İngilizce Soyut İsimler Konu Anlatımı


İngilizce Soyut Konusu

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizce Soyut İsimler ve Örnekleri

İsimler varlıkları sınıflandırmamızı sağlayan sözcüklerdir. Soyut isimler ise , genel olarak beş duyu organlarıyla algılanmayan isimlerdir. Soyut isimler görülemez, dokunulamaz ve işitilemez. Bu sebeple somuttan farklıdırlar. Mesela üzgün olmak soyut bir kavramdır. Üzüntüyü ve hüznü elle tutamazsınız veya bir kişiye satamazsınız.

Genel olarak duygularımız soyuttur diyebiliriz. Bunun yanı sıra iyilik, kötülük ve ruh soyuttur. Bu soyut ve somut kavramı her dilde aynıdır. Yani sizin ana dilinizde soyut olan şey İngilizcede de soyuttur. Çünkü bu konu dilden ziyade algılamaya bakar. Soyut isimler konusunda en çok kafa karıştıran isimler rüya ve akıl isimleridir. Rüyayı gerçek gibi zanneder ve somut olarak sınıflandırmak isteriz. Halbuki rüya soyuttur. Rüyayı uyurken görürüz ve tamamen beynimizin oluşturduğu, hayal ürünü bir şey olduğu için soyuttur.

Diğer biri ise akıldır. Akıl denilince aklımıza beyin gelir. Halbuki akıl da soyuttur. Akıl düşünme, kavrama, anlama yetisi olarak tanımlanır. Mesela bu yazıyı okurken beyninizi kullanıyorsunuz fakat okuduğunuzu anlayan yorumlayan ve gerekliyse depolayan akıldır. Bu nedenle akıl soyuttur, beyin somuttur.

SOYUT İSİM NEDİR?

İngilizcede soyut abstract, somut ise concrete’dir. Tüm dillerde de olduğu gibi soyut ve somut kavramı kırmızı çizgiyle ayrılmıştır. Soyut yani abstract Abstract nouns cannot be felt by touching, smelling, hearing and seeing. They denote an idea, quality, or situation rather than a concrete object, e.g conscience and liberty. Yani bu tanımda olduğu gibi “Soyut isimler dokunma, koku, duyma ve görme gibi duyu organlarıyla hissedilemez. Aksine bir fikri, kaliteyi ve durumu işaret ederler. Mesela vicdan ve özgürlük gibi. Tanımdan da anlaşıldığı üzere soyutlar farklı, metafiziksel bir boyutta varolan, somutlar ise şuan görünen, nesneler ve varlıklar evreni olarak bilinir.

SOYUT İSİMLERE ÖRNEKLER

 • Akıl,
 • fikir,
 • üzüntü,
 • sevinç,
 • rüya,
 • kıskançlık duygusu,
 • keder,
 • saygı,
 • cesaret,
 • öfke,
 • adalet,
 • insanlık,
 • mutluluk,
 • depresiflik,
 • karamsarlık,
 • iyimserlik ve metafiziksel tüm şeyler.

SOMUT İSİM NEDİR?

Somut isim ise kısaca beş duyu organlarıyla algılanabilen nesnelerdir. Şuan bunu okurken kullandığınız telefon, tablet veya bilgisayardan tutun kullandığınız buzdolabına kadar her şey somuttur.

İNGİLİZCE SOMUT İSİMLERE ÖRNEKLER

Ağaç, yaprak, su, odun, masa, telefon, bilgisayar, ay, dünya , gezegenler, uzay, kitap vesaire..

İngilizce Soyut ve Somut İsimler Farkı Nedir?

İngilizcede soyut isim bir fikri, kaliteyi ve konsepti adlandırmak için kullanılan sözcüklerdir. Tekrar örnek verecek olursak cesurluk, özgürlük, aşk, tutku, öfke ve mükemellik birer soyut kavramlardır ve abstract nouns olarak adlandırılır.

İngilizcede somut isim ise fiziksel boyutta hissedilebilen isimlerdir. Concrete nouns olarak adlandırılır. Concrete Nouns ( Somut isimler) beş duyu organlarıyla hissedilebilir.

Soyut (Abstract) isimlere örnekler :

ÖRNEK 1 : “The notion of liberty has appeared since the French Revolution which began in 1789 ”

ÖRNEK 1 TÜRKÇESİ : “ Özgürlük kavramı, 1789’da başlayan Fransız Devrimi ile ortaya çıktı”

ÖRNEK 2 : “The citizens were in such a rage that they went out and broke the windows of markets. The only reason behind it was the hate thay they have against the government.”

ÖRNEK 2 TÜRKÇESİ :  “Vatandaşlar o kadar öfkeliydi ki sokağa çıkıp marketlerin camlarını kırdılar. Bunların tek sebebi hükümeti besledikleri nefretti.”

Somut (Concrete) isimlere örnekler :

ÖRNEK 1 : “The furniture we bought yesterday is very comfortable but the price was very high. Should we return it?”

ÖRNEK 1 TÜRKÇESİ : Dün aldığımız mobilya çok rahat fakat fiyatı biraz yüksek. Sence iade etmeli miyiz?

ÖRNEK 2 : “ Cevat Şakır whose nickname is Halikarnas Balıkçısı is very famous for his books.”

ÖRNEK 2 TÜRKÇESİ : “Takma adı Cevat Şakır olan Halikarnas Balıkçısı kitaplarıyla çok ünlüdür.”

İngilizce Soyut İsimler Örnekleri

İngilizcede soyut kelimeler hayli fazladır. Aslında genel olarak tüm dillerde fazladır. Fakat bir dil eğer edebiyat alanında çok fazla gelişmiş ise soyut kelimeler daha fazladır. Çünkü edebiyatçılar metafiziğe daha fazla yoğunlaşırlar. Mesela Türkçedeki gönül kelimesinin İngilizcede tam olarak karşılığı yoktur. Bunun sebebi Türk milletinin diğer dillerle olan ilişkisi ve tarihidir. Mesela diğer soyut isme örnek ise nefis’dir. Nefis kelimesi Arapça olmakla beraber Türkçede de çok fazla kullanılan bir kelimedir. Fakat bu kelimenin İngilizcede tam olarak karşılığı yoktur. Özetlemek gerekirse bazı diller hem tarihi hem de edebi açıdan daha fazla gelişmiştir ve bu nedenle dildeki soyut kelimeler daha fazladır. Bunlardan bazıları İngilizce, Türkçe ve Arapçadır. Şimdi ise İngilizcedeki soyut isimlere örnekler verelim.

Soyut İsim Örnekleri:

 • Love
 • Rage
 • Happiness
 • Humanity
 • Knowledge
 • Depression
 • Dream
 • Hope
 • Understanding
 • Respect
 • Courage
 • Aspiration
 • Learning
 • Emotion
 • Thought
 • Mind
 • Intelligence
 • Friendship
 • Childhood
 • Hate
 • Doubt
 • Funny

Soyut ve Somut isim farkını yapabilmek önemli mi?

İngilizce Kapsamlı Grammar(A Comprehensive Grammar of the English Language) kitabına göre, soyut isimler tipik olarak gözlemlenemez ve ölçülemez. Fakat James Hurfordun açıkladığına göre, İngilizce dilbilgisinde soyut isimler ile diğer isimlerin farkı kısmi olarak önemlidir. Buradan anlaşılıyor ki soyut isimler grammar açısında pek önemli değildir. Fakat diğer boyutlarda önemli olabilir.

İngilizce En Sık Kullanılan Soyut İsimler

Bu başlıkta İngilizce soyut isimlere örnekler ve Türkçeleri verilecektir.

ÖRNEK  1 : I am not looking for a new mate. I am looking for a love.  

TÜRKÇESİ :  Yeni bir eş arama çabasında değilim. Aşkı arıyorum.

ÖRNEK 2 :  How the world would it be without emotions?

TÜRKÇESİ :  Dünya duygular olmadan nasıl olurdu sence?

ÖRNEK 3 :   Goodness is the opposite of malignacny.

TÜRKÇESİ :  İyilik kötülüğün zıttıdır.

ÖRNEK 4 :  My father is so angry that he was about punch me.  

TÜRKÇESİ : Babam o kadar sinirliydi ki bana yumruk atacaktı.

ÖRNEK 5 : Joy is the key to be happy.  

TÜRKÇESİ : Neşe, mutluluğun kaynağıdır.

ÖRNEK 6 : I am afraid of failing the exam.

TÜRKÇESİ :  Sınavdan kalacağım diye korkuyorum.

ÖRNEK 7 : Some people are very charming that when they speak, you can’t move your eyes from them:

 TÜRKÇESİ : Bazı insanlar o kadar etkileyici ki onlar konuşurken gözlerini onun üstünden alamıyorsun.

ÖRNEK 8 : When you got the prize, I saw the pride in your eyes.

TÜRKÇESİ : Ödülü aldığın zaman gözlerinin içine baktım ve o gururu gördüm.

ÖRNEK 9: Success is the result of process , not the reason.

TÜRKÇESİ : Başarı bir aşamanın sonucudur, nedeni değil.

ÖRNEK 10 : I have belief in you.  

TÜRKÇESİ : Sana inancım var.

ÖRNEK 11 : Are you satisfied with your life?

TÜRKÇESİ : Hayatından memnun musun?

ÖRNEK 12 : Peace at Home, Peace in the World.

TÜRKÇESİ : Yurtta sulh, cihanda sulh.

ÖRNEK 13 : You have to trust yourself.

TÜRKÇESİ : Kendine güvenmelisin.

ÖRNEK 14 : Your role is to play the bad man in this chapter.

TÜRKÇESİ : Bu bölümde senin rolün kötü adamı oynamak.

ÖRNEK 15 : It is so easy to reach information in those periods.  

TÜRKÇESİ : Şu sıralarda bilgiye ulaşmak çok kolay.

ÖRNEK 16: When you feel weak mentally, call me immediately!  

TÜRKÇESİ : Eğer ruhen zayıf hissedersen, derhal beni ara!

ÖRNEK 17 : Democracy has been used in many countries.

TÜRKÇESİ : Demokrasi birçok ülkede var.

ÖRNEK 18 : I have a very smart friend whose name is Müslüm, but he insisted on not studying.  

TÜRKÇESİ : Müslüm diye çok zeki bir arkadaşım vardı fakat çalışmamakta ısrar ediyordu.

ÖRNEK 19 : You should be more modest to your family.  

TÜRKÇESİ : Ailene karşı daha mütevazı olmalısın.

ÖRNEK 20 : If you are looking for a truth behind those events, then come to me next day.  

TÜRKÇESİ : Eğer bu olayların arka perdesindeki doğruyu arıyorsan yarın bana uğra.

İngilizce soyut isimler konusunda daha fazla detaya ulaşmak için sitemizi ziyaret edebilir ve aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

KonuşarakÖğren’de Soyut İsimler  

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.