İngilizce Suffix-Prefix Konu Anlatımı


Suffix ve prefix İngilizcede sıfatların sonuna veya önüne gelen ekleri tanımlamaktadır. Sıfatlar yalın halde kullanıldığı gibi önek ve soneklerle de kullanılmaktadır. Bunlar sıfat önek ve sonekleridir.

Sıfat önekleri (Prefix)

Önekler sıfatlardan önce gelir ve sıfatlarla bitişik yazılır. Aynı Türkçede olduğu gibi sosyal ve antisosyal kelimeleri İngilizcede social ve antisocial şeklinde yazılır.

En sık kullanılan sıfat önekleri

Un: “değil” İngilizcede en çok kullanılan öneklerdendir. Kelimeyi olumsuz yapar.

Happy-unhappy: Mutlu-mutsuz (Yani mutlu değil)

Comfortable-Uncomfortable: Rahat-rahatsız

Social-antisocial: Sosyal-antisosyal

Dıs: Zıtlık anlamı verir

Approve-disapprove: Onaylamak-reddetmek

Honest-dishonest: Namuslu-namussuz

Like-dislake: Beğeni-beğenmeme

Multi: çokluk anlamı katar.

National-multinational: Ulusal-çok uluslu

Lingual-multilingual: Dilli- Çok dilli

Pre: kelimeye önce, önceden anlamını verir.

Historic-prehistoric: Tarihi-tarih öncesi

Im: Zıtlık katar

Polie-impolite: Nazik-kaba

En: Süreklilik ifade eder.

Chain-enchain: Zincir-zincirleme

Black-blacken: Siyah-siyahlaştırma

Soft-soften: Yumuşak-yumuşatmak

Over: Aşırılık

Charge-overcharge: Yük-aşırı

En sık kullanılan sıfat sonekleri

İsimlerin sonuna gelerek kelimeye bitişik yazılır.

Able: -ebilir, abilir anlamındadır.

Accept-acceptable: Kabul etmek- kabul edilebilir.

Agree-agreeable: Anlaşmak-anlaşabilmek

Al: İle ilgili anlamındadır.

Theoretic-theoreical

Psychologic- psychological

Ful: Kelimenin anlamını pekiştirerek fazlalık anlamı katar

Care-careful: Dikkat-dikkatli

Joy-Joyful: Neşe-neşeli

Delight-delightful: Memnuniyet-memnuniyet verici

Help-helpful: yardım-yardımsever

Ic: İle ilgili

Ecomomi-Economic: Ekonomik-ekonomi ile ilgili

History-Historic: Tarih-tarihi

Ical: İle ilgili

History-historical: Tarih-tarihle ilgili

Physics-physical: Fizik-fiziksel

Ish: İsimden sıfat türetmeye yarar.

Turc-Turcish: Türk-Türkçe

Red-Reddish: Kırmızı-kırmızımsı

Child-childsh: Çocuk-çocukça

Less: Kelimenin sahip olduğu özelliğinin olmadığı anlamını verir.

Worth-worthless: Değer-değersiz

Care-careless: Dikkatli-dikkatsiz

Comfort-comfortless: Rahat konforlu-rahatsız

Ly: ce,ca anlamındadır

Friend-friendly: Arkadaş-arkadaşça

Slow-slowly: Yavaş-yavaşça

Quick-quickly: Hızlı-hızlıca

 

İngilizcede sıfatlar konusu son derece geniş bir konudur. Örnek, sonek, isimlerin sıfatlaştırılması, fiillerin sıfatlaştırılması, sıfatlardan fiil yapımı, sıfatların kullanımı ve daha birçok konu detaylı olarak incelenir. Sıfatlarla ilgili kaliteli bir eğitim almak ve bu konuyu tüm detayları ile öğrenmek istiyorsanız online İngilizce eğitimlerine katılabilirsiniz. Online İngilizce eğitiminde ana dili İngilizce olan Amerikalı öğretmenlerden sıfatların her halinin en doğru telaffuzlarını ve anlamlarını konuşarak ve sürekli pratik yaparak öğrenebilirsiniz.

Sıratlarla, ön ek alan İngilizce sözcükler ve anlamları ile ilgili merak ettiğiniz hususları yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar