İngilizce soru sorun, soruları cevaplandırın, puan toplayın. Topladığınız puanlarla hediyeler kazanın!

İngilizce Sevgi Sözleri ve Anlamları


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İNGİLİZCE SEVGİ SÖZLERİ-ENGLİSH LOVE QUOTES

 

” I am here and I am looking at her. And she is so beautiful. I can see it. This one moment when you know you’re not a sad story. You are alive, and you stand up and see the lights on the buildings and everything that makes you wonder.”

“Buradayım ve ona bakıyorum. Ve o çok güzel. Görebiliyorum. Bu, senin hikâyenin mutsuz bir hikaye olmadığını anladığın anlardan biri. Hayattasın, ayağa kalkarsın, binalardaki ışığı ve seni meraka düşüren her şeyi görürsün.”

 – Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower

 

“He looked at her the way all women wanted to be looked at by a man.”

“Ona, bütün kadınların bir erkek tarafından bakılmak istediği gibi bakıyordu.”

-F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby

The Great Gatsby is certainly one of the best books out there about love. It is full of drama, romance and English literature. There is also a very well made film of it which includes Leonardo Dicaprio in it! It is truely a love story you won’t forget.

The Great Gatsby kesinlikle aşk hakkındaki en iyi kitaplardan biri. Dram, romantizm ve İngiliz edebiyatı dolu. Aynı zamanda çok iyi yapılmış, Leonardo Dicaprio’yu içeren bir film versiyonu da var! Gerçekten unutmayacağınız bir aşk hikayesi.

 

“You jump, I jump right?”

“Sen atlarsan ben de atlarım, değil mi?”

-Rose,Titanic

We all probably know this famous line from the lovers Rose and Jack from the movie Titanic. It was a movie that shed millions into tears, bringing out the question of “why did you have to end it like that!?” to the person who wrote the scenario.

Hepimiz muhtemelen bu meşhur dizeyi Titanik’teki Rose ve Jack çiftinden biliyoruz. Milyonları ağlatan bir filmdi ve senaryoyu yazan kişiye karşı “Böyle bitirmek zorunda mıydın bu filmi!?” sorusunu ortaya çıkarmıştı.

 

“In case you ever foolishly forget: I am never not thinking of you.”

“Senin unutma ihtimaline karşı: Hiçbir zaman seni düşünmüyor değilim.”

-Virginia Woolf, Selected Diaries

 

“Love is meant to be an adventure.”

“Aşk bir macera olmalıdır.”

-Gordon B. Hinckley

 

“Love is a smoke made with the fume of sighs.”

“Aşk, iç çekmelerin tütsüsüyle yapılmış bir dumandır.”

-William Shakespeare

Shakespeare certainly has said some of the best love quotes.  And to him, love generally means pain. There are only a few Shakespeare plays that don’t end with a tragedy. This just Shakespeare’s style.

Shakespeare kesinlikle en iyi aşk sözlerinden bazılarını söylemiştir. Ve ona göre aşk genelde acı demek. Shakespeare’ın trajedi ile sonlanmayan çok az oyunu vardır. İşte bu da Shakespeare’ın tarzı.

 

 

“You are the best thing I never planned.”

“Sen planlamadığım en güzel şeysin.”

-Unknown

 

“You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams.”

“Aşık olduğunu uyuyamadığında anlarsın çünkü sonunda gerçeklik rüyalarından daha güzeldir.”

– Dr. Seuss

 

“It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages.”

“Mutsuz evlilikleri yapan aşkın eksikliği değil, arkadaşlığın eksikliğidir.”

– Friedrich Nietzsche

Nietzsche is certainly right about this. Let’s not only talk about love, because it is not enough. We don’t live in Disneyland.

Nietzsche kesinlikle bu konuda haklı. Sadece aşk hakkında konuşmayalım, çünkü sadece aşk yeterli değil, Disneyland’da yaşamıyoruz.

 

 

“Love is like the wind, you can’t see it but you can feel it.”

“Aşk rüzgar gibidir, göremezsin fakat hissedebilirsin.”

– Nicholas Sparks, A Walk to Remember

 

“Every heart sings a song, incomplete, until another heart whispers back. Those who wish to sing always find a song. At the touch of a lover, everyone becomes a poet.”

“Her kalp başka bir kalp geri fısıldayana kadar yarım kalmış bir şarkı söyler. Şarkı söylemek isteyenler her zaman bir şarkı bulur. Sevgilinin dokunuşuyla herkes bir şair olur.”

– Plato

Plato has said one romantic heck of a sentence! He probably was romantic himself back in the old days, and an interesting information is that the Word “platonic” derives from plato. It is worth researching.

Plato da amma romantik bir cümle kurmuş! Kendisi de muhtemelen eski günlerde romantik bir insandı. Ve ilginç bir bilgi de şu ki “platonik” kelimesi kökenini plato’dan alıyor. Araştırmaya değer.

 

“We loved with a love that was more than love.”

“Aşktan daha fazla olan bir aşk ile aşık olduk.”

– Edgar Allen Poe

 

“Art and love are the same thing: It’s the process of seeing yourself in things that are not you.”

“Aşk ve sanat aynı şeydir, ikisi de sen olmayan şeylerde kendini görme sürecidir.”

– Chuck Klosterman, Killing Yourself to Live: 85% of a True Story

 

“To love oneself is the beginning of a lifelong romance.”

“Bir insanın kendini sevmesi, ömür boyu sürecek bir romantizmin başlangıcıdır.”

-Oscar Wilde, An Ideal Husband

Oscar Wilde was certainly right about this. It isn’t possible to love someone else before you love yourself. The first thing we should try to succeed is our own self sufficiency.

Oscar Wilde bu konuda kesinlikle haklıymış. Kendimizi sevmeden başkasını sevmek mümkün değil. Başarmamız gereken ilk şey kendi kendimize yetebilmek olmalı.

 

“The marks humans leave are too often scars.”

“İnsanların üzerimizde bıraktıkları izler genelde yara izleridir.”

-John Green, The Fault in Our Stars

The fault in Our Stars is an incredible story that led millions to cry. It also has a movie. It was  very touching and romantic. It certainly is a movie worth watching and a book worth reading.

The fault in Our Stars milyonların ağlamasına sebep olan inanılmaz bir hikaye. Aynı zamanda bir filmi de var. Hem çok dokunaklı hem de romantik bir hikaye. Hem izlemeye değer bir film hem  de okumaya değer bir kitap.

 

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.