İngilizce Sıklık Zarfları Nasıl Kullanılır?


Top DESIGN Schools IN the World
Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizce sıklık zarfları eylemlerin hangi sıklıkla yapıldığını belirtmede kullanılır. İçeriğimizde örnek olarak en sık kullanılan İngilizce sıklık zarfları ile ilgili tanımları vermenin yanı sıra çeşitli kullanımları da vereceğiz. 

İngilizce sıklık zarfları Nelerdir?

 • Always: Daima
 • Usually: Genellikle
 • Generally: Genellikle
 • Often: Sık-sık
 • Sometimes: Bazen
 • Occasionally: Zaman-zaman
 • Seldom: Nadiren
 • Rarely: Nadiren
 • Hardly ever: Hemen-hemen hiç
 • Never: Asla

İngilizcede Frequency Adverbs olarak geçen sıklık zarfları genelde günlük veya haftalık olarak yapılan eylem sıklığını belirtmek için kullanılmaktadır.

Örnek cümleler ile İngilizce sıklık zarfları Kullanımı

Always

 • Her zaman, daima yapılan eylemleri ifade etmede kullanılır.
 • I always g oto the cinema at the weekend (hafta sonu daima sinemaya giderim)

Usually

 • Daima olmasa de genelde yapılan eylemler içindir.
 • I usually eat at home (Genelde evde yerim)

Generally

 • Genellikle demek için kullanılan bir başka sıklık zarfıdır.
 • We generally study English at night (Biz genellikle gece İngilizce çalışırız)

Often

 • Sık-sık yapılan eylemlerde kullanılan bir zarftır.
 • My child often brush her teeth (Çocuğum sık-sık dişlerini fırçalar)

Sometimes

 • Bazen demektir. Her zaman yapılmayan, arada sırada yapılan eylemler içindir.
 • M father sometimes clean his car (Babam bazen arabasını temizler)

Occasionally

 • Zaman-zaman demek olan cccasionally yine her zaman yapılmayan eylemleri ifade etmekte kullanılmaktadır.
 • My doughter occasionally help me (Kızım zaman-zaman bana yardım eder)

Seldom

 • Oldukça seyrek olarak yapılan eylemlerle birlikte kullanılan seldom nadiren demektir.
 • She seldom go to the doctor ( O nadiren doktora gider)

Rarely

 • Seldom gibi rarely zarfı da nadiren demektir.
 • I seldom sleep late (Nadiren geç uyurum)

Hardly ever

 • Hemen-hemen hiç yani yok denecek kadar az yapılan eylemler içindir. Olumlu cümle olarak kullanılsa da cümleye olumsuz anlam katar.
 • I hardly ever dance (Hemen-hemen hiç dans etmem)
 • I don’t hardly ever dance şeklindeki kullanım yanlıştır. Çünkü hardly ever zaten cümleye olumsuz anlamı vermektedir.

Never

 • Asla demek olan never, hiçbir zaman yapılmayan eylemleri ifade etmekte kullanılır.
 • I never play tennis (Asla tenis oynamam)
 • I don’t never play tennis denirse yine yanlış kullanım söz konusudur.

Soru cümlelerinde sıklık zarflarının kullanımı

Yardımcı fiil başa getirilir ve cümle soru yapılır.

 • Are you usually brush your teeht? (Dişlerini genellikle fırçalar mısın?)
 • Does he sometimes clean his car? (O bazen arabasını temizler mi?
Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders!

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.