İyi Bir İngilizce Sunum Nasıl Yapılır? İngilizce Sunum Konuları


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Yaşadığımız 21. yüzyılda topluluk önünde konuşmak, sunum yapmak en önemli becerilerden biri. Günümüz iş dünyasında en çok tercih edilen insanlar iletişim becerileri gelişmiş olan kişilerdir. Fazlaca aranan ve tercih edilen başka kriter de iyi bir İngilizce sunum yapabilmektir. Uluslararası iletişim ağının git gide arttığı dünyamızda İngilizce bilmenin ve bunu topluluklarda kullanmanın önemi giderek artmaktadır; bu da İngilizceyi konuşma pratikleriyle öğrenmeyi ve iletişim becerilerini kazanmayı gerekli kılmaktadır.

İngilizce sunum yapmak, İngilizceyi bilen insanların da zorlanabileceği bir konudur. Konuşma beceriniz ne kadar iyi olursa olsun, topluluk karşısına çıktığınızda heyecanlanabilirsiniz veya insanları o an kazanamayabilirsiniz. Bu yüzden İngilizce sunum yapmaya ayrıca hazırlanmalı, pratik yapmalısınız. İngilizce sunumlar genellikle ikna edici veya bilgilendirici konularda yapılır. Bu konularda sunum yaparken her birinde ayrı dil ve üslup kullanmanız gerekir. Bunlara hakim olmak, sunumu başlatan ve bitiren kalıp ifadeleri bilmek sizi daha iyi bir konuşmacı yapacaktır.

İyi bir sunum yapmak için sunumun her bir evresinde titiz bir şekilde çalışmanız gerekir. Hazırlık kısmında ve sunum sırasında kendinizden emin bir şekilde görevi tamamlamalısınız.

Sunuma Hazırlıkta Neler Yapabilirim?

Sunumunuza hazırlandığınız safha, sunumun en önemli kısmıdır. Bu evrede göstereceğiniz çaba bütün sunumu etkileyecektir. Sunum sırasında yaptığınız her şey, hazırlıkta yaptıklarınızın bir ürünü olacaktır. Bu nedenle en özenli ve titiz çalışmanızı bu kısımda ortaya koymalısınız.

Sunuma Hazırlanırken Kendinize Soracağınız Sorular

Sunum hazırlığına başlamadan önce kendi kendinize cevaplamanız gereken birkaç soru olacak. Sunum konunuzu belirledikten sonra yanıtlamanız gereken ilk soru, “Bu sunumu neden yapıyorum?” olacaktır. Bu soru, sunumunuzun yönünü belirleyecek. Birilerini ikna mı edeceksiniz, bilgilendirecek misiniz veya onlara bir şey mi satacaksınız? Kafanızda bunu netleştirdiğiniz takdirde sunumunuz amacına uygun olacaktır. Aşağıdaki tabloda örnek olacak sunum konularına ve amaçlarına göz atalım:

Informative Topics
(Bilgilendirici Konular)
Persuasive/Argumentative Topics
(İkna Edici/Tartışmalı Konular)
What are the psychological tactics in marketing?
(Pazarlamada psikolojik tüyolar nelerdir?)
There should/shouldn't be cansorship in films
(Filmlerde sansür uygulanmalı/uygulanmamalı)
How to make a good impression in first meeting?
(İlk tanışmada iyi bir izlenim nasıl bırakılır?)
Cycling should/souldn't be encouraged in big cities
(Büyük şehirlerde bisiklet kullanımı teşvik edilmeli/edilmemeli)
The best ways to protect the environment
(Çevreyi korumanın en iyi yolları)
Distance education is/isn't more effective than face to face education
(Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimden daha etkilidir/etkili değildir)
The education system of Singapore
(Singapur'un eğitim sistemi)
Prisoners should/shouldn't vote in general elections
(Mahkumlar genel seçimlerde oy kullanmalı/kullanmalı)
The history of Valentine's Day and its celebration in different cultures
(Sevgililer gününün tarihi ve farklı kültürlerde kutlanış biçimi)
There should/shouldn't be scientific experiments on animals
(Hayvanlar üzerinde bilimsel deneyler yürütülmeli/yürütülmemeli)
The mystery of DaVinci’s Mona Lisa painting
(DaVinci'nin Mona Lisa tablosunun gizemi)
E-books are better/worse than the physical books
(E-kitaplar fiziksel kitaplardan daha iyidir/kötüdür)
How to avoid procrastination?
(Ertelemeden kaçınmanın yolları)
Students should/shouldn't wear a school uniform
(Öğrenciler okul üniforması giymeli/giymemeli)
The importance of eating breakfast
(Kahvaltı yapmanın önemi)
Assisted suicide should/shouldn't be legal
(Ötenazi yasal olmalı/olmamalı)
The Olympics in Ancient Greece
(Antik Yunan'da olimpiyatlar)
Violent video games encourage/don't encourage players to become violent in real life
(Şiddet içeren bilgisayar oyunları oyuncuları gerçek hayatta şiddete teşvik eder/etmez)
Disney princesses and their impact on young girls in society
(Disney prensesleri ve toplumdaki küçük kızlar üzerindeki etkileri)
All national museums should/shouldn't be free to citizens
(Tüm ulusal müzeler vatandaşlara ücretsiz olmalı/olmamalı)

Cevap vereceğiniz ikinci soru, “Bu sunumu kimlere hazırlıyorum?” olmalıdır. Dinleyenlerinizin kim olduğunu ve özelliklerini bilmeniz onları kazanmanız için bir fırsattır. Bununla birlikte, insanlar işine yaramayacak olan bilgileri dinleme gereği duymaz. Bu yüzden dinleyicilerinizin istek ve ihtiyaçlarını, yaş grubunu, özelliklerini bilmek sunumunuza artı puan ekleyecektir.

Sunum hazırlığında dikkat edeceğiniz başka soru ise “Sunumu nerede yapacağım?” olmalı. Salonun büyüklüğü, oturma planı, salonun ekipman imkanı hakkında bilgilere sahip olursanız sunum sırasında çok daha rahat edeceksiniz.

“Sunumumu ne zaman yapacağım ve kaç dakika sürecek?” sorusu da sunum hazırlığınıza etki edecek faktörlerden biri. Konunuza ve dinleyicilerinize göre en uygun uzunluğu seçip bu şekilde hazırlık yapmalısınız. Çok uzun veya çok kısa sunumlar dinleyiciler tarafından hoş karşılanmayabilir.

Sunum İçeriği

Bütün bu soruları yanıtladıktan sonra, sıra artık içeriğinizi oluşturmaya geliyor. Konunuz hakkında neler söyleyebileceğiniz ile ilgili beyin fırtınası yapmalısınız. Daha sonra da bu fikirleri gözden geçirip en uygun olanları seçmeli ve alt başlıklar olarak ele alacağınız konuları belirlemelisiniz. Bütün bunları yaptıktan sonra sunumunuzun yapısı yavaş yavaş ortaya çıkmış olacak. Sunumunuzu giriş, gelişme ve sonuç olarak bölmeniz ve bu doğrultuda ilerlemeniz dinleyicilerin sizi takip etmesini kolaylaştıracaktır. Bu yüzden her kısımda neler söyleyeceğinize hakim olmanız gerekir. Giriş bölümünde dinleyicilere kendinizi tanıtıp konunuzdan ve ele alacağınız meselelerden kısaca bahsetmelisiniz. Gelişme bölümünde konunuza dair anlatmak istediğiniz ne varsa seyirciye aktarabilirsiniz. Sonuç bölümünde ise önceki söylediklerinizi özetleyip son mesajınızı vermelisiniz.

Eğer dinleyicilere soru cevap için zaman ayıracaksanız gelebilecek soruları ve ne cevap vereceğinizi önceden düşünmenizde fayda var. Bu sayede soruları daha rahat ve kendinizden emin şekilde cevaplayacaksınız. Son olarak, sunumunuzu hazırladıktan sonra bol bol prova yapın. Mümkünse kendinizi videoya alıp prova sonrasında performansınızı değerlendirerek hatalarınızı düzeltebilirsiniz. Sunumunuza iyi hazırlanırsanız, bütün aşamalarda başarılı olabilirsiniz.

Sunum Sırasında Nelere Dikkat Etmeliyim?

Sunumunuz sırasında, hazırlıkta yaptıklarınızın ürününü ortaya koyacaksınız. Yaptığınız hazırlığa güvenin ve sahnede yerinizi alın. Dinleyicilerinizi selamlayıp konunuza giriş yapabilirsiniz.

Kalıp İfadelerden Faydalanın

İngilizce sunum yaparken giriş, farklı alt başlığa geçiş yapma, önemli noktaları belirtme, sonuç kısımlarında söyleyebileceğiniz kalıp ifadeler heyecanınızı atmanıza yardımcı olur. Bunun yanında dinleyiciler için sunum takibini kolaylaştırır ve konuşmanızı süsler. Sunumunuzun birçok bölümünde bu ifadelere başvurabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda kullanabileceğiniz örnek ifadeleri inceleyelim.

Introduction
(Giriş)
Transition
(Geçiş)
Emphasis
(Vurgu)
Conclusion
(Sonuç)
As you can see on the screen, our topic today is...
(Ekranda gördüğünüz gibi, bugünkü konumuz...)
I’d now like to move on to the next part…
(Şimdi de sonraki bölüme geçmek istiyorum...)
I would like to draw your attention to this point…
(Dikkatinizi şu noktaya çekmek istiyorum ...)
In conclusion, let me sum up my main points.
(Sonuç olarak, ana noktaları özetleyeyim.)
What I am going to talk about today is…
(Bugün bahsedeceğim şey...)
This leads me to my next point, which is…
(Bu da bizi bir sonraki noktaya getiriyor. O da ... )
Another significant point is that…
(Bir diğer önemli nokta da ...)
That brings me to the end of my presentation. Thank you for listening/your attention.
(Bu, beni sunumumun sonuna getiriyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.)
I am delighted to be here today to tell you about…
(Bugün burada sizlere ... konusunu anlatacak olmaktan mutluluk duyuyorum.)
Let’s now turn to…
(Haydi şimdi ... 'ya geçelim.)
We have to remember that…
(Şunu unutmamalıyız ki ...)
Well, I’ve covered the points that I needed to present today.
(Bugün anlatmam gereken bütün noktalara değindim.)
The purpose of this presentation is…
(Bu sunumun amacı ...)
I’d now like to change direction and talk about…
(Şimdi konuşmanın yönünü ... 'ya doğru değiştirmek istiyorum.)
I’d like to discuss in more depth the implications of...
(... 'nın sonuçlarını daha derinlemesine değinmek istiyorum.)
That concludes my talk for today.
(Bu da bugünlük konuşmamı sonuçlandırıyor.)
My talk is particularly relevant to those of you who....
(Sunumum, özellikle aranızda ... olanlarla alakalı.)
So now we come to the next point, which is…
(Şimdi, bir sonraki sonraki noktaya geliyoruz ...)
I’d like you to think about the significance of this figure here
(Buradaki kişinin önemini düşünmenizi istiyorum.)
I’d like to conclude by…
(Şu şekilde sonuçlandırmak istiyorum ...)

Ses Tonunuzu Ayarlayın

Ses konusundaki en önemli konu, bütün dinleyicilerin sizi duyabilmesidir. Eğer sunumda mikrofon kullanılmayacaksa sesinizi ayarlamak size düşüyor. Sunum yapacağınız salonun büyüklüğüne ve dinleyici sayısına göre konuşmalısınız. Sunumun başında dinleyicilere sesinizi iyi duyup duymadıklarını da sorarak bu konuda emin olabilirsiniz. Sesinizin herkese ulaşmasının yanında, bir de sesinizi zaman zaman dalgalandırarak sunumu daha ilgi çekici hale getirebilirsiniz. Örneğin, önemli kısımlarda daha yavaş veya yüksek sesli konuşabilirsiniz. Önemli olan, tüm sunum boyunca aynı tonda ve aynı hızda monoton bir şekilde konuşmamanızdır. Sesinizdeki dalgalanmalar dinleyicilerin odaklanmasını kolaylaştırır.

Beden Dilinize Dikkat Edin

Sunumunuzda daha siz konuşmaya başlamadan beden diliniz karşınızdaki insanlara bir şeyler anlatmaya başlar. Bu yüzden beden dilinizi kontrollü kullanmalı, sunum ortamına uygun kıyafet ve aksesuarlar seçmelisiniz. Bütün sunum boyunca aynı noktada durmaktansa sahneyi kullanmak sunumu daha ilgi çekici yapacaktır. Bunun yanında, orta derecede jest ve mimik kullanabilirsiniz. Abartılı jest ve mimikler dinleyicileri yorarken hiç kullanılmaması da sunumu sıkıcı hale getirir. Sunumda kullandığınız ekrana doğru dönüp dinleyicileri arkanızda bırakmanız da hoş karşılanmaz. Ekrana döneceğiniz zaman bedeninizin yarısı dinleyicilere dönük olmalı ve uzun süre ekrana bakmamalısınız. Gözleriniz daima dinleyicilerle temas halinde olmalı. Her bir dinleyici, kendisinin farkında olduğunuzu bilmeli. Bunun için de herkesle kısa süreli göz teması kurmalısınız.

İngilizceyi Rahat Kullanmaya Çalışın

İngilizce sunum yapmak, ana diliniz farklı bir dil olduğu için zor gelebilir. Bu zorluğu çekmeniz çok doğaldır ve bunun için endişelenmek yerine iyi bir hazırlıkla sunumu başarılı bir şekilde bitirebilirsiniz. İngilizcenizin sunum sırasında akıcı olması dinleyicilerin verilen mesajı almasını kolaylaştırır. Bu nedenle sunum sırasında fazla duraklama, düşünme gibi dikkat dağıtıcı şeyleri yapmamaya özen göstermelisiniz. Neler söyleyeceğinize önceden çok iyi hazırlanmış olursanız, bu gibi sorunlarla karşılaşmayacaksınız. Tüm bunların yanında, çok hızlı konuşmanız da dinleyicileri zorlayabilir. İngilizce dünyaca kabul edilen bir dil olduğu için, ana dili İngilizce olamayan insan sayısı fazladır. Bu yüzden dinleyicileriniz arasında ana dili İngilizceden farklı dil olan kişiler çok hızlı konuştuğunuz takdirde sizi anlamayabilir. Dikkat etmeniz gereken başka bir nokta ise konuşurken gramer hatalarınıza odaklanmamanız olacak. Dinleyicileriniz sizin vermek istediğiniz mesajı alabiliyorlarsa, küçük gramer yanlışlarınızın pek de önemi olmayacaktır. Ancak, cümlelerin anlamını tamamen değiştiren hataları yapmamaya da özen göstermelisiniz.

Görsel Ögelerden Yararlanın

Sunumlarda görselliğin öneminden herkesin haberi vardır. İngilizce sunum yaptığınızda ise görsel zenginliğinin önemi daha da artar. Dinleyenlerden herkesin İngilizcesi mükemmel olamayacağı için anlaşılmanızı önemli ölçüde kolaylaştırır. Ayrıca sizin için de konuşmayı kolaylaştırarak sunumda rahat davranmanızı sağlar. Bu yüzden, olabildiğince anlatımınızı görselleştirmeye çalışın. Fotoğraflar, çizimler, grafikler ve tabloları bolca kullanın.

Konuşarak Öğren ile İngilizce Sunum Yapmak Çok Kolay!

İngilizce sunum yapabilmeniz için, öncelikle dili normal kullanımda akıcı bir şekilde konuşabilmeniz gerekir. Topluluk önünde konuşma, normal iletişim kurmadan daha gelişmiş beceriler isteyen bir alandır. Bu yüzden İngilizceye yeterince hakim olmanız sunum yapabilmeniz için bir ön koşuldur. Konuşarak Öğren‘de İngilizcenizi geliştirebilir, rahatça iletişim kuracak seviyeye hızlıca ulaşabilirsiniz. Ana dili İngilizce olan uzman eğitmenlerimizle birlikte sunum yapma becerisini kazanabilirsiniz. İngilizceyi, Türkçede olduğu gibi rahat ve doğal konuşmanız sunumunuzu yapaylıktan uzaklaştırıp samimiyet katar. Bu nedenle İngilizceniz sunum yapabilmeniz için üst seviye olmalıdır. Konuşarak Öğren’de size özel eğitmeninizle İngilizcenizi ilerlettikten sonra sunum becerilerinizin üstüne eğilebilir, kendinizi geliştirebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Sunumuma kaç gün önceden hazırlanmaya başlamalıyım?

Yapacağınız sunumun konusuna ve kapsamına göre hazırlık süreniz değişebilir. Genel olarak bir veya iki hafta sunum hazırlığına ayırmanız sizin için iyi olacaktır. Sunumu tamamen hazırladıktan sonra, son bir iki günde prova yapabilirsiniz.

Sunumda söyleyeceklerimi ezberlemem sunumu daha iyi yapar mı?

Sunumlarda söyleyeceğiniz şeylere hakim olmak demek, kelimesi kelimesine söyleyeceğiniz şeyleri ezberlemek demek değildir. İngilizce sunum yapacağınızdan dolayı gerilip her şeyi ezberlemek isteyebilirsiniz fakat bu yöntemi tercih etmenizi önermeyiz. Sunumunuz sırasında heyecanlanıp küçük bir bölümü unuttuğunuz an bütün sunumunuzun kötü gitme ihtimali çok yüksektir. Bu yüzden ezberlemek yerine iyi bir hazırlık yapın ve hangi konulara değineceğinizi iyi bilin.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.