Adıyaman İngilizce Tanıtımı ( Kısa )


adiyaman

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

One of the most beautiful cities of Turkey is Adıyaman. If you have not seen there yet, hurry and do not miss this beauty!

Adıyaman is located in the South East Anatolian Region of Turkey and its headquarters is also Adıyaman city.

POPULATION, SURVEY AND PLATE LICENCE CODE OF ADIYAMAN

Adıyaman’s total survey is 7.337 km² (2.832 mil²) and its level of height is 669 m. This beautiful city’s total population is 624,513 according to the data of the year 2018. 72 % of the population lives in the city center. Besides there is a university in Adıyaman which is Adıyaman Üniversitesi. It is possible to say that the immigration of the young population increased after university had been established in the city.

The time zone which Adıyaman belongs to is UTC+03.00 (UDAZD) and the licence plate code is 02.

When the data of TUİK (Turkish statistical institution) is considered, there are 9 district in Adıyaman and the central district is also one of these nine. Except of the districts, there are 23 cityhalls, 174 neighbourhood and 452 villages.

HISTORY OF ADIYAMAN

Adıyaman has a very ancient and magical historical background. There are a lot of marks of ancient civilizations from the oldest times.

For instance the history of the Palanlı cave which is located in Palanlı village lies down to the years of 40.000 B.C according to the archaeological findings.

Another example is from Samsat-Şehremuz Hill which is a hill in Adıyaman. Research shows that there are evidence from 3000-7000 B.C. This date refers to the Bronz Age. Oh my gosh!

When the historical background of the city is searched, we see a lot of powerful and ancient civilisations. In the lands of Adıyaman, Hittitie, Assyria and Persian ruled one by one and after them Macedonians had started to rule with Alexander the Great. After that another important kingdom; Kingdom of Commagene ruled in these lands around Adıyaman.

Later on, Rome, Byzantine, Omayyad, Abbasid and Seljukian civilizations ruled in this city one by one. Adıyaman fell under domination of Ottoman Empire.

DISTRICTS OF ADIYAMAN

Adıyaman became a province with its 4 districts which are City Center, Besni, Gerger and Kâhta and its 16 sub-district in the 22nd of June, 1954. Then the other districts counted in the borders of Adıyaman. These districts are Çelikhan in 1954, Gölbaşı in 1958, Samsat in 1960, Tut and Sincik in 1990 according to their dates of acceptance.

Districts

Adıyaman City Center

Besni

Çelikhan

Gerger

Gölbaşı

Kahta

Samsat

Sincik

Tut

PLACES TO SEE IN ADIYAMAN

As we wrote before, Adıyaman is the city of civilisations and different cultures. That is why there are a lot of important points in the city when you go there. Yet, if you are in love with the magical touch of the history, the part after this our post will be the best part for you! Our list contains Mount Nemrut, Arsameia Archaelogical Site, The New Castle, Karakuş Tumulus, Cendere Bridge, Haydaran Rock Graves, Turuş Rock Graves, Besni the Grand Mosque and Ataturk Barrage as must-see points in Adıyaman. Let’s have some information about some of them!

Nemrut

Mount Nemrut the legend is famous for its giant mousalea and God statues which were built for Commagene King; “Antiochus I” who ruled in Adıyaman except of its height size.

The king have these statues and mousalea done to show his appreciation for the Gods and his own ancestors.

Another interesting point is here; there are two different sets of the same group of statues. One group of them welcomes the rise of the sun and the others welcomes the sunset. Isn’t it gorgeous!

There are so many words to be said and so many stories to be told indeed, but this post includes only general information about the city of Adıyaman. So we break Nemrut statues short even if we do not want!

Karakus Tumulus

This mound is located around the Mount Nemrut and it is another mousalea such that it is known that Karakuş Tumulus belonged to women in those days. There is an Eagle on the mousalea and that’s why this tumulus is called as Karakuş which means black bird in Turkish, by local people.

Cendere Bridge (Septumus Severus Bridge)

This bridge had been built by Septimius the Rome Empire and it is located around the Karakus Tumulus. History of the bridge lies down the dates of 193-211 A.C. Cendere Bridge is famous for its different architecture. It was built with a connection of two different ramps from both sides of the bridge.

