İngilizce soru sorun, soruları cevaplandırın, puan toplayın. Topladığınız puanlarla hediyeler kazanın!

İngilizce Sayıların Okunuşu ve Örnek Kullanımlar


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizce sayıların okunuşu ve yazılışı, İngilizceyi kullanacağınız her alanda mutlaka ihtiyacınız olan bir bilgidir. Sayıların hayatımızdaki yeri tartışılmazdır. Telefon numarası alma vermeden adres bilgisine, alışverişten hesaplamalara ve zamanla ilgili bilgi alışverişine kadar daha birçok alanda sayılar kullanılır. Kullanım alanları düşünüldüğünde İngilizce sayıların okunuşu yani telaffuzu anlaşılır bir bilgi alışverişi için çok önemlidir. Şimdi gruplar halinde sayıların İngilizce yazılışlarını ve okunuşlarını öğrenelim.

 

Sıfırdan 10’a kadar İngilizce sayılar ve okunuşları

 

Rakamla         Sayı                 Yazılışı            Okunuşu

0                     Sıfır                 Zero                Ziro

1                     Bir                   One                 Van

2                     İki                    Two                Tu

3                     Üç                   Three              Tıri

4                     Dört                Four                For

5                     Beş                 Five                 Fayf

6                     Altı                  Six                   Siks

7                     Yedi                Seven              Sevın

8                     Sekiz               Eight               Eyt

9                     Dokuz              Nine                Nayn

10                   On                   Ten                 Ten

 

10’dan 100’e kadar 10 ve katları İngilizce sayılar

 

Rakamla         Sayı                 Yazılışı            Okunuş

10                   On                   Ten                 Ten

20                   Yirmi               Twenty           Tiventi

30                   Otuz                Thirty              Törti

40                   Kırk                 Forty               Forti

50                   Elli                  Fifty                Fifti

60                   Atmış              Sixty                Siksti

70                   Yetmiş            Seventy           Sevınti

80                   Seksen            Eighty             Eyti

90                   Doksan            Ninety             Naynti

100                 Yüz                  One hundred  Van handırıd

 

10’dan 20’ye kadar İngilizce Sayılar

 

Rakamla         Sayı                 Yazılışı            Okunuş

10                   On                   Ten                 Ten

11                   On bir             Eleven             İlevın

12                   On iki              Twelve            Tvelf

13                   On üç              Thirteen          Törtiin

14                   On dört           Fourteen         Fortiin

15                   On beş            Fifteen                       Fiftiin

16                   On altı            Sixteen           Sikstiin

17                   On yedi           Seventeen      Sevıntiin

18                   On sekiz          Eighteen         Eytiin

19                   On dokuz        Nineteen        Nayntiin

20                   Yirmi               Twenty           Tiventi

 

100’ün katları büyük İngilizce Sayılar ve okunuşları

Rakamla                     Sayı                 Yazılışı                                    Okunuş

100                             Yüz                  One hundred                          Van handırıd

500                             Beş yüz           Five hundred                          Fayf handırıd

1.000                          Bin                  One thousand                        Van tauzınd

5.000                          Beş bin                       Five thousand                        Fayf tauzınd

10.000                        On bin             Ten thousand                         Ten tauzınd

100.000                      Yüz bin                       One hundrad thousand          Van handırıd tauzınd

500.000                      Beş yüz bin     Five hundrad thousand          Fayf handırıd tauzınd

1.000.000                   Bir milyon       One million                            Van milyın

1.000.000.000            Bir milyas       One billion                             Van bilyın

 

İngilizce sayıların yazılışı ve okunuşlarına Örnekler

 

367      Three hundred sixty seven (Tri handırıd siksti sevın)

948      Nine hundred forty eight ( Nayn handırıd forti eyt)

521      Five hundred twenty one (Fayv handırıd tiventi van)

 

 

 

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.