İngilizce Sanat Dalları ile İlgili Terimler


Dünyanın hemen hemen her büyük şehrinde bir sanat müzesi bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Eserlerini anlamak için sanatçı ile ortak bir dil paylaşmanız gerekmez. Yine de, bazı sanat sözcüklerini bilmek, bir sanat eseri hakkında ne hissettiğinizi ifade etmenize yardımcı olabilir.

İngilizce Sanat Terimleri

Asymmetrical (Asimetrik) 

Eşit olmayan parça veya elemanların kullanılmasıyla elde edilen denge. (Örneğin: bir çubuğun yanında bir plaj topu ve diğer tarafta resmi dengeleyen iki beyzbol topu hayal edin.)

Balance (Denge)

Bir sanat eserinde bir veya daha fazla elemanın, tasarım ve orantıda simetrik (bir eksenin her iki tarafında özdeş kompozisyon birimleri) veya asimetrik (özdeş olmayan) görünmesi için düzenlenmesi ile ilgili bir sanat ve tasarım ilkesi.

Color (Renk)

Yansıyan ışıktan türetilen sanat unsurudur. Renk hissi, gözlerin farklı ışık dalga boylarına tepki vererek beyinde uyandırılır. Rengin üç özelliği vardır: ton, değer ve yoğunluk.

 

Composition (Kompozisyon)

Bir sanat eserinde formların düzenlenmesi.

 

Content (İçerik)

Bir sanat eseri genellikle konusu, şekli ve içeriği açısından tartışılmaktadır. İçerik, eserin entelektüel, psikolojik, manevi, anlatı veya estetik yönünü ifade eder.

 

Contour drawing (Kontur Çizimi)

Bir nesnenin hacmini veya kütlesini değil yalnızca kenarını gösteren bir anahat. Bazen sanatçılar kağıtlarına bakmazlarsa, sadece konularına kör kontur denir.

 

Contrast (Kontrast)

Karşıtların birbirine yakın veya yanlarında kullanılması (aydınlık ve karanlık, kaba ve pürüzsüz).

 

Cool colors (Soğuk Renkler)

çoğunlukla yeşil, mavi, menekşe (mor).

 

Dominance (Baskınlık)

Tasarımın diğer tüm yönleriyle ilişkili olarak bir yönün önemi arasındaki fark. Bir sanat eserinde en çok göze çarpan şey.

 

Emphasis (Vurgu)

Tasarım ilkesi, bir sanat eserindeki bir öğeyi veya alanı, önce izleyicinin dikkatini çekmesi için vurgulamakla ilgilidir.

 

Exaggeration (Abartma)

Fikir ve duyguları iletmek için bir nesneyi, figürü veya parçalarından birini büyütme veya büyütme.

 

Focal point (Odak Noktası)

Bir sanat eserinin ilgi merkezi; ilk baktığınız kısım.

 

Form (Form)

Bir sanatçı, formu belirli bir konu türünü oluşturmak için bir araç olarak kullanır. Bir eserin resmi unsurları, şekillerin gruplandırılması ve kombinasyonlarından oluşur.

 

Gouache (Guaj)

Pigmentler su içinde öğütülür ve opak suluboya oluşturmak için sakız ile karıştırılır. Guaj, okul sıcaklığı boyasına veya poster boyasına benzer.

 

Hue (Ton)

Bir rengin adı – kırmızı mavi, sarı, vb.

 

Intensity (Yoğunluk)

Bir rengin parlaklığı.

 

Line (Çizgi)

Uzayda hareket eden bir noktanın tanımlanabilir yolu. Genişlik, yön ve uzunluk olarak değişebilir. Yatay çizgiler bir resimde sakin bir his yaratma eğilimindedir. Dikey çizgiler bir denge hissi yaratma eğilimindedir. Çapraz çizgiler dinamik hareket hissi yaratma eğilimindedir.

 

Medium (Araç)

Bir sanatçı tarafından yağ ve fırça gibi kullanılan özel malzeme, araç.

 

Motif (Motif)

Görsel ritimle tekrarlanan birim. Bir motifteki birimler, ilk birimin tam bir kopyası olabilir veya olmayabilir.

 

Pattern (Desen)

İki boyutlu dekoratif görsel tekrar. Bir paternin hareketi yoktur ve ritmi olabilir veya olmayabilir.

 

Pictorial space (Resimli Mekan)

Tuvalin veya kağıdın iki boyutlu yüzeyinde bir sanatçı tarafından yaratılan üç ya da iki boyutlu mekan yanılsaması.

 

Proportion (Oran)

Bir parçanın bütüne ve bir parçanın diğerine boyut ilişkilerine ilişkin tasarım ilkesi.

 

Rhythm (Ritm) 

Hareket yanılsaması yaratmak için unsurları tekrarlayan tasarımın prensibi. Görsel ritim gözlerden algılanır ve negatif boşluklarla ayrılmış pozitif boşlukların tekrarlanmasıyla oluşturulur. Alternatif ritim, motifleri tekrarlayarak ancak aralarındaki motiflerin veya boşlukların konumunu veya içeriğini değiştirerek görsel ritmin ayarlanmasıdır. Akan ritim, dalgalı çizgilerin tekrarlanmasıyla oluşturulur. Progresif ritim, her tekrarlandığında bir motifi değiştiren görsel bir ritimdir. Rastgele ritim, düzenli boşluklar olmadan belirgin bir sırayla tekrarlamadır. Düzenli ritim, aynı motifleri aralarında aynı aralıklarla tekrarlayarak elde edilir.

Screen print (Ekran baskısı)

Mürekkebi, görüntüyü içeren bir şablondan doğrudan bir kağıt veya tuval üzerine zorlamak için bir silecek kullanan baskı tekniği. (Bu işleme serigrafi veya serigrafi de denir.)

 

Shade (Gölge)

Bir rengin koyu değerleri.

 

Shape (Şekil)

Geometrik şekiller, düz bir kenar veya çizim aracıyla yapılmış gibi görünür; kare, daire, üçgen ve oval. Organik şekiller serbest form olarak da adlandırılır. Bu şekiller düzenli veya eşit değildir. Kenarları kavisli ve açısal veya her ikisinin bir kombinasyonu.

Space (Boşluk)

(veya negatif boşluk): heykelin boşluğuna veya nesneler arasında, etrafında, üstünde, altında veya içindeki alanları ifade eden unsurudur.

 

Texture (Doku)

Bir şeylerin dokunulursa hissedebileceği veya göründüğü şekli ifade eder.

 

Tint (Renk tonu)

Bir rengin ışık değerleri (beyaz ekleyerek)

 

Unity (Birlik)

Bir bütünlük hissi yaratmak için kullanılan bir veya daha fazla öğenin düzenlenmesi. Çalışmadaki her şey ait ve genel tabloya katkıda bulunuyor gibi görünüyor.

Value (Değer)

Açık veya koyu; nesnenin yüzeyindeki aydınlık ve karanlık varyasyonları. Bir rengin açıklığı veya koyuluğu.

Variety (Çeşitlilik)

Fark veya kontrastla ilgili tasarım ilkesi.

 

Warm colors (Sıcak Renkler)

Kırmızı, turuncu, sarı.

 

Bu yazıları da okumak isteyebilirsin:

İngilizce Batıl İnançlar ve Türkçe Karşılıkları

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar