İngilizce Sayıların Yazılışı, Okunuşu ve Sesli Telaffuzu


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizcenizi geliştirmek için öğrenmeniz gereken en temel konulardan birisi sayılardır. Biraz pratikle İngilizce sayıları çabucak öğrenebilirsiniz. Bu sayılar kendi içlerinde kurallara sahiptirler. 0’dan 9’a kadar olan sayıları ezberledikten sonra işiniz oldukça kolaylaşır çünkü bu rakamları kullanarak bütün sayıları ifade edebilirsiniz, geriye sadece birkaç kuralı öğrenmek kalır. Kurallar da belirli bir mantığa göre devam ettiği için mantığını kavradıktan sonra sayılar size olduğundan da kolay gelecektir.

0’dan 20’ye kadar İngilizce Sayılar

İngilizce’de 0’dan 12’ye kadar sayıların yazımları kuralsızdır, ezberlemeniz gerekir. 13 ve 19 arasındaki sayılarda ise birler basamağındaki sayıların sonuna “-teen” eki getirilir. Bu ek on anlamındadır. Daha rahat okumak için İngilizce Alfabeye de bakabilirsiniz. Şimdi gelin 0’dan 20’ye kadar olan sayılara ve telaffuzlarına bakarak başlayalım.

SayıİngilizcesiOkunuşuSesli Telaffuzu
0Zerozirou
1Onevan
2Twotu
3Threetıri
4Fourfor
5Fivefayf
6Sixsiks
7Sevensevın
8Eighteyt
9Ninenayn
10Tenten
11Elevenelevın
12Twelvetvelf
13Thirteentörtiin
14Fourteenfortiin
15Fifteenfiftiin
16Sixteensikstiin
17Seventeensevıntiin
18Eighteeneytiin
19Nineteennayntiin
20Twentytıventi

20’den 30’a Kadar İngilizce Sayılar

20 ve 99 arasındaki sayıların hepsi aynı kurala göre yazılır. Sayıları okurken büyük basamaktan küçük basamağa doğru söyleriz ve onlar basamağının sonuna “-ty” eki getiririz. Sayıyı yazarken rakamların arasına “-” işaretini koyarız. 20 “Twenty” demektir. 21 (twenty-one) demek için önce 20 (twenty), sonra 1 (one) dememiz gerekir.

SayıİngilizcesiOkunuşuSesli Telaffuzu
20Twentytıventi
21Twenty-onetıventi van
22Twenty-twotıventi tu
23Twenty-threetıventi tıri
24Twenty-fourtıventi for
25Twenty-fivetıventi fayf
26Twenty-sixtıventi six
27Twenty-seventıventi seven
28Twenty-eighttıventi eyt
29Twenty-ninetıventi nayn

30’dan 40’a Kadar İngilizce Sayılar

Sayıları okurken büyük basamaktan küçük basamağa doğru söyleriz ve onlar basamağının sonuna “-ty” eki getiririz. Sayıyı yazarken rakamların arasına “-” işaretini koyarız. 30 “Thirty” demektir. 31 (thirty-one) demek için önce 30 (thirty), sonra 1 (one) dememiz gerekir.

SayıİngilizcesiOkunuşuSesli Telaffuzu
30Thirtytörti
31Thirty-onetörti van
32Thirty-twotörti tu
33Thirty-threetörti tıri
34Thirty-fourtörti for
35Thirty-fivetörti fayf
36Thirty-sixtörti siks
37Thirty-seventörti sevın
38Thirty-eighttörti eyt
39Thirty-ninetörti nayn

40’dan 50’ye Kadar İngilizce Sayılar

Sayıları okurken büyük basamaktan küçük basamağa doğru söyleriz ve onlar basamağının sonuna “-ty” eki getiririz. Sayıyı yazarken rakamların arasına “-” işaretini koyarız. 40 “Forty” demektir. 41 (forty-one) demek için önce 40 (forty), sonra 1 (one) dememiz gerekir.

SayıİngilizcesiOkunuşuSesli Telaffuzu
40Fortyforti
41Forty-oneforti van
42Forty-twoforti tu
43Forty-threeforti tıri
44Forty-fourforti for
45Forty-fiveforti fayf
46Forty-sixforti siks
47Forty-sevenforti sevın
48Forty-eightforti eyt
49Forty-nineforti nayn

50’den 60’a Kadar İngilizce Sayılar

Sayıları okurken büyük basamaktan küçük basamağa doğru söyleriz ve onlar basamağının sonuna “-ty” eki getiririz. Sayıyı yazarken rakamların arasına “-” işaretini koyarız. 50 “Fifty” demektir. 51 (fifty-one) demek için önce 50 (fifty), sonra 1 (one) dememiz gerekir.

SayıİngilizcesiOkunuşuSesli Telaffuzu
50Fiftyfifti
51Fifty-onefifti van
52Fifty-twofifti tu
53Fifty-threefifti tıri
54Fifty-fourfifti for
55Fifty-fivefifti fayf
56Fifty-sixfifti siks
57Fifty-sevenfifti sevın
58Fifty-eightfifti eyt
59Fifty-ninefifti nayn

60’dan 70’e Kadar İngilizce Sayılar

Sayıları okurken büyük basamaktan küçük basamağa doğru söyleriz ve onlar basamağının sonuna “-ty” eki getiririz. Sayıyı yazarken rakamların arasına “-” işaretini koyarız. 60 “Sixty” demektir. 61 (sixty-one) demek için önce 60 (sixty), sonra 1 (one) dememiz gerekir.

SayıİngilizcesiOkunuşuSesli Telaffuzu
60Sixtysiksti
61Sixty-onesiksti van
62Sixty-twosiksti tu
63Sixty-threesiksti tıri
64Sixty-foursiksti for
65Sixty-fivesiksti fayf
66Sixty-sixsiksti siks
67Sixty-sevensiksti sevın
68Sixty-eightsiksti eyt
69Sixty-ninesiksti nayn

70’den 80’e Kadar İngilizce Sayılar

Sayıları okurken büyük basamaktan küçük basamağa doğru söyleriz ve onlar basamağının sonuna “-ty” eki getiririz. Sayıyı yazarken rakamların arasına “-” işaretini koyarız. 70 “Seventy” demektir. 71 (seventy-one) demek için önce 70 (seventy), sonra 1 (one) dememiz gerekir.

SayıİngilizcesiOkunuşuSesli Telaffuzu
70Seventysevınti
71Seventy-onesevınti van
72Seventy-twosevınti tu
73Seventy-threesevınti tıri
74Seventy-foursevınti for
75Seventy-fivesevınti fayf
76Seventy-sixsevınti siks
77Seventy-sevensevınti sevın
78Seventy-eightsevınti eyt
79Seventy-ninesevınti nayn

80’den 90’a Kadar İngilizce Sayılar

Sayıları okurken büyük basamaktan küçük basamağa doğru söyleriz ve onlar basamağının sonuna “-ty” eki getiririz. Sayıyı yazarken rakamların arasına “-” işaretini koyarız. 80 “Eighty” demektir. 81 (eighty-one) demek için önce 80 (eighty), sonra 1 (one) dememiz gerekir.

SayıİngilizcesiOkunuşuSesli Telaffuzu
80Eightyeyti
81Eighty-oneeyti van
82Eighty-twoeyti tu
83Eighty-threeeyti tıri
84Eighty-foureyti for
85Eighty-fiveeyti fayf
86Eighty-sixeyti siks
87Eighty-seveneyti sevın
88Eighty-eighteyti eyt
89Eighty-nineeyti nayn

90’dan 100’e Kadar İngilizce Sayılar

Sayıları okurken büyük basamaktan küçük basamağa doğru söyleriz ve onlar basamağının sonuna “-ty” eki getiririz. Sayıyı yazarken rakamların arasına “-” işaretini koyarız. 90 “Ninety” demektir. 91 (ninety-one) demek için önce 90 (ninety), sonra 1 (one) dememiz gerekir.

SayıİngilizcesiOkunuşuSesli Telaffuzu
90Ninetynaynti
91Ninety-onenaynti van
92Ninety-twonaynti tu
93Ninety-threenaynti tıri
94Ninety-fournaynti for
95Ninety-fivenaynti fayf
96Ninety-sixnaynti siks
97Ninety-sevennaynti sevın
98Ninety-eightnaynti eyt
99Ninety-ninenaynti nayn

1’den 100’e Kadar İngilizce Sayılar

Aşağıda 0’dan 100’e kadar olan sayıların tamamını sizin için gösterdik.

İngilizce’de Yüz ve Katlarının Yazılışı

100 İngilizce’de “hundred” demektir. Eğer sadece tek bir yüzden bahsediyorsak da “a hundred” ya da “one hundred” kullanırız. Yüzün katları ise şu şekilde ifade edilir.

SayıİngilizcesiOkunuşuSesli Telaffuzu
100One\a hundredvan\e handırıd
200Two hundredtu handırıd
300Three hundredtırii handırıd
400Four hundredfor handırıd
500Five hundredfayf handırıd
600Six hundredsiks handırıd
700Seven hundredsevın handırıd
800Eight hundredeyt handırıd
900Nine hundrednayn handırıd

Yüzlük sayılarda kaç tane yüz olduğunu söylerken “hundred” kelimesinin önüne o rakamı yazarız.  Sayının onluk ve birlik basamaklarını ise az önce 1’den 100’e kadar olan sayılarda anlattığımız gibi yazarız.

SayıİngilizcesiOkunuşuSesli Telaffuzu
186One\a hundred and eighty-sixvan handırıd end eyti siks
247Two hundred and forty-seventu handırıd end fortiy sevın
543Five hundred and forty-threefayf handırıd end forti tıri
999Nine hundred and ninety-ninenayn handırıd end naynti nayn

Bin ve Katları Sayıların Yazılışı

Bin ve katları sayılarda ise bin için “thousand”, milyonlu sayılar için “million”, milyarlı sayılar için “billion”, trilyonlu sayılar için ise “trillion” kelimeleri kullanılır. Ayrıca bu sayılar da her zaman en büyük basamaktan en küçük basamağa doğru söylenir.

SayıİngilizcesiOkunuşuSesli Telaffuzu 
1.000One thousandvan tauzınd
5.000Five thousandfayf tauzınd
10.000Ten thousandten tauzınd
100.000One hundred thousandvan handırıd tauzınt
500.000Five hundred thousandfayf handırıd tauzınd
1.000.000One millionvan milyın
1.000.000.000One billionone bilyın
1.000.000.000.000One trillionvan trilyın

İngilizce’de Yılların Okunuşu

İngilizce’de yılları ifade etmek sayıları ifade etmekten biraz daha farklıdır. 1000’li yılları okurken sayının tamamını söylemek yerine, ikiye ayırarak sanki iki tane onluk sayı söylüyormuş gibi okuyoruz.

SayıYazılışıTarih olarak YazılışıTarih Olarak OkunuşuSesli Telaffuzu
1453One thousand four hundred fifty threeFourteen fifty threefortiin fiftiy tıri
1881One thousand eight hundred eighty oneeighteen eighty oneeytiin eyti van
1919One thousand nine hundred nineteennineteen nineteennayntiin nayntiin
1301One thousand three hundred onethirteen oh onetörtiin o van

Eğer 1000’li yıllar 00’la bitiyor ise öndeki sayıları onluk halinde okur, sonrasına hundred yazarız.

SayıİngilizcesiOkunuşuSesli Telaffuzu
1600Sixteen hundredsikstiin handırıd

1900Nineteen hundrednayntiin handırıd

2000 ve 2010 arasındaki yılları, binli sayıları nasıl söylüyorsak öyle ifade ederiz.

SayıİngilizcesiOkunuşuSesli Telaffuzu
2000Two thousandtu tauzınd
2004Two thousand and fourtu tauzınd end for
2010Two thousand and tentu tauzınd end ten

2011 ve sonrası yılları ise tıpkı az önce gösterdiğimiz gibi ikiye bölerek ya da sayının kendisini okuyarak ifade edebiliriz. Eğer bilmiyorsanız İngilizce Aylar, Günler ve Mevsimlere de bakabilirsiniz.

SayıİngilizcesiOkunuşuSesli Telaffuzu
2017Twenty seventeen\Two thousand and seventeentıventi sevıntiin\ tu tauzınd end sevıntiin
2021Twenty twenty one\ Two thousand and twenty-onetıventi tıventi van\tu tauzınd end tıventi van
2085Twenty eighty five\Two thousand and eighty-fivetıventi eyti fayf\ tu tauzınd end eyti fayf

Milattan önce ve sonra olan yılları BC ve AD harflerini kullanarak ifade ederiz. Sayıların sonuna milattan önceki yıllar için “BC”, milattan sonraki yıllar için “AD” kullanırız. BC milattan önce anlamına gelir, açılımı “Before Christ (İsa’dan Önce)” dır. AD ise milattan sonra anlamına gelir, açılımı “Anno Domini (Efendimizin Yılı\İsa’dan sonra) dir. Yılların okunuşundan sonra İngilizce Saatlere de buradan bakabilirsiniz.

SayıİngilizcesiOkunuşuSesli Telaffuzu
830 DCEight hundred and thirty DCeyt handırıd end törti di si
1200 ADTwelve hundred ADtıvelf handırıd ey di

İngilizce’de Kesirli Sayılar (Fractional Numbers)

Kesirli sayılar okurken pay sayısını sayma sayısıyla, payda sayısını ise sıra sayısıyla ifade ederiz. Eğer pay sayısı 1’den büyükse payda sayısını çoğul olarak söyleriz.

SayıYazılışıOkunuşuSesli Telaffuzu
1⁄3One thirdvan törd
3⁄5Three Fifthstıri fifths
4 ⅓Four and a thirdfor end e törd
2 ⅚Two and five sixthstu end fayf siksths

Sadece payda rakamı 2 veya 4 ise küçük bir istisna vardır. Payda 2 ve pay 1 ise “half”, fakat daha büyükse çoğulu olan “halves” kelimelerini kullanırız, payda 4 ve pay 1 ise “quarter”, daha büyükse “quarters”  kelimelerini kullanırız. Payda 4 ise alternatif olarak “fourth” ya da “fourths” da kullanabiliriz.

SayıYazılışıOkunuşuSesli Telaffuzu
1⁄2one halfvan half
1⁄4one quartervan kuartır
3⁄4three quarterstıri kuarter
3⁄2three halvestıri halves

İngilizce’de Ondalık Sayılar (Decimals)

Ondalık sayıları İngilizce’de okunması en kolay sayılardır. Noktayı “Point” kelimesiyle söyleriz ve tüm rakamları tek tek okuruz. Eğer nokta(.)’dan önce sıfır (0) rakamı var ise okumanıza gerek yoktur.

SayıİngilizcesiOkunuşuSesli Telaffuzu
0.25Point two fivepoint tu fayf
1.86One point eight sixvan point eyt siks
7.3583Seven point three five eight threesevın point tıri fayf eyt tıri
0.3679Point three six seven ninepoint tıri siks seven nayn

Yüzdelik Sayıların Okunuşu (Percent Numbers)

İngilizce’de yüzdelik sayıları okumak oldukça basit. Yüzdelik sayıları okumak için sayıyı söyledikten sonra sadece “Percent” kelimesini söylemeniz yeterli.

SayıYazılışıOkunuşuSesli Telaffuzu
%25twenty-five percenttıventi fayf persent
%48Forty-eight percentforti eyt persent
%75seventy-five percentsevınti fayf persent
%100One hundred percentvan handırıd percent

Ölçü Birimlerinin Okunuşu

İngilizce’de ölçüleri ilk başta sayıyı okuyup, sonrasında ölçü birimini söyleyerek ifade edebilirsiniz.

SayıİngilizcesiOkunuşuSesli Telaffuzu 
1ftOne footvan fuut
25ftTwenty-five feettıventi fayf fiit
50mFifty metersfifti metırs
117kmOne hundred seventeen kilometersvan handırıd sevıntin kilometırs
1LOne litersvan litır

Para Tutarlarının Okunuşu

Para tutarlarını okurken eğer tam sayı var ise sayıyı okur sonrasında da para birimini söyleriz. Fakat ondalık sayı ise tam sayıyı yine aynı şekilde okur, sonrasında ondalık sayıyı söyleriz. Ondalık sayı, madeni paranın değerini gösterir. Okuduğumuz para biriminde madeni paranın adı var ise (örn. cent) onu da ekleriz.

SayıYazılışıOkunuşuSesli Telaffuzu
50$Fifty Dollarsfifti dalırs
650€Six hundred fifty Eurossiks handırıd fifti yuros
1084£One thousand eighty-four poundsvan tauzınd eyti for paunds
$50.15Fifty Dollars and fifteen centsfifti dalırs end fifteen sents
€650.73Six hundred fifty Euros seventy-threesiks handırıd fifti yuros sevınti tıri
£1084.25One thousand eighty-four pounds twenty-fivevan tauzınd eyti for paunds tıventi fayf

İngilizce Sıra Sayıları (Ordinal Numbers)

Temel olarak sayıların hepsini öğrendiğinizi düşünüyoruz. Artık bir şeylerin kaç tane olduğunu sayılarla ifade edebilirsiniz. Fakat tıpkı Türkçe’deki gibi İngilizce’de de sıralama yapmak istediğimizde sayıları olduğu gibi kullanamıyoruz, sıra sayılarını kullanıyoruz. Bir sayıyı sıra sayısına çevirmek ise oldukça kolay. Bazı istisnalar olsa da tek bir kural var: sayının sonuna “–th” eki getiriyoruz.

Aşağıda ilk 20 sayının nasıl sıra numarasına çevrildiğini görebilirsiniz. Burada ilk 12 sayıda birkaç harf değişikliği olabiliyor ve ilk 3 sayı tamamen değişiyor, zaten neredeyse bütün istisnalar da burada bulunuyor. Ayrıca rakamların önüne sıra sayılarının yazımlarındaki son iki harf de getirilerek ifade edilebiliyor.

Sayılarla YazılışıYazıyla YazılışıOkunuşuSesli Telaffuz
1stFirstförst
2ndSecondsekınd
3rdThirdtörd
4thFourthfort
5thFifthfift
6thSixthsikst
7thSeventhsevınt
8thEightheyith
9thNinthnaynt
10thTenthtent
11thEleventhilevent
12thTwelfthtıvelft
13thThirteenthtörttint
14thFourteenthfortiinth
15thFifteenthfiftint
16thSixteenthsikstint
17thSeventeenthsevıntit
18thEighteentheytint
19thNineteenthnayntint
20thTwentiethtıventieth

Bir diğer istisnada ise sonu -y ile biten sayılarda, “-y” harfini düşürüyor ve sonuna “-tieth” eki getiriyoruz. Aşağıdaki tabloda bu kurala göre örnekleri görebilirsiniz.

SayıİngilizcesiOkunuşuSesli Telaffuzu
20thTwentiethtıventieth
30thThirtiethtörtieth
40thFourtiethfortieth
50thFiftiethfiftieth
60thSixtiethsikstieth
70thSeventiethsevıntieth
80thEightietheytieth
90thNinetiethnayntieth

21 ve 99 arasındaki bütün sayılarda, sayıdaki son rakam dikkate alınarak sıra sayısına çevrilir. Aşağıdaki tabloda örneklerini görebilirsiniz.

SayıİngilizcesiOkunuşuSesli Telaffuzu
21stTwenty-firsttıventi först
22ndTwenty-secondtıventi sekınd
23rdTwenty-thirdtıventi törd
24thTwenty-fourthtıventi fort
25thTwenty-fifthtıventi fift
26thTwenty-sixthtıventi sikst
27thTwenty-seventhtıventi sevın
28thTwenty-eighthtıventi eyth
29thTwenty-ninethtıventi naynt

Sıra sayısı yazmak istediğinizde yüz ve yüzün katları olan sayılarda, eğer sayının son iki rakamları 10 ve 19 sayıları arasında ise, bir önceki tabloda olduğu gibi sayının en son rakamı değil de, bu son iki rakam sıra sayısını ifade etmek için kullanılır. Bunu sayının kendisini okurken de son iki rakamın birlikte okunduğunu düşünerek aklınızda tutabilirsiniz. Aşağıdaki örnekleri inceleyerek ne demek istediğimizi çok daha iyi anlayabilirsiniz.

SayıRakam Olarak YazılışıSıralama Olarak YazılışıSıralama Olarak OkunuşuSesli Telaffuzu
119One hundred and nineteenOne hundred and nineteenthvan handırıd and nayntint
1018One thousand and eigteenOne thousand and eigteenthvan tauzınd end eytiinth
23817Twenty three thousand eight hundred and seventeenTwenty three thousand eight hundred and seventeenthtıventi tıri tauzınd eyt handırıd end sevıntinth

Ayrıca İngilizce’de tarihlerin günlerini söylemek istediğimizde de sıra sayılarını kullanıyoruz.

TarihİngilizcesiOkunuşuSesli Telaffuzu
23rd April 1920The Twenty-third April of nineteen twentydı tıventi törd epril of nayntiin tıventi
19th May 1919The Nineteenth May of ninety ninetydı nayntiinth may of naynti naynti

Konuşarak Öğren İle Kendinizi Geliştirin

Unutmayın ki ne kadar çok pratik yaparsanız, kendinizi o kadar geliştirebilirsiniz. Konuşarak öğren size bu konuda yardım etmek için hazır! Anadili İngilizce olan uzman eğitmenlerden kendi belirlediğiniz ve tamamen size özel bir programda istediğiniz saatlerde ders almak için Konuşarak Öğren sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

30 thoughts on “İngilizce Sayıların Yazılışı, Okunuşu ve Sesli Telaffuzu

  1. Telaffuzların hem sesli olması hem anlaşılacak şekilde yazılması çok yardımcı oluyor, teşekkürler

  2. Gerçekten güzel bir anlatım olmuş. Rahatlıkla anlaşılabilir bilgiler verilmiş. Teşekkür ederim.

  3. Gayet basitleştirilmiş bir şekilde anlatılmış ve yeni başlayanlar için açıklayıcı ve kolay bir anlatım olmuş yapanın ellerine sağlık diğer derslerde görüşmek üzere 🙂

  4. Artık kardeşim 50 ye kadar sayabiliyor sırada 100 e kadar öğrenmek var. Teşekkürler çok yararlı bir site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.