Dünyanın 7 (Yedi) Harikası İngilizce Tanıtımı ( Kısa )


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Dünyanın 7 (Yedi) Harikası

  1. Great Pyramid of Giza / Keops Piramidi
  2. Hanging Gardens of Babylon / Babil’in Asma Bahçeleri
  3. Statue of Zeus at Olympia / Zeus Heykeli ​(M.Ö. 456 – Olympia, (Yunanistan)
  4. Temple of Artemis at Ephesus / Artemis Tapınağı
  5. Mausoleum at Halicarnassus / Halikarnas Mozolesi
  6. Colossus of Rhodes / Rodos Heykeli
  7. Lighthouse of Alexandria / İskenderiye Feneri

Great Pyramid of Giza / Keops Piramidi 

İngilizce

In honor of the Egyptian Pharaoh Khufu, known in Greek as ‘Cheops’, The Great Pyramid of Giza, also known as the Pyramid of Khufu or the Pyramid of Cheops, was constructed between 2584 and 2561 BCE and this structure was the tallest manmade structure in the world for almost 4.000 years. It is believed that this pyramid was constructed as a mausoleum for the name of Egyptian Pharaoh Khufu and it has been discussed that the construction of the pyramid took almost twenty years. There are three pyramids in the Giza pyramid complex and The Great Pyramid of Giza is the oldest and the largest of them all. Serious excavations of the interior of the pyramid were only started in the late 18th and early 19th centuries CE and the pyramid’s flawless symmetry and impressive height imposed the ancient visitors. 

The Great Pyramid has three known chambers inside. The last chamber is cut into the basis upon which the pyramid was constructed and was unfinished. On the top of the pyramid structure, there are two chambers which are called the Queen’s Chamber and King’s Chamber. Moreover, the core part of the Giza complex contains two mortuary temples for the behalf of Khufu, one of them is close to the pyramid and the other one is near the Nile, plus three smaller pyramids for the wives of Khufu, and small tombs which are called ‘mastaba’. Luckily this impressive piece continues to exist with it’s all mystery in this day and time. 

Keops Piramidi

Türkçe

Keops Piramidi MÖ. 2584 ve 2561 yılları arasında Mısır Firavunu Keops onuruna inşa edilmiştir. Bu inşa yaklaşık 4000 yıl boyunca insan yapımı en uzun yapı olarak kabul edilmiştir. Yapının Mısır Firavunu Keops adına bir anıt mezar olarak inşa edildiği ve yapımının yaklaşık yirmi yıl aldığı tartışılmaktadır. Keops piramidi üç piramid kompleksinin içerisindeki en eski ve en büyük olanıdır. Piramidin iç yapısıyla ilgili ciddi araştırmalar 18.yy sonu ve erken 19.yy.da başlamıştır, piramidin kusursuz simetrisi ve etkileyici yüksekliği antik ziyaretçileri de etkilemeyi başarmıştır.  

Keops Piramidi iç alanında bilinen üç oda barındırmaktadır. Yapının en altında bulunan oda, bitirilmemiş olduğu düşünülmektedir ve piramidin üzerine inşa edildiği temel kayanın oyulması ile meydana gelmiştir. Kraliçenin odası ve Kralın odası diye anılan odalar ise piramidin en üst alanında bulunmaktadır. Bunlara ek olarak ise, yapının ana kısmında iki adet tapınak, ki bunlardan biri piramidin yanında bir diğeri Nil kenarındadır, ve ek olarak Keops’un eşleri için üç küçük piramit ve mastaba adı verilen küçük türbeler bulunmaktadır. Şanslıyız ki, bu etkileyici eser varlığını tüm gizemiyle günümüzde de sürdürmektedir. 

Hanging Gardens of Babylon / Babil’in Asma Bahçeleri 

İngilizce

I should say that there is a controversy over whether the gardens existed or not. This controversy firstly comes from the fact that we do not see any part in Babylonian history that the gardens were being mentioned. Furthermore, Herodotus, ‘the Father of History’, also makes no mention of them in his descriptions of Babylon. However, we should not forget that there are many other ancient facts, figures, and places Herodotus fails to mention or has been shown to be wrong about. In addition, East Gardens were the utopic symbols of the romantic movement for the ancient Greek writers so in this sense it is also not so possible to be sure if The Hanging Gardens of Babylon are real or not. If they are so, it is believed that they were built between 605-562 BCE by Nebuchadnezzar II as a gift to his lovely wife. Diodorus Siculus explained The Hanging Gardens of Babylon as ‘a self-watering planes of exotic flora and fauna reaching a height of over seventy-five feet (twenty-three meters)through a series of climbing terraces.’ 

