İngilizce Soru Cümleleri


Mutlaka Bilmeniz Gereken İngilizce Soru Cümleleri
Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizce öğrenmenin en önemli adımlarından birisi de doğru biçimde soru sormak ve bunlara cevap verebilmek. Bu içeriğimizde de sizler için İngilizce dil bilgisinde yer alan ve günlük hayatta da sıklıkla kullanılan beş soru tipinden bahsettik. İlk başta soru sormanın yollarını öğreneceğiniz bu içerikte, aynı zamanda sorulan sorulara da nasıl cevaplar vereceğinizi göstereceğiz. Sizlerden ricamız ise, bu konuyu öğrenmenizin ardından bolca örnek türeterek yabancı dil becerinizi geliştirmeniz. Hazırsanız başlayalım. İşte karşınızda İngilizce soru tipleri ve onlara verebileceğiniz alternatif yanıtlar…

Kelimelerin Yerleri Değiştirilerek İngilizce Soru Sorma Yöntemi

Özellikle başlangıç seviyesindeki bir İngilizce öğrencisi iseniz, bu soru sorma metodu çok işinize yarayacak. Nasıl mı? İlk önce İngilizcede cümle kurmak için hangi yapıları kullanmanız gerektiğini hatırlayın. Özne, yüklem ve ardından gelen diğer ögeler. Bu kuralı hatırladığınız veya iyice öğrendiğiniz anda kelimelerin yerlerini değiştirerek İngilizce soru sorabilirsiniz. Nasıl mı? Dilerseniz örneklerle konuyu anlaşılır kılalım:

Örnek cümle:

It is sunny today.

Hava bugün güneşli.

Şimdi de bu kurallı cümleyi bir soru haline getirelim:

Is it sunny today?

Hava bugün güneşli mi?

She is sad.

O üzgün.

Is she sad?

O üzgün mü?

Yes, she is.

Evet, öyle.

No, she isn’t.

Hayır, öyle değil.

Yukarıda gördüğünüz örneklerden de anlayacağınız gibi, ilk olarak özne, yardımcı fiil ve nesneden oluşan kurallı bir cümle oluşturduk. Bu cümleyi soru haline getirmek için ise yardımcı fiili başa alarak, özne ile yerini değiştirdik. Aslında soru sormak bu kadar basit. Peki bu tip bir soruya nasıl cevap verebiliriz? Devamını da temel İngilizce soru tiplerini anlatırken inceleyelim.

Mutlaka Bilmeniz Gereken İngilizce Soru Cümleleri

İngilizce Soru Cevap Cümleleri

İngilizce Evet / Hayır Soruları ve Cevapları

İngilizcede evet veya hayır şeklinde cevaplanabilen sorular, en yaygın olarak görülen soru tipi olarak karşımıza çıkmaktadır. Basit bir evet ya da hayır cevabı almak için kullanabileceğiniz bu soru şekilleri genellikle, yardımcı fiiller kullanılarak oluşturulmaktadır. Cümlede ana fiil yer alsa dahi, yardımcı fiiller ana fiilden önce kullanılmakta ve cümlenin başına getirilmektedir. Ancak can ya da would gibi fiilleri de başa getirerek soru sormamız mümkündür. Öncelikle yardımcı fiil kullanılarak kurulan cümlelere örnekler verip, ardından bunlarla sorular oluşturalım.

She is a teacher.

O öğretmendir.

Is she a teacher?

O öğretmen midir?

Yes, she is.

Evet, öyledir.

No, she isn’t.

Hayır, öyle değildir.

Yukardaki örneği dikkatlice inceleyelim. İlk önce yardımcı fiil ile bir cümle kurup, ardından yardımcı fiili başa getirerek onu soru haline getirdik. Bu tarz sorular, evet / hayır soruları olduğu için her türlü ‘’yes, no’’ cevapları kullanarak ve bu iki kelimeyi başa getirerek soruyu yanıtlamalıyız.

We are happy.

Biz mutluyuz.

Are we happy?

Biz mutlu muyuz?

Yes, we are.

Evet, öyleyiz.

No, we aren’t.

Hayır, öyle değiliz.

They had sent the e-mails.

Mailleri göndermişlerdi.

Had they sent the e-mails?

Mailleri göndermişler miydi?

Yes, they had sent the e-mails.

Evet, mailleri göndermişlerdi.

No, they hadn’t sent the e-mails.

Hayır, mailleri göndermemişlerdi.

Eğer bir cümlede gözle görünür bir şekilde yardımcı fiil kullanılmıyorsa ne yapmalı? O durumda, nasıl cümleleri soru haline getirip onlara evet / hayır cevapları verebiliriz? Şimdi de düz cümlede yardımcı fiil kullanılmayan cümlelerden örnekler verip, bunları soru durumuna getirelim.

Ali works every day.

Ali, her gün çalışır.

Does Ali work every day?

Ali her gün çalışır mı?

Yes, he does.

Evet.

No,he doesn’t.

Hayır.

You had to sell the car.

Arabayı satmak zorunda kaldın.

Did you have to sell the car?

Arabayı satmak zorunda kaldın mı?

Yes, I did.

Evet.

No, I didn’t.

Hayır.

Bu örneklerde zaman her ne olursa olsun ona uygun bir yardımcı fiil kullanarak soru sormak mümkün. Cevap verirken ise yes veya no kelimesini başa getirip, ardından özneyi kullanarak yanıt verebilirsiniz. Ancak olumlu bir yanıtta yardımcı fiili birebir olarak kullanabileceğinizi, olası bir olumsuz yanıtta ise yardımcı fiile ‘’not’’ eki getirerek cümleyi yeniden kurmanız gerektiğini unutmayın.  Olumsuz soru yapmanız gereken durumlarda ise genellikle yardımcı fiil, not ile birlikte kısaltılarak başa getirilir.

Örnek cümle:

Ayşe didn’t help them.

Ayşe, onlara yardım etmedi.

Didn’t Ayşe help them?

Ayşe, onlara yardım etmedi mi?

Eğer cümle içerisinde hiçbir yardımcı fiil bulunmuyorsa ve ana fiil “to be” değilse işler biraz değişir. Bu sefer kuracağınız soru cümlesinin başına doğru zaman ve biçime uygun olarak  “do” fiili kullanmanız gerekebilir. Burada kullanacağınız fiili, uygun zaman dilimine göre kullanmanız çok önemli.

Örnek cümle:

Deniz plays the violin.

Deniz keman çalar.

Does Deniz play the violin?

Deniz keman çalar mı?

Yes, he does.

Evet, çalar.

No, he doesn’t.

“Wh’’ ile Başlayan İngilizce Soru Sözcükleriyle Kurulan Sorular

‘’Wh questions”  olarak da bilinen soru kelimeleri içerisinde who, what, when, where ve why soru sözcükleri yer alır. Ancak bu kelimelere ek olarak how ile başlayan, how long, how often gibi kalıplar da bu tipten soru sözcükleriyle kurulan sorular arasında değerlendirilir. Bu soruların sorulma amacı, karşı taraftan herhangi bir konuda bilgi almaktır. Burada karşı taraf sizden sorduğu sorunun anlamına göre net bir yanıt beklemektedir. Burada atlamamanız gereken en önemli konu, sorunun sorulduğu zaman dilimine uygun olarak bir yanıt vermeniz gerektiğidir. Dilerseniz ilk önce soru kelimelerinin anlamlarına bakıp, ardından örnek soru cümlelerini inceleyelim:

What: Ne

Where: Nereye, nerede

When: Ne zaman

Why: Neden

Who: Kim

Whose: Kimin

How: Nasıl, kaç

How often: Ne sıklıkla

How long: Uzunluk belirtmede kullanılır.

How far: Ne kadar mesafe

How much: Ne kadar, kaç para

How many: Kaç adet

Peki, ya normal kurallı bir cümleyi yukarda verdiğimiz soru kalıplarına uyarlayarak yeni sorular türetmek istersek ne yapmalıyız? Aslında bu yöntem ‘’Wh’’ ile başlayan soruların nasıl sorulduğunu öğrenmek için en etkili yollardan biridir. Aşağıda sizler için hazırladığımız örneği inceleyerek, daha sonra kendiniz yeni örnekler oluşturabilirsiniz.

Buse is playing volleyball in the park.

Buse parkta voleybol oynuyor.

Eğer özne hakkında bir soru soruyorsanız, yani yanıtın yukardaki örneğe göre Buse olmasını istiyorsanız, işiniz oldukça kolay. Özneyi bir ‘’wh’’ sözcüğü olan ‘’who’’ ile değiştirmeniz yeterlidir.

Who is playing volleyball in the park?

Kim parkta voleybol oynuyor?

Cevap: Buse.

Ancak cümlenin öznesi hakkında değil de, bir nesnesi hakkında soru soracaksak, işler biraz değişecektir. Bu gibi durumlarda sözcük dizilişinde bazı değişiklikler olabilir. Evet/ hayır sorularını nasıl sorduğunuzu hatırlayın. Uygun yardımcı fiili başa alıp, ardından özneyi getirerek soru oluşturuyordunuz. Burada da aynı durum geçerli ancak ek olarak en başa ilgili kelimeyi koyarak sorunuzu soruyorsunuz. Örneğin, Buse’nin parkta ne oynadığını öğrenmek istiyorsak nasıl bir soru sormamız gerektiğini inceleyelim:

What is Buse playing in the park?

