İngilizce Rap Sözleri ve Anlamları


İngilizce Rap Sözleri ve Anlamları

There are a lot of rap songs written in English. Actually hiphop is more of a culture, so while listening to the songs it may seem like a lot of them don’t make sense but actually to understand them we have to really embrace the culture itself. İt is very interesting and fun. Today we will read some lyrics. İt may sound funny when we read them, but that’s just a part of the experience!

İngilizce yazılmış birçok rap şarkı var. Aslında Hiphop daha çok bir kültür, o yüzden bunları dinliyorken bize hiç mantıklı gelmeyebilir. Ama gerçekten anlamak için kültürün kendisini benimsemeliyiz. Çok ilginç ve eğlenceli. Bugün birkaç tane söz okuyacağız. Okuduğumuzda kulağımıza komik gelebilir fakat bu da deneyimin bir parçası!

 

“You only get one shot, do not miss your chance to blow, this opportunity comes once in a lifetime, yo.”

“Tek bir fırsatın olur, patlamak için olan şansını kaybetme, bu fırsat hayatta bir kere gelir.”

-Eminem, Lose Yourself

Eminem is one of the best rappers of the early 2000’s. His songs are generally known for how fast he reads them and a lot of his lyrics are pretty meaningful.

Eminem erken 2000lerin en iyi rapçilerinden biri. Şarkılarını genelde aşırı hızlı okumasıyla bilinir ve sözlerinin çoğu baya anlamlı.

 

 

“I can’t lie, ain’t no love for the other side

Jealousy inside, make ’em wish I died

Oh my Lord, tell me what I’m livin’ for

Everybody’s droppin’, got me knockin’ on Heaven’s door”

“Yalan söyleyemem, diğer taraf için sevgim yok

İçimde kıskançlık, ölmemi diliyorlar

Tanrım, söyle bana niçin yaşıyorum

Herkes düşüyor, bana cennetin kapısını tıklatıyor”

-Tupac, Only God Can Judge Me

Tupac was basically a legend. The famous quote only god can judge me comes from his song. Unfortunately he was murdered.

Tupac tam bir efsaneydi. Ünlü ‘Beni sadece tanrı yargılayabilir’ sözü onun şarkısından geliyor. Ne yazık ki suikasta kurban gitti.

 

“We’re just having fun

We don’t care who sees

So what we go out

That’s how it’s supposed to be

Living young and wild and free”

“Sadece eğleniyoruz

Kimin gördüğü umrumuzda değil

N’olmuş dışarı çıkıyorsak

Böyle olmalı zaten

Genç, vahşi ve özgür yaşıyoruz”

Snoop Dogg, Young Wild and Free

This is from Snoop Dogg’s most famous song. He is generally known for his cool and fun songs.

Bu Snoop Dogg’ın en ünlü şarkısından. Kendisi genelde havalı ve eğlenceli şarkılarıyla tanınır.

 

“Yeah my money insane nigga

Yeah I’m making it rain nigga

But I was just on the plane nigga

Buying gear, flying here”

“Evet param inanılmaz nigga

Evet yağmur yağdırıyorum nigga

Ama az önce uçaktaydım nigga

Eşya alıp buraya uçuyorum”

-Wiz Khalifa, Work Hard Play Hard

Wiz Khalifa is also a legend. He has some of the most fun songs.

Wiz Khalifa da tam bir efsane. Çok eğlenceli şarkılara sahip.

 

“N-now th-that that don’t kill me

Can only make me stronger

I need you to hurry up now

‘Cause I can’t wait much longer”

“Ş-şimdi O-o beni öldürmez

Sadece beni daha güçlü yapar

Şimdi acele etmelisin

Çünkü daha fazla bekleyemem”

-Kanye West, Stronger

Kanye West is becoming more and more popular everyday. He is one of the names that comesto mind when we think of English rap.

Kanye West her geçen gün daha da ünleniyor. İngilizce rap deyince aklımıza gelen isimlerden bir tanes.

 

“And every single year

I’m drowning in my tears, I’m drowning in my tears again

I can’t seem to forget the pain I seem to give

The pain I seem to give, my friend”

“Ve her yıl

Gözyaşlarımda boğuluyorum, tekrar gözyaşlarımda boğuluyorum

Verdiğim acıyı unutamıyor gibiyim

Verdiğim acıyı, arkadaşım”

-XXXTENTACİON, Numb

XXXTENTACİON has some of the best beats. Unfortunately he was murdered at the age of 20.

XXTENTACİON en iyi müziklerden bazılarına sahip. Ne yazık ki 20 yaşında öldürülmüştü.

 

“Oh, it’s a lonely world, I know

Gon’ get a lonely girl, that’s fo’ sho’”

“Ov, yalnız bir dünya, biliyorum

Yalnız bir kız alacağım, o kesin”

-Lil Peep, Crybaby

Lil Peep was a famous young emo rapper. He had dropped out of High School and started pursuing music making, unfortunately he was found dead in his tour bus. İt seemed that he had a drug overdose. But what he used and who made him use it and how it really occured is still uncertain.

Lil Peep genç bir emo rapçisiydi. Müzik yapmak için liseyi bırakmıştı. Ne yazık ki turda otobüsün içinde ölü bulundu. Aşırı dozda uyuşturucu kullandığı görülüyordu. Fakat ne kullandığı, kimin kullandırdığı ve tam olarak nasıl olduğu hala kesin değil.

 

“Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah”

“Evet, evet, evet, evet, evet, evet

Evet, evet, evet, evet, evet, evet.”

-Usher, Yeah!

One of the most meaningful lyrics ever right? Haha, some songs just have good rhythms and you just need to listen to have some fun. “Yeah!” is one of them.

En anlamlı sözlerden biri değil mi? Haha, bazı şarkıların sadec güzel ritimleri olur. Sadece eğlenmek için dinlemek gerekir. “Yeah!” bunlardan bir tanesi.

 

“Hold up, hey

For my niggas who be thinkin’ we soft, we don’t play

We gonna rock it ’til the wheels fall off”

“Durun, hey

Yumuşak olduğumuzu düşünen niggalarım için: biz oynamayız

Tekerlekler düşene kadar çıldıracağız”

-Dr. Dre, The next episode

 

“It’s your birthday

We gon’ party like it’s yo birthday

We gon’ sip Bacardi like it’s your birthday

And you know we don’t give a damn

It’s not your birthday!”

“Doğum günün

Doğum gününmüş gibi partileyeceğiz

Doğum gününmüş gibi Bacardi yudumlayacağız

Ve biliyorsun ki umrumuzda değil

Gerçekten doğum günün olmaması”

-50 Cent, İn Da Club

50 cent is a very famous name in english rap. He sold drugs when he was just 12 years oldu but he quit it to pursue rap. At the year of 2000 he was shot 9 times. When he recovered he made an albüm called”Guess who’s back” and got discovered by eminem.

50 cent İngilizce rapte çok ünlü bir isim. Sadece 12 yaşındayken uyuşturucu satıyordu fakat sonrasında rap yapmak için bıraktı. 2000 yılında 9 kere vuruldu. İyileştiğinde “Bilin bakalım kim döndü” isimli albümünü yaptı ve eminem tarafından keşfedildi.

 

“Yo what’s going on with the world, momma

Yo people living like they ain’t got no mommas

I think they all distracted by the drama and

Attracted to the trauma, mamma

I think they don’t understand the concept or

The meaning of karma”

“Yo, dünyada neler oluyor, anne

Yo, insanlar anneleri yokmuş gibi yaşıyor

Sanırım hepsinin dikkati dağılmış dramdan ve

Çekilmişler travmaya, anne

Sanırım karma konseptini anlamıyorlar”

-Black Eyed Peas, Where is the Love

 

“Leave your situations at the door

So when you step inside jump on the floor”

“Problemlerinizi kapının önünde bırakın

Böylece içeri adım attığınızda yerde zıplayın”

-Mary J., Family Affair

 

“Concrete jungle where dreams are made of

There’s nothin’ you can’t do

Now you’re in New York”

“Hayallerin olduğu beton orman

Yapamayacağın bir şey yok

Şimdi New York’tasın”

-Jay Z, Empire State of Mind

This is one of the most iconic songs about New York. Jay Z made this song with Alicia Keys. It successfully describes the spirit of New York.

Bu şarkı New York hakkındaki en ikonik şarkılardan birisidir. Jay Z bu şarkıyı Alicia Keys ile beraber yaptı. New York’un ruhunu başarılı bir şekilde anlatıyor.

 

“Take me on a trip, I’d like to go some day

Take me to New York, I’d love to see L.A.

I really want to come kick it with you

You’ll be my American boy, American boy”

“Bir gün gitmek isterim, beni bir geziye çıkar

Beni New York’a götür, L.A’yi görmek isterim

Seninle gerçekten eğlenmek isterim

Sen benim Amerikan erkeğim olursun, Amerikan erkeğim.”

-Estelle, American Boy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar