İngilizce Sıfat Sıralaması Nasıl Olmalıdır?


Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizce öğrenmek hepimizin az çok uğraştığı konulardan biri olsa da, aslında bu dili öğrenmek sandığımız kadar da zor değil. Belki yanlış öğrenme metotları uyguladığımızdan ya da bu dili gözümüzde fazla büyüttüğümüzden öğrenme sürecimizi etkiliyor olabiliriz. Ancak bilmeniz gerekiyor ki, İngilizce öğrenilmesi zor bir dil değil.  Bizler gibi farklı bir anadil konuşup, sıfırdan İngilizce öğrenmeye çalışanlar için zorluklar barındırıyor olsa da, İngilizce öğrenmek aslında çok kolay! Dil bilgisi konularına göz attığımızda sadece birkaç konunun sizleri zorlayabileceğini söyleyebiliriz. Bunların en önemlileri ve çoğu kişinin kafasının karıştığı konu ise: İngilizce sıfat sıralamaları.

Sıfatlar, Türkçede de bildiğiniz üzere bir nesnenin renk, sayı, boyut gibi çeşitli özelliklerinin betimlenmesinde kullanılan kelime türüdür. Anadilimizde sık sık kullandığımız sıfatların, nerede ve nasıl kullanıldığı bizleri pek zorlamıyor olsa gerek. Ancak iş İngilizceye geldiğinde durumlar biraz değişiyor. Kuracağımız cümlede bir sıfat kullanacaksak hiç sorun yok ama birkaç sıfat kullanmamız gereken durumlarda hangi yola başvurmalıyız? Önce hangi sıfatı kullanmalıyız? İngilizce dil bilgisi kuralları gereği, birbirinden farklı kategorideki sıfatların belli bir sıralamada kullanılması gerekli, aksi halde cümlede vermek istediğiniz anlamı veremeyebilir ve karşı tarafa kendinizi efektif bir biçimde ifade edemeyebilirsiniz. Üzülmeyin, bu konu dil öğrenen herkesin boğuştuğu bir problem. Ancak kesinlikle çözülmesi imkânsız bir sorun değil! Bu içerikte vereceğimiz sıralamayı iyi öğrenerek ve sık sık pratik yaparak bu durumun üstesinden gelebilirsiniz.

İngilizce Sıfat Sıralaması Nasıl Olmalıdır?

Birbiri ardına gelen farklı kategorilerdeki İngilizce sıfatların standart bir kullanım biçimi mevcuttur. Anadili İngilizce olanların dahi karıştırabildiği bu konu için, akılda kalabilmesi adına bir kısaltma da bulunmuş: ‘’OSACAMP’’ kuralı. Ancak duruma göre bu kurala bir de betimlenen nesnenin niceliğini/miktarını belirtmemiz gerektiğinde ilk olarak onu kullanmamız gerek.

Peki, ama nedir bu ‘’OSACAMP’’ kuralı? Hangi kelimeler ne zaman mı kullanılmalı diyorsunuz. O halde içeriğin devamına hep birlikte bakalım ve sıfatların kullanıldığı çeşitli örneklerle içeriğimizi daha anlaşılır kılalım:

 • Optinion (Fikir)
 • Size (Boyut)
 • Age (Yaş)
 • Colour (Renk)
 • Origin (Köken,Menşei)
 • Material (Kullanılan malzeme)
 • Purpose ( Amaç)

İngilizce Sıfat Türleri Nelerdir?

İngilizce ‘’adjective’’ olarak tanımlanan sıfatlar, bazı sözlükler ve kitaplarda’’ adj.’’olarak kısaltılır. İngilizcede de Türkçe işleviyle aynı amaçta kullanılan sıfatlar, isimlerin çeşitli özelliklerini nitelendirmek amacıyla dile getirilirler. Bu konuyu öğrenmenin en iyi yollarından biri sağlam bir dil bilgisi çalışması yapmanın ardından, bol bol dinleme parçalarından faydalanarak, öncelikle kulağınızı kullanımlara alıştırmanız. Bizim de ilk olarak yaptığımız şey, sizleri dil bilgisi yönünden bu konuyu öğretmek. Şimdi de İngilizce sıfat türlerine ayrıntısıyla bakalım:

 

 • Quantity / Nicelik Belirten Kavramlar

İngilizce cümle yapısını göz önünde bulundurduğumuzda, bir nesneyi tanımlarken ilk başta onun miktarından ya da kaç adet olduğundan bahsetmeliyiz. Eğer bir nesnenin sayısını net bir şekilde belirtemiyorsak: many, several, few gibi kelimeleri; sayıları hakkında bilgi sahibiysek a, an başta olmak üzere diğer rakamları da kullanabiliriz.

