İngilizce Overcome Nedir ve Nasıl Kullanılır?


İngilizce overcome filli düzensiz fiillerden olup üstesinden gelmek, halletmek anlamındadır. Come fiilinden türemiştir. Aynı come fiilinde olduğu gibi fiil çekimi yapılır. Overcome fiili çekimleri ve overcome fiili kullanımı ile ilgili olarak örnekleri aşağıda bulabilirsiniz. 

Overcome    Yalın hali

Overcome    1. Hali

Overcame    2. Hali

Overcome    3. Hali

Overcoming İsim fiil halidir.

Overcome ile ilgili cümleler

They have managed to overcome this problem (Onlar bu sorunun üstesinden gelmeyi başardılar)

I helped her overcome her sadness (Üzüntüsünü yenmesi için ona yardım ettim)

We can overcome our fear about the exam (Sınavla ilgili korkularımızı yenebiliriz)

My friend was suddenly overcome by fear in the park (Arkadaşım aniden parkta korkuya yenik düştü)

They overcame marital responsibilty (Evlilik sorumluluğunun üstesinden geldiler)

We overcame from the top of all year exams (Bütün yıl sınavların üstesinden geldik)

My son has managed to overcome the first obstacle (Oğlum ilk engelin üstesinden gelmeyi başardı)

We can overcome our fear (Korkularımızı yenebiliriz)

They shall overcome (Üstesinden gelecekler)

They have overcome many obstacles (Onlar birçok engeli aştı)

I was overcame by meets (Toplantıların üstesinden geldim)

You managed to overcome the difficulty (Zorlukların üstesinden gelmeyi başardın)

I’m sure my father overcome any difficulty (Babamın zorlukların üstesinden geleceğine eminim)

Overcome fiil çekimi

Present tense                                   I overcome

Present continuous tense                I’m overcoming

Simple past tense                            I overcame

Past continuous tense                     I was overcoming

Present perfect tense                      I have overcome

Present perfect continuous tense   I have been overcoming

Past perfect tense                           I had overcome

Past perfect continuous tense         I had been overcoming

Future tense                                    I will overcome

Future continuous tense                  I will be overcoming

Future perfect tense                        I will have overcome

Future perfect continuous tense     I will have been overcoming

Overcome fiil çekimini sadece birinci tekil şahıs için verdik. Üçüncü tekil şahıslarda ve çoğullarda yardımcı fiil kullanımı diğer fiillerde olduğu gibidir. 

Overcome dışındaki, önemli İngilizce ifadelerin kullanımları ve örnek cümleleri blogumuzdaki diğer içeriklerde bulabilirsiniz.

Son Yazılar