Mardin İngilizce Tanıtım ( Kısa)


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Mardin City Presentation

Mardin is a county of Turkey and the 26th most crowded city of the country. Regarding the 2019 reports, it has a population of 838.778 people. It’s located in the Dicle Region of Southeast Anatolia Region. It has a border with Syria. The survey of Mardin is 8.858-kilometre square and its altitude is 1.083 meters. The governor of Mardin is Mustafa Yaman. Its licence plaque code is 47. According to the Turkish Statistics Institution (TUIK) reports published on 4 February 2020, Mardin has 10 provinces and municipalities and 696 neighbourhoods. Artuklu, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur and Yeşilli are the provinces of Mardin.

There are historical places in Mardin which have been accepted as a cultural heritage by international organizations. It’s a city with different ethnicities and religious beliefs. In the city, it’s possible to see the mosques, synagogs and church together. Mardin is located in the route of Silk Road and thus there are caravansaries and inns in Mardin.

A Short History Of Mardin

Mardin is named as Mâridîn in Arabic, Marde in Assyrian and Mêrdîn in Kurdish. There are different ideas about where this name comes from. Some people think that this name comes from Mardes who were a brave nation and came to Mardin from Ardeşir in 3.th century. Some people think that it comes from Merdin which means ‘’castles.’’ The name we use today comes from its Arabic name ‘’ Mâridîn.’’

Mardin is a city of a long history. The digs made in Artuklu University region have shown that its history dates back to Palaeolithic times. Mardin’s name is first to be said by Roman historian Ammianus Marcellinus in 4.th century. In 1085, Mardin became a Seljuk city until it was conquered by Artuquids in 1103. In the end, in 1517, it became an Ottoman city.

Where To Visit in Mardin

Mardin is home to many civilizations and one of the most beautiful cities in Turkey. It’s a must-see in Turkey with its mosques, churches, abbeys and its own architecture style.

Mardin Castle

Also known as the ‘’Eagle Nest’’, Mardin castle has a history of 1600 years and it has seen many civilizations during the history. It’s not exactly known when it was built but it’s believed that it was built in 10. century. It has a beautiful view of Mesopotamia Lowland.

Deyrulzafaran Convent

It’s located 5 kilometres away from Mardin. It’s an Assyrian convent and is still used by Assyrians people as an active place to pray. It’s important to Mardin as it’s the oldest construction to present the Assyrian community in the city. The tombs of 52 Assyrian patriarchs are there. It was built as a sun temple by Assyrians.

Zinciriye Medresa

It’s located in the centre of Mardin and was constructed by the last Artuquid sultan in Mardin,  Melik Necmettin İsa,  in 1385.

Mor Benham ( Kırklar) Church

It was constructed in the name of Mor Benham and his sister Saro. It serves as an Orthodox Church today and it’s been a place of Assyrian belief since 1293. A school was founded in the church in 1799 and it kept on till 1928. It’s one of the most beautiful samples of early Christian works.

Kasımiye Medresa

It’s one of the biggest constructions in Mardin and is located in the centre of the city. Its construction started in 12. century and finished in 15. century. It was both a religious centre and also a medical school. It has a history of more than 800 years.

Mardin Ulu Mosque

As a symbol of Mardin, it’s also known as Cami-i Kebir. Its history dates back to the Artuquid times.

Mardin Dara Antique City

It’s located in Oğuz village which is 30 kilometres away from Mardin. This antique city is accepted to be one of the most important settlements of Mesopotamia. It’s also known as the Ephesus of Mesopotamia and was used as a military place by Emperor Anastasius in 505 to protect to eastern borders.

Mardin Museum

Mardin Museum was built as an Assyrian Catholic Patriarchate in 1895 by the Antioch Patriarch of the time, İgnatios Behnam Banni. It served as a religious temple, a military place and also a medical centre for a long time and then after some renovations made by the Assyrian Catholic Patriarchate, it became a museum in 1995.

Mor Gabriel ( Deyrulumur) Convent

It’s located in Güngören village 23 kilometres away from Midyat. It’s one of the most important places for the Assyrians in Mardin.

Surur Inn

It’s located in the centre of Mardin and it’s thought that it was constructed by the Ottomans in 17th or 18th century.

