Kırşehir İngilizce Tanıtımı (Kısa)


Kırşehir İngilizce Tanıtımı

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Kırşehir, also known as “The city of Ahi’s” is one of the Turkey’s cities with its thousands  of wealth. In this post, we will give you some general information about Kırşehir. We present this post which will provide a lot of information from the surface area to the number of population and from its briefly history to it’s places to visit, in both Turkish and English. Enjoy reading!

 Kırşehir Surface Area and Population

Kırşehir has an area of ​​6,570 km2. The population of the city is 241,868 according to 2018 data.

Kırşehir’s Climate

In Kırşehir, there is a continental climate with cold and snowy winters and hot and generally dry summers.

Kırşehir’s Neighboring Provinces

 • Nevşehir
 • Aksaray
 • Kırıkkale
 • Yozgat
 • Ankara

 Kırşehir’s Districts

 • Akçakent
 • Akpınar
 • Boztepe
 • Çiçekdağı
 • Kaman
 • Merkez
 • Mucur

Brief History of Kırşehir

As a result of the excavations made by Turkish and Italian archaeologists in Hashöyük of Kırşehir’s central district, the information about settled life in Kırşehir was found in 3000 BC. Also called «Parnassos» or «Makissos» in ancient times, Kırşehir is also called Ahiyuva country during the Hittites period. In the Roman and Byzantine periods, it was called as «Cappadocia».

The Roman Empire captured the Kırşehir lands known as the Cappadocia kingdom at that time, and was given to Kırşehir Byzantine (Eastern Rome) when the empire was divided into two as West and East.

Kırşehir entered the Turkish history in 1071 when the Anatolian lands were opened to the Turks.

Süleyman Şah gave Kırşehir and its surroundings to the Anatolian Seljuks. Kirsehir was given to Karamanlı’s after the Ottomans were defeated by Timur in Ankara in 1402. After Fatih Sultan Mehmet defeated Karamanlılar, Kırşehir entered the territory of the Ottomans.

Kırşehir has developed considerably after being one of the most important centers of the Sufi artisans’ organization called the Anatolian “moral”. The famous Ahi Evran settled in Kırşehir and Turkish poet Aşık Pasha lived here. Kırşehir has become an exceptional cultural and scientific center and is highly developed in the 14th century.

In the 19th century, Kırşehir was attached to the Ankara province. It became a provincial center in the Republican period. It became a province again in 1957 after it was attached to the newly established Nevşehir province as a district center in 1954.

Places to go in Kırşehir

 1. Mucur Underground City

Located in Mucur district center, Mucur Underground city was established in the 3rd and 4th centuries. This city, which is 7-8 meters underground, has 42 rooms, corridors, places of worship, hidden roads, stables, ventilation shafts and passages. Here, there are ventilation chimneys built to meet the oxygen needs of the city. The 4,795 m2 area located on the underground city of Mucur was opened to the public in 1991 by the Ministry of Culture. This place, which looks quite mysterious and magnificent, must be on the list of places to visit when you come to Kırşehir!

 1. Ahi Evran Mosque and Tomb

This mosque and tomb are located in the center of the city. It was built in the name of Ahi Evran, who founded the organization of ahi-order in 1482. The tomb of this mosque can be reached through a ladder. There is a mausoleum on the right of the main building and a tomb on the left of the tomb of Ahi Evran.

 1. Cacabey Mosque and Tomb

This mosque and tomb in Kırşehir city center was built by Kırşehir emeer Nurettin Cibril Bin Cacabey during the Seljuk period. It was used both as an observatory and a madrasah in those years. The tomb of Cacabey is located to the left of the Cacabey mosque. You should definitely see this mosque, which has no other example in Anatolian Turkish art, with this unique column arrangement.

 1. Çağırkan Kalehöyük

It is located in the town of Çağırkan in the Kaman district of Kırşehir. The landfill mound has a width of more than 500 meters. In 1986, an archaeological excavation was initiated by the Japan Middle East Cultural Center. From 3000 BC to the Islamic period, a work consisting of pottery, household appliances and jewelry, many of which belong to daily use, was found and these works are exhibited in the museum located right next to the mound.

