İngilizce Sıfatlar ve Kullanımları


İngilizce-Sıfatlar-ve-Kullanımı

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizce Sıfatlar Nedir ve Nasıl Kullanılır?

TÜRKÇEDE SIFAT

Her dilde olduğu gibi İngilzicedede sıfatlar konusu bulunmaktadır. İlk önce sıfatın genel bir anlamından bahsedelim sonra ingilizcedeki konumuna bakalım. Sıfatlar ilkokuldan beri işlenilen bir konudur. Öğrenciler her yıl sıfatlar konusunu görmektedir. Fakat her sene daha fazla detaylı işlenmektedir. Sıfatlar genel olarak isimleri niteleyen sözcük türü olarak adlandırılabilir. Sözcüğün arkasına gelen sıfat, isme sorulan nasıl ve ne kadar sorularını cevaplar. Yani sıfat ismi niteler, onun miktarından bahseder ve onun hakkında bilgi verir.

İNGİLİZCEDE SIFAT

Kendi ana dilimizde sıfat konusunu öğrendikten sonra artık İngilizcedeki sıfat konusunu anlamak hayli kolaylaşacaktır. İngilizcede sıfatlar adjectives olarak bilinir. Türkçede olduğu sıfat ismin önüne gelir. Mesela Türkçede kırmızı araba İngilizcede ise red car’dır. Gördüğünüz gibi sıfatlar Türkçede olduğu gibi ismin önüne gelmekte ve nasıl ne kadar sorularına cevap vermektedir. İngilizcede bu sorular how ve how much/how many’dir. Şimdi örnek cümleyi inceleyelim.

There are four red cars in front of the house – Evin önünde dört tane kırmızı araba

İlk olarak ismi bulalım. Burada nitelenen isim car yani arabadır. Ardından soruyu soralım: araba sayılabilir olduğundan how many kalıbını kullanmalıyız. How many cars are in front of the house? Bu soruda evin önünde kaç tane araba var diye sorduk. Cevabımız dörttür. Şimdi arabaların hangi renk olduğunu soralım: Which color are the cars or What colors are the cars. Cevabımız kırmızıdır.

İngilizcede en çok kullanılan sıfatlar nelerdir?

Bu listede İngilizcede en çok kullanılan sıfatlara yer verdik. Bu sıfatları cümle içinde kullanarak ezberleyebilirsiniz. İngilizcede söylenir ki 1 milyonu aşkın kelime bulunmaktadır. Fakat günlük hayatta kullanılan kelime sayısı 300-400 arasındadır. Bu nedenle en çok kullanılan sıfatlara hakim olmak size günlük hayatta çok fazla avantajı olacaktır.

 • big – büyük
 • small veya little – küçük
 • fast – hızlı
 • slow – yavaş
 • good – iyi
 • bad – kötü
 • expensive – pahalı
 • cheap – ucuz
 • thick – kalın
 • thin – ince
 • narrow – dar
 • wide – geniş
 • broad – geniş
 • loud – gürültülü
 • quiet – sessiz
 • intelligent – zeki
 • stupid – aptal
 • wet – ıslak
 • dry – kuru
 • heavy – ağır
 • light – hafif
 • hard – sert
 • soft – yumuşak
 • shallow – sığı
 • deep – derin
 • easy – kolay
 • difficult – zor
 • weak – zayıf
 • strong – güçlü
 • rich – zengin
 • poor – fakir
 • young – genç
 • old – yaşlı
 • long – uzun
 • short – kısa
 • high – yüksek
 • low – alçak
 • generous – cömert
 • mean – acımasız
 • true – gerçek/ doğru
 • false – sahte/ yanlış
 • beautiful – güzel
 • ugly – çirkin
 • new – yeni
 • old – eski
 • happy – mutlu
 • sad – mutsuz
 • safe – güvenli
 • dangerous – tehlikeli
 • early – erken
 • late – geç
 • light – aydınlık
 • dark – karanlık
 • open – açık
 • closed veya shut – kapalı
 • tight – sıkı
 • loose – bol
 • full – dolu
 • empty – boş
 • many – çok
 • few – az
 • alive – canlı
 • dead – ölü
 • hot – sıcak
 • cold – soğuk
 • interesting – ilginç
 • boring – sıkıcı
 • lucky – şanslı
 • unlucky – şanssız
 • important – önemli
 • unimportant – önemsiz
 • right – DOĞRU
 • wrong – YANLIŞ
 • far – uzak
 • near – yakın
 • clean – temiz
 • dirty – kirli
 • nice – hoş
 • nasty – çirkin
 • pleasant – hoş
 • unpleasant – hoş olmayan
 • excellent – mükemmel
 • terrible – berbat
 • fair – adil
 • unfair – adil olmayan
 • normal – normal
 • abnormal – anormal

Genel hatlarıyla İngilizce ve Türkçede sıfatları gördünüz. Şimdi daha detaylı incelemeye devam edelim.