Buse parkta ne oynuyor?

Cevap: Volleyball

Where is Buse playing volleyball?

Buse nerede voleybol oynuyor?

Cevap: In the park.

Örnek Cümleler:

What did you buy yesterday?

Dün ne satın aldın?

I bought a dress.

Bir elbise satın aldım.

Where are you going?

Nereye gidiyorsun?

I am going to the cinema.

Sinemaya gidiyorum.

How are they going?

Onlar nasıl gidiyorlar?

They are going to by bus.

Onlar, otobüsle gidiyorlar.

Who is making that noise?

O gürültüyü kim yapıyor?

My neighbours.

Komşularım.

Who lives on the third floor?

Üçüncü katta kim oturuyor?

Murat lives.

Murat oturuyor.

Who took my notebook?

Not defterimi kim aldı?

Ayça took.

Ayça aldı.

When did Mehmet telephone you?

Mehmet sana ne zaman telefon etti?

He called me at midnight.

O, beni gece yarısı aradı.

How long is the river Kızılırmak?

Kızılırmak nehrinin uzunluğu ne kadardır?

It is 1355 meter.

1335 metredir.

İngilizce How İle İlgili Soru Cümleleri

Şimdi de how ve sıfat kullanılarak türetilen soru tiplerine ve alternatif yanıtlarına bakalım.

How often do you play tennis?

Ne kadar sıklıkla tenis oynarsınız?

I usually play tennis every Sunday morning.

Genellikle her Pazar sabahı tenis oynarım.

How old is your grandfather?

Büyükbaban kaç yaşında?

He is 77 years old.

O, 77 yaşındadır.

How much kelimesi ile iki tip soru sorabilirsiniz. Birinci soru tipi fiyat sormak için kullanılır ve ‘’how much’’ soru kelimelerinden hemen sonra sayılamayan bir yardımcı fiil getirilerek soru sorma işlemi tamamlanır, bu soruya da alacağınız ya da vereceğiniz yanıt para olduğu için, sayı cinsinden ifade edilir. ‘’How much’’ ile yapabileceğiniz ikinci soru tipi ise sayılamayan isimleri sormakta kullanılır. Bu kullanımda ‘’how much’’ tan hemen sonra sayılamayan bir isim gelmesi şartı vardır. How ile yapabileceğiniz bir diğer soru tipi de ‘’how many’’ ile oluşturulan soru biçimidir. ‘’How many’’ ile oluşturulan sorularda ise how many kalıbından hemen sonra çoğul olarak ifade edilen bir isim gelmelidir.

Örnek cümleler:

How much is this tie?

Bu kravat kaç para?

It is 25 Turkish lira.

O, 25 Türk lirasıdır.

How much did you pay for this car?

Bu arabaya kaç para ödediniz?

I paid 100.000 dollar.

Yüz bin dolar ödedim.

How much tea do you want?

Ne kadar çay istiyorsunuz?

I want a cup of tea.

Bir fincan çay istiyorum.

How many sisters have you got?

Kaç kız kardeşiniz var?

I have got three sisters.

Üç kız kardeşim var.

How many books did you buy?

Kaç kitap satın aldın?

I bought 10 books.

10 kitap satın aldım.

İngilizce Whose İle İlgili Soru Cümleleri

Bir nesnenin kime ait olduğunu merak ettiğimiz anlarda kullanabileceğimiz ‘’Whose‘’ soru kelimesinden hemen sonra ise ya bir yardımcı fiil veya işaret zamiri, ya da bir isim kullanılmalıdır. Bu tip soruların yanıtı da genellikle bir isim geçen bir cümle ya da cümlecik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Örnek cümleler:

Whose is that bag?

Şu çanta kimin?

That is Cansu’s bag.

Cansu’nun çantası.

Whose is this vallet?

Bu cüzdan kimin?

Ahmet’s vallet.

Ahmet’in cüzdanı.

İngilizce Could İle İlgili Soru Cümleleri

Karşınızda yeterince samimi olmadığınız birine, dolaysız bir biçimde adres sorar ya da ondan herhangi bir şey isterseniz karşı taraf size yardımcı olmak istemeyebilir ya da sizin kaba bir birey olduğunuzu düşünebilir. Ancak İngilizcede kullanmanız gereken belli sözcüklerle oluşturacağınız sorular, kibar konuşmanız gereken anlarda işinize oldukça yarayacaktır. Aşağıda sizler için bu tarzda cümle örnekleri derledik. Sizler de duruma göre bu sözcüklerle soru sorabilirsiniz. Aynı şekilde karşı taraf da size bu tarz bir soruyla geldiğinde, ona mümkün olduğu ölçüde kibar bir biçimde cevap vermeniz, sağlıklı bir iletişim kurmanız için etkili bir yaklaşım.  