In Diodorus Siculus’opion, Nebuchadnezzar ordered that a mountain be created for his wife, Amytis of Media, in Babylon because that she was homesick and was not feeling so good in this regard. 

Diodorus, Philo, and the historian Strabo all claim the gardens existed. They were destroyed by an earthquake sometime after the 1st century CE. 

Babil’in Asma Bahçeleri

Türkçe

Şunu söylemeliyim ki, Asma Bahçeleri’nin gerçekte var olup olmaması ile ilgili bir muallak bulunmakta. Bu muallak ilk olarak bahçelerle ilgili herhangibir şeyi Babil Tarihi içerisinde göremememizle ilintilendirilebilir. Dahası, ‘Tarihin Babası’ olarak nitelendirilen Heredot, Babil’i tarifinde bu bahçelerden söz etmemektedir. Fakat, bir yandan da 

unutulmamalıdır ki, Heredot’un bahsetmememiş olması o gerçekliğin, kişinin ya da yerin kesinlikle olmadığı anlamına gelmemektedir.Elbette kendisinin de hata yapması olasıdır. Bunlara ek olarak, bu muammanın bir diğer olası sebebi de, eski Yunan yazarların doğu bahçelerini romantizmin ütopik simgesi olarak gösteren tasvirlerde bulunmalarıdır.Tüm bu çelişki bir tarafa, Babil’in Asma Bahçeleri’nin MÖ. 605-562 tarihleri arasında II. Nebukadnezar tarafından sevgili eşine bir hediye olarak yaptırıldığına inanılmaktadır. Diodoros bahçeleri, ‘içinde egzotik bitki örtüsü olan ve egzotik hayvanların yaşadığı, piramit şeklinde yetmiş beş kat yukarı çıkan ve kendi kendini sulama sistemi olan bir düzlükler bütünü’ olarak tanımlamıştır. 

Didoros’a göre, Nebukadnezar sevgili eşi ‘Amytis of Media’ evini, memleketini özlediği ve kendini bu bağlamda iyi hissetmediği için Nebukadnezar eşi için ‘bir dağ’ inşa edilmesi üzerine emretmiş ve ortaya Babil’in Asma Bahçeleri çıkmıştır. 

Didoros, Philo ve tarihçi Strabo bahçelerin gerçekte var olduğunu iddia ediyorlar. Bahçelerin MS 1.yy.dan bir süre sonra bir deprem sebebiyle yok olduğu düşünülüyor. 

Statue of Zeus at Olympia / Zeus Heykeli ​(M.Ö. 456 – Olympia, (Yunanistan)

The great Greek sculptor Phidias, who is known as the finest sculptor of the ancient world in the 5th century BCE, created The Statue of Zeus at Olympia. This statue illustrated the god Zeus seated on his throne. His skin was made of ivory and his robe, hair, and beard were made of hammered gold. It was forty feet (twelve meters) tall and the aim was to galvanize awe in the believers who come to the Temple of Zeus at Olympia. However, it would be wrong if I say everyone was awestruck by the statue. Strabo claims: 

Although the temple itself is very large, the sculptor is criticized for not having 

appreciated the correct proportions. He has shown Zeus seated, but with the head 

almost touching the ceiling, so that we have the impression that if Zeus moved to stand 

up he would unroof the temple. (Seven Wonders

By the rise of Christianity and also with the ban on the Olympic Games – they were banned because they were seen as ‘pagan rites’- The Temple at Olympia was destroyed. Statue of Zeus was carried off to Constantinople and later it was destroyed by an earthquake sometime between the 5th or 6th centuries CE. 

Zeus Heykeli

Türkçe

Ünlü Yunan heykeltraş Phidias, ki kendisi MÖ 5. yy.da antik dünyanın en iyi heykeltraşı olarak kabul edilmektedir, Olympia’daki Zeus Heykeli’ni oluşturmuştur. Bu 

heykel tahtının üzerinde oturan tanrı Zeus’u sergilemektedir. Zeus’un derisi fildişinden yapılmıştır. Kıyafeti, saçı ve sakalı ise dövme altından yapılmıştır. Heykel, kırk feet, yani on iki metre uzunluğundadır. Buradaki amaç Olympia’daki Zeus Tapınağı’na gelen inananların korkuyla karışık şaşkınlığını canlı tutmaktır. Yine de herkesin bu heykelden amaçlanan kadar etkilenmediğini söylemem yanlış olmayacak. Strabo şöyle söylüyor: 

‘Tapınağın kendisi son derece geniş olsa da, heykel doğru proporsiyonda oluşturulmaması noktasında eleştiriliyor. Zeus’u oturarak göstermiş bizlere, fakat kafasının neredeyse tavana değmesi sebebiyle Zeus ayağa kalktığında kafasının çatıyı aşacağını tahayyül ettik.’ 