İngilizce Sıfatlar Konu Anlatımı

İngilizcede sıfatları birkaç başlık halinde ele alalım.

Possessive Adjectives (Aitlik Sıfatları)

Aitlik sıfatları adından da anlaşıldığı üzere bir aidiyat ve sahiplik belirtir. Mesela Türkçede benim, senin,onun,bizim,sizin ve onların gibi aitlik sıfatlarını sıkça kullanırız. İngilizcede ise bunlar

 • My – Benim
 • Your –  Senin/sizin
 • His – Onun (erkekler için)
 • Her – (Onun kadınlar için)
 • Our –  Bizim
 • Its – Onun cansız nesneler ve hayvanlar için

Mesela benim arabam derken benim sözcüğü bir sıfattır. Aynı zamanda İngilizcede my car derken my sözcüğü de sıfattır. Aitlik sıfatları sınıfına girer.

Demonstrative Adjectives ( İşaret Sıfatları)

Bu işaret sıfatları herhangi bir şeye fiziksel boyutta işaret ederken kullanılır. Türkçede işaret sıfatları bu,şu,o,bunlar,şunlar,onlar. İngilizcede ise bunlar

 • This – Türkçedeki bu işaret sıfatının karşılığıdır. Yakın yerde bulunan nesneleri işaret etmek için kullanılır. Tekildir.
 • That – Türkçedeki şu işaret sıfatının karşılığıdır. Uzak yerde bulunan nesneleri ve varlıkları işaret etmek için kullanılır. Tekildir.
 • These – Türkçedeki bunlar işaret sıfatının karşılığıdır. Yakın yerde bulunan nesneleri ve varlıkları işaret etmek için kullanılır. Çoğuldur.
 • Those – Türkçedeki şunlar işaret sıfatının karşılığıdır. Uzak yerde bulunan nesneleri ve varlıkları işaret etmek için kullanılır. Çoğuldur.

Mesela Türkçede “Bu arkadaşım çok zeki dediğimizde, “bu” ifadesi işaret sıfatıdır. Yani kendisinden sonra gelen isme işaret eder ve niteler.  Burada “arkadaşım” ismi nitelenmiştir.

Comparative and Superlative ( Karşılaştırma Sıfatları)

Eğer iki nesneyi karşılaştırıyorsak Comparative kullanırız.Peki karşılaştırma cümlesi nedir? Örneğin Ahmet sizden uzunsa siz şöyle diyebilirsiniz: Ben Ahmetten kısayım veya Ahmet benden uzun. Bu iki cümle de karşılaştırma içermektedir. Bu yapı ingilizcede şu şekildedir.

SIFAT+ER/MORE+SIFAT+THAN

Ahmet is taller than me – Ahmet benden daha uzun

Eğer sıfat bir veya iki heceliyse sıfata -er eklenir. Mesela bright sıfatı iki heceli olduğu için karşılaştırma yaparken brighter yazılır.

Eğer sıfat ikiden fazla heceyse -er eklenmez, more eklenir.  Sıfatta önce eklenir. Mesela interest sıfatı iki heceden fazla olduğu için interester yerine more interest ifadesi kullanılır.

Superlative ise iki kişiyi karşılaştırmaktan ziyade bir kişiyi genel bir grup, sınıf yani bir topluluk ile karşılaştırmaktır. Türkçede en dediğimiz ifade bu yapının karşılığıdır. Bir heceli sıfatların sonuna -est eklenir. Sıfatın hece sayısı ikiden fazla ise başına most eklenir.

Ahmet is the laziest person in the group – Ahmet grubun en tembelidir.

 

Indefinite Adjectives ( Belgisiz Sıfat)

Belgisiz sıfat yani belirsiz sıfat olarak tanımlanabilir. Bu sıfat türünde adından da anlaşılacağı üzere belirsizlik söz konusudur. Bir isimden önce gelen belgisiz sıfatlar belli bir nesneyi ve kişiyi kast etmez. Türkçede bazı belgisiz sıfatlar : çok, pek çok, bazı, hiç, hiçbir, herhangi…

İngilizcede ise much/many, several, some, few, little…

İngilizcede kısa sıfatlar denildiğinde akla gelen ilk sıfat türü Indefinite Adjectives’dir.