This is a good book.

Bu iyi bir kitaptır.

Gördüğünüz üzere yukardaki örnekte ilk başta kitabın kaç tane olduğunu belirttik. Ardından kitabın nasıl olduğuna dair görüşümüzü dile getirdik.

I ordered several books from Internet.

İnternetten birkaç kitap ısmarladım.

Buradaki örnekte ise kitaptan ısmarladığımız kitapların sayısını net olarak veremediğimizden, birkaç kitabı miktarını anlatan kelime kullandık.

 • Opinion / Görüş ve Değer Beliren Kavramlar

OSACAMP kuralının ilk maddesine geldi sıra. Bir nesne ile ilgili bizim ya da karşımızdaki kişinin nasıl olduğuna dair fikir belirten bu kavramlar, sıfat kullanımında ilk sırayı alır. Genellikle öznel yaklaşımları ifade eden bu terimlere göre, bahsi geçen nesne harika, kötü, lezzetli, acı ya da sıcak olabilir. Dilerseniz bu konuyla ilgili örneklere bakalım:

We can not walk on the hot sand with bare feet.

Çıplak ayakla sıcak kumda yürüyemeyiz.

Kumun sıcak olduğunu ayrıca belirtmek istediğimizde kullandığımız ‘’hot’’ kelimesi, bir fikri ifade eden sıfat olarak karşımıza çıktı. Bunun bir görüş belirtme nedeni ise, bize sıcak gelen bir nesnenin, karşı tarafa öyle gelememe ihtimalinin söz konusu olması.

What a wonderful museum!

Ne harika bir müze!

Yukarıdaki cümlede de kullanılan ‘’wonderful’’ kelimesi, müzenin anlatan kişi tarafından ne kadar sevildiğini ve harika bulunduğunu belirtir. Ancak daha önceki örnekte de ifade ettiğimiz gibi, bir nesnenin bir kişi tarafından sevilmesi/sevilmemesi tamamen öznel bir yargıdır ve herkes aynı şeyleri hissetmeyebilir.

 1.  Size / Anlatılan Nesnenin Boyutunu Belirten Kavramlar

Bir nesnenin boyutunu tarif ederken kullanabileceğiniz sıfatlar ile, karşınızdaki kişiye ya da yazdığınız yazının okuyucusuna bir nesnenin ne kadar büyük ya da küçük olduğunu anlatabilirsiniz. Large(büyük), small(küçük), huge(kocaman), tiny(küçük) ve mini(minik) gibi sıfatlar ile nesnelerin boyutunu ifade edebilirsiniz.

I was born a small village in Trabzon.

Ben Trabzon’da küçük bir köyde doğdum.

Köyün ufaklığını anlatırken kullandığımız small kavramını nereye koyduğumuza dikkat edin. Aynı zamanda örnekteki köyün tekliğini göstermek için kullanılan ‘’a’’ sesi de boyuttan hemen önce kullanılmış.

Sıra geldi istisnai bir kullanıma! Eğer bir nesnenin büyüklüğünü anlatırken ‘’big’’ kelimesini kullanıyorsanız, bu kelimeyi o nesne hakkındaki fikrinizden önce kullanmanız gerekir. Nasıl mı? Bir örnekle açıklayalım:

‘’The big bad wolf’’ sıfat tamlamasına bakalım. Buradaki big sözcüğü, söz konusu kurdun kötü oluşunu ifade eden bad kavramından önce kullanılmış. Big kullanımı istisnadır, buna dikkat edelim.

 

 • Age / Yaş İfade Eden Kavramlar

Bahsedeceğimiz nesnenin yaşını ifade ederken kullanacağımız sayılar ya da nesnenin yapıldığı dönemi ve zaman dilimini anlatan tüm kelimeler yaş olarak kabul edilebilir. Burada kullanacağınız sıfatlar sayılar, dönemler olabilir. Örneğin: twelve(on iki) , antique(antik)  and prehistoric( tarih öncesi) gibi kelimeler…

Antique carpets are especially valuable.