 1. Three Foot Church

It is on the Kırşehir-Yozgat road within the borders of Tabur Oğlu Village in the central district of Kırşehir. Its most important feature is that it was one of the first village churches built in the 10th century by two Byzantine emperors to worship the two sects together.

 1. Seyfe Lake

The lake, which is home to one of the largest flock of flamingo in the world, has become the accommodation of hundreds of thousands of ducks in autumn. The lake is also the first degree Natural Protected Area.

Turism Areas of Kırşehir

Thanks to the unique richness of the City of Ahi’s, many tourists visit  there especially in the spring months. History, culture and nature tourism are among the tourism areas of this city.

How to go to Kırşehir?

If you prefer to travel by airline, the closest airport to Kırşehir is Ankara Esenboğa Airport.

After getting off the airport, you can take the Kırşehir buses from AŞTİ bus station. If you prefer to go there by bus, It is possible to come Kırşehir by bus from many places of Turkey.

Government of Kırşehir

Kırşehir has been ruled with the mayor since there was accepted as a municipality. The mayor changes every 5 years.

Türkçe

Ahiler Şehri olarak da bilinen Kırşehir, Türkiye’nin binbir zenginliğe sahip şehirlerinden biridir. Bu yazımızda da sizler için bu Ahiler Şehri Kırşehir hakkında genel bilgiler vereceğiz. Yüzölçümünden, nüfus sayısına, kısaca tarihinden, gezilecek görülecek yerlerine kadar birçok bilgi vereceğimiz bu yazımızı hem Türkçe hem de İngilizce olarak beğeninize sunuyoruz. İyi okumalar!

Kırşehir’in Yüzölçümü ve Nüfus Sayısı

Kırşehir, 6.570 km2 yüzölçümüne sahiptir. Şehrin nüfusu, 2018 verilerine göre 241.868’tir.

Kırşehir’in İklimi

Kırşehir’de, kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları sıcak ve genellikle kurak geçen karasal iklim görülür.

Kırşehir’in Komşu İlleri

 • Nevşehir
 • Aksaray
 • Kırıkkale
 • Yozgat
 • Ankara

Kırşehir’in İlçeleri

 • Akçakent
 • Akpınar
 • Boztepe
 • Çiçekdağı
 • Kaman
 • Merkez
 • Mucur

Kısa Tarihi

Türk ve İtalyan arkeologların Kırşehir’in merkez ilçesine bağlı Hashöyük’te yapmış olduğu kazılar sonucu, M.Ö. 3000 yıllarında Kırşehir’de yerleşik hayata dair bilgilere rastlanmıştır. Eski çağlarda « Parnassos » ya da « Makissos » olarak da anılan Kırşehir’e Hititler döneminde Ahiyuva ülkesi de denilmektedir. Roma ve Bizans döneminde ise « Kapadokya » olarak anılmıştır. Roma İmparatorluğu Kapadokya krallığı olarak bilinen Kırşehir’in topraklarını o dönemler ele geçirmiş ve imparatorluk Batı ve Doğu olarak ikiye bölününce de Kırşehir Bizans’a (Doğu Roma) verilmiştir.

Kırşehir Türk tarihine, 1071 yılında Anadolu topraklarının Türklere açılmasıyla katılmıştır. Süleyman Şah, Kırşehir ve çevresini Anadolu Selçukluları’na vermiştir. 1402 yılında Osmanlılar’ın Ankara savaşında Timur’a yenilmesiyle, Kırşehir Karamanlılara verilmiştir. Sonrasında Fatih Sultan Mehmet’in Karamanlılar’ı yenmesiyle Kırşehir Osmanlıların topraklarına girmiştir

Kırşehir, Anadolu “ahlaki” denen tasavvufi esnaf teşkilatının en mühim merkezlerinden biri olması ile oldukça gelişmiştir. Meşhur Ahi Evran Kırşehir’e yerleşmiş ve Türk şair Aşık Paşa burada yaşamıştır. Kırşehir, müstesna bir kültür ve ilim merkezi olmuş ve oldukça gelişmiştir.

19. yüzyılda Kırşehir, Ankara vilayetine bağlanmıştır. Cumhuriyet döneminde il merkezi olmuştur. 1954’te ilçe merkezi olarak yeni kurulan Nevşehir iline bağlandıktan sonra da 1957 yılında yeniden il olmuştur.

