İngilizce Soyut İsimler: Abstract Nouns


Soyut isimler beş duyu organı tarafından algılanmayan, elle tutulup gözle görülmeyen ama var olduğu kabul edilen kavramlardır. İyilik, sevinç, üzüntü, inat, saygı, inanç ve sevgi gibi. Bazı dilbilimciler soyut isimlerden bir kısmını halen somut isimler olarak kabul etmektedir. Halen tartışma konusu olan soyut isimlerin İngilizce karşılıklarını yazıp örnek cümlelerle anlatalım.

Abstract Nouns

Goodness: İyilik

Anger: Öfke

Bravery: Cesaret

Joy: Neşe

Embarrassment: Utanç

Happiness: Mutluluk

Hope: Umut

Skill: Beceri

Success: Başarı

Intelligence: Akıl, zekâ

Pride: Gurur

Trust: Güven

Charm: Cazibe

Fear: Korku

Love: Sevgi

Belief: İnanç

Idea: Düşünce

İngilizce soyut isimlerle örnek cümleler

I love you: Seni seviyorum

I hope you will pass the exam: Sınavı geçeceğini ümit ediyorum

We are hungry: Açız

Anger is a bad feeling: Öfke kötü bir duygudur

We must work hard for success: Başarı için çok çalışmalıyız

I like this idea: Bu düşünceyi beğendim

Atheism isn’t a religious belief: Ateizm dini bir inanç değildir

My belief is that you will succeed: Benim inancım senin başarılı olacağındır

We have a firm belief: Bizim sağlam bir inancımız var

I want to stop your anger: Öfkeni durdurmak istiyorum

I admire to your bravery: Cesaretine hayranım

We experienced the joy of victory: Galibiyetin sevincini tattık

They went from them in embarrassment: Utanç içinde gittiler

I prayed for your happiness: Mutluluğun için dua ettim

We’d like to improve our English skills: İngilizce becerilerimizi geliştirmek istiyoruz

Our teacher takes pride in their students: Öğretmenlerimiz öğrencileri ile gurur duyuyor

We don’t trust a weak manager: Zayıf bir müdüre güvenmeyiz

You can use your charm: Cazibeni kullanabilirsin

We are fear war: Savaştan korkuyoruz

This is not a good idea: Bu iyi bir fikir değil

 

Bir püf noktası olarak, İngilizce soyut sözcüklerin yer aldığı cümlelerdeki fiiller de benzeri şekilde, belli bir grup içinde ele alınabilen türden olur. Somut sözcükleri ifade ederken de aynı durumun tersi söz konusudur. Yemeği yemek, duyguları hissetmek örneğin.

Son Yazılar