Antik halılar özellikle kıymetlidir.

My family have lived here for twenty years.

Ailem 20 yıldır burada yaşıyor.

 

 • Color / Renk İfade Eden Kavramlar

Bu başlığımız son derece açık. Renkleri tanımlayan tüm kelimelerin kullanımından bahsediyoruz. Bir nesne brown (kahverengi), blue (mavi) veya silver (gümüş), red(kırmızı), green(yeşil)  olabilir. Bu gibi durumlarda renk bildiren bu kelimeleri kullanabiliriz. Ayrıca bir kişinin saç rengini, ten rengini kapsayan kelimeler de bu kategori altında değerlendirilir. Brunette (koyu renkli) ve blonde (sarı) gibi kelimeleri de renk tanımlamasında kullanmamız mümkün.

I saw a strange blue bird on the roof.

Çatıda garip mavi bir kuş gördüm.

Burada verdiğimiz örneği, daha önce anlattığımız sıfat türlerinin mini bir örneği olarak görebilirsiniz. Cümledeki anlatıcı, ilk önce kuşun sayısını, ardından onun hakkındaki fikrini ve en sonda da kuşun rengini belirtmiştir. Siz de buna benzer cümleler yazarak, konu hakkında pratik yapabilirsiniz.

Ali has brown hair, but Ayşe’nin has blonde hair.

Ali’nin saçı siyahtır ama Ayşe’nin saçı sarıdır.

Bir ek bilgi daha! Eğer bir cümlede ya da tamlamada iki ya da daha fazla renk bildiren sıfat varsa ‘’and’’ bağlacını kullanmalısınız:

a black and red dress

siyah ve kırmızı elbise

yellow, white and green bag

Sarı, beyaz ve yeşil çanta

 

 • Origin / Köken – Menşei Belirten Kavramlar

Okuyuculara veya dinleyicilere bir nesnenin ya da isim belirtmeden herhangi bir kişinin nereli olduğunu tanımlayan sıfatlar onun kökeniyle ilgilidir Aynı zamanda söz konusu nesnenin nerede imal edildiğini anlatan kelimeler de bu kategori altında değerlendirilebilir. Burada sayılabilecek sıfatlara örnek: Turkish (Türk), American (Amerikalı), British (İngiliz), Chinese(Çinli) Dutch (Flemenk), Indian (Hindistanlı) veya Australian (Avusturyalı) gibi ülke belirten kelimeler verilebilir.

This is a Turkish tradition.

Bu bir Türk geleneğidir.

The British government was pleased.

İngiliz hükümeti memnundu.

 

 • Material  / Malzeme Belirten Kavramlar

Bu kategoride kullanılan sıfatlar bahsedilen ismin hangi malzeme kullanılarak yapıldığını belirtir. Kullanılabilecek sıfatlara örnek olarak: wood (tahta), metal (metal), paper (kağıt), silk (ipek) veya rubber (lastik) gibi örnekler verebilirsiniz. Bu sıfatların cümle içinde kullanımlarını da görelim:

A wood floor is so beautiful.

Ahşap bir zemin çok güzeldir.

My friend gave me a great Turkish silk dress.

Arkadaşım bana muhteşem bir Türk ipeği elbise verdi.

Yukarıdaki cümleyi de daha önce anlattığımız kategorilerin çoğuna örnek olarak alabilirsiniz. Elbisenin tanımlamasında ilk önce onun sayısından bahseden anlatıcı, ardından elbise hakkındaki fikrine daha sonra onun üretildiği yerden ve en sonda da yapıldığı malzemeden bahsetmiştir.

 

 • Purpose / Amaç Belirten Kavramlar

 

İsmi betimlerken isimden önce kullanacağımız son sıfat onun amacını nitelemektedir.  Bu nesnenin ne için kullanıldığını açıklayan bu kavramın işlevini düşünerek gerekli sıfatı kullanabilirsiniz. Örneğin, bir tenis topunu düşünelim. Bu topun üretim amacı tenis oynarken kullanılmasıdır. Bu sebeple ‘’tennis ball’’ tamlaması türetilmiştir. Ya da bir çay kaşığı karıştırmak için kullanılan nesneyi ele alalım. Bu nesneyi tanımlamak için ‘’stirring tea spoon’’  kavramı kullanılmıştır.