Kırşehir’deGezilecek Yerler

 1. Mucur Yeraltı Şehri

Mucur ilçe mekezinde yer alan Mucur Yeraltı şehri, M.S 3. Ve 4. Yüzyıllarda kurulmuştur. Yerin 7-8 metre altında olan bu şehirde 42 adet oda, dehlizler, ibadet yerleri, gizli yollar, ahırlar, havalandırma bacaları ve geçitler bulunmaktadır. Burada şehrin oksijen ihtiyacını karşılamak adına yapılmış havalandırma bacaları bulunmaktadır. Mucur yer altı şehri üzerinde bulunan 4.795 m2 alan, Kültür Bakanlığı tarafından 1991’de halka açılmıştır. Oldukça gizemli ve görkemli gözüken bu yer, Kırşehir’e geldiğinizde gezeceğiniz yerler listesinde mutlaka olmalı !

 1. Ahi Evran Camii ve Türbesi

Bu camii ve türbe şehrin merkezinde yer almaktadır. 1482 yılında Ahilik teşkilatını kuran Ahi Evran adına yapılmıştır. Bu camiinin türbesine içinden bir merdivenle çıkılabilmektedir. Ana binanın sağında mescit, solunda ise Ahi Evran’ın mezarının bulunduğu türbe bulunmaktadır.

 1. Cacabey Cami ve Türbesi

Kırşehir kent merkezinde bulunan bu camii ve türbe, Selçuklu döneminde Kırşehir emiri Nurettin Cibril Bin Cacabey tarafından yaptırılmıştır. O yıllarda hem bir gözlem evi hem de medrese olarak kullanılmıştır. Cacabey’in türbesi, Cacabey camii’nin solunda bulunmaktadır. Anadolu Türk sanatında başka bir örneği olmayan bu eşsiz sütun düzenlemesine sahip camiiyi de mutlaka bir görmelisiniz.

 1. Çağırkan Kalehöyük

Kırşehir’in Kaman ilçesinde bulunan Çağırkan kasabasında bulunmaktadır. Toprak dolgu höyüğün genişliği 500 metreden fazladır. 1986 yılında Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından bir arkeolojik kazı başlatılmıştır. M.Ö 3000’den İslami döneme kadar olan sürece ait, birçoğu günlük kullanıma ait olan çanak, çömlek, ev aletleri ve takılardan oluşan esere rastlanmıştır ve bu eserler höyüğün hemen yanında bulunan müzede sergilenmektedir.

 1. Üç Ayak Kilisesi

Kırşehir’in merkez ilçesine bağlı Tabur Oğlu Köyü sınırları içerisinde Kırşehir-Yozgat yolu üzerindedir. En önemli özelliği, 10. Yüzyulda iki Bizans imparatoru tarafından iki mezhebin bir arada ibadet etmesi için inşa edilen ilk köy kiliselerinden biri olmasıdır.

 1. Seyfe Gölü

Dünyanın en büyük flamingo sürülerinden birine ev sahipliği yapan göl, sonbaharda da yüz binlerce ördeğin konaklama yeri olmuştur. Göl aynı zamanda birinci derece Doğal Sit Alanı’dır.

Kırşehir’deki Turizm Alanları

Ahiler Şehri Kırşehir’in eşsiz zenginlikleri sayesinde, özellikle bahar aylarında buraya çok sayıda turist akın etmektedir. Tarih, kültür ve doğa turizmi bu şehrin turizm alanlarının başında gelmektedir.

Kırşehir’e nasıl gidilir ?

Havayoluyla ulaşımı tercih edecekseniz, Kırşehire en yakın havaalanı Ankara Esenboğa Havalanıdır. Havalanına indikten sonra, AŞTİ otogarından Kırşehir otobüslerine binebilirsiniz. Karayolu ulaşımı tercih edecekseniz de Türkiye’nin birçok noktasından Kırşehir’e otobüsle gelmek mümkün.

Kırşehir Yönetim Şekli

Kırşehir, bir belediye olarak kabul edildiğinde bu yana belediye başkanı ile yönetilmektedir. Belediye başkanı 5 yılda bir değişmektedir.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.