Göbeklitepe İngilizce Tanıtımı (Kısa)


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Göbeklitepe Presentation

Göbeklitepe is located 22 kilometres northeast of Şanlıurfa, near Örencik village. It’s the most ancient cultic structures ensemble of the world. These structures are formed in a T shape. It’s believed that these structures are from the pre-pottery neolithic age. So it means that the history of Göbeklitepe dates back to 11.600 years ago.  All this information and the digs that have been made around the region show that Göbeklitepe is so unique in the world. Regarding that, Göbeklitepe was added to UNESCO Temporary World Heritage List in 2011 and in 2018 it was added to the World Heritage List. It’s possible to see the Taurus Mountains and Karacadağ besides Şanlıurfa plateau, Fırat lowland and Harran lowland from Göbeklitepe hill.

History of Göbeklitepe

Göbeklitepe was discovered in 1962, during surface research made by Istanbul and Chicago Universities. It was then defined as a V52 Neolithic Settlement. The real importance of the region was shown with the digs that were made after 1994.

What Have Been Found in Göbeklitepe?

There are 4 layers in Göbeklitepe that have been found. Klaus Schmidt, who was the president of the digs, talks about a 2nd and 3rd layer besides the main surface layer.

Architecture

No architecture structure that could be thought as a house has been found in Göbeklitepe. It was mostly memorial type cultic structures that have been found. The geophysics researches show that around 300 obelisks were used in the structures founded in Göbeklitepe. There are shapes in the rocky plateaus near the region and the aim of these shapes are not known. The most important finds were discovered in the third layer during the first 3-4 years of the digs. Lately, some fragmented human bones were also found.

An Important Archeological Site

Göbeklitepe is under the protection of the law of protecting cultural and natural existences, number 2863. It’s an important archaeological site.

How to Go to Göbeklitepe?

There are direct flights from İzmir, İstanbul and Ankara to Şanlıurfa where Göbeklitepe is located every day. Now that you are in Şanlıurfa, you can hire a car to go to Göbeklitepe or join a cultural tour to go there. There are also buses going to Göbeklitepe from the city centre. You can take bus number 100 to go to Göbeklitepe and it takes around 2 hours from the city centre.

Göbeklitepe Tanıtımı

Göbeklitepe, Şanlıurfa’nın 22 kilometre kuzeydoğusunda, Örencik köyü yakınlarında bulunur. Göbeklitepe, dünyanın en eski kült yapılar topluluğudur. Bu yapılar T şeklinde konumlanmıştır. Bu yapıların, çömlek öncesi cilalı taş devrine ait olduğu düşünülmektedir. Yani Göbeklitepe’nin tarihi, 11.600 yıl öncesine kadar dayanır. Tüm bu bilgiler ve alanda yapılan kazılar, Göbeklitepe’yi eşsiz kılar. Bunun sonucu olarak, 2011 yılında, Göbeklitepe UNESCO Geçici Dünya Mirası Listesi’ne eklenmiş ve 2018 yılında, kalıcı listeye girmiştir. Göbeklitepe’den Toros dağlarını, Karacadağ’ı, Şanlıurfa platosunu, Fırat ovasını ve Harran ovasını görmek mümkündür.

Göbeklitepe’nin Tarihi

Göbeklitepe 1962 yılında, Şikago ve İstanbul Üniversitelerinin ortak yürüttüğü bir yüzey araştırması sırasında keşfedilmiş ve v52 Neolitik Yerleşim alanı olarak tanımlanmıştır. Göbeklitepe’nin önem kazanması ise, 1994 yılında yapılmaya başlanan kazılar sonucunda olmuştur.

Buluntular

Göbeklitepe’de 4 tabaka bulunmuştur. Yapılan kazılara başkanlık eden Kalus Schmidt, ana tabaka dışında 2. Ve 3. Tabakaların da olduğundan bahsetmiştir.

Mimari

Göbeklitepe’de ev olarak nitelendirilebilecek hiçbir mimari yapıya rastlanmamıştır. Göbeklitepe’de genelde, anıtsal yapılar bulunmuştur. Yapılan jeofizik çalışmalar sonucunda, Göbeklitepe’deki yapılarda 300 dikilitaşın kullandığı ortaya çıkmıştır. Göbeklitepe’nin etrafındaki kayalık platolarda bazı şekillere rastlanmıştır ama bu şekillerin ne amaçla yapıldığı bilinmemektedir. Göbeklitepe bulunan en önemli buluntular, kazıların ilk 3-4 yılında bulunmuştur. Bu kazılar sırasında, fragmante olmuş insan kemiklerine de rastlanmıştır.

Önemli Bir Arkeolojik Alan

Göbeklitepe, 2863 sayılı, Kültürel ve Doğal varlıkları koruma kanunu kapsamında korunan, önemli bir arkeolojik yapıdır.

Göbeklitepe’ye Nasıl Gidilir?

Göbeklitepe’nin bulunduğu Şanlıurfa’ya, İzmir, Ankara ve İstanbul’dan her gün düzenli uçak ve otobüs seferleri yapılır. Şanlıurfa’ya vardıktan sonra, bir araç kiralayarak ya da kültürel turlara katılarak Göbeklitepe’ye gidebilirsiniz. Ayrıca şehir merkezinden, 100 numaralı otobüse binerek de Göbeklitepe’ye ulaşabilirsiniz. Bu otobüsle Göbeklitepe’ye gitmek yaklaşık 2 saat sürmektedir.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.