İzmir İngilizce Tanıtımı ( Kısa )


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Genel Özellikler / Main Features

İzmir, Anadolu’nun batı ucunda bir metropol şehridir. İstanbul ve Ankara’dan sonra Türkiye’nin en kalabalık üçüncü şehridir. İzmir ilinin toplam nüfusu 4.367.251’dir.

İzmir, is a metropolitan city in the western extremity of Anatolia. It is the third most populous city in Turkey, after Istanbul and Ankara. İzmir Province had a total population of 4,367,251.

Klasik antik çağda kent Smyrna olarak biliniyordu. Smyrna, Neolitik dönemden bu yana bir insan yerleşimi olarak 3.000 yıldan fazla kayıtlı kent tarihine ve 8.500 yıllık bir tarihe sahiptir.

In classical antiquity the city was known as Smyrna. Smyrna has more than 3,000 years of recorded urban history, and up to 8,500 years of history as a human settlement since the Neolithic period.

İzmir, 1971’de Akdeniz Oyunları’na ve 2005 yılında Dünya Üniversite Oyunları’na (Universiade) ev sahipliği yaptı. Şehir, 2019’da Climathon’a katıldı.

İzmir hosted the Mediterranean Games in 1971 and the World University Games (Universiade) in 2005. The city participated in Climathon in 2019.

Etimoloji / Etymology

İngilizce olarak, şehir 20. yüzyıla kadar ‘’Smyrna’’ olarak adlandırıldı. ‘İzmir’ ismi Türkiye’nin 1928’de Latin alfabesini benimsemesi ve diğer ülkeleri şehrin Türkçe adını kullanmaya çağırmasının ardından İngilizce ve çoğu yabancı dilde kabul edildi.

In English, the city was called Smyrna into the 20th century. Izmir was adopted in English and most foreign languages after Turkey adopted the Latin alphabet in 1928 and urged other countries to use the city’s Turkish name.

Tarihi / History 

İzmir, Akdeniz dünyasının en eski şehirlerinden biridir ve son 5000 yıldır neredeyse sürekli bir tarihi öneme sahiptir. Kazılar, M.Ö. 3000 yıllarından kalma ilk Troya kentiyle çağdaş yerleşimi göstermektedir. Yunan yerleşimi ilk olarak M.Ö. 1000 yıllarından kalma çanak çömlek varlığı ile açıkça kanıtlanmıştır. 

İzmir is one of the oldest cities of the Mediterranean world and has been of almost continuous historical importance during the last 5,000 years. Excavations indicate settlement contemporary with that of the first city of Troy, dating from the 3rd millennium BCE. Greek settlement is first clearly attested by the presence of pottery dating from about 1000 BCE.

Yunan tarihçi Herodot’a göre, Yunan kenti Aeolians tarafından kuruldu, ancak daha sonra İyonyalılar tarafından ele geçirildi.

According to the Greek historian Herodotus, the Greek city was founded by Aeolians but soon was seized by Ionians.

İzmir, Mayıs 1919’da Yunan kuvvetleri tarafından işgal edildi ve 9 Eylül 1922’de Mustafa Kemal yönetimindeki Türk kuvvetleri tarafından yeniden ele geçirildi.

İzmir was occupied by Greek forces in May 1919 and recaptured by Turkish forces under Mustafa Kemal on September 9, 1922.

Modern Şehir / Modern City

1924’ten beri inşa edilen geniş caddelere ve binalara sahip modern şehir, körfezin doğu ucunun etrafındaki Kızılçullu (antik Meles) Nehri’nin küçük delta düzlüğünde, güneydeki yükseklik ve sırtlarda durmaktadır. Bir zamanlar İzmir’in merkezinden körfez boyunca ayrı bir kasaba olan Karşıyaka (eski adıyla Kordelia) ilçesi, şimdi kentin kuzeybatı kesimini oluşturmaktadır.

The modern city, with spacious avenues and buildings constructed since 1924, stands mainly on the small delta plain of the Kızılçullu (ancient Meles) River around the eastern end of the gulf and on the heights and ridges to the south. Karşıyaka (formerly Kordelia) district, once a separate town across the gulf from central İzmir, now constitutes the northwestern extent of the city.

