Roma İngilizce Tanıtımı ( Kısa )


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Rome is the capital of Italy. Its both political and cultural history is notably rich. It was subject to different kinds of myths and caused different wars. It’s the fourth crowded city in the EU cities. The currency is Euro, the official language is Italian and the center of Catholicism. The foundation of the city dates back to the 8th century. Roman culture has contributed much to the history of humankind.

Rome was always aggressive and expansionist. First, the Roman Republic conquered the center of Italy. Then Gauls captured the Romans and sacked the city. Anyway, Rome recovered and invaded Southern Italy. Until 272, almost all Southern Italy was on their rule. For many years, the Roman system of slavery became widespread in Rome, which prospered in various states. Slaves were mostly foreigners who were captured in wars. Even though the slaves rebelled from time to time, Rome successfully quelled these rebellions. Spartacus was the most famous and relatively successful rebellion among them.

When thinking of Rome, mostly Julius Caesar was recalled. Caesar which served in the army at first, conquered Gaul and had a reputation among his men in the city. In 49 BC the Senate wanted Caesar to leave the army and return to Rome. Caesar refused and marched to Rome with his legions. Until his assassination in 44 BC , he was the dictator of Rome.

After the civil war of the Roman Republic, Octavian(some resources say that he was the nephew or illegitimate son of the Caesar) became the first Roman emperor. He ensured the system in the management of the republic and ruled the people peacefully. Even after he passed away, the system he built continued. With Hadrian, the Roman Empire reached its peak. In 212 Caracalla the Emperor offered everyone Roman citizenship and after that empire started to fall. In 306 Constantine declared as an emperor and bring the toleration for Christianity. In 337, he was baptized on his deathbed just before he died.

Diocletianus divided the country into two: East and West. There was no cooperation between the two halves. Germanic powers were getting stronger in the borders while the economic collapse was spreading in the West Roman Empire. In 476 Odoacer declared himself as the king of Italy and the West Roman Empire fell. While the East Roman Empire was getting weaker day by day, The Popes got stronger. Pope and Franks invaded Italy in the 8th century. In the year 754, with the effect of the power of the Pope, the city started to be known as the Pope States. In 1849, the Roman people rebelled and Pope fleed to France. Therefore, Italy reunited in 1961. Most of the Pope States accepted the new kingdom, but France protected Rome from Italians. France took the army from Rome to fight with Prussians in 1870. Italians took this as an advantage and invaded Rome and declared as the capital. After two world wars, Rome still keeps the importance and one of the centers of tourism.

Where to go in Rome

Colosseum

Colosseum, also known as the Flavian amphitheater, is the most important and iconic building of Roman history. Emperor Vespasian from the Flavian dynasty built it as a gift to the Roman people. Thousands of animals and hundreds of people were sacrificed in inaugural games which were held nonstop during 100 days. The amphitheater with 50,000 watcher capacity is the biggest one. The Arena was the place where the gladiator fights, animal hunts or executions were held.

There are gladiator figures in the structure surrounded by numerous arches. There are lots of rooms and stores in the structure and gladiators and animals were waiting here before the show. Gladiators and animals get on the stage through the gate at the entrance to the arena. The seats of the watchers were depended on their social status. During 450 years, Colosseum which was a scene of bloody deaths and wild fights was the most important entertainment center of people. This has ended after the gladiator fights are forbidden in 404 AD, and animal hunt in 523.

Trevi Fountain

Trevi Fountain, Also known as Love Fountain by the Turks, built-in 1735 by Nicoli Salvi. The fountain became a symbol is the largest and famous baroque fountain of Rome. According to beliefs, when you turn your back to the fountain and throw a coin with your right hand through your left shoulder, your dream comes true.

Sistine Chapel

Sistine Chapel which is located in the Vatican is the chapel in Apostolic Palace that Pope resides. The name of the chapel comes from Pope Sixtus IV. The chapel hosts the most important artworks in the world. Biblical scenes are depicted on the walls of the chapel. In the chapel, there are the works of famous artists like Michelangelo and Botticelli.

Türkçe Çevirisi

Roma, İtalya’nın başkentidir. Hem siyasi hem de kültürel tarihi oldukça zengindir. Birbirinden çeşitli mitlere konu olmuş, birbirinden farklı savaşlara sebep olmuştur. Avrupa Birliği şehirlerinden en kalabalık 4. şehirdir. Para birimi Euro, resmi dili İtalyancadır, ve Katolik Hıristiyanlığının merkezidir. Şehrin kuruluşu 8. yüzyıla dayanır. Roma kültürü, insanlık tarihine büyük katkı sağlamıştır.

Roma, kuruluşundan beri agresif ve yayılmacıydı. Öncelikle, İtalya’nın merkezini fethetti. Daha sonra Galyalılar, Romalıları yakaladı ve Roma’yı yağmaladı. Yine de, Roma kendini toparlayarak Güney Italya’yı ele geçirdi. 272 yılına kadar neredeyse bütün Güney Italya, Romalıların eline geçmişti. Uzun yıllar boyunca çeşitli devletlerle savaşan ve savaştıkça zenginleşen Roma’da kölelik sistemi yaygınlaştı. Köleler çoğunlukla savaşta ele geçirilen insanlardı, zaman zaman isyan etseler de, Roma birçoğunu bastırmıştı. Spartacus bu isyanlardan en önemli ve görece başarılı olanıydı.

