Hayvanların Özellikleri İngilizce Tanıtımı ( Kısa )


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Lion

The lion, known as the King of the Forest, is a wild cat that has a long body, large head and short legs. Its coat is generally rather short and varies in color. For example, it can be orange-brown, silvery gray or dark brown. They also have outstanding manes. The lions are very big animals with massive muscles and a full-grown male weighs about 170-230 kg while he is about 1.8-2.1 metres long, apart from its 1 metre-long tail. The male lions are larger than the females. A lion can eat 5 kg of meat a day and they are famous for their roars as they can be heard from 8 km away. They live up to 16 years.

Aslan
Ormanlar Kralı olarak bilinen aslan, uzun bir gövdeye, büyük bir kafaya ve kısa ayaklara sahip vahşi bir kedidir. Tüyleri genel olarak kısadır ve çeşitli renklere sahiptir. Örneğin, turuncu-kahverengi, gümüş gri ya da koyu kahve olabilir. Aynı zamanda muhteşem yeleleri vardır. Aslanlar büyük kasları olan büyük hayvanlardır ve yetişkin bir erkek aslan, 1 metrelik kuyruğu dışında 1.8 ile 2.1 metre uzunluğa sahipken 170 ile 230 kg arası bir ağırlığa sahiptir. Erkek aslanlar dişi aslanlara göre daha büyük olurlar. Bir aslan günde 5 kg et tüketebilir ve aslanlar 8 km uzaktan duyulabilecek kükremeleriyle ünlüdürler. 16 yıla kadar yaşayabilirler.

Crocodile

A crocodile is a large reptile that could grow to 1.7 meters in length and weigh about 6-7 kilograms. There are 13 species of crocodiles and they differ in sizes. Crocodiles are carnivores which means they only eat meat. It’s possibe to see crocodiles in the tropical habitats of Africa, Asia, Australia and America. Generally they live near lakes and rivers. While some crocodiles live to 30 years, some live up to 75 years.

Timsah

Timsah, 1.7 metre uzunluğa ve 6-7 kilogram ağırlığa kadar büyüyebilen büyük bir sürüngendir. Timsahların 13 çeşidi vardır ve bunlar boyutları bakımından farklılık gösterirler. Timsahlar etçildir ve bu da sadece et yedikleri anlamına gelir. Afrika, Asya, Avustralya ve Amerika’nın tropikal yerleşim bölgelerinde timsahları görmek mümkündür. Genel olarak göl ve nehirlere yakın yerlerde yaşarlar. Bazı timsahlar 30 yıla kadar yaşarken bazıları 75 yıla kadar yaşarlar.

Dog

Dogs, our best friends, are domesticated animals that have become part of our lives in time. It’s an interesting fact that they are the first animals ever to be domesticated. Today, most people consider dogs as best friends in that they are so friendly, playful and loyal. In the United States, there are thirty million dogs that are registered as pets. They can eat meat and vegetables and they show their happiness by moving their tails. They can smell and hear way better than people thanks to their perfect noses and ears. Generally, not all the dogs have the same lifespan. For example, smaller dogs live longer than the bigger ones.

Köpek

En yakın arkadaşlarımız olan köpekler, zaman içinde hayatımızın bir parçası haline gelmiş evcilleştirilmiş hayvanlardır. Şu da ilginç bir gerçektir ki köpekler evcilleştirilen ilk hayvanlardır. Bugün pek çok insan köpekleri çok arkadaş canlısı, şen ve sadık oldukları için en iyi arkadaşları olarak kabul eder. Amerika Birleşik Devletleri’nde evcil hayvan olarak kayıt ettirilmiş yaklaşık 30 milyon köpek bulunmaktadır. Köpekler et ve sebze yiyebilirler ve mutluluklarını kuyruklarını sallayarak gösterirler. Muhteşem burunları ve kulakları sayesinde insanlardan çok çok daha iyi koku alabilirler ve duyabilirler. Genel olarak her köpeğin yaşam süresi aynı değildir. Mesela, daha küçük köpekler büyüklere oranlar daha uzun yaşarlar.

Cat

Cats, just like dogs, are lovely animals that always manage to make people smile. There are many different types of cats but the most familiar cats are domestic ones with long or short hair. Just as people do, cats have the same 5 senses but it’s important to note that some of their senses are way better and developed than ours. Another interesting fact is that their vision is much better than a dog’s in that they have a special cell in the retina of their eyes which make it possible for them to have a great vision.  They are also very good at hearing. On the other hand, they have a perfect sense of balance. However, we cannot say that they have a great sense of smell. Their sense of smell is not much developed.

Kedi

Tıpkı köpekler gibi kediler de her zaman insanları tebessüm ettirebilen tatlı hayvanlardır. Pek çok kedi türü vardır fakat en iyi bilinenleri uzun ve kısa tüyleri olan evcil kedilerdir. İnsanlar gibi kedilerin de 5 duyusu vardır fakat şunu söylemek gerekir ki kedilerin bazı duyuları bizden çok daha gelişmiştir. Bir başka ilginç nokta şudur ki bir kedinin görüsü bir köpeğe göre çok daha iyidir çünkü gözlerinin retinalarında onlara muhteşem bir görme yeteneği sağlayan özel bir hücre bulunur. Aynı zamanda işitmede de oldukça iyilerdir. Diğer yandan, muazzam bir denge hissine sahiplerdir. Ancak, koku duyularının çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Koku duyuları çok fazla gelişmemiştir.


Horse

Horses have big teeth and it’s possible to tell their age by their teeth.  They can live up to 30 or 40 years of age and they have some really interesting characteristics. They’ve got a perfect sense of smell and hearing. It’s very surprising that horses are able to look forward with one eye and backwards with the other. They have big muscles and they are fast animals that can reach the speed of 43 mph. They like to eat grass and they burn up a lot calories a day. It is a fact that they were domesticated later than most of the other animals. Horses used to play a very significant role in people’s lives before the age of engines and machines. They were very important for the farmers as well. Most of the economies around the world were dependant on them.

At

Atlar büyük dişlere sahiptir ve atların dişlerinden yaşlarını okumak mümkündür. 30 – 40 yıl yaşayabilirler ve çok ilginç özelliklere sahiplerdir. Mükemmel bir koku duyusuna ve işitme yeteneğine sahiplerdir. Büyük kasları vardır ve saatte 43 mile ulaşabilecek kadar hızlı hayvanlardır. Otlamayı severler ve gün içinde çok kalori yakarlar. Atlar diğer pek çok hayvandan daha sonra evcilleştirilmiştir. Motor ve makine çağından önce atlar insanların hayatında çok önemli bir rol oynardı. Dünyada ekonomilerin çoğu onlara bağlıydı.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

One thought on “Hayvanların Özellikleri İngilizce Tanıtımı ( Kısa )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.