanımı nasıl eğlenceli hale getirilir?
 14. Öğrencileri bilimsel araştırmalara yönlendirmek için neler yapabiliriz?
 15. Şeyh Sait İsyanı’nın halk üzerindeki etkisi neler olmuştur?
 16. Kağıt kalemin yerini teknolojik araçların almasıyla ne gibi değişiklikler meydana gelmiştir?
 17. Sizin öğrencilik zamanınızdaki teknoloji ile günümüzdeki arasında ne gibi farklılıklar vardır?
 18. Farklı kültürlerin bir arada olması toplum bilimine ne gibi katkı sağlar?
 19. Geçmişi ve günümüzü baz alarak insanların haberleşmesindeki kolaylıklar ve zorluklar nelerdir
 20. Sanal materyallerin eğitime katkıları nelerdir?
 21. Formal eğitimi ve avantajlarını açıklayınız.
 22. Ülkemizde turizmi arttırmak için alınan önlemler nelerdir?
 23. Descartes’ın ‘’Düşünüyorum o halde varım.’’ sözünü açıklayınız.
 24. Eğitimde teknolojinin faydaları ve zararları nelerdir?
 25.  ‘’Tek kanatla kuş uçmaz.’’ atasözünü açıklayınız.
 26.  Yaygın eğitimin olumlu ve olumsuz yönlerini açıklayınız.
 27.  Küresel ısınma nedenleri ve sonuçlarını açıklayınız.
 28.  Örgün eğitim nedir açıklayınız.
 29.  Divan-ı Lügati’t Türk’ü anlatınız?
 30.  Gelişigüzel kültürlenme ile informal eğitim arasındaki ilişkiyi anlatınız. 
 31.  Öğrenciye istendik davranışı nasıl kazandırırız?
 32.  Erasmus proğramı hakkında ne düşünüyorsunuz?
 33.  Halk eğitimi nasıl yaygınlaştırılabilir. 
 34. Genç nüfusun önemi nedir?
 35.  Eğitim kültür ilişkisini açıklayınız.
 36.  Organ nakli hakkında ne düşünüyorsunuz. 
 37.  Techir yasası? 
 38.  Eğitim öğretim sürecinde branşınızla ilgili kullandığınız yöntem ve teknikleri anlatınız.
 39.  İnternetin olumsuz taraflarını çocuklardan nasıl uzak tutarız.
 40.   Branşınıza merak duyuyor musunuz?  varsa sınıfınızı gözlemlediğimde bunu nasıl anlarım?
 41. Öğrencilerin öğrenmeleri için mükemmel mekanı yaratabilecek olsanız nasıl bir yer olurdu
 42. Öğretmenlerin hangi bilgi ve becerilere sahip olması gerekirdi?
 43.   Öğrencinin öğrenmesine katkıda bulunan başlıca etken nedir?
 44. Sınıf sınırlarının ötesine geçmek için teknolojiyi nasıl kullandığınızı ve okul dışındaki uzmanlardan nasıl yararlandığınızı anlatın.
 45. Öğrencilerinizin bilinç uyandırmak, sohbet başlatmak, kanıları değiştirmek, değişimi devindirmek veya değişim yaratmak için teknolojiyi nasıl kullandıklarını anlatın.
 46. Teknoloji entegrasyonu planlarken önce müfredat mı gelir yoksa teknoloji mi gelir?
 47. Bu ifadeye katılıyor musunuz? Bir öğrenciye sıfır vermek sorumluluğu öğretir. Katılıp katılmama nedenlerinizi açıklayın.
 48. Kendi sınıfınızı düşünün ve derecelendirme yapmanızdaki amaçlardan ikisini sıralayın.
 49. Öğrencilere öğrenim sırasında belirli geri-bildirimleri verirken kullandığınız üç yöntemi sıralayın.
 50. Formatif değerlendirme ve kabiliyet öğretmeyi aynı anda nasıl birleştirirsiniz?
 51. Son zamanlarda farklılaştırılmış öğretim tasarlayarak hazırlayıp uyguladığınız bir dersi düşünün ve sonucunda öğrencinin elde ettiği sonuçlardaki farklılıkları betimleyin.
 52. Son dersinizde sorduğunuz en iyi soru öğrencilerinize ne öğretti?
 53. Yakın zamandaki dersleri düşünün. Sınıfta dolaşırken öğrencileriniz öğrenme hedefinin anlaşıldığını gösteren ne söyledi veya yaptılar?
 54. Ders anlattığınız sırada bir öğrenci başka bir öğrencinin öğrenmesine bir şekilde engel olursa nasıl tepki verirsiniz?
 55. Dersin son on dakikasını betimleyin.
 56. “Çocuklar Sevmedikleri Öğretmenden Öğrenmez” – Rita Pierson   Bu söze neden katılıp katılmadığınızı açıklayın.
 57. En zorlu öğrencinizden sizi üç kelimeyle tarif etmesini istesem ne derdi?
 58. Öğretmenler arasındaki dayanışma, dostane işbirliği ve içten fikir alışverişinden öteye gider. Bu dayanışmanın etkin olabilmesi için ne gerekir?
