İngilizce Sıfatları Zarfa Çevirme


Sıfatlar özneleri ve isimleri niteleyen kelimelerdir. Genç adam, güzel kız, küçük kitap, nefis yemek gibi. Bir cümlede sıfatları bulmak için kullanılan soru kelimesi ise “nasıl” dır. Nasıl adam? Cevap “genç adam”. Nasıl sorusuna cevap veren “genç” kelimesi özneyi niteleyen sıfattır.

İngilizcede sıfatlar tıpkı Türkçede olduğu gibi isimlerden önce kullanılır.

Young man- Genç adam

Big house- Büyük ev

İngilizce Sıfatlardan Zarf Yapma

İngilizce sıfatlar nasıl zarf yapılır?

İngilizcede sıfatları zarf yapmak için sıfat olan kelimenin sonuna –ly eki getirilir. Sıfatlar isimleri nitelerken adverbs yani zarflar fiilleri niteler. Zarflarda bu sefer fiillere “nasıl” sorusu sorulur.

Sıfat – Zarf

Slow-slowly: Yavaş-yavaşça

Carefull-carefully: Dikkatli-dikkatlice

Quiet-quietly: Sessiz, sessizce

Absolute-absolutly: Mutlak, mutlak olarak

Luck-luckily: Şans, iyi ki

Angry- angrily: Kızgın, öfkeyle

Noisy-noisily: Gürültülü, gürültüyle

Happy-happily: Mutlu, mutlu bir şekilde

Easy-easily: Kolay, kolayca

Sıfat ve zarf halleri aynı olan kelimeler

Hard (zor), fast (hızlı), early (erken) ve late (geç) sıfatlarının zarf hallerinde kelimelerin sonuna ly eki gelmez. Yani sıfat ve zarf halleri aynıdır.

Good sıfatı ise zarf olarak well şeklinde kullanılır.

Sonu y ile biten sıfatları zarf yapma

İngilizce sıfatları zarf yaparken ly eki getirilir demiştik. Son harfi y olan sıfatların zarf yapılmasında ise durum farklı. Sondaki y düşüyor ve ily eki geliyor.

Sıfat                         Zarf

Easy: Kolay             Easily: Kolayca

Happy: Mutlu           Happily: Mutlu bir şekilde

Angry: Öfkeli            Angrily: Öfkeli bir şekilde

Sonu le ile biten sıfatları zarf yapma

Sonu le ile biten sıfatlarda e harfi kaldırılıp yerine sadece y harfi getirilerek zarfa dönüştürülüyor.

Sıfat                         Zarf

Simple: Basit           Simply: Basitçe

Incredible: İnanılmaz  Incredibly: İnanılmaz bir şekilde

Hem sıfat hem zarf olarak kullanılan kelimeler

Bu kelimeler herhangi bir değişikliğe uğramadan aynı şekli ile hem sıfat hem de zarf olarak kullanılır.

Sıfat                         Zarf

Early: Erken             Early: Erken

Late: Geç                 Late: Geç

Dip not: Sıfatlar isimleri tanımladığından isimlerin önüne, zarflar ise fiilleri tanımladığından fiillerin önünde kullanılır. Her ikisinin kullanım bakımından arasındaki fark budur.

İngilizce sıfatlardan zarf yapma noktasındaki örnekler umarız açıklayıcı olmuştur. Blogumuzda diğer gramer konularıyla ilgili konu anlatımı ve örnek cümleleri de bulabilirsiniz.

Merak ettiğiniz kelimelerin veya metinlerin anlamlarını öğrenmek için İngilizce – Türkçe sözlük sitemizi mutlaka ziyaret edin.

Son Yazılar