What is the depth of the diving pool?

Dalış havuzunun derinliği nedir?

Sıfatların Arasına Virgül Koyabilir Miyiz?

Sıfatların neler olduğunu, hangi sıralarla kullanıldığını güzel bir biçimde öğrendik. Fakat farklı kategorilerden birkaç adet sıfatı kullanacağımız zaman ne yapmamız gerek? Bu sıfatları ayrıca bir virgülle ayırmamız gerekli mi? Bu sorulara yanıtımız kesinlikle hayır. Bu tip sıfatlar ‘’cumulative adjectives’’ yani kümülatif/birikimli sıfat işlevleri görürler ve bu sıfatları kesinlikle ek bir virgül yardımıyla ayırmamalısınız.

Örnek yardımıyla inceleyelim:

A magnificent huge blue American swimming pool

Bir harika kocaman mavi Amerikan yüzme havuzu

Yukardaki örnekte yüzme havuzunu çeşitli sıfat kategorisindeki kelimeleri kullanarak tanımladık. Sayı, öznel yargılar, büyüklük, köken ve işlevin kullanıldığı tüm bu sıfatların hepsi ayrı türlerde olduğundan ötürü bunları ek bir virgülle ayırmaya ihtiyaç duymuyoruz.

Ancak eğer sıfatlar aynı kategoridense yani bir ismi nitelerken onun hakkındaki yargılarımızı birkaç kelime ile ifade etmek istiyorsak, bu sefer sıfatlar ‘’coordinate adjectives’’ olarak yeni bir isim alırlar ve onları virgül ile ayırmamız gerekir. Bu sıfatları kullanırken de belli bir sıraya bağlı olarak hareket etmeniz gerekmez sadece onları virgül ile ayırmalısınız.

Örnek verecek olursak:

The stupid, pointless, terrible, frustrating situation.

Saçma, anlamsız, korkunç, sinir bozucu durum.

Burada kullandığımız tüm kelimeler durum ile ilgili öznel yargılarımızı dile getirdiğinden virgül ile ayrılmak zorundadır.

Sıfatların uygun olarak hangi sıralamayla kullanılacağına dair genel bir fikrinizin oluştuğunu düşünüyoruz. Ancak nesneleri tanımlarken yine de kafa karışıklığına sebep vermemek için çok fazla sıfat birikimli tanımlamalar yapmanıza gerek yok. Ancak yine de isterseniz yukarda verdiğimiz sıralamaya uygun olarak birçok sıfat tamlaması oluşturabilirsiniz. Sizler için aşağıda birkaç sıfat tamlaması örneği hazırladık. Sizler de bu örnekleri incelemenizin ardından, kendinize ait yepyeni örnekler türetebilirsiniz.

A big Turkish dog

Büyük bir Türk köpeği

 

An attractive young man

Etkileyici genç bir adam

 

A large round table

Büyük yuvarlak bir masa

 

My beautiful red car

Benim güzel kırmızı arabam

 

A small red vallet

Küçük bir kırmızı cüzdan

 

Five huge black British sofa

Beş büyük siyah İngiliz koltuğu

 

An antique Chinese chair

Antika bir Çin sandalyesi

 

Cold blue metal surface

Soğuk mavi metal yüzey

 

Sizlere İngilizce sıfat türlerini, hangi sıralama ile bunların kullanılabileceğini anlatmaya çalıştık. Ancak her fırsatta dile getirdiğimiz gibi tüm İngilizce konular olduğu gibi, bu konuda pratik yapılmadığı takdirde kolaylıkla unutulacak bir konu. Üstelik bu konuda ne kadar çok örnek kurar ve ne kadar çok pratik yaparsanız öğrenmenizin kalıcı ve kolay olacağına da eminsiniz.  Dilerseniz Konuşarak Öğren sistemi ile birebir yabancı eğitmenlerden yararlanarak pratik yapabilir ve İngilizce bilginizi her geçen gün daha fazla geliştirebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi almak ve bu öğrenme metodundan faydalanmak için : www.konusarakogren.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

One thought on “İngilizce Sıfat Sıralaması Nasıl Olmalıdır?

Leave a Reply to Bayram ali Cancel reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders!

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.