İngilizce S Takısı Kuralları


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizcede birçok farklı cümlede görebileceğiniz “-s” takısı birçok farklı dilbilgisi kuralı ile kullanılmaktadır. Kullanıldığı alanlar singular and plural nouns (tekil ve çoğul isimler), possessives (aitlik) ve present simple tense (geniş zaman) konularıdır. Bu konuların her birinde “-s” takısının kullanımıyla bol bol karşılaşabilirsiniz.

S Takısı Gelince Kelime Değişimi Nasıl Olur?

-s takısını getirmenin birkaç farklı kuralı var. Bazı kelimeler sonuna farklı ekler alırken bazıları ise kökten değişime uğrayabiliyor. Bu yüzden “-s” takısını kullanmak için öncelikle kelimelerin nasıl değiştiğini bilmeniz gerekiyor. Kelimelerin değişim kurallarını öğrendikten sonra  yeni öğrendiğiniz kelimelerde bile rahatlıkla -s takısını kullanabilirsiniz!

 

Sonu “-y” ile Biten Kelimeler

“-s” getireceğimiz kelimenin sonunda “-y” harfi varsa ve “-y” harfinden önce  herhangi bir sessiz harf bulunuyorsa, kelimenin sonunda “-y” harfi düşer. “-y” harfi düştükten sonra “-ies” eki getirilir.

KelimeOkunuşuSesli
Telaffuzu
"-S" Takısı
Almış Hali
OkunuşuSesli
Telaffuzu
Türkçesi
Studysı ta di
Studiessı ta diz
Çalışmak
Trytı ray
Triestı rayz
Denemek
Crykı ray
Crieskı rayz
Ağlamak
Carryke ri
Carrieske riz
Taşımak
Worrywö ri
Worrieswö riz
Endişelenmek

Sonu “-o, -ch, -s, -sh, -x, -z” ile Biten Kelimeler

Eğer kelimeler “-o, -ch, -s, -sh, -x,  -z” ile bitiyorsa kelimeye herhangi bir değişiklik yapılmadan “-es” eki getirilir.

KelimeOkunuşuSesli
Telaffuzu
"-S" Takısı
Almış Hali
OkunuşuSesli
Telaffuzu
Türkçesi
Gogo
Goesgoz
Gitmek
Watchvaç
Watchesvaç ıs
İzlemek
Finishfi niş
FinishesFi ni şış
Bitirmek
Kisskis
Kisseski sıs
Öpücük
Mixmiks
Mixesmik sıs
Krıştırmak
Buzzbaz
BuzzesBa zıs
Vızıldamak

Sonu “-f, -fe” ile Biten Kelimeler

Kelimenin sonu “-f, -fe” ile bitiyorsa kelimenin sonun “f” harfinden itibaren düşer ver yerince “-ves” gelir.

KelimeOkunuşuSesli
Telaffuzu
"-S" Takısı
Almış Hali
OkunuşuSesli
Telaffuzu
Türkçesi
Knifenayf
Knivesnayvs
Bıçak
Lifelayf
Liveslayvs
Hayat
Wifevayf
Wivesvayvs
Eş (Kadın)
Calfkalf
Calveskalvs
Buzağı
Leafliif
Leavesliivs
Yaprak
Shelfşelf
Shelvesşelvs
Raf

Düzenli Kelimelerin -S Takısı Almış Hali

Yukarıdaki iki kurala uymayan kelimelerin hepsi sonunda normal bir şekilde “-s” takısı alır.

KelimeOkunuşuSesli
Telaffuzu
"-S" Takısı Almış HaliOkunuşuSesli
Telaffuzu
Türkçesi
Playpi ley
Playspi leys
Oynamak
Seesii

Seessiis
Görmek
Listenli sın
Listensli sıns
Dinlemek
SpeakSi pik
Speakssi piks
Konuşmak
Eatiit
Eatsiits
Yemek

Düzensiz Kelimelerin -S Takısı Almış Hali

Bazı kelimeler çoğul olmak için “-s” takısı aldığında tamamen değişebilirler.