Attributive Adjectives (Niteleme Sıfatları)

Niteleme sıfatları kendisinden sonra gelen ismi renk,şekil ve cins bakımından niteler. Mesela yeşil elma ve sharp window derken yeşil ve sharp (keskin) birer niteleme sıfatıdır. İngilizcede en çok kullanılan sıfatlar niteleme sıfatlarıdır.

 

İNGİLİZCE SIFATLARIN GÜNLÜK HAYATTA KULLANIMI

Günlük hayatta, okulda, işte, sunum yaparken ve hayatımızın her alanında sıfatlar kullanırız. İngilizce sıfatlar listesi yukarıda verilmişti. O listeden gün içinde kullandıklarınızı not edin ve ne kadar fazla kullandığınıza bakın. İngilizcede en çok kullanılan sıfatlar için ise Google’a top 100 adjectives in English yazmanız yeterli.  İngilizce kelime bakımından çok zengin olduğu için sıfatlar konusunda da epey fazla çeşit barındırmakta. İngilizce sıfatların sayısı tam olarak bilinmese de 4,800 olarak tahmin edilmektedir. Bu kadar çeşitlilik barından ve sayıca hayli fazla olan sıfatlar İngilizcede günlük hayatta çok önemli bir yere sahiptir. Mesela gün içinde nesnelerin özelliklerinden bahsederken, istatistik ve sayı kullanırken, yol tarif ederken hatta alışveriş yaparken bile İngilizce sıfatlar kullanırız. Bunun yanı sıra yolculuk ederken, yazarken ve çizerken ve hep sıfatlar ile haşır neşir oluruz. İngilizcede günlük hayatta daha fazla sıfat kullanmak ve nesneleri tasvir etme alanında kendinizi geliştirmek istiyorsanız alttaki linkleri kullanabilirsiniz. Ayrıca sıfatların çeşitli türleri mevcut: tek heceli sıfatlar, olumlu ve olumsuz sıfatlar. Bu gibi daha fazla bilgiye ve konu anlatımına ulaşmak için websitemizi ziyaret edebilirsiniz. En çok kullanılan İngilizce sıfatlara ulaşmak için tıkla https://blog.konusarakogren.com/ingilizce-sifatlar/

İngilizce Sıfatlar ile İlgili Cümleler

Bu başlıkta İngilizce Sıfatlara dair cümlelere yer verilecektir. İyi okumalar..

İngilizce Olumlu Sıfat Cümleleri

İngilizce Olumlu Sıfat Cümleleri Türkçe çevirileri
They are amazing family Onlar harika bir aile
I am a rich man Ben zengin bir adamım
You are so kind Çok naziksin
He wrote meaningless stuffs O anlamsız şeyler yazdı
She is such a beautiful girl O çok güzel bir kız
The dress she wore was awful Giydiği elbise berbattı
Linda’s hair is gorgeous Linda’nın saçı muhteşem
The curved cave sounds horrible Kavisli mağara korkunç görünüyor
You are small, you have to eat more Küçüksün, daha çok yemelisin
You have straight body Düz bir vücudun var
Marcos is taller than Jorge Marcos, Jorge’den daha uzun
He has round nose Onun yuvarlak bir burnu var
The earth is flat Dünya düzdür
We are such a big family Biz çok büyük bir aileyiz
The hurricane was gigantic Kasırga çok büyüktü
We need massive brains to rescue the world Dünyayı kurtarmak için devasa beyinlere ihtiyacımız var
Your sister is too tiny Kız kardeşin çok ufak tefek
I am shorter than you Ben senden kısayım
This cushion is very soft Bu yastık çok yumuşak
When I go a place which has grass, it is very scratchy day for me then. Çim olan bir yere gittiğimde benim için çok cızırtılı bir gün oluyor.
The sun is very hot Güneş çok sıcak
Your hand is so smooth Elin çok pürüzsüz/yumuşak
The triangle has three sharp points Üçgenin üç keskin noktası vardır
His father was a rough man Babası sert bir adamdı
This dessert is so delicious Bu tatlı çok lezzetli
There are some kind of chocolate which are more bitter Daha fazla acı olan çikolata türleri de var
Some dangerous candies are decorated by over doze sweet Bazı şekerler aşırı şeker barındırması nedeniyle çok zararlıdır

