İngilizce Sıfatlarla İlgili Cümleler Kurmak


İngilizce Kaynak Arayanlar İçin Kapsamlı Liste

İsimleri niteleyen kelimeler olan sıfatlar, isimlerin belirgin özelliklerini ifade etmektedir. Uzun, kısa, çirkin, pahalı, yüksek, güçlü ve daha birçok sıfat isimleri nitelemekte ve vurgu yapmaktadır. Adam kelimesinin güçlü adam şeklinde ifade edilmesi, kişinin zayıf biri olmadığını güçlü olduğunu vurgulamakta ve kişinin bir özelliğini açığa çıkarmaktadır. İngilizcede sıfat adjective şeklinde yazılmakta olup Türkçede olduğu gibi birçok sıfat çeşidi bulunur. İngilizce sıfatlarla ilgili cümleler kurarak sıfatlar daha kolay öğrenilmekte ve cümle içinde nasıl kullanıldığı daha iyi kavranmaktadır.

İngilizce Sıfatların Kullanımında Püf Noktaları

i_wont_not_use_no_double_negatives

Sıfatlar her zaman isimden önce gelmektedir. Tek başlarına ise isim yerine kullanılamazlar.

Örnek:

I have a new car. ( Yeni bir arabam var)

Beautiful girl. (Güzel kız)

Ahmet is strong. (Ahmet güçlüdür)

This house is old. (Bu ev eskidir)

 

-a ve -an ekleri hiçbir zaman isim ile sıfat arasına girmemektedir. Her zaman sıfattan önce kullanılır.

Örnek:

a new car (Yeni bir araba)

an old man (Yaşlı bir adam)

a brave bo (Cesur çocuk)

a cold water (Soğuk su)

İngilizce Sıfat Çeşitleri

gramer-konulari

İngilizcede sıfatlar:

  • Niteleme sıfatı
  • Belirtme sıfatı
  • İyelik sıfatlarıdır.

1- Niteleme Sıfatı: Varlıkların rengini, şeklini ve durumlarını niteleyen sıfatlardır.

Blue car (Mavi araba)

Old bag (Eski çanta)

Hot milk (Sıcak süt)

2-Belirtme sıfatları

Kendi içinde işaret sıfatı, sayı sıfatı, belgisiz sıfat ve soru sıfatı olarak dörde ayrılmaktadır.

  • İşaret sıfatı: Bu, şu o, bunlar, şunlar (This, that, it, these, those)

Örnek: This man (Bu adam) – Those children (Şu çocuklar)

 

  • Sayı sıfatı: İsimleri sayılarla nitelemektedir.

Örnek: First man (Birinci adam) – Second student (İkinci öğrenci)

 

  • Belgisiz sıfat: Every (her)- any (hiç)- some (bazı)

Örnek: Every week (Her hafta)- some peoples (Bazı insanlar)

 

  • Soru sıfatı: Varlıkları soru ile niteleyen sıfatlardır.

Örnek: What (ne)

which (hangi)

How many (kaç tane)

How much (ne kadar)

3-İyelik Sıfatı

Kullanıldığı şeyin kime veya neye ait olduğunu belirten sıfatlardır. Bir anlam ifade etmediğinden tek başlarına kullanılmazlar.

Örnek: my (benim)- my car (benim arabam)

His (onun-erkekler için kullanılır)- his pen (onun kalemi)

Our (bizim)- our house (bizim evimiz)

İngilizce sıfatlarla ilgili cümleler konusunda tekrar yaparsanız kendinizi daha iyi geliştirebilirsiniz…

Son Yazılar