Arsameia Architectural Site

Another greatness in Adıyaman is Arsameia Architectural Site. When the epitaphs of Antiochus I the king of Commagene Kingdom is considered, it comes out that this site was used as the capital in summer and central office in the 2nd century

Its spatial characteristics are Relief Stelo of Mithras, Handshaking stelo of Antiochos-Herakles and an ancient Greek epitaph which is the biggest of Anatolia next to it. Also there is a tunnel which starts from the epitaph and its depth is 158 m.

HOW TO GO TO ADIYAMAN

Adıyaman has an easy transportation system to be reach especially after establishing of Adıyaman University. Because there is an airport, you can arrive Adıyaman from abroad by a nonstop or connecting flight.

Except of the airway, you can use headway as an alternative.

If you have any other opinion or knowledge about the beauty or mystery of Adıyaman, please do not hesitate to comment!

ANIT MEZARLAR ŞEHRİ ADIYAMAN

Türkiye’nin güzelliklerinden biri de Adıyaman şehrimiz. Yolunuz düştü mü bilmiyoruz ama eğer gitmediyseniz acele edin.

Adıyaman, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alır ve idari merkezi de Adıyaman şehridir.

ADIYAMAN’IN NÜFUSU, YÜZÖLÇÜMÜ VE PLAKA KODU

Adıyaman yüzölçümü açısından toplamda 7.337 km² (2.832 mil²) alana sahiptir. Rakımı 669 m (2.194 ft) olan bu şehrimizin toplam nüfusu ise 2018 yılı verilerine göre 624,513’tür. Nüfusun %72,9 gibi büyük bir rakamı şehir merkezinde yaşamaktadır. Ayrıca şehirde bir üniversite mevcuttur; Adıyaman Üniversitesi. Üniversite kurulduktan sonra şehire olan genç nüfus göçünü arttığını söylemek mümkündür.

Adıyaman’ın dahil olduğu zaman dilimi UTC+03.00 (UDAZD) iken, plaka kodu 02’dir.

Kaynak olarak 2018 yılı TUİK verilerini aldığımızda Adıyaman’da toplamda 9 ilçe bulunmaktadır ve bu 9 ilçeye merkez ilçe de dahildir. İlçeler dışında 23 belediye, 174 mahalle ve 452 köy bulunmaktadır.

ADIYAMAN’ IN TARİHİ VE TARİHÇESİ

Adıyaman oldukça köklü ve büyülü bir tarihe sahiptir. Bu topraklarda bilinen en eski yerleşim dönemlerine ve medeniyetlerine ait izler bulunmaktadır.

Örneğin, Palanlı köyünde yer alan Palanlı mağarasında yapılan arkeolojik bulgulara göre, bu bölgenin tarihinin M.Ö. 40.000 yıllarına kadar uzandığı belirlenmiştir.

Yine Adıyaman’da yer alan Samsat-Şehremuz Tepe’deki araştırmalar da bu bölgede M.Ö. 7.000 yılından M.Ö. 3.000-1.200 yıllarına tekabül eden Tunç Çağından izler olduğunu göstermiştir. İnanılmaz değil mi!

Şehrin tarihine baktığımızda da köklü medeniyetlere ev sahipliği yaptığı görülmekte. Bölgede sırasıyla Hitit, Asur ve Pers medeniyetleri yaşamış, sonrasında Büyük İskender ile Makedonya hakimiyeti başlamıştır. Sonrasında bir başka önemli krallık olan Kommagene krallığı, Adıyaman’ın da sınırlarında bulunduğu oldukça geniş bir bölgeyi ele geçirmiştir.

Sonrasında ise Roma, Bizans, Emevi, Abbasi, Selçuklu gibi büyük medeniyetlerin sırasıyla hüküm sürdüğü Adıyaman, 1515 yılında Osmanlı hakimiyetine geçmiştir.

ADIYAMAN’IN İLÇELERİ

Adıyaman ilk olarak 22 Haziran 1954’te, Merkez, Besni, Gerger ve Kâhta ile birlikte 4 ilçe ve on altı tane nahiyeyi bünyesinde barındıran bir il oldu. Sonra diğer ilçeler sırasıyla Adıyaman sınırlarına dahil edildi. Bu ilçeler tarihlerine göre 1954’te Çelikhan, 1958’de Gölbaşı, 1960’ta Samsat, 1990’da Tut ve Sincik olmak üzere Adıyaman’a ilçe olarak dahil edildi.

İlçeleri:

Adıyaman Merkez

Besni

Çelikhan

Gerger

Gölbaşı

Kahta

Samsat

Sincik

Tut

ADIYAMAN’DA GEZİLECEK YERLER

Bahsettik ya, Adıyaman medeniyetler ve kültürler şehri diye. Hal böyle olunca gezilecek de bir sürü yer doğuyor. Hele ki tarihin büyülü dokusu sizi cezbediyorsa yazımızın bu kısmı tam size göre! Mutlaka gezip görmeniz gereken yerler listemizde; Nemrut Dağı, Arsameia Ören Yeri, Yeni Kale, Karakuş tümülüsü, Cendere Köprüsü, Haydaran Kaya Mezarları, Turuş Kaya Mezarları, Besni Ulu Camii ve Atatürk Barajı yer alıyor. Kısaca bu güzelliklerden birkaçına değinelim!

Nemrut

Efsane Nemrut dağını yüksekliği ile birlikte bu kadar meşhur eden şey, Adıyaman’da hüküm sürmüş Kommagene kralı I. Antiochus tarafından inşa edilen dev bir anıt mezar ve tanrı heykelleri. Kral tanrılara ve kendi atalarına minnetini göstermek için bu heykelleri ve anıtı yaptırmış.

Dikkat çeken bir başka mevzu da aynı heykel grubundan iki adet yer alması. Bunlardan bir grup güneşin doğuşunu, diğer grup da batışını selamlıyor. Harika değil mi! Nemrut hakkında yazılacak öyle çok şey var ki, bu yazımızda genel olarak Adıyaman ilimizden bahsettiğimiz için istemeden de olsa Nemrut’un heykellerini kısa kesiyoruz.

Karakuş Tümülüsü

Yine Nemrut Dağı civarında bulunan Karakuş Tümülüsü, kadınlara ait olduğu bulunan bir başka anıt mezardır. Tümülüsün üzerinde bir kartal bulunuyor ve bu yüzden de bölgede yaşayan halk buraya Karakuş ismimi vermiş.

Cendere Köprüsü (Septumus Severus Köprüsü)

Roma İmparatoru Septimius tarafından yaptırılan köprü, Karakuş Tümülüsü’nün 10 km ilerisinde yer alıyor. Tarihi MS 193-211 yıllarına uzanan köprü mimarisi ile dikkat çekiyor Köprü her iki tarafından da yükselerek iki rampanın ortada buluşması şeklinde inşa edilmiş.

Arsameia Ören Yeri

Adıyaman’da yer alan bir başka şahane de Arsameia Ören Yeri. Kommagene kralı I. Antiochus kitabeleri incelendiği zaman buranın M. Ö 2. Yy.da krallığın yazlık başkenti ve yönetim merkezi olduğu anlaşılıyor.

Dikkat çeken özellikleri bünyesinde bulundurduğu Mitras’ın kabartma steli, ayin platformu üzerinde Antiochos-Herakles’in tokalaşma steli ile bu stelin hemen yanında yer alan ve Anadolu’nun bilinen en büyüğü olan Grekçe yazıtı, yazıtın bulunduğu yerden başlayan 158 metre derine inen tünel diyebiliriz.

ADIYAMAN’A NASIL GİDİLİR

Adıyaman özellikle üniversite kurulduğundan beri ulaşımı oldukça kolaylaşan bir şehrimiz. Havalimanı olduğu için yurt dışından aktarmalı ya da aktarmasız buraya gelebiliyorsunuz.

Havayolu dışında karayolu da kullanılabilecek tercihler arasında yer alıyor.

Siz de Adıyaman’ın güzellikleri ve gizemi hakkında bildiklerinizi yorum olarak bizimle paylaşmayı unutmayın!

SORU CEVAP

Adıyaman’da Gezilecek Yerler Nereler?

Adıyaman gezilecek yerler arasında, Nemrut, Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü, Arsameia gibi tarihi yerler önde gelir.

Adıyaman Tarihi Yerleri Nereler?

Adıyaman deyince akla tarih gelir. Adıyaman tarihi yerleri; Arsameia, Nemrut dağı, Cendere köprüsü, Karakuş, Yeni kale, Haydaran Kaya mezarları önce gelir.

Adıyaman İlçelerinin İsimleri Neler?

Adıyaman ilçeleri; Adıyaman Merkez, Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat, Sincik, Tut,

Adıyaman Tarihçesi Nedir?

Adıyaman en eski tarihe sahip ören yerlerden biridir. Bu topraklarda bilinen en eski yerleşim dönemlerine ve medeniyetlerine ait izler karşımıza çıkmaktadır.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.