Elazığ İngilizce Tanıtımı ( Kısa )


Elazığ İngilizce Tanıtım

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Elazığ Introduction

Elazığ is a city located in the Eastern Anatolia region of Turkey. It was established at the foot of the hill where the historical Harput Castle is located. The city has a continental climate.


Elazığ’s Population, Area and Licence plate

According to 2018 data, the population of Elazığ is 595 thousand 638. The surface area of ​​the city is 9,383 km² and the license plate code is accepted as 23.


Districts of Elazığ

The most populous district of Elazığ is the city center and the district with the least population is Ağın. Elazig has 11 districts. These are: Center, Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Palu, Sivrice.


History of Elazığ

The history of Elazığ dates back to very old times. The fate of the city, which was rumored to have been founded in 3000 BC, has changed as a result of the Battle of Manzikert. Elazığ has hosted many civilizations. Anatolian principalities and Mongols are the leading ones. After the Battle of Çaldıran in 1516, the Ottoman Empire took Elazığ to control.

The name of Elazığ, which has been a Turkish country for many years, was given by Atatürk in 1937 as El’azık, which means granary, and abundance. It changed to Elazığ in time.


Places to See in Elazığ

Harput Castle (Milk Castle)

One of the important points for Elazığ is Harput Castle. This castle was built by the Urartians in the 8th century BC. In the following years, Sassanids, Byzantines, Abbasids, Çubukoğulları, Artukoğulları, Seljuks, Dulkadiroğulları and Akkoyunlu State and the Ottoman Empire established sovereignty here.

The reason why Harput Castle is called the Milk Castle is that according to the rumor, milk was placed in the mortar during the period when the castle was built. The castle, whose construction date is very long, was repaired during the Artukids period and its outer walls have been preserved to this day. If you go to Elazığ, you should visit this castle.


Historical Grand Bazaar

Located in the city center, the Grand Bazaar was built in 1928. Visitors to this city buy a lot from its bazaar. The famous Ağın chickpea, çedene coffee, tulum cheese and many souvenirs are sold in the Grand Bazaar.


Coppersmith Bazaar

Copper products are sold in the place located in the south of the Grand Bazaar. Tourists visiting Elazig often come here.


Historical Government House

Built in 1896 by Governor Enis Pasha as the Government House, the building is a good example of late Ottoman architecture.


Elazığ Teacher’s House / Old People’s House

When Atatürk visited Elazığ on 17 November 1937, this teacher stayed in his home. Later on, this place was turned into a city museum. The items used by Atatürk are exhibited in the museum.


Culture Park

Culture Park, which is one of the biggest parks of Eastern Anatolia, not only of Elazığ. It has a youth center, amphitheater, sports halls, conference halls, restaurants and cafes. You can also take a walk in this park.


How to Go to Elazığ

It is possible to reach Elazığ by airway and highway. Elazığ city is on the roads connecting east and west. It also has an international route to Iranian. Opened in 1986 and located on the Euphrates Bridge Elazığ, Turkey is considered as the longest bridge. Its total length is 2030 meters.

Elazığ Airport, which was opened in 1940, offers flights to many destinations. There are also ferry connections to several points through Keban Dam Lake. There is a wide railway network in Elazığ. If you are going to visit this city, you can easily benefit from the railway.


Government of Elazığ

In Elazığ, which is accepted as a municipality according to local administrative law, the main manager of the city is the mayor. These presidents take office in local elections every 5 years.


Elazığ Tanıtımı

Elazığ, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan bir kentidir. Tarihi Harput Kalesinin bulunduğu tepenin eteklerinde kurulmuştur. Kentte karasal iklim hakimdir.


Elazığ’ın Nüfusu, Yüzölçümü ve Plaka Kodu

2018 yılı verilerine göre Elazığ’ın nüfusu 595 bin 638’dir. Kentin yüzölçümü 9.383 km² olup, plaka kodu ise 23 olarak kabul edilmiştir.


Elazığ’ın İlçeleri

Elazığ’ın en kalabalık ilçesi Merkez, en az nüfusa sahip ilçesi ise Ağın ilçesidir. Elazığ, 11 ilçeye sahiptir. Bunlar: Merkez, Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Palu, Sivrice’dir.