 

İngilizce Olumsuz Sıfat Cümleleri

İNGİLİZCE TÜRKÇE
I am aggressive in these days Bugünlerde agresifim
He is not liked because he is arrogant Kibirli olduğu için sevilmez
She is boastful that she doesn’t like anybody Kimseyi sevmiyor ve bunla  övünüyor
Because he was grown up in a rich family, he is bossy Zengin bir ailede büyüdüğü için otoriter bir kişiliği var
The film last day  I watched was very boring so ı didn’t watch and shut down Geçen gün izlediğim film çok sıkıcıydı bu yüzden izlemedim ve kapattım
Babies are so delicate that babysitter shouldn’t be careless Bebekler o kadar hassastır ki çocuk bakıcıları dikkatsiz olmamalıdır
Some girls are very clingy Bazı kızlar çok ilgi isterler
There are some people in the history that they are so cruel that they killed lots of people Tarihte bazı acımasız insanlar vardır ki birçok insanı katletmişlerdir.
Some girls behave cowardly towards their boyfriend Bazı kızlar erkek arkadaşlarına karşı korkak davranırlar
He is such ad deceitful that nobody wants to share secret with him O kadar aldatıcı ki kimse onunla sır paylaşmak istemiyor
He is said to be dishonest because the illegal things he did Yaptığı yasadışı şeyler yüzünden sahtekâr olduğu söyleniyor
Sometimes I am very fussy that I do wrong things in a wrong time Bazen o kadar telaşlı olurum ki yanlış zamanda yanlış şeyler yaparım
When you have a friend who is greedy, move away from him Açgözlü bir arkadaşın olduğunda ondan uzaklaş
My mother said me that I was very grumpy child Annem bana çok huysuz bir çocuk olduğumu söylerdi
There is a conception that fathers should be harsh. Do you think is it true? Babaların sert olması gerektiğine dair bir anlayış var. Bunun doğru olduğunu düşünüyor musun?
I am not patient against people who are impatient Sabırsız insanlara karşı sabırlı değilim
Some kind of peope are impulsive that they don’t hear what they say Bazı insanlar çok fevridir, ne dediklerini bile duymazlar.
She is jealous of his boyfriend O erkek arkadaşını kıskanıyor
I am very moody today. Because it is raining Bugün çok karamsarım. Çünkü yağmur yağıyor
Every people mentions to be open-minded until they hear ideas against their thought Her insan kendi düşüncelerine karşı fikirler duyana kadar açık görüşlü olmaktan bahseder.
Don’t be rude to him. He is your brother Ona kaba olma. O senin kardeşin
If you are selfish, then you have not chance to be here Bencilsen burada olma şansın yok
When I see an unhappy person, I start to feel his feelings Mutsuz bir insan gördüğümde onun duygularını hissetmeye başlarım

 

İngilizce Sıfatlar ile Olumlu Cümleler

İNGİLİZCE SIFAT OLUMLU CÜMLE TÜRKÇESİ
Jack is very thin Jack çok ince
The red car collided with black truck Kırmızı araba siyah tır ile çarpıştı
She is so beautiful that everyone likes her O, o kadar güzel ki herkes onu beğeniyor
My cousin is so smart that he is able to calculate even he is three years old Benim kuzenim o kadar zeki ki üç yaşında olmasına rağmen hesaplama işlemlerini yapabiliyor
We saw a brilliant film last night Dün gece olağanüstü bir film izledik

 

İngilizce Sıfatlar ile Olumsuz Cümle

Bu listede olumsuz sıfat cümlelerini derledik. İyi Okumalar.

İNGİLİZCE SIFAT OLUMSUZ CÜMLE TÜRKÇESİ
He doesn’t know how to behave in social groups. He seems indiscreet Sosyal ortamlarda nasıl davranmasını bilmiyor. Düşünmeden konuşan birine benziyor
Our teacher is always aggressive. We think he discuss with his wife every night. Bizim öğretmenimiz her zaman agresifdir. Sanırım her gece eşiyle tartışıyor
My father is a little bit stingy. Once a time he didn’t buy a gift for his own mother birthday Benim babam biraz para-gözdür. Bir keresinde annesinin doğum günü için hediye bile almamıştı
When I watch drama films, it affects me so much that I am depressed want to stay home all day Drama filmleri beni çok etkiliyor. Depresyona giriyorum ve tüm gün evde kalmak istiyorum
The film we watched at cinema was disgusting. We felt sorry for the money we paid. Dün sinemada izlediğimiz film berbattı. Ödediğimiz paraya yazık!!