Konak bölgesi İzmir’in ticaret merkezidir; kentin yerleşim bölgeleri Karantina’da, güneybatıda Güzelyalı’da ve pazarın kuzeyinde Eşrefpaşa’da yoğunlaşıyor. Ticaret merkezinin güneyinde, İzmir’in eski kalesinin yapıldığı Kadifekale (Pagus Dağı) yer almaktadır. Kuzeydeki Alsancak, yakın zamanda genişleyen limanın bulunduğu yerken, sanayi, kuzeydoğudaki körfez boyunca banliyölerde yoğunlaşmaktadır.

Konak district is the commercial centre of İzmir; the city’s residential quarters are concentrated in Karantina and in Güzelyalı to the southwest and in Eşrefpaşa, north of the bazaar. South of the commercial centre lies Kadifekale (Mount Pagus), on which the old citadel of İzmir was built. Alsancak to the north is the site of the recently enlarged harbour, whereas industry is concentrated in suburbs along the gulf to the northeast.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra İzmir, kısmen Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün güneydoğu Avrupa’daki kara kuvvetleri komutanlığının merkezi olarak seçildiği konumu nedeniyle hızla büyüdü. Aynı zamanda bir öğretmen yetiştirme okulu ve 1955 yılında kurulan Ege Üniversitesi bulunmaktadır. 

After World War II Izmir grew rapidly, partly because of its location, for which it was selected as the site of the headquarters of the North Atlantic Treaty Organization’s command for land forces in southeastern Europe. It also has a teacher-training school and the Aegean University, founded in 1955.

Bölgeler / Districts

İzmir 9 büyükşehir ilçesinden oluşmaktadır: Bunlar: Balçova, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere.

Izmir is composed of 9 metropolitan districts: Balçova, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka, Konak and Narlıdere.

Eğitim / Education

İzmir ve çevresinde toplam dokuz aktif üniversite bulunmaktadır. İzmir aynı zamanda dünyanın üçüncü ‘’ABD Uzay Kampı’’ olan Türkiye Uzay Kampı’na da ev sahipliği yapmaktadır.

There are a total of nine active universities in and near İzmir. İzmir is also home to the third U.S. Space Camp in the world, Space Camp Turkey.

Sanayi / Industry

Sanayide sadece İstanbul bölgesinde ikincisi olan gıda, çimento, pamuk ve yünlü tekstil ürünleri üretmekte, petrokimya ve mühendislik çalışmaları bulunmaktadır. İzmir’de her yıl büyük bir uluslararası ticaret fuarı düzenlenmektedir. İhracat, hinterlandından (başlıca tütün, incir, pamuk ve sebze) tarım ürünlerinin yanı sıra imalat, halı ve ipekten oluşmaktadır.

Second only to the Istanbul region in industry, it produces foods, cement, cotton and woolen textiles and has petrochemical and engineering works. A large international trade fair is held there annually. Exports include agricultural products from its hinterland—chiefly tobacco, figs, cotton, and vegetables—as well as manufactures, carpets, and silk.

Kültür / Culture

Haziran ortasında başlayan ve Temmuz ortasına kadar devam eden yıllık Uluslararası İzmir Festivali 1987’den beri düzenleniyor.

The annual International İzmir Festival, which begins in mid-June and continues until mid-July, has been organized since 1987. 

İzmir Avrupa Caz Festivali, 1994 yılından bu yana İKSEV’in (İzmir Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı) her yıl düzenlediği sayısız etkinlik arasında yer alıyor. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali 1999’dan beri düzenleniyor ve Avrupa Film Festivalleri Koordinasyonunun bir üyesidir.

The İzmir European Jazz Festival is among the numerous events organized every year by the İKSEV (İzmir Foundation for Culture, Arts and Education) since 1994. The International İzmir Short Film Festival is organized since 1999 and is a member of the European Coordination of Film Festivals.

Politika / Politics

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 2019 yılından bu yana görevde olan Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Tunç Soyer’dir.

