İngilizce Paragraf Çeviri Yaparak İngilizce Öğrenmek


İngilizce be like Kullanımı Nasıldır?

 Gerek okulda gerekse iş yaşamında İngilizce paragraf çevirilerine ihtiyaç duyulmakta, teknoloji çağı günümüzde genelde internet üzerinden çeviriler yapılmaktadır. İngilizce paragraf çeviri tekniklerini öğrenerek paragrafları Türkçeye çevirebilir, bu yöntemle İngilizcenizi ilerletebilirsiniz. İngilizce paragraflar artık gözünüzü korkutmasın. En pratik İngilizce paragraf çeviri teknikleri ile çeviri yapabilir, hatta ne kadar rahat çeviri yaptığınıza inanamayabilirsiniz.

İngilizce Paragraf Çeviri Teknikleri

1– Paragraf ne kadar uzun olursa olsun öncelikle gözünüzü korkutmamalıdır. İngilizce cümle yapısı Özne + Yüklem + Tümleç şeklinde olduğundan ilk olarak paragrafın ilk cümlesini alın ve özne, yüklem ve tümleci bulun.

Örnek: I study English everyday. (Her gün İngilizce çalışırım)

I: Ben özne

Study: Çalışmak fiil

English: İngilizce tümleç

Everyday: Her gün tümleç

2– İngilizce çevirilerde Türkçede olduğu gibi soldan sağa doğru değil sağdan sola doğru yani sondan başa doğru gitmelisiniz.

Örnek: Ali goes to the cinema every weekend. (Ali her hafta sonu sinemaya gidiyor.)

Cümlede özne Ali, yüklem go fiili, tümleç te cinema ve every weekend kelimeleridir.

Cümleye baktığımızda Ali gidiyor sinemaya her hafta sonu şeklindedir. Çeviri yaparken önce özneyi tespit ediyoruz. Sonra yüklem ve tümleci. Özneyi aldıktan sonra ise sondan başa doğru çeviriyoruz.

3– Fiilin zamanına dikkat etmek İngilizce paragraf çeviri işleminin doğru yapılmasında çok önemlidir. Fiillerin ikinci ve üçüncü hallerini bilmeniz hemen zamanı tespit etmenizi sağlayacaktır.

Örnek: Ali go to the cinema. (Ali sinemaya gider)

Örnek: Ali went the cinema yesterday. (Ali dün sinemaya gitti)

4- Cümlenin olumlu veya olumsuz olup olmadığına dikkat edilmelidir. Olumsuz cümlelerde fiili olumsuz yapan don’t (do not ), can’t (can not) gibi olumsuzluk bildiren yardımcı fiileri tespit ederek hemen cümlenin olumlu mu olumsuz mu olduğunu anlayabilirsiniz. Çevirinizi doğru yapabilmeniz için bu çok önemlidir.

Örnek: I don’t know where he lives. (Onun nerde yaşadığını bilmiyorum)

Bilmek fiili olan know, don’t yardımcı fiili ile olumsuz yapılmış ve “bilmiyorum” anlamı kazanmıştır. Dikkat ederseniz yine cümleyi sondan başlayarak çevirdik. Bir cümlede en önemli kelime yüklemdir. Yüklemi bulmak, anlamını bilmek ve zamanını doğru tespit etmekle İngilizce paragraf çeviri işinin en önemli kısmı halledilmiş olur.

Son Yazılar