 

İngilizce Sıfatlar ile Soru Cümleleri

İNGİLİZCE SIFAT SORU CÜMLESİ TÜRKÇESİ
Do you think is it logical to go out? Look at the weather. It is raining cats and dogs Sence dışarı çıkmak mantıklı mı bu havada? Havaya baksana!! Bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyor
Have you ever gone to their antique house? Hiç onların antik evine gittin mi?
Which shop is much cheaper? The right one or the left one? Hangi market daha ucuz? Sağdaki mi soldaki mi?
Did you see the massive cloud last day at the sky? It looked like a enormous dog Dün gökyüzündeki devasa bulutu gördün mü? Köpeğe benziyordu
Why do you insist on buying the black jacket? I think the blue one is much more good and  it is cheap Neden siyah ceketi almakta ısrar ediyorsun? Bnece maviyi almalısın. O daha ucuz ve daha güzel

İngilizce Olumlu Sıfatlar

İNGİLİZCE SIFATLAR Türkçesi ÖRNEK CÜMLE TÜRKÇE ANLAMI
Alone Yalnız I am so alone because my family went to the vacation and I have been staying at home Çok yalnızım çünkü ailem tatile gitti ve ben evde kalıyorum
Active Aktif She is the most active person I have ever seen O şimdiye kadar gördüğüm en aktif insan
Apparent Açık, belli Do you differentiate the apparent one and the other one Görünen olanı diğerinden ayırıyor musun?
Basic Temel There are some basic rules before playing a guitar Gitar çalmadan önce bazı temel prensipler vardır
Capable Yetkin Do you think he is capable of doing goalkeeper Kalecilik yapabileceğini düşünüyor musun?
Busy Meşgul He is CEO and, apparently he is so busy. He is running to the bussiness O CEO ve görünüşe göre çok meşgul. İşe koşuyor
Central Merkezi The car is supported by central mechanism Araba, merkezi mekanizma ile desteklenir
Clear Temiz The sky was so clear last night that I could see everything Dün gece gökyüzü o kadar açıktı ki her şeyi görebiliyordum
Comfortable Komforlu, rahat My father surprised that I am a little bit more comfortable against those conditions Babam bu durumlara karşı ne kadar rahat olduğumu görünce biraz şaşırdı biraz
Complex Karışık Many student think that mathematic is so complex. They give up immediately Birçok öğrenci matematiğin çok karmaşık olduğunu düşünüyor. Hemen pes ediyorlar

İngilizce Olumsuz Sıfatlar

İNGİLİZCE SIFATLAR TÜRKÇESİ ÖRNEK CÜMLE TÜRKÇE ANLAMI
Arrogant Kibirli He is so arrogant that he doesn’t accept somebody who is inferior than himto his room O kadar küstah ki, kendisinden aşağı birini odasına kabul etmiyor.
Big-Headed Egolu Do you think I am big-headed? I hear some gossip Sence ben egolu muyım? Biraz dedikodu duyuyorum bunun hakkında
Vain Beyhude I studied so hard to University Exam but it was vain. Üniversite Sınavı için çok çalışmıştım fakat  boşunaydı.
Boastful Övüngen After he won the prize, he seems a little bit boastful Ödülü kazandıktan sonra biraz kendiyle övünüyor
Cynical Eleştirel She has a pretty cynical view of men Erkekler hakkında oldukça alaycı bir görüşe sahip
Impolite Kaba The police was impolite against the citizen Polis vatandaşa karşı kaba davrandı
Thoughtless Düşüncesiz My sister is a little thoughtless sometimes Kız kardeşim bazen biraz düşüncesizdir
Inconsiderate Empati yoksunu My ex-wife was so inconsiderate so I divorced Eski karım çok düşüncesizdi ve bu yüzden boşandım
Cruel Acımasız Adolf Hitler was so cruel to the Jewish people Adolf Hitler Yahudi halkına çok acımasızdı
Dishonest Dürüst olmayan I accept that my brother is a little bit dishonest sometimes against my father Kardeşimin bazen babama karşı biraz dürüst olmadığını kabul ediyorum

 

İngilizce dilbilginizi geliştirmek mi istiyorsunuz? Sitemizi ziyaret edin.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.