The Virgin Mary Church and Patriarchate

It’s one of the most important religious places for the Assyrian Catholics in Mardin. It became a museum in 1995.

Mardin Houses

It’s possible to see the historical houses at the skirts of Mazı Mountain.

Mardin Cultural Paysage Area

It’s a historical place with a geographical beauty which amazes you.

Zeynel Abidin Mosque and Mor Yakup Church

It’s located in Nusaybin, a province of Mardin, just 250 meters away from the Syrian border. It’s one of the best examples of two religions and cultures living together and it’s in the temporary list of UNESCO world heritage.

How to Go to Mardin

It’s possible to go to Mardin by bus from different cities in Turkey. It’s 1448 kilometres from İstanbul and takes around 21 hours by car to go to Mardin. There’s no railway connection to Mardin and the easiest way to go there is using the airport. Mardin Airport is 20 kilometres away from Mardin and has been serving people since 1999. There are regular flights from İstanbul, Ankara and İzmir to Mardin each day. 

Mardin Şehir Tanıtımı

Mardin, Türkiye’nin bir ili ve en kalabalık 26. şehridir. 2019 verilerine göre, Mardin’in nüfusu 838.7782dir. Güney Anadolu Bölgesi’nin, Dicle Bölgesi’nde yer alır ve Suriye’yle sınırı vardır. Mardin’in yüzölçümü 8.858 kilometre ve rakımı 1.083 metredir. Mardin valisi Mustafa Yaman, il plaka kodu 47’dir. Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK) 4 Şubat 2020 verilerine göre, Mardin’in 10 ilçe ve belediyesi ve 696 köyü vardır. Artuklu, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur ve Yeşilli, Mardin’in ilçeleridir.

Mardin’de, uluslarası örgütler tarafından kültür mirası olarak kabul edilen tarihi yapılar bulunmaktadır. Mardin, farklı inanç ve etnik kökenlere ev sahipliği yapan bir şehirdir. Bu şehirde sinagog, manastır, kilise ve camileri yan yana görmek mümkündür. Mardin, İpek Yolu rotasında yer alır bu sebeple Mardin’de pek çok kervansaray ve han bulunur.

Mardin’in Kısa Tarihi

Mardin’in Arapça kaynaklardaki adı Mâridîn , Süryanice kaynaklardaki adı Marde ve Kürtçe kaynaklardaki adı Mêrdîn’dir. Bu ismin kaynağına dair farklı teoriler bulunur . Bazıları bu ismin 3. Yüzyılda  Ardeşir’den Mardin’e gelen cesur bir halk olan Mardelerden geldiğini savunur. Bazıları da Mardin’in, ‘’kaleler’’ anlamına gelen Merdin’den geldiğini söyler. Bugün kullandığımız isim ise şehrin Arapça ismi ‘’Mâridîn’’ den gelmektedir.

Mardin köklü bir tarihe sahiptir. Artuk Üniversitesi bölgesinde yapılan kazılarda, şehrin tarihinin Paleolitik zamanlara dayandığını gösteren bulutulara rastlanmıştır. Mardin adı ilk kez 4. Yüzyılda Romalı tarihçi Ammianus Marcellinus tarafından kullanılmıştır. Mardin 1085 yılında Selçuklu hükmüne girmiş, 1103 yılında ise Artuklulular tarafından fethedilmiştir. 1517 yılında bir Osmanlı şehri olmuştur.

Mardin’de Gezilecek Yerler

Mardin pek çok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmış, Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biridir. Camileri, kiliseleri, manastır ve kendine has mimariyse görülmesi gereken bir yerdir.

Mardin Kalesi

‘’Kartal Yuvası’’ olarak da bilinen Mardin kalesi 1600 yıllık bir tarihe sahiptir ve tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Kalenin ne zaman inşa edildiği tam olarak bilinmemektedir ama 10. Yüzyılda inşa edildiği düşünülmektedir. Mardin Kalesi’nin harika bir Mezopotamya Ovası manzarası vardır.

Deyrulzafaran Manastırı

Manastır Mardin’e 5 kilometre mesafede bulunur. Deyrulzafaran Manastırı bir Süryani manastırıdır ve günümüzde Süryaniler bu manastırda ibadet etmeye devam etmektedir. Bu manastır, şehirdeki Süryani topluluğunu temsil eden en eski yapı olduğu için Mardin içi oldukça önemlidir. Manastırda 52 Süryani patriğinin mezarları bulunur. Manastır Süryaniler tarafından güneş tapınağı olarak inşa edilmiştir.

