Venice İngilizce Tanıtımı ( Kısa ) – Konuşarak Öğren


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Venice or Venezia as a local name is Italy’s city of canals and it is located through 118 different islands connected with bridges. Most historical artifacts in the city are on the list of UNESCO World Heritage. The city first founded in the period of the Roman Empire. Fishing is the mainstay of locals. With the development of the city in time, under the name of the Republic of Venice, the city became an important trade center in the Mediterranean Sea. Thanks to the interaction among the other countries, the city developed in the areas of art and architecture.

The official language is Italian and the currency is Euro as it is ruled by Italy and is a part of the EU. It is one of the oldest tourist and cultural centers. Today, it is introduced as part of the artistic and architectural legacy of humankind.

Venice founded in the Roman Empire, after the emperorship divided, started to be ruled by the Byzantine Empire. In 726 Venetians started to gain their independence and elected their duke. So, the population started to rise. In 1348 Black Death penetrated the city and the city put in quarantine in 1403.

After the discovery of America, trade in Venice and the Mediterranean have lost their value. During the 17th century, Venice lost gradually power and influence. Although Venice loses value politically, the city became important in art. The Republic of Venice fell with Napoleon. Prussians took Venice and the city is occupied to Italy. The city which has importance in trade throughout history is an important touristic region today and make a living from tourism.

Where to Go in Venice

Grand Canal

In Venice, the city of Canals, the city transports largely through canals. The Grand Canal is the central canal in which the city traffic flows. Locally known as Canalazzo has become the present-day following the old river. The canal was being used for trade since the Byzantine period, today, it provides the city transports with all public transportations.

It’s approximately 4 kilometers long and includes hundreds of islands through the coast. All the historical buildings on the coast belonged to wealthy families. Today, those buildings are used as a hotel, museum, etc.

Rialto Bridge

The Rialto Bridge is one of the four bridges over the Grand Canal. The bridge which is one of the symbols of the city is the most popular and was built in the 16th century. Antonio de Ponte is the architect. It’s one of the most important examples of Renaissance architecture. Even though it was used for trade purposes in the past, today it’s the most visited and photographed place by tourists.

San Marco Basilica

San Marco Basilica is one of the most popular buildings of Byzantine architecture. It’s located in St. Mark’s Square (Piazza San Marco) and it was built for the dukes in 828. Four bronze horse statue on the top of the basilica was defined as Quadriga in the Roman period and it was brought here during the Fourth Crusade from Constantinople by plunder. During the Napoleonic Wars, the French took the statue to Paris and was returned to Venice in 1815. Today, the replicas take place on the basilica due to air pollution.

Türkçe Çevirisi

Venedik ya da yerel adıyla Venezia, İtalya’nın kanallar şehridir ve köprülerle bağlanan 118 adanın üzerine kuruludur. Şehirdeki çoğu tarihi eser UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer almıştır. Roma İmparatorluğu döneminde kurulmuştur. Balıkçılık, halkın geçim kaynağıdır. Zamanla şehrin gelişmesiyle, Venedik Cumhuriyeti altında, Akdeniz’de önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Diğer devletlerle etkileşimi sayesinde sanat ve mimari alanında da gelişmiştir.

Venedik’in resmi dili İtalyancadır, para birimi İtalya’ya bağlı olduğundan ve Avrupa Birliği’nden dolayı Euro’dur. En eski turist ve kültür merkezlerinden biridir. Günümüzde, insanlığın artistik ve mimari mirasının bir parçası olarak kabul edilir.

Roma İmparatorluğu’nda kurulan Venedik, imparatorluk bölündükten sonra Bizans İmparatorluğu’nun kontrolüne geçti. 726 yılında Venedikliler bağımsızlıklarını kazanmaya başladı ve kendi düklerini seçti. 800Lü yıllarda Venedik ticaret merkezi olarak ünlendi ve limanlardan gemi kaldırmaya başladı. Böylece nüfusu artmaya başladı. 1348 yılında Kara Veba, Venedik’i etkisi altına aldı ve 1403’te şehir karantinaya alındı.

Amerika kıtasının keşfiyle Venedik ve Akdeniz ticareti değer kaybetmeye başladı. 17. yüzyıl boyunca Venedik git gide güç ve etki kaybetti. 18. yüzyılda Venedik politik olarak önemini kaybetse de sanat alanında önem kazandı. Napolyon ile Venedik Cumhuriyeti çöktü. 1866 yılında Prusyalılar Venedik’i ele geçirdi ve Venedik İtalya’ya bağlandı. Tarih boyunca sanat ve ticari önemi olan şehir, günümüzde önemli bir turistik bölgedir ve geçimini turizmle sağlamakta.

Venedik Gezilecek Yerler

Büyük Kanal

Kanallar şehri olan Venedik’te, şehir içi ulaşım da büyük ölçüde kanallar yoluyla yapılır. Büyük Kanal, şehir trafiğinin aktığı merkezi kanaldır. Orijinal adıyla Canalazzo, eski nehir yatağını takip ederek günümüz haline gelmiştir. Bizans Dönemi’nden itibaren ticarette kullanılırken günümüzde tüm toplu taşıma araçlarıyla şehir içi ulaşımı sağlıyor.

Yaklaşık 4 kilometre