The current Mayor of the İzmir Metropolitan Municipality is Tunç Soyer from the Republican People’s Party (CHP), in office since 2019.

İzmir, geleneksel olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ana muhalefetini oluşturan merkez sol Kemalist siyasi parti olan CHP’nin kalesi olmuştur. Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olan İzmir, partinin İstanbul ve Ankara’da daha sınırlı bir destek tabanına sahip olması nedeniyle CHP’nin en değerli seçim kalesi olarak görülüyor.

İzmir has traditionally been a stronghold for the CHP, the centre-left Kemalist political party which forms the main opposition in the Grand National Assembly of Turkey. Being the third largest city in Turkey, İzmir is viewed as the CHP’s most prized electoral stronghold, since the party has a more limited support base in both İstanbul and Ankara.

Medya / Media 

İzmir’in kendi yerel medya şirketleri vardır: merkezi İzmir’de bulunan ve Ege Bölgesinde yayın yapan 9 TV kanalı, 26 yerel radyo istasyonu ve 15 yerel gazete bulunmaktadır. TRT Belgesel (TRT Belgeseli), İzmir’deki TRT binasından yayın yapan bir Türk ulusal TV kanalıdır.

Izmir has its own local media companies: there are 9 TV channels headquartered in İzmir and broadcasting in the Aegean Region, 26 local radio stations and 15 local newspapers. TRT Belgesel (TRT Documentary) is a Turkish national TV channel broadcasting from the TRT building in Izmir.

Ulaşım / Transportation

İzmir’e Adnan Menderes Uluslararası Havalimanı’ndan yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ile İzmir’in metropol alanının tamamına hizmet veren modern hızlı ulaşım sistemleri hizmet vermektedir.

İzmir is served by domestic and international flights through the Adnan Menderes International Airport and by modern rapid transit systems serving the entirety of İzmir’s metropolitan area. 

Gezilecek Yerler / Places to Visit

Türkiye’nin üçüncü büyük şehri sadece antik kökleriyle değil çağdaş kültürünün birçok yönüyle de tanınıyor.

Turkey’s third largest city is not only known for its ancient roots but also the many facets of its contemporary culture.

Tüm zengin tarihi ile şehrin mimarisi, geçmiş imparatorlukların ve çağların hikayesini anlatmaya devam ediyor. Tarihi Saat Kulesi’nden 4. yüzyıla kadar uzanan antik Agora pazarına (bir açık hava müzesi); renkli Kemeratlı Çarşısı’ndan Osmanlı dönemi Kızlarağası Hanı’na (kervansaray) kadar İzmir’in hemen hemen her sokağında geçmişin kalıntıları var, bu, ister tarihi bir ev, ister ibadet yeri, ister kentin simgesi olsun.

With all of its rich history, the city’s architecture continues to tell a story of past empires and eras. From the historic Clock Tower to the ancient Agora marketplace (an open-air museum) that dates back to the 4th century to the colorful Kemeratlı Bazaar and its Ottoman era Kızlarağası Hanı (caravanserai), almost every street in Izmir has some kind of remnant from the past, whether it’s a historic house, a place of worship, or a landmark.

SORU CEVAP

İzmir’in Toplam Nüfusu Kaçtır?

Türkiye’nin 3. büyük nüfusuna sahip olan İzmir ilinin 2019 verilerine göre toplam nüfusu 4.367.251’dir.

İzmir’in Tarihi Yerleri Nereler?

Kızılçullu, Kadifekale, Kızlarağası Hanı, Efes, Tarihi Saat Kulesi, Agora Pazarı İzmir’in en çok ziyaret edilen tarihi yerleri arasındadır.

İzmir’in Kaç Bölgesi Vardır?

Balçova, Buca, Çiğli, Bornova, Gaziemir, Karşıyaka, Konak, Güzelbahçe ve Narlıdere olmak üzere İzmir’in 9 bölgeden oluşmaktadır.

İzmir’e Ulaşım Nasıl Sağlanır?

İzmir’e ulaşım için en çok tercih edilen havayolu ulaşımıdır. İzmir Adnan Menderes Havalimanı uluslar arası havalimanı statüsündedir.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.