 59. Yeni bir öğretim yöntemi uyguladığınız bir örnek verin. Yeni stratejiyi nasıl öğrendiniz? Bu yeni fikirle tanıştıktan uygulamanıza dek geçen süreci anlatın.
 60. Son zamanlarda sınıfınızda değişime yol açan ne okudunuz ya da üzerine çalıştınız?
 61. Bu sömestr içinde ebeveynlerle görüşmenizin üç nedenini belirtin.
 62. Sınıfınızda güçlük çeken bir öğrenciyi düşünün. Ebeveyni çocuğun eğitimine dahil olması için nasıl teşvik edersiniz? Detaylıca anlatın.
 63. Öğrenciler için “öğrenimlerine kendilerinin sahip olması” ne anlama gelir?
 64. Öğrencileriniz arasında eşzamanlı etkileşimi sağlayacak koşulları nasıl oluşturuyorsunuz? Bu ilişkiyi nasıl sürdürüyorsunuz?
 65. Organizmanın uyarıcıya verdiği cevaba ne denir?
 66. Atatürk mirasını nerelere bıraktı?
 67. Program geliştirme çalıştayında bulunsaydınız ne gibi değişiklikler yapardınız?
 68. Kaynaştırma öğrencilerinize nasıl davranırsınız?
 69. Eğitim programının ilkeleri nelerdir?
 70. Karadeniz ekonomik işbirliğinin amacı?
 71. Koşullu uyarıcı edindikten sonra ikinci bir uyarıcıya koşullanmaya ne denir?
 72. Türkiye’de en çok ihraç edilen tarım ürünü?
 73. Bireysel farklılıkların fazla olduğu bir sınıfta ne yaparsınız?
 74. Aktif Öğrenme nedir?
 75. Göktürk uydusu ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
 76. Koşullu uyarıcıyı nasıl etkili hale getirebiliriz?
 77. Türkiye’de en çok üretilen tarım ürünü hangisidir?
 78. Derslerde bireysel farklılığı nasıl gideririz?
 79. 2015 Unesco dünya mirasları arasına alınan tarihi eserlerimiz nelerdir?
 80. Eğitim nedir?
 81. Öğretim programı öğelerinden 2 tanesini söyleyiniz?
 82. Kalorifer sistemi olan ilk saray hangisidir?
 83. Bitcoin nedir?
 84. Afrodisyas nerededir?
 85. Ani Harabeleri nerededir ?
 86. Münazara nedir?
 87. Birleşmiş Milletler’in resmi dilleri nelerdir?
 88. Ödevlerin dışında öğrencilere ne verilebilir?
 89. Soruya yanıt ve karşılığa ne ad verilir?
 90. Alanınla ilgili eksiklikleri nasıl giderebilirsiniz?
 91. Öğrenme nedir?
 92. Ülkemizde tedavüldeki en son çıkarılan banknot para hangisidir?
 93. Konuşma fobisi olan çocukla nasıl iletişim kurarsınız?
 94. Almanlar’ın yaptığı duvarın adı nedir?
 95. Drama yöntemini anlatınız?
 96. İlk Milli keşif uydusunun adı nedir?
 97. Teknolojinin yaparak yaşayarak öğrenme üzerindeki etkisi nedir?
 98. Dizideki karakterlerin öğrenciler üzerindeki etkisi nedir?
 99. Gözlenebilir ve yenilenebilir şeylere ne denir?
 100. Fırsat eşitliği nedir?
 101. Uzaktan eğitimin sağladığı avantajlar nelerdir?
 102. E-Sınav’ın sağladığı avantajlar?
 103. Bireyi iç ya da dışsal olarak harekete geçiren kavram nedir?
 104. Gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu tarihler nelerdir?
 105. Branşınız ile ilgili ne gibi sosyal kulüp çalışmaları yaparsınız?
 106. En çok petrol ihraç eden ülke ?
 107. Özetleme tekniği nedir?
 108. Nüfusu en az olan il hangisidir?
 109. Demografik yapının eğitime katkısı?
 110. Formal eğitim nedir?
 111. Sanal Para birimi?
 112. Pekiştirme nedir?
 113. Engelli olimpiyatlarına ne ad verilir?
 114. Bloom taksonomisinin ilk basamağı?
 115. 2018 yılında seçilen Rusya devlet başkanı?
 116. İletişimin 2 unsuru?
 117. Marifet iltifata tabidir sözünü açıklayınız.
 118. Güney Kore’deki jimnastik şampiyonu?
 119. İnsanı eyleme geçiren içsel duygu
 120. İstasyon tekniği
 121. Osmangazi köprüsü
 122. 2017-2018 vefa ödülü kime verilmiştir?
 123. 2017 yılında Fransa’da 75 kiloda şampiyon olan bayan güreşçi
 124. Enderun Mektebi nedir?
 125. Ülkemizde termalin en fazla olduğu bölge
 126. Zıt panel
 127. Yağış almasına rağmen orman olmayan bölgemiz hangisidir?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar