Atatürk İlkeleri İngilizce Tanıtımı ( Kısa )


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Republicanism

Republicanism stands for ‘government through the will of the people’. It is based on elections therefore it means popular sovereignty. According to that, It is only the republican regime that best represents the wishes of the people. Democracy is the structure of the state and the most appropriate government is the republic.

Cumhuriyetçilik

Cumhuriyetçilik, halkın iradesiyle yönetim anlamına gelmektedir. Seçimlere dayanır bu yüzden halkın egemenliği anlamını taşır. Buna göre, halkın iradesini ve isteklerini temsil eden en iyi rejim Cumhuriyettir. Devletin yönetim şekli demokrasidir ve buna en uygun yönetim Cumhuriyettir.

Nationalism

In general terms, nationalism means independency. According to this principle, the Turkish people protect and promote the moral, spiritual, cultural and humanistic values of the Turkish Nation. Also, “Turkish Nation” stands for the all people who live in the Republic of Turkey.

Milliyetçilik

Genel anlamda, milliyetçilik bağımsız olmak anlamına gelir. Bu prensibe göre, Türk halkı Türk milletinin ahlaki, manevi ve insani değerlerini korur ve yükseltir. Aynı zamanda Türk halkı Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan tüm insanlar anlamına gelir.

Populism

Populism is based on a perception that no individual, no family, no class, and no organization is above others. What constitutes the values of Populism are self-government, popularly elected leaders, and regular elections.

Halkçılık

Halkçılık, hiçbir bireyin, ailenin, sınıfın veya organizasyonun diğerlerinin üstünde olmamasına dayanır. Halkçılık ilkesini oluşturan değerler ise halkın kendi kendini yönetmesi, halk tarafından seçilen liderler ve düzenli olarak yapılan seçimler oluşturur.

Statism

It’s a principle that explains the government’s duties and responsibilities in social, economic, and cultural development. According to that, the state regulates the country’s general economic activity and it takes responsibility in areas where private enterprise is not quite willing to do so, or where private enterprise is inadequate, or if national interest requires it.

Devletçilik

Devletçilik, devletin sosyal, ekonomik, kültürel gelişim alanlarındaki görevlerini ve sorumluluklarını açıklayan ilkedir. Buna göre devlet ülkenin genel ekonomik aktivitelerini düzenler ve özel teşebbüsün sorumluluk almakta çok istekli olmadığı, yetersiz olduğu, ya da ülke çıkarlarının olduğu konularda sorumluluk alır. 

Secularism

Secularism stands for the principle of separation of the state from religious institutions. It’s also based on independence of thought. According to this principle, religion should be separated from educational, cultural and legal affairs. As a conclusion, religion shouldn’t be involved in the ordinary social, political activities of a country.

Laiklik

Laiklik, devletin dini kurumlardan ayrı olması ilkesine dayanır. Aynı zamanda düşünce özgürlüğü anlamına da gelir. Bu prensibe göre din, eğitimsel, kültürel ve hukuki işlerden ayrılmalıdır. Sonuç olarak din, bir devletin sosyal ve politik aktivitelerine dahil edilmemelidir.

Revolutionism

Generally, it means adopting the modern concepts instead of traditional ones. This principle includes a set of continuous changes in any subject that are interests of Turkish society to conform with modern civilization, better human conditions and progress.

İnkılapçılık

Genel olarak inkılapçılık geleneksel anlayışın yerine modern bir anlayış benimsemek anlamına gelir. Bu ilke modern uygarlık, daha iyi yaşam standartları ve kalkınma gibi konularda Türk toplumunun faydasına olan bir dize sürekli ve devamlı bir değişikliği kapsar.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.