Erzurum İngilizce Tanıtımı ( Kısa )


Erzurum İngilizce Tanıtımı (Kısa)

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Erzurum Introduction

Erzurum is a province of Turkey in Eastern Anatolia. Many tourists visit Erzurum, which is known for its folk dances, food that you should not return without eating, historical artifacts and winter sports. The main livelihood of the people is agriculture and farming.

Erzurum’s Population, Area and Licence Plate

Erzurum, which has a population of 762,062 according to 2019 data, is the third most populous city in the Eastern Anatolia Region. In Erzurum, Turkey’s fourth-largest province in terms of area, which has emerged as the number of 25.355 km². The official license plate code of the city is accepted as 25.

Disricts of Erzurum

There are 20 districts in Erzurum. Among these districts, Aziziye, Palandöken and Yakutiye are known as metropolitan districts. The most populous district is Yakutiye, and the district with the least population is Pazaryolu. The districts of Erzurum are as follows: Aşkale, Aziziye, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Palandöken, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere, Yakutiye.

History of Erzurum

Considering the reasons such as the suitability of natural conditions and the availability of geographical location, it can be said that history started in Erzurum a long time ago. In Erzurum, one of the oldest settlements in Anatolia, history dates back to the ‘Chipped Stone Age’. When the excavations were examined, many artifacts from the Bronze Age were discovered in the territory of Erzurum.

Throughout its long history, Erzurum has hosted many civilizations. Urartians, Cimmerians, Scythians, Hittites, Meds, Persians, Romans, Byzantines, Sassanids, Umayyads, Seljuks, Mongols, Ilhanites, Safavids and the people of the Ottoman Empire continued their existence in Erzurum. It also established later in Erzurum disposal of seeds of the Republic of Turkey has a very important position to move the city today.

Places To See In Erzurum

Aziziye Bastion

In the Ottoman-Russian War between 1877-1878, there are 22 bases that were built to protect the Russians and completely surround the city. The most important and the most visited among them is Aziziye Bastion. This bastion is of great importance in the history of Erzurum since the Russians were repelled. If you are visiting Erzurum, do not return without seeing Aziziye Bastion.

Nene Hatun’s Tomb

Nene Hatun became the symbol of the popular resistance in Erzurum against Russian occupation, which joined the Aziziye defense in Erzurum during the 93 War. The tomb of this woman hero who wrote her name in Turkish history is located in Aziziye Bastion.

Double Minaret Madrasa

Another place you should not come to Erzurum before you come back is the Double Minaret Madrasa. It is certain that this madrasah, whose exact date of construction is unknown, was built in the Seljuk Period. According to rumors, a minaret of a madrasah made it a master, and the other made it an apprentice. Isn’t it interesting?

Three Cupolas

It is known that the largest of these monumental tombs built during the Seljuk period belonged to Emir Saltuk. The small building next to the monumental tombs was used for masjid or cupola at that time.

Erzurum Congress Building

It is a fact of importance for the Republic of Erzurum, Turkey. Erzurum, where the seeds of the War of Independence were planted, and the congress held there changed the destiny of a country. If you want to witness history, you should visit the Erzurum Congress Building.

Yakutia Madrasah

Yakutiye Madrasah, one of the most beautiful and spectacular buildings of Erzurum, was built in 1310 by İlhanlılar. This madrasah is open to visitors today as the Turkish Islamic Arts and Ethnography Building.

Rustem Pasha Caravanserai

The caravanserai, which was built by the Grand Vizier of Kanuni Sultan Süleyman, Rüstem Pasha, is a building frequently visited by caravaners who used the Silk Road at that time. Today, however, Oltu stone produces and sells trades in this region. If you want to buy artifacts made of old stone, you can go to Rüstem Pasha Caravanserai.

Atatürk House Museum

When it comes to Erzurum Atatürk Congress and he stayed for 52 days before the German Consulate in this building, there are many works showing the foundations of the Republic of Turkey.

Mount Palandoken

It would not be possible not to mention the pearl of Erzurum, the Palandoken Mountain, where winter sports are full of speed, in such historical artifacts. Erzurum, which hosted the Winter Olympics in 2011, is considered among the few places where winter sports are held with its long ski tracks. Is it okay to go to Erzurum and not ski?

How To Go To Erzurum

Transportation to Erzurum is extremely easy. While tourists who want to save time prefer Erzurum Airport; those who wish to use the railway or highway.

Government of Erzurum

When evaluated according to local government status; In Erzurum, which is accepted as a municipality, the city’s manager is the mayor. These presidents take office in local elections every 5 years.

Erzurum Tanıtımı

Erzurum, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan bir ilimizdir. Halk oyunları, yemeden dönmemeniz gereken yemekleri, tarihi eserleri ve kış sporlarıyla bilinen Erzurum’u, birçok turist ziyaret etmektedir. Halkın temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

Erzurum’un Nüfusu, Yüzölçümü ve Plaka Kodu

2019 yılı verilerine göre 762.062 kişilik bir nüfusa sahip olan Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesinin en kalabalık üçüncü kentidir.  Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük dördüncü ili olan Erzurum’da bu sayı 25,355 km² olarak karşımıza çıkmıştır. Şehrin resmi plaka kodu ise 25 olarak kabul edilmiştir.

Erzurum’un İlçeleri

Erzurum iline bağlı toplam 20 ilçe mevcuttur. Bu ilçelerden Aziziye, Palandöken ve Yakutiye büyükşehir metropol ilçeleri olarak bilinmektedir.  En kalabalık ilçe Yakutiye, en az nüfusa sahip olan ilçe ise Pazaryolu’dur.  Erzurum’un ilçelerinin tamamı ise şöyledir: Aşkale, Aziziye, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Palandöken, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere, Yakutiye.