Hristiyanlığın yükselişi ve olimpiyat oyunlarının ‘pagan ayini’ ile eşdeğer görülüp yasaklanması ile birlikte Olympia Tapınağı yıkılmıştır. Zeus Heykeli Konstantinapolis’e taşınmış ve daha sonra burada MS. 5. ya da 6.yüzyıllar arasında bir tarihte bir deprem tarafından parçalanmıştır. 

Temple of Artemis at Ephesus / Artemis Tapınağı 

İngilizce

The Temple of Artemis or Artemision is also known slightly as the Temple of Diana, was a Greek temple dedicated to an ancient, local form of the goddess Artemis that was located in Ephesus (near the modern town of Selçuk in present-day Turkey). Its construction was completely finished in 550 BCE. It was completely constructed with marble and it was completely rebuilt twice. Unfortunately, there are just two marble pieces left from the structure that has been counted as one of the seven wonders. Antipater of Sidon described The Temple of Artemis in his list of the world’s Seven Wonders by these words: 

I have set eyes on the wall of lofty Babylon on which is a road for chariots, and the statue of Zeus by the Alpheus, and the hanging gardens, and the colossus of the Sun, and the huge labor of the high pyramids, and the vast tomb of Mausolus; but when I saw the house of Artemis that mounted to the clouds, those other marvels lost their brilliancy, and I said, “Lo, apart from Olympus, the Sun never looked on aught so grand”. 

Artemis Tapınağı

Türkçe

Artemis Tapınağı, aynı zamanda Diana Tapınağı olarak da bilinmektedir. Tanrıça Artemis’e ithaf edilen tapınak Efes’te (günümüzde Selçuk, İzmir’de bulunmaktadır) Milattan önce 550 yıllarında tamamlanmıştır. Yapı tamamamen mermerden yapılmıştır ve iki kere tamamen en baştan yapılmıştır. Maalesef günümüzde yedi harikadan bir tanesi olarak kabul gören bu eserden geriye yalnızca mermer parçaları kalmıştır. 

Antipater of Sidon, dünyanın yedi harikası listesinde Artemis Tapınağı’ndan şöyle söz ediyor: 

“Mağrur Babil’in üstünde savaş arabaları için yol olan duvarını ve Alpheus’taki Zeus heykelini ve asma bahçeleri gördüm ve Güneşin kolosusunu ve yüksek piramitlerin devasa işçiliğini ve Mausolos’un engin mezarını; ama Artemis’in bulutlar üzerine kurulmuş evini gördüğümde diğer tüm harikalar parlaklıklarını kaybetti ve dedim ki “İşte! Olimpus’un dışında, Güneş hiç bu kadar büyük bir şeye bakmadı.” (Antipater, Yunan Antolojisi [IX.58]) 

Mausoleum at Halicarnassus / Halikarnas Mozolesi 

İngilizce

Mausoleum at Halicarnassus was made by the architect named Pythea in 350 BCE for the King Mausollos. It was a memorial tomb and King Mausollos’ wife and his daughter wanted this mausoleum to be built on behalf of King Mausollos. It was located in Halicarnassus, which is called Bodrum in present-day Turkey. It has forty-five meters height, thirty meters width, and twenty-five meters length. There is a chariot with four horses on the top of the mausoleum, which is the symbol of the victory, and above the car, there are the sculptures of the King Mausollps and his wife. Unfortunately, surrounders had used all of the stones from the mausoleum to build the Bodrum Castle by the time of the crusades. However, this situation shows us what a wonderful structure Mausoleum at Halicarnassus is. 