Elazığ’ın Tarihi ve Tarihçesi

Elazığ’ın tarihi oldukça eski zamanlara dayanmaktadır. M.Ö 3000’lü yıllarda kurulduğu rivayet edilen kentin kaderi Malazgirt Meydan Muharebesi sonucunda değişmiştir. Elazığ, birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bunların başında Anadolu beylikleri ve Moğollar gelmektedir. 1516 yılındaki Çaldıran Savaşı sonrasında da Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetine girmiştir.

Uzun yıllardır Türk yurdu olan Elazığ’ın ismi tahıl ambarı, bolluk ve bereket anlamına gelen El’azık olarak 1937 yılında Atatürk tarafından verilmiştir. Zamanla değişerek Elazığ halini almıştır.


Elazığ’da Görülecek Yerler

Harput Kalesi (Süt Kalesi)

Elazığ için önemli noktalardan biridir Harput kalesi. Bu kale, M.Ö 8. Yüzyılda Urartular tarafından yapılmıştır. Sonraki yıllarda ise Sasaniler, Bizanslılar, Abbasiler, Çubukoğulları, Artukoğulları, Selçuklular, Dulkadiroğulları ve Akkoyunlu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu burada egemenlik kurmuştur.

Harput Kalesi’ne Süt Kalesi denmesinin nedeni, rivayete göre kalenin yapıldığı dönemlerde harcın içine süt koyulmuş olmasıdır. Yapım tarihi çok uzun yıllara dayanan kale, Artuklular döneminde tamir edilmiş ve dış surları günümüze değin korunmuştur. Elazığ’a giderseniz bu kaleyi ziyaret etmelisiniz.


Tarihi Kapalı Çarşı

Şehir merkezinde yer alan Kapalı Çarşı, 1928 yılında inşa edilmiştir. Bu kenti ziyaret edenler, çarşısından birçok şey satın almaktadır. Ünlü Ağın leblebisi, çedene kahvesi, tulum peyniri ve birçok hediyelik eşya Kapalı Çarşı’da satılmaktadır.


Bakırcılar Çarşısı

Kapalı Çarşı’nın güneyinde yer alan mekanda, bakır ürünleri satılmaktadır. Elazığ’ı ziyaret eden turistler buraya sıklıkla gelmektedir.


Tarihi Hükümet Konağı

1896 yılında Vali Enis Paşa tarafından Hükümet Konağı olarak inşa ettirilen bina geç dönem Osmanlı mimarisinin güzel bir örneğidir.


Elazığ Öğretmen Evi / Eski Halk Evi

Atatürk, 17 Kasım 1937 tarihinde Elazığ’ı ziyaret ettiğinde, bu öğretmen evinde konaklamıştır. Daha sonralarda ise burası bir kent müzesi haline getirilmiştir. Müzede Atatürk’ün kullandığı eşyalar sergilenmektedir.

Kültür Park

Yalnızca Elazığ’ın değil; Doğu Anadolu’nun en büyük parklarından biri olan Kültür Park’ta gençlik merkezi, amfi tiyatro, spor salonları, konferans salon, restoran ve kafeler bulunmaktadır. Aynı zamanda bu parkta yürüyüş de yapabilirsiniz.


Elazığ’a Nasıl Gidilir?

Elazığ’a ulaşmak, kara yolu ve hava yolu ile mümkündür. Elazığ kenti, doğu ile batıyı birbirine bağlayan yolların üzerindedir. Aynı zamanda İran’a gidilebilen uluslararası bir yola da sahiptir. Elazığ üzerinde yer alan ve 1986 yılında açılan Fırat Köprüsü, Türkiye’nin en uzun köprüsü olarak kabul edilir. Toplam uzunluğu 2030 metredir.

1940 yılında açılan Elazığ Havalimanı ile pek çok noktaya sefer düzenlenmektedir. Keban Baraj Gölü aracılığıyla da birkaç noktaya feribotla ulaşım sağlanmaktadır. Elazığ’da geniş bir demiryolu ağı mevcuttur. Eğer bu kenti ziyaret edecekseniz, demiryolu ağından rahatlıkla faydalanabilirsiniz.


Elazığ’da Yönetim

Yerel idare hukukuna göre bir belediye olarak kabul edilen Elazığ’da, kentin temel yöneticisi belediye başkanıdır. Bu başkanlar 5 yılda bir yerel seçimler ile göreve gelmektedir.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.