KelimeOkunuşuSesli
Telaffuzu
"-S" Takısı Almış HaliOkunuşuSesli
Telaffuzu
Türkçesi
Footfuut
Feetfiit
Ayak
Toothtuut
Teethtiit
Diş
Gooseguuz
Geeseciiz
Kaz
Manmen
Menmen
Adam
Womanvo mın
Womenvi mın
Kadın
Mousema us
Micemays
Fare
Dieday
Dicedays
Zar
Oxoks
Oxenok sen
Öküz
Childçay ıld
Childrençil dı rın
Çocuk
Personpör sın
Peoplepi pıl
İnsan
Fungusfan gus
Fungifan gay
Mantar
Nucleusnük lı ıs
Nucleinük lı ay
Çekirdek
Cactuskek tıs
Cactikek tay
Kaktüs
Alumnusa lım nıs
Alumnia lım nay
Mezun
Octopusok ta pıs
Octopi (Octopuses)ok ta pay (ok ta pu sıs)
Ahtapot
Analysise na li sıs
Analysese na li siis
Analiz
Crisiskı ray sıs
Criseskı ray siis
Kriz
Thesisti sıs
Thesesti siis
Tez
Phenomenonfı na me non
Phenomenafı no me na
Fenomen
Criterionkı ray te ri ın
Criteriakı ray te ri a
Kriter
Datumdey tım
Datadey ta
Bilgi
Bacteriumbek te ri ım
Bacteriabek te ri a
Bakteri

Bazı kelimelerse hiçbir şekilde değişikliğe uğramazlar.

KelimeOkunuşuSesli
Telaffuzu
Türkçesi
Sheepşiip
Koyun
Fishfiş
Balık
Deerdiır
Geyik
Moosemuuz
Sığın Geyiği
Buffaloba fa lo
Bufalo
Shrimpşı rimp
Karides
Trouttı ra ot
Alabalık

Kelimelerin “-s” takısı alınca nasıl değiştiğini öğrendiğiniz. Aşağıdaki  başlıklarda da “-s” takısının ne zaman geleceğini öğrenebilirsiniz.

Singular And Plural (Tekil ve Çoğul) Yapan S Takısı Ne Zaman Gelir?

Kurduğumuz cümlelerde birden fazla nesneden bahsederken çoğul yapan “-s” takısı kullanırız. Kelimenin sonuna “-s” takısı eklediğimizde “-ler, -lar” anlamına gelir.

I am collecting flowers from garden.

Bahçeden çiçek topluyorum.

My friends are coming.

Arkadaşlarım geliyor.

Possessive (Aitlik) Bildiren S Takısı Ne Zaman Gelir?

Bir nesnenin birine ait olduğunu bildirmek için “-s” takısı kullanırız. Ancak gelen “-s” takısını kelimeye kesme işareti ile ile ekleriz. Eğer kelime “s” harfi ile bitiyorsa fazladan “-s” eklemek yerine sadece kesme işareti ekleriz.

Where is Michael’s car?

Michael’ın arabası nerede?

Let’s go to Jimmy’s place.

Jimmy’nin mekanına gidelim.

I didn’t like this dress’ color.

Bu elbisenin rengini beğenmedim.

Present Simple Tense (Geniş Zaman) S Takısı Ne Zaman Gelir?

Eğer cümlemizi Present Simple Tense (Geniş zaman) ile kuruyorsak He / She / It kullandığımızda fiile “-s” takısı gelir. Cümle olumsuz, soru veya olumsuz soru şeklindeyse gelen “-s” takısı yardımcı fiile eklenir. Daha fazla Present Simple Tense Cümle Örnekleri inceleyerek konuyu çok daha iyi anlayabilirsiniz.

He goes to swimming every weekend.

O her haftasonu yüzmeye gider.

She doesn’t sleep early.

O erken uyumaz.

Does it always act like this?

Hep böyle mi hareket eder?

Doesn’t she have a place to go?

Onun gidecek bir yeri yok mu?

Kuralları Daha Kolay Öğrenmek için Konuşarak Öğren!

İngilizcede çok fazla kural var diye canınızı sıkmayın. İngilizcenin her bir konusunu anadili İngilizce olan eğitmenlerden öğrenebilirsiniz. Kendinize uygun saatlerde ve günlerde birebir dersler almak için Konuşarak Öğren sayfasını ziyaret edebilirsiniz! Size özel derslerde öğrendiğiniz her konu üzerine pratik yapabilir ve hatalarınızı düzeltebilirsiniz. Eğitmenlerle istediğiniz konuları konuşabilir, istediğiniz sorunuzu sorabilirsiniz.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

13 thoughts on “İngilizce S Takısı Kuralları

  1. S takısı kafamı çok karıştırıyordu. Nerde kullanacağımı bilmiyordum. Çok temiz açıklamışsınız. Tebrikler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.