Halikarnas Mozolesi

Türkçe

Halikasnas Mozolesi Pythea isimli bir mimar tarafından MÖ 350 yılında Kral Mausollos için yapılmıştır. Bu bir anıt mezardır ve Kram Mausollos’un eşi ve kızı bu anıt mezarın Kral Mausollos adına inşa etmesini arzu etmişlerdir. Halikarnas Mozolesi, bugünkü adı ile Bodrum’da , Halikarnas’ta inşa edilmiştir.Kırk beş metre yüksekliğe, otuz metre genişliğe ve yirmi beş metre uzunluğa sahiptir. Mozolenin tepesinde zaferi simgeleyen dört atlı bir savaş arabası ve arabanın üzerinde de Kral Mausollos ve karısının heykelleri yer almaktaymış, fakat Haçlı Seferleri sırasında kuşatmacılar tarafından Bodrum Kalesi yapılması için bütün taşları kullanmıştır. Bu durum bize Halikarnas Mozolesi’nin ne kadar da harika bir yapı olduğunu göstermiyor mu sizce de? 

Colossus of Rhodes / Rodos Heykeli 

Türkçe

The Colossus of Rhodes was a gigantic 33-meter-high statue of the sun god Helios. I should say that it took twelve years to build it. Colossus of Rhodes was stood by the harbor of that city in 280 BCE, one of the most important trading ports in the ancient Mediterranean. 

The Sculpture was made by the local sculptor Chares. Using bronze, the statue soon appeared on contemporary travel writer’s lists of must-see sights and was thus known as one of the Seven Wonders of the Ancient World. Sadly, an earthquake destroyed the giant Helios and it did not last long. 

Rodos Heykeli

İngilizce

Rodos Heykeli güneş tanrısı Helios adına yapılmış otuz üç metrelik devasa bir yapıdır. Bu yapının yapımının on iki sene aldığını belirtmeliyim. Rodos Heykeli MÖ 280’de Antik Akdeniz’in en önemli ticaret limanlarından birinde bulunuyordu. Yerel heykeltraş Chares tarafından ortaya konmuştur ve yapımında kullanılan bronz onun mutlaka görülmesi gerekenler listesine giriş yapmasına ve aynı zamanda da dünyanın yedi harikası arasında yer etmesine yardımcı olmuştur. Fakat maalesef, bir deprem bu devasa heykelin yıkımına neden olmuştur 

Lighthouse of Alexandria / İskenderiye Feneri 

İngilizce

The Lighthouse of Alexandria was constructed on the island of Pharos. It was 134 meters high and was commissioned by Ptolemy I Soter. Construction was completed sometime around 280 BCE. The lighthouse was the third tallest human-made structure in the world after the pyramids, and its light could be seen as far as 35 miles out to sea. The lighthouse was badly damaged in an earthquake in 956 CE, again in 1303 CE and 1323 CE and, by the year 1480 CE, it was gone. The lighthouse of Alexandria was the only one to be used for a daily basis needs in the seven wonders. In some languages like Spanish, French, and Italian pharos means lighthouse and it comes from The Lighthouse of Alexandria because it is located, as it is mentioned above, on the island of Pharos. The paintings that had been done before The Lighthouse of Alexandria was destroyed still continue to inspire the construction of lighthouses all over the world. 

İskenderiye Feneri

Türkçe

İskenderiye Feneri, Pharos Adası üzerinde nşa edilmiştir. 134 metre yüksekliğe sahip olan bu yapının yetkilisi I. Ptolemaios Soter’dir. İskenderiye Feneri, MÖ 280 yılı civarında bir zamanda tamamlanmıştır vepiramitlerden sonra inşa edilen insan yapımı üçüncü en uzun yapıdır ve ışığı denizde otuz beş mil uzaklıktan bile görülebilmektedir.Fener, MS 956 ve MS 1303 ve yine MS 1323 yıllarında yaşanan depremlerle zarar görüşmüştür. Son olarak ise MS 1480 yılında tamamen yok olmuştur. İskenderiye Feneri, antik çağın yedi harikası içinde günlük yaşam için kullanılan tek eserdir. İspanyolca, Fransızca ve İtalyanca gibi bazı dillerde pharos kelimesi deniz feneri anlamına gelmektedir ve bunun kökleri İskenderiye Feneri’ne dayanmaktadır zira İskenderiye Feneri Pharos Adası üzerinde yer almaktaydı. İskenderiye Feneri tamamen yıkılmadan önce yapılan resimleri hala dünyanın birçok yerinde deniz feneri projelerinde ilham kaynağı olarak kullanılmaktadır. 

Bu yazılar da ilginizi çekebilir:

İngilizce Gezi Yazısı Nasıl Yazılır

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

One thought on “Dünyanın 7 (Yedi) Harikası İngilizce Tanıtımı ( Kısa )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.