Roma diyince akla gelen bir diğer isim de Julius Caesar’dır. Başta orduda görev alan Caesar, Galya’yı fethetti ve adamlarıyla şehirde büyük bir ün kazandı. MÖ 49 yılında Senato, Caesar’ın ordudaki görevini bırakıp Roma’ya dönmesini istedi. Caesar bunu reddederek Roma’ya saldırdı. Caesar, MÖ 44 yılında suikaste uğrayana kadar Roma’da diktatör oldu.

Roma Devleti’nin iç savaşıyla Octavian (bazı kaynaklara göre Caesar’ın yeğeni ya da gayrimeşru oğlu idi) ilk Roma imparatoru oldu. Devlet yönetiminde dengeyi sağladı ve halkı da huzurla yönetti. Öldükten sonra bile kurduğu düzen devam etti. Hadrian ile Roma İmparatorluğu zirveye ulaştı. 212 yılında imparator Caracalla herkese Roma vatandaşlığı sundu ve o günden sonra Roma çöküşe geçti. 306 yılında Constantine imparator ilan edildi ve Hıristiyanlığa hoşgörü politikası getirdi. 337 yılında ölüm döşeğindeyken vaftiz edildi.

Diocletianus, ülkeyi doğu ve batı olarak ikiye böldü. İki yarı arasında neredeyse hiç ortaklık yoktu. Batı Roma İmparatorluğu’nda  ekonomik çöküş hakimken Germen güçler sınırlarda güçleniyordu. 476 yılında, Odoacer kendini İtalya’nın kralı ilan etti ve böylece Batı Roma İmparatorluğu çöktü. Doğu Roma İmparatorluğu da git gide küçülürken, Papalar güç kazanmaya başladı. 8. yüzyılda Papa ile Franklar Italya’yı istila etti. 754 yılında Papa’nın gücünün etkisiyle şehir Papalık Devletleri olarak bilinmeye başladı. Böylece Papa sadece kilisenin değil, kendi şehirciklerinin de başındaydı. 

1849’da Roma halkı isyan çıkardı ve Papa Fransa’ya kaçtı, böylece 1961 yılında Italya birleştirildi. Papalık Devletleri’nin çoğu yeni krallığı kabul etti ancak, Fransa Roma’yı İtalyanlardan korudu. 1870 yılında Fransa, ordusunu Prusya’yla savaşmak üzere Roma’dan çekti. Italyanlar bu fırsatı değerlendirerek Roma’yı aldı ve başkenti yaptı. İki dünya savaşının ardından Roma hala önemini korumaktadır ve popüler turizm merkezlerindendir.

Roma Gezilecek Yerler

Kolezyum

Kolezyum, aynı zamanda Flavius Amfitiyatrosu olarak da bilinir, Roma tarihinin en önemli ve sembolik yapıtlarından biridir. Flavius hanedanından Imparator Vespasian, Roma halkına hediye olarak yaptırmıştır. 100 gün boyunca devam eden açılış oyunlarında binlerce hayvan ve yüzlerce insan kurban edildi. 50,000 izleyici kapasiteli devasa amfitiyatro, amfitiyatroların en büyüğüdür. Arena, gladyatör savaşları, av ya da idam gibi olayların sahnelendiği yerdi. 

Sayısız kemerle etrafı çevrelenmiş yapıda, gladyatör figürleri bulunuyor. Yapının iç kısmında bir sürü oda ve pasaja yer verilmiştir ve gladyatör ve hayvanlar şov öncesinde burada bekliyordu. Arenanın girişinde yer alan kapıdan gladyatör ve hayvanlar sahneye çıkıyordu. İzleyicilerin oturma düzeni de sosyal statülerine göre değişiklik gösterirdi. 450 yıl boyunca vahşi dövüşlere, kanlı ölümlere sahne olan Kolezyum halkın en önemli eğlence merkeziydi. MS 404 yılında gladyatör dövüşlerinin ve MS 523’te hayvan avının yasaklanmasıyla son buldu.

Trevi Çeşmesi

Türkler tarafından Aşk Çeşmesi olarak da bilinen Trevi Çeşmesi, 1735 yılında Nicoli Salvi tarafından yapılmıştır. Sembol haline gelen çeşme, Roma’nın en geniş ve ünlü barok çeşmesidir. İnanışlara göre, çeşmeye sırtınızı dönüp sol omzunuz üzerinden sağ elinizle bozuk para attığınızda dileğinizin gerçekleşeceği anlamına geliyor. 

Sistina Şapeli

Vatikan’da bulunan Sistina Şapeli, Papa’nın resmi Apostol Sarayı’nda bulunan şapeldir. Adını 1477 – 1480 yılları arasında restore eden Papa IV. Sixtus’tan almıştır. Dünyanın en değerli sanat eserlerini barındırır. Şapelde Michelangelo, Botticelli gibi ünlü sanatçıların emeği vardır. Şapelin duvarlarında İncil’den sahneler resmedilmiştir. 

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.