Zinciriye Medresesi

Medrese Mardin’in merkezinde bulunur ve Mardin’deki son Artuklu sultanı, Melik Necmettin İsa tarafından 1385 yılında inşa ettirilmiştir.

Mor Benham ( Kırklar) Kilisesi

Bu kilise, Mor Benham ve kız kardeşi Saro için inşa edilmiştir. Günümüzde bir Ortodoks kilisesi olarak hizmet vermektedir ve 1293 yılından beri Süryaniler tarafından ibadethane olarak kullanılmaktadır. 1799 yılında kilisede bir okul açılmış ve eğitime 1928 yılına dek devam edilmiştir. Kilise erken Hristiyan yapılarının en güzel örneklerinden biri olarak görülür.

Kasımiye Medresesi

Kasımiye Medresesi, Mardin’deki en büyük yapılardan biridir ve şehir merkezinde bulunur. Yapımına 12. Yüzyılda başlanmış ve yapımı 15. Yüzyılda tamamlanmıştır. Hem dini bir merkez, hem de tıp okulu olarak kullanılan bu medresenin 800 yıldan ötesine dayanan bir tarihi vardır.

Mardin Ulu Cami

Mardin’in bir sembolü olan Ulu Cami, Cami-i Kebir olarak da bilinir. Caminin tarihi Artuklu zamanlarına dayanmaktadır.

Mardin Dara Antik Kenti

Dara Antik Kenti, Mardin’e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Oğuz Köyü’nde bulunur. Bu antik kent, Mezopotomya’daki en önemli yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilir. Dara Antik Kenti, Mezopotamya’nın Efes’i olarak da bilinir. 505 yılında, İmparator Anastasius tarafından doğu sınırlarını korumak adına askeri bir üs olarak inşa edilmiştir.

Mardin Müzesi

Mardin Müzesi 1895 yılında, dönemin Antakya Patriği İgnatios Benham Banni tarafından bir Süryani Katolik Patrikhanesi olarak inşa edilmiştir. Tarih boyunca, ibadethane, askeri üs ve tıp merkezi olarak hizmet vermiştir. 1995 yılında, Süryani Katolik Patrikhanesi tarafından yapılan restorasyon sonucu, müze olmuştur.

Mor Gabriel ( Deyrulumur) Manastırı

Midyat ilçesine 23 kilometre uzaklıkta, Güngören köyünde bulunur. Mardin’deki Süryaniler için en önemli ibadethanelerden biridir.

Surur Hanı

Mardin’in merkezinde bulunur. 17 ya da 18. Yüzyılda Osmanlılar tarafından inşa edildiği düşünülmektedir.

Meryem Ana Kilisesi ve Patrikhanesi

Mardin’deki Süryani Katolikler için en önemli yerlerden biridir. 1995 yılında müze olmuştur.

Mardin Evleri

Mazı Dağı eteklerinde bulunan bu tarihi evler görülmeye değerdir.

Mardin Kültürel Peyzaj Alanı

Bu tarihi yer, coğrafi güzelliğiyle sizi büyülecektir ve görmeye değerdir.

Zeynel Abidin Cami ve Mor Yakup Kilisesi

Bu iki yapı, Nusaybin ilçesinde, Suriye sınırından yalnızca 250 metre uzakta bulunur. İkisi de UNESCO geçici dünya mirası listesindedir ve birlikte yaşayan iki farklı din ve kültürün en güzel temsillerinden biri olarak görülürler.

Mardin’e Nasıl Gidilir?

Mardin’e, Türkiye’nin farklı şehirlerinden otobüsle ulaşmak mümkündür. İstanbul- Mardin arası 1448 kilometredir ve özel araçla yaklaşık 21 saat sürer. Mardin’e trenle ulaşım mümkün değildir. Şehre gitmenin en kolay yolu havayoludur. Mardin Havalimanı, Mardin şehir merkezine 20 kilometre uzaktadır ve 1999 yılında hizmete girmiştir. İstanbul, Ankara ve İzmir’den, Mardin’e her gün düzenli uçuş yapılır.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.