Ankara İngilizce Tanıtımı ( Kısa )


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Genel Özellikleri / Main Features

Tarihsel olarak Ancyra ve Angora olarak bilinen Ankara, Türkiye’nin başkentidir. Kent merkezinde 4.587.558 ve ilinde 5.150.072 nüfusu ile (2015) Türkiye’nin İstanbul’dan sonra ikinci büyük şehridir.

Ankara, historically known as Ancyra and Angora is the capital of Turkey. With a population of 4,587,558 in the urban centre (2014) and 5,150,072 in its province (2015) It is Turkey’s second largest city after Istanbul.

23 Nisan 1920’de, Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk ve Türk Milli Hareketi’nin merkezi haline gelen Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Ankara, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in kurulmasıyla Türkiye’nin yeni başkenti oldu.

On 23 April 1920 the Grand National Assembly of Turkey was established in Ankara, which became the headquarters of Atatürk and the Turkish National Movement during the Turkish War of Independence. Ankara became the new Turkish capital upon the establishment of the Republic on 29 October 1923.

Ankara, Türkiye’nin kara ve demiryolu ağlarının merkezinde yer alan önemli bir ticaret ve sanayi şehridir. Ankara, aynı zamanda, Hitit, Frig, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı arkeolojik alanlarının bulunduğu çok eski bir şehirdir.

Ankara is an important commercial and industrial city, located at the centre of Turkey’s road and railway networks. Ankara is also a very old city with various Hittite, Phrygian, Hellenistic, Roman, Byzantine, and Ottoman archaeological sites. 

Tarihi / History

Şehrin kuruluş tarihi belirsiz olmakla birlikte, arkeolojik kanıtlar en azından Taş Devri’nden beri yerleşime işaret ediyor ve MÖ 2. binyılın sonunda bölgede gelişen bir Frig kasabası var.

While the date of the city’s foundation is uncertain, archaeological evidence indicates habitation at least since the Stone Age, and a thriving Phrygian town was located in the area at the end of the 2nd millennium BCE. 

Büyük İskender MÖ 333’te Ankara’yı fethetti ve MÖ 3. yüzyılda kasaba Galatya kabilesi olan Tectosages’in başkenti olarak hizmet etti. MÖ 25’te Ankara, imparator Augustus tarafından Roma İmparatorluğu’na dahil edildi.

Alexander the Great conquered Ankara in 333 BCE, and in the 3rd century BCE the town served as the capital of the Tectosages, a tribe of Galatia. In 25 BCE Ankara was incorporated into the Roman Empire by the emperor Augustus.

1354 yılında kent, Osmanlı hanedanının ikinci padişahı Orhan tarafından ele geçirilmiş ve 1360 yılında Osmanlı alanlarının bir parçası haline gelmiştir. Ankara, Timur’un Anadolu seferi sırasında kuşatılmıştır. 1403 yılında yeniden Osmanlı yönetimine tabi oldu ve sonraki yüzyıllarda ticaret ve kent merkezi olarak önemini yeniden kazandı.

In 1354 the city was captured by Orhan, the second sultan of the Ottoman dynasty, and it became a part of the Ottoman domains in 1360. Ankara was besieged during the Anatolian campaign of Timur. In 1403 it again became subject to Ottoman rule, and in subsequent centuries it regained its importance as a commercial and urban centre.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra Mustafa Kemal Atatürk Ankara’yı hem Osmanlı sultanı hükümetine hem de işgalci Yunan güçlerine karşı direniş hareketinin merkezi haline getirdi; merkezini 1919’da kurdu. Ankara 1923’te Türkiye’nin başkenti ilan edildi.

After World War I, Mustafa Kemal Atatürk made Ankara the centre of the resistance movement against both the government of the Ottoman sultan and the invading Greek forces; he established his headquarters there in 1919. Ankara was declared the capital of Turkey in 1923.

Yönetim / Administration

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, 1955-Beypazarı doğumlu Mansur Yavaş, 31 Mart 2019 seçimlerinde %50,93 oy oranıyla seçilmiştir.

Mansur Yavaş, born in 1955-Beypazarı, was elected by the Ankara Metropolitan Municipality, with a vote of 50.93% in the March 31, 2019 elections.

Ankara İlçeleri / Districts of Ankara

Ankara ilinin 25 ilçesi vardır. Ankara Büyükşehir Belediyesini oluşturan bu ilçeler: Akyurt, Altındağ, Ayaş, Balâ, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar, Yenimahalle’ dir.

Ankara province has 25 districts. These districts that make up Ankara Metropolitan Municipality are: Akyurt, Altındağ, Ayaş, Balâ, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar , Sincan, Şereflikoçhisar, Yenimahalle.

Ekonomi / Economy

Ankara, Türkiye’nin İstanbul’dan sonra ikinci önemli sanayi şehridir. Şarap ve bira, un, şeker, makarna ürünleri, bisküvi, süt, çimento, mozaik, inşaat malzemeleri ve traktör üreten köklü fabrikaları vardır. Hizmet ve turizm endüstrileri hızla büyümektedir.

Ankara is Turkey’s second most important industrial city after Istanbul. Factories producing wine and beer, flour, sugar, macaroni products, biscuits, milk, cement, terrazzo, construction materials, and tractors are well established. Service and tourist industries are expanding rapidly.

Eğitim / Education

Ankara’da çok sayıda üniversite vardır ve bunlardan bazıları ülkenin en iyi üniversiteleri arasındadır, bazıları ise dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilir. (Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Hacettepe Üniversitesi..) Ayrıca Ankara’nın 15 yaş ve üzeri nüfusunun %12,6’sı üniversite mezunudur. 

There are many universities in Ankara and some of them are among the best universities in the country, some of them are among the best universities in the world. (Ankara University, Middle East Technical University (METU), Hacettepe University ..) In addition, 12.6% of Ankara’s population aged 15 and over is a university graduate.

Ulaşım / Transportation

Ankara ticaret için önemli bir kavşak noktasıdır ve Türkiye’nin karayolu ağında önemli bir kavşak oluşturmaktadır. Şehir, Anadolu’nun ana doğu-batı demiryolu hattı üzerindedir. Esenboğa Havalimanı, kuzeydoğusunda uluslararası hizmetler sunmaktadır.

Ankara is an important crossroads for trade and forms a major junction in the road network of Turkey. The city lies on the main east-west rail line across Anatolia. Esenboğa Airport, to the northeast, provides international services.

Kültür / Culture

Anadolu tarihinin bir panoramasını sunan Ankara’nın müzelerinin birçoğu yenilenmiş Osmanlı binalarında yer almaktadır. Bunlardan en önemlisi Anadolu Medeniyetleri Müzesi (dünyaca ünlü Hitit koleksiyonuyla) ve Etnografya Müzesi’dir (Türk tarihi, folklor ve sanatla ilgili varlıklarıyla).

Several of Ankara’s museums, which present a panorama of Anatolian history, are housed in renovated Ottoman buildings. The most important of these are the Museum of Anatolian Civilizations (with its world-renowned Hittite collection) and the Ethnographic Museum (with its holdings related to Turkish history, folklore, and art). 

Gezilecek Yerler / Places to Visit

Türkiye’nin başkenti ve idari merkezi olan Ankara, Türk halkına bağımsızlığı ve modernliği simgelemektedir. Ankara, farklı mahallelerde modern ve tarihi unsurların bir karışımına sahiptir. Bu nedenle Ankara’ya gitmek Türk kültürlerini ve mimarilerini deneyimlemek için eşsiz bir fırsat.

Ankara, as the capital city and the administrative centre of Turkey, symbolizes independence and modernity to Turkish people. Ankara has a mix of modern and historical elements in different neighbourhoods. Therefore, going to Ankara is a unique opportunity to experience Turkish cultures and architectures. 

Ankara’da Yapılacak En İyi 9 Şey / 9 Best Things To Do In Ankara

Ankara Kalesi: Şehir Manzarasının Keyfini Çıkarın!

Anıtkabir: Sergiye Bakın!

Anadolu Medeniyetleri Müzesi: Geçmişi ve Bugünü Bilmek

Atakule: Ankara’nın Güzelliğine Kuleden Tanıklık Edin

Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi: Trene atlayın!

Gençlik Parkı: Gece Havuzu Şovuna Katılın

Ünlü Mutfaklar: Lezzet Yerel Lezzetler!

Kizilay: Biraz Sosyalleş!

Eski Çeyrek: Hediyelik Eşyalar Alın!

 

Ankara Castle: Enjoy The View Of The City!

Anıtkabir: Have Look At The Exhibition!

Anatolian Civilizations Museum: Know About The Past & Present

Atakule: Witness The Beauty Of Ankara From The Tower

Çengelhan Rahmi M. Koç Museum: Hop On A Train!

Gençlik Park: Attend The Night Pool Show

Famous Cuisines: Savour The Local Delicacies!

Kizilay: Socialize A Little!

Old Quarter: Collect Some Souvenirs!

SORU CEVAP

Ankara Gezilecek Yerler Nereler?

Ankara Castle: Enjoy The View Of The City!, Anıtkabir: Have Look At The Exhibition!, Anatolian Civilizations Museum: Know About The Past & Present, Atakule: Witness The Beauty Of Ankara From The Tower, Çengelhan Rahmi M. Koç Museum: Hop On A Train!, Gençlik Park: Attend The Night Pool Show

Ankara’da Yapılacak Şeyler Neler?

Ankara Kalesi: Şehir Manzarasının Keyfini Çıkarın!, Anıtkabir: Sergiye Bakın!, Anadolu Medeniyetleri Müzesi: Geçmişi ve Bugünü Bilmek, Atakule: Ankara’nın Güzelliğine Kuleden Tanıklık Edin, Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi: Trene atlayın!, Gençlik Parkı: Gece Havuzu Şovuna Katılın

Ankara’da Deniz Var mı?

Ankara’da deniz yoktur. Fakat bazı rivayetlere göre ODTÜ’lü öğrenciler okul kütüphanesinde uzun saatler ders çalışmaları sonunda camdan denizi gördüklerini iddia etmektedirler.

Ankara Neyi İle Meşhurdur?

Ankara Anıtkabir ve TBMM ile meşhurdur. Ayrıca Bakanlıklar Ankara’da olduğundan bakanlık şehri denebilir.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.