Aksaray İngilizce Tanıtımı ( Kısa )


aksaray

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

AKSARAY; CENTER OF RELIGIOUS AND CULTURAL HERITAGE

Aksaray is a city which is located around in the middle of Anatolia and we will give you some information about this city in our post.

Aksaray is located in the central Anatolia region of Turkey and it have been developing day by day. It is also a touristic city wit its mosques, churches and museums. The most important lake of the city is Salt Lake which also has boundaries with Konya and Ankara. There are 8 districts, 22 city halls, 157 neighbourhoods and 175 villages in Aksaray.

Survey, Population and Licence Plate Code of Aksaray

Population of Aksaray is 414.795 today and its survey is 7.997 km. Licence plate code of Aksaray is 68.
Survey: 7.997 km²
Total Population: 414.795
Licence Plate Code: 68

Districts of Aksaray

Districts of Aksaray: Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy and Sarıyahşi.
When we look at the geographical specifications of Aksaray, we see that it is located in the place that seperate the North Anatolian and the South Anatolian mountains.
Neighbours of Aksaray province are, Kırşehir and Ankara in the North, Konya in the south, Nevşehir in the east and the Salt Lake in the Northwest. The city’s altitude above sea level is 980 metres.

Climate of Aksaray

Because it is a city in the midrail, Aksaray has the climate specifications of midrail climate. All of us remember the same sentence from elementary school, right? “Summers are hot and dry; winters are cool and rainy”. This exactly explains the climate of Aksaray.
An important point about the climate, there is a big heat difference between the summer and winter or between the day and night and that’s because of continentality. So, if you are planning to go to Aksaray even in summer, remember to take your coat with you!

Vegetation of Aksaray

Flora of Aksaray consists of meadow and a semi-dry vegetation. Except of this steppe is general vegetation type in Aksaray. There are so many different tree species in Aksaray such as oak, deodar, black pine, locust tree, almond tree or tree of heaven.

History of Aksaray

The history of Aksaray bear the trace almost 8000 B. C. It is one of the cities that has the oldest marks from historical settlements. Aksaray was also a homeland for different civilisations such as Hittite, Assyria, Cappadocia Kingdom and Rome Empire.
Especially “Aşıklı Höyük” which is a historical village has a lot of marks from the neolithic period.
Aksaray is also important for Christianity. Because in the 1st year B. C, apostle Saint Paul and his disciples hid this area from the believers of polytheistic religions.
After that, seljuq empire ruled in this area from the beginning of 1142. Aksaray became province in 1923, it became a district of Niğde province in 1933. Finally, Aksaray again was accepted as a province in 1989.

What to Eat in Aksaray?

Helvadere Town in Aksaray is famous for its trout. Except of trout, you can eat okra soup, donut, şepe (a traditional Turkish dish), noodle, couscous, fermented dish (it is again a traditional dish), stuffed vegetables, meat pasty, a dish which is made by onion, çiğleme, sarığıburma and a sweet made of unsalted cheese. Enjoy your meal!

Where to See in Aksaray?

We made a great list for you! Here we go with Aşıklı Mound, Musular Mound, Acem Mound and Ihlara Valley.

Aşıklı Mound

This district is a valuable historical area and archaeological excavation have been making in here since 1989. It is located in the North of Aksaray. They have found historical artifacts from the date of ten thousands years before today which refers to neolithic period. Also Aşıklı Mound is one of the oldest village settlements in the world.

Musular Mound

Musular Mound has also a valuable and essential history just like Aşıklı Mound. It is located in Gülağaç District of Aksaray.
There are evidence was found that the settlement in this area had started 8000 years ago and there are two main period; neolithic period without pottery and neolithic period with pottery.

Acem Mound

Acem Mound is also an old archeological site. A palace was found which has marks showing that Assyrian trade colonies owned it. So it is very significant in terms of archeology and history of architecture.

Ihlara Valley

Ihlara Valley is another valuable area for the history of world heritage and history of religions.
Once upon a time, this area was used to be safe by the priests and monks as chapel and hermitage in the 9th century.
There are 14 churches in the valley and 10 of them are still waiting for their visitors with all their shine.
These churches are also important for being proof of the art specifications of that period. The most known frescos are, the birth of Jesus, The Evangel, The Visit, Escape to Egypt and the last supper (il cenacolo/l’ultima cena).
The painting techniques can be seperated in two and in this area, Capadocian technique was used.

Underground Cities

Underground cities in Aksaray are in the districts of Gülağaç and Güzelyurt generally but you can see some underground cities in city center and Ortaköy also. “Saraltı Underground City” is open to visiting and it welcomes so many tourists in every year.

