Osmanlı Devleti İngilizce Tanıtımı ( Kısa )


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Osman I, a leader of the Turkish tribes in Anatolia, found The Ottoman Empire in 1299.  The first capital of the Ottoman Empire was Söğüt. Osman, I was the first person who collected taxes.  He expanded his kingdom, gathering many of the independent states of Anatolia under a single roof. Osman, I established a formal government and gave allowance for the ones who have different religions other than Islam. He had tolerance for the religion of the people he conquered. The Ottoman Empire continued to enlarge over the 150 years. At the same time, the Byzantine Empire ( the Roman Empire) was the most powerful in the land. In 1453, Constantinople, the capital of the Roman Empire, was captured by Mehmet II the Conqueror. He turned Constantinople into the capital of the Ottoman Empire and gave a new name for it as Istanbul. For the next 100 years, the Ottoman Empire would be one of the most powerful and the largest empires in the world. 

When the Ottoman Empire captured Constantinople, many of the scholars and artists went to Italy. This helped to initiate the European Renaissance. It also gave a reason to nations for beginning to search for routes of new trade to the Far East. It was the beginning of the Age of Exploration.

The Ottoman Empire reached its peak during the reign of Suleiman the Magnificent. He ruled the empire from 1520 to 1566. During this time the empire enlarged and included much of Eastern Europe including Hungary and Greece. 

After Suleiman died in 1566, the Ottoman Empire began to collapse in a way. In 1569, much of Istanbul burned in a great fire. The Ottomans were defeated at the Battle of Vienna. It was the beginning of the decline of the empire in 1683. The empire faced economic competition from Europe and India and it was hard to expand for the empire. Poor leadership and internal corruptions caused to a point of no return for the Ottoman empire. This was the time for collapse. After the Ottoman Empire had collapsed, Mustafa Kemal Atatürk established the Republic of Turkey in 1923. This was a milestone for Turkish people. 

Türkçe Çevirisi

Anadolu Türk kavimlerinin önderi olan 1. Osman, Osmanlı İmparatorluğunu 1299’da kurmuştur. Osmanlı devletinin ilk başkenti Söğüt’tür. İlk Osmanlı vergisi 1. Osman zamanında alınmıştır. İmparatorluğunu genişleterek Anadolu beyliklerini tek çatı altında toplamıştır. 1. Osman resmi bir devlet kurmuştur ve başka bölgeleri ele geçirerek oluşturduğu halkının İslam dini dışındaki diğer dini görüşlerine oldukça saygı duymuştur. Geçen 150 yıl boyunca, Osmanlı genişlemeye devam etmiştir. Bu sırada, Bizans İmparatorluğu (Roma İmparatorluğu) o zamanın en güçlü devletiydi. 1453’te Roma İmparatorluğunun başkenti olan Konstantinopolis, Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet) tarafından fethedilmiş ve ismi İstanbul olarak değiştirilerek Osmanlı İmparatorluğunun başkenti haline getirilmiştir. Bundan sonraki 100 yılda Osmanlı devleti dünyanın en güçlü ve en geniş imparatorluğu haline gelmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu İstanbul’u fethettikten sonra bazı bilgin ve sanatçılar İtalya’ya gitmiştir. Bu da Avrupa’da Rönesans’ın başlamasına sebebiyet vermiştir. Rönesans’ın başlaması aynı zamanda bazı milletlerin yeni ticaret yollarını keşfetme arayışına girmesine sebep olmuş ve böylelikle Keşif Çağı başlamıştır.

Osmanlı İmparatorluğu zirvesini Muhteşem Süleyman zamanında yaşamıştır. Muhteşem Süleyman imparatorluğu 1520’den 1566’ya kadar yönetmiştir. Bu dönemde imparatorluk, Macaristan ve Yunanistan dahil olmak üzere Doğu Avrupa’ya kadar genişlemiştir. 

Muhteşem Süleyman öldükten sonra, Osmanlı çöküşe geçmiştir. 1569’da İstanbul’un büyük bir kısmı yanmıştır. 1683 Viyana Savaşı’nda, Osmanlı İmparatorluğu bozguna uğramış ve bu da çöküşün başlangıcı olmuştur. Yönetimin yozlaşması ve ekonominin zayıflaması Osmanlı İmparatorluğu için geri dönülmez bir nokta olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu çöktükten sonra, Mustafa Kemal Atatürk 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Cumhuriyet’in kurulması Türkler için büyük bir dönüm noktası olmuştur.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.