Örnek cümleler:

Could you open the window, please?

Camı açabilir misiniz lütfen?

Yes, I could.

Evet, açabilirim.

No, I couldn’t.

Hayır, açamam.

Do you know where the bank is?

Bankanın nerede olduğunu biliyor musunuz?

Could you please tell me where the bank is?

Rica etsem bankanın nerede olduğunu söyler misiniz?

Yes, I know. It is next to the school.

Evet, biliyorum. Okulun hemen yanında.

Sorry, but I don’t know.

Üzgünüm ama bilmiyorum.

Cümlenin Sonuna Ekleme Yapılarak Kurulan İngilizce Sorular

Bu tarz soru tipinde, cümlenin sonuna bir eklenti kullanılarak soru oluşturulur. Kişinin bu soruyu sormasının asıl amacı, bahsedilen konunun doğru anlaşılıp anlaşılmadığını test etmektir.

Örnek cümleler:

The bus will arrive at 9 a.m, won’t it?

Otobüs sabah 9’da varacak, değil mi?

Yes, it will.

Evet, öyle olacak.

No, it won’t.

Hayır, öyle olmayacak.

It is raining now.

Yağmur yağıyor.

It is raining now, isn’t it?

Yağmur yağıyor, değil mi?

Yes, it is raining.

Evet, yağmur yağıyor.

No, it isn’t raining.

Hayır, yağmur yağmıyor.

Burada “is not” yerine “isn’t” ve “are not” yerine “aren’t” gibi kısaltmaların kullanılmasına dikkat etmelisiniz. Ancak vereceğiniz yanıtlarda aynı şekilde kısaltma kullanmanız şart değil.

Olumsuz Soru Kalıbıyla Sorulan İngilizce Soru Cümleleri

Buradaki soru biçiminin önceki başlıktan farkı, başlangıçta soru tipinin oluşturulma şekliyle karşımıza çıkmaktadır. Yardımcı fiilin başa gelmesi ve ‘’not’’ gibi olumsuzluk ekinin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan olumsuz fiil kaynaşması sorunun ilk kelimesini oluşturur. Bu soru kalıbında temel amaç, karşı tarafa bir konuda bilgi vermek ya da önceki başlıkta olduğu gibi bir konunun doğruluğunu teyit etmek olabilir. Ya da aynı şekilde beklediğin bir şeyin henüz gerçekleşmemesinden duyduğun hayreti göstermek için de olumsuz bir cümle ile soru sorabilirsiniz. Aşağıdaki örneklerde alternatif sorular ve bunlara verilecek cevaplar mevcut.

İngilizce Olumsuz Sorular Nasıl Oluşturulur?

Olumsuz fiil kaynaşması + özne + fiil + nesne?

Örnek cümleler:

Didn’t you hear the news?

Haberleri duymadın mı?

Mehmet won the prize.

Mehmet ödül kazandı.

Hasn’t she called back yet?

Daha geri dönmedi mi?

It’s been four hours.

Dört saat oldu.

She has just called back.

Evet, az önce döndü.

No, she hasn’t called back yet.

Hayır, henüz dönmedi.

Bu içeriğimizde sizlere kaç tip soru biçimi olduğundan bahsettik ve anlattığımız bu konuyu örnek cümleler kullanarak zenginleştirmeye çalıştık. Aynı zamanda bu sorulara nasıl yanıtlar vereceğiz konusunda da sizlere alternatif diyaloglar oluşturduk. Ancak siz de tahmin edersiniz ki, aklımıza gelen ve gelmeyen sayısız soru tipi mevcut. Bu sorular genelde size anlattığımız biçimdeki ana iskelete bağlı kalınarak oluşturulacak olsa da, gerek kullanılan nesneler, sorunun sorulduğu zaman biçimi ve vereceğiniz cevaplar çok çeşitli olacaktır. Bu konunun üstesinden gelebilmenizin en kolay ve etkili yolu ise Konuşarak Öğren sistemi. Yabancı dilinizin her geçen gün gelişeceği bu öğrenme metoduyla dilediğiniz soruyu sorup, sorulara da rahatlıkla yanıt verebileceksiniz.

Ayrıntılı bilgi için www.konusarakogren.com sitesine bakabilirsiniz.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

2 thoughts on “İngilizce Soru Cümleleri

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders!

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.