Mosque, Shrine and Churches of Aksaray

Ulu Mosque (Karamanoğlu Mosque in city Center), Eğri Minaret (Kızıl Minaret in the city center), Taptuk Emre Village and Shrine (Taptuk Emre Village), Yunus Emre Shrine (Reşadiye Village-Ortaköy), Kaya Mosque (Güzelyurt), Selime Sultan Shrine (Selime Village), Church Mosque (Saint Gregorius Church) (Güzelyurt), Aziz Anargiros Church (Güzelyurt), Sivişli Church (Güzelyurt), Selime Cathedral (Selime), Kale Church (Selime), Yüksek Church (City Center), Kızıl Church (Sivrihisar), Ancient Nora Viranşehir (Helvandere Town), Kokar Church (Ihlara), Eğritas Church (Ihlara), Sümbüllü Church (Ihlara), Yılanlı Church (Ihlara), Saint Georges Church (Kırkdamaltı Church-Belisırma), Bahattin Samanlığı Church (Belisırma), Direkli Church (Belisırma), Ala Church (Belisırma), Karagedik Church (Belisırma).

How to Go to Aksaray?

There is not an airport in Aksaray but anyone who wants to go to Aksaray by plane can use the Cappadocia Airport which is located 74 km away from Aksaray; in Nevşehir.
E-90 highway is suitable for the ones who want to use highway to go to Aksaray.
There is not railway or sea route. Sea route is unfortunately an impossible way because of the lack of seaside in the city.

 Aksaray Tanıtımı

Aksaray orta Anadolu’da yer alan bir ilimiz ve biz de bu yazımızda size Aksaray hakkında kısa bilgi vereceğiz.
Türkiye’nin İç Anadolu bölgesinde yer alan, gün gün daha da gelişmekte olan, cami ve müzeleri ile turistik bir şehir olan Aksaray, ekonomi bakımından da sanayisiyle ön plana çıkmıştır. Konya ve Ankara ile ortak sınırı bulunan Tuz Gölü şehrin en önemli gölüdür. 8 İlçesi, 22 belediyesi ile bu belediyelere bağlı 157 mahalle ve de 175 köyü bulunmaktadır.

AKSARAY’IN NÜFUSU, YÜZÖLÇÜMÜ VE PLAKA KODU

Aksaray’ın nüfusu, önceki yıllardaki artış baz alınarak yapılan tahmini verilere göre 414.795’dir. Yüzölçümü 7.997 kilometre karedir. Plaka kodu 68’dir.
Yüzölçümü: 7.997 km²
Toplam Nüfusu: 414.795
İl plaka kodu: 68

AKSARAY’IN İLÇELERİ

Aksaray’ın İlçeleri: Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy ve Sarıyahşi’dir.
Coğafi açıdan incelediğimizde Aksaray, İç Anadolu bölgesinin göbeğinde, Kuzey Anadolu ve Güney Anadolu dağlarının birbirinden ayrılmaya başladığı yerde, Orta Kızılırmak kesiminde yer almaktadır.
Aksaray ilinin komşu illeri, kuzeyde Kırşehir ve Ankara, doğuda Nevşehir, güneyde Konya ve kuzeybatısında Tuz Gölü şeklindedir deniz seviyesinden de 980 metre yüksektedir.

AKSARAY’IN İKLİMİ

İklim olarak orta kuşakta yer alan bir şehir olduğu için, orta kuşak iklim özelliklerini gösterir. Hepimizin ilkokul derslerimizde aşina olduğu “yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı” cümlesi, tam da Aksaray’ın iklimini anlatıyor bize. Yazları ile kışları ve gündüzleri ile geceleri arasında sıcaklık farkları çok fazladır ve bu da karasallık etkisinden kaynaklanıyor. Yani Aksaray’da yazın da gidecek olsanız geceleri donmamak için yanınıza kalın giyecekler almanızı öneririz.

AKSARAY’IN BİTKİ ÖRTÜSÜ

Bitki örtüsüne baktığımızda çayırlar ve yarı kurak bir bitki örtüsü dikkat çekmekte. Bunun dışında bozkır bitki örtüsünden bahsedebiliriz. Aksaray şehrinde yetişen ağaç türleri; meşe, sedir, karaçam, akasya, badem, aylantus şeklinde.

AKSARAY’IN TARİHİ VE TARİHÇESİ

Tarihi M.Ö 8000’li yıllara dayanan Aksaray ilimiz çok eski uygarlıklardan beri yerleşim merkezi olma özelliğindeydi. Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaparak önemli bir ticaret merkezi haline gelen bu şehir sırası ile Asur, Hitit, Kapadokya Krallığı ve Roma İmparatorluğunun hükümdarlığı altına girmiştir. Özellikle Aşıklı Höyük, neolitik döneme ait izler taşımaktadır ve bu dönemin ilk köy yerleşimlerinden biridir.
Aksaray aynı zamanda Hristiyanlık tarihi için de büyük önem arz etmektedir. Zira M.S 1. Yüzyılda havarilerden olan Aziz Paul ile müridleri, o dönemde çok tanrılı dinlere inananlardan korunmak ve tepkilerinden kaçmak amacıyla bu bölgeye sığınmışlardır.
Sonrasında 1142 yılında Selçuklu devletinin hükmetmeye başladığı bölge, 1923 yılında il olmuştur. Fakat daha sonra 1933 yılında Niğde iline bağlı ilçe olan Aksaray, yakın geçmişte, 1989 yılında yeniden il olarak kabul edilmiştir.

Aksaray’da Ne Yemeli?

Aksaray’da yer alan Helvadere kasabası alabalıkları ile meşhurdur. Bunun dışında genel olarak şehrimizde bamya çorbası, çörek, şepe, erişte, kuskus, mayalı, dolma mantı, soğanlama, çiğleme, sarığıburma, höşmerim yapılmaktadır.

AKSARAY’IN GEZİLECEK YERLERİ

Aşıklı Höyük

Bu bölge değerli bir tarihi alandır ve 1989 yılından beri arkeolojik kazı ve çalışmalar yapılmaktadır. Aksaray’ın 25 kilometre güneydoğusunda bulunur ve günümüzden on bin yıl öncesine yani Neolitik döneme ait eserler bulunmuştur. Ayrıca bilinen en eski köy yerleşim yerlerinden biridir.

Musular Höyük

Musular Höyük de en az Aşıklı Höyük kadar eski ve köklü bir geçmişe sahiptir. Burası da Gülağaç ilçesi sınırlarında yer alır.
Bölgeye günümüzden yaklaşık 8000 yıl önce yerleşildiğine dair kanıtlar bulunmuştur ve iki ana dönemden söz edilebilmektedir. Bunlar, çanak çömleksiz Neolitik dönem ve çanak çömlekli Neolitik dönemdir.

Acemhöyük

Acemhöyük de Aksaray’ın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Burada Asur ticaret Kolonilerine ait bir saray bulunmuştur. Bu da tüm arkeoloji ve mimarlık tarihi açısından son derece önem arz etmektedir.

Ihlara Vadisi

Ihlara Vadisi, dünya kültür mirası ve dinler tarihi açısından oldukça önemlidir.
Zamanında vadinin doğal korunma yapısı gereği bölge rahipler ve keşişler tarafından 9. Yüzyıldan itibaren ibadet ve inziva alanı olarak kullanılmıştır.
Vadide toplamda 14 adet kilise bulunmakta ve bunlardan 10 tanesi hala tüm canlılığı ile ziyaretçilerini kabul etmektedir.
Bu kiliselerin bir diğer önemli özelliği de döneme ait resim ve mimari özellikleri açısından bizlere detaylı bilgi vermesidir. En ünlü freskler, Hz. İsa’nın doğumu, Müjde, Ziyaret, Mısır’a Kaçış ve Son Akşam Yemeği şeklindedir.
Vadide yer alan kiliselerde kullanılan resim tekniği ikiye ayrılmaktadır ve bu civardaki kiliselerdeki teknik Kapadokya tekniği şeklinde anılır.

Yer Altı Şehirleri

Yer altı şehirleri genel itibarıyla Gülağaç ve Güzelyurt ilçesinde yer almaktadır fakat merkez ilçe ve Ortaköy ilçesi civarında da zengin yer altı şehirleri bulunmaktadır. Gülağaç ilçesinde yer alan “Saraltı Yer Altı Şehri” ziyarete açıktır ve her yıl pek çok turisti ağırlamaktadır.

Aksaray Cami, Türbe ve Kiliseleri

Ulu Cami (Karamanoğlu Cami-Merkez), Eğri Minare (Kızıl Minare-Merkez), Taptuk Emre Köyü ve Türbesi (Taptuk Emre Köyü), Yunus Emre Türbesi (Reşadiye Köyü-Ortaköy), Kaya Cami (Güzelyurt), Selime Sultan Türbesi (Selime Köyü), Kilise Cami (Aziz Gregorius Kilisesi) (Güzelyurt), Aziz Anargiros Kilisesi (Güzelyurt), Sivişli Kilise (Güzelyurt), Selime Katedrali (Selime), Kale Manastırı Kilisesi (Selime), Yüksek Kilise (Merkez), Kızıl Kilise (Sivrihisar), Antik Nora Viranşehir (Helvandere Kasabası), Kokar Kilise (Ihlara), Eğritas Kilisesi (Ihlara), Sümbüllü Kilise (Ihlara), Yılanlı Kilise (Ihlara), Saint Georges Kilisesi (Kırkdamaltı Kilisesi-Belisırma), Bahattin Samanlığı Kilisesi (Belisırma), Direkli Kilise (Belisırma), Ala Kilise (Belisırma), Karagedik Kilisesi (Belisırma).

Aksaray’a Nasıl Gidilir?

Aksaray’da havaalanı bulunmaktadır fakat hava yolu ile buraya ulaşmak isteyenler, şehrin 74 km uzağındaki Nevşehir Kapadokya havaalanından ulaşabilirler.
Karayolu ile ulaşmak isteyenler için E-90 karayolu üzerinde yer aldığını belirtmekte fayda var.
Aksaray’a demir ya da deniz yolu ile ulaşım bulunmamaktadır.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.