Erzurum’un Tarihi ve Tarihçesi

Doğa şartlarının uygunluğu ve coğrafi konumun elverişliliği gibi nedenler göz önüne alındığında Erzurum’da tarih çok uzun zaman önce başlamıştır denilebilir. Anadolu’daki en eski yerleşim yerlerinden biri olan Erzurum’da tarih, ‘’Yontma Taş Devri’’ ne değin uzanmaktadır. Yapılan kazılar incelendiğinde ise Tunç Devrinden kalma pek çok eser Erzurum topraklarında keşfedilmiştir.

Bu uzun tarihi boyunca Erzurum, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Urartular, Kimmerler, İskitler, Hititler, Medler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Selçuklular, Moğollar, İlhanlılar, Safeviler ve Osmanlı İmparatorluğu halkı Erzurum topraklarında varlıklarını sürdürmüştür. Aynı zamanda daha sonra kurulan Türkiye Cumhuriyetinin tohumlarının Erzurum’da atılması, kenti günümüzde çok önemli bir konuma taşımıştır.

Erzurum’da Görülecek Yerler

Aziziye Tabyası

1877-1878 yılları arasında yaşanan Osmanlı-Rus Savaşında Ruslardan korunmak amaçlı inşa edilen ve şehri tam olarak çevreleyen 22 adet tabya bulunmaktadır. Bunların içinde en önemlisi ve en çok ziyaret edileni Aziziye Tabyası’dır. Bu tabya, Rusların geri püskürtüldüğü nokta olduğundan Erzurum tarihinde büyük bir öneme sahiptir. Eğer Erzurum’u ziyaret ediyorsanız, Aziziye Tabyası’nı görmeden dönmeyin.

Nene Hatun’un Kabri

Nene Hatun, 93 Harbi sırasında Erzurum’da Aziziye savunmasına katılan, Rus işgaline karşı Erzurum’daki halk direnişinin simgesi hâline gelmiştir. Türk tarihine adını yazan bu kadın kahramanın kabri, Aziziye Tabyası’nda bulunmaktadır.

Çift Minareli Medrese

Erzurum’a gelip de dönmeden gitmemeniz gereken bir yere daha geldi sıra: Çift Minareli Medrese. Tam olarak yapılış tarihi bilinmeyen bu medresenin Selçuklu Döneminde inşa ettirildiği kesindir. Rivayetlere göre bir medresenin bir minaresini usta, ötekini ise onun çırağı yapmıştır. Çok ilginç değil mi?

Üç Kümbetler

Yine Selçuklu döneminde inşa ettirilen bu anıt mezarların en büyüğünün Emir Saltuk’a ait olduğu bilinmektedir. Anıt mezarların yanlarında bulunan küçük yapı ise, o dönemde mescid veya kümbet amaçlı kullanılmıştır.

Erzurum Kongre Binası

Erzurum’un Türkiye Cumhuriyeti için önemi bilinen bir gerçektir. Kurtuluş Savaşı’nın tohumlarının atıldığı yer olan Erzurum ve orada yapılan kongre, bir ülkenin kaderini değiştirmiştir. Eğer sizde bir tarihe tanıklık etmek isterseniz, Erzurum Kongre Binası’nı ziyaret etmelisiniz.

Yakutiye Medresesi

Erzurum’un en güzel ve en gösterişli yapılarından biri olan Yakutiye Medresesi, 1310 yılında İlhanlılar tarafından inşa ettirilmiştir. Bu medrese, günümüzde Türk İslam Eserleri ve Etnografya Binası olarak ziyarete açıktır.

Rüstem Paşa Kervansarayı

Kanuni Sultan Süleyman’ın sadrazamı Rüstem Paşa tarafından yaptırılan kervansaray, o dönemde İpek Yolu’nu kullanan kervancıların sıklıkla ziyaret ettiği bir yapıdır. Günümüzde ise, oltu taşı esnafı taşı bu bölgede üretmekte ve satmaktadır. Oltu taşından yapılmış eserler satın almak istiyorsanız, Rüstem Paşa Kervansarayı’na gidebilirsiniz.

Atatürk Evi Müzesi

Atatürk’ün kongre için Erzurum’a geldiğinde 52 gün boyunca konakladığı ve daha önce Alman Konsolosluğu olan bu binada, Türkiye Cumhuriyetinin temelleri gösteren pek çok eser bulunmaktadır.

Palandöken Dağı

O kadar tarihi eserin içinde Erzurum’un incisi, kış sporlarının doludizgin yapıldığı Palandöken Dağından bahsetmemek olmazdı. 2011 yılında Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Erzurum, uzun kayak pistleriyle dünyada kış sporlarının yapıldığı sayılı mekanların arasında kabul etmektedir. Erzurum’a gidip de kayak yapmamak olur mu hiç?

Erzurum’a Nasıl Gidilir?

Erzurum’a ulaşım son derece kolaydır. Zamandan tasarruf etmek isteyen turistler, Erzurum Havalimanı’nı tercih ederken; dileyenler tren yolunu ya da karayolunu kullanmaktadır.

Erzurum’da Yönetim

Yerel yönetim statüsüne göre değerlendirildiğinde; bir belediye olarak kabul edilen Erzurum’da kentin yöneticisi belediye başkanıdır. Bu başkanlar 5 yılda bir yapılan yerel seçimler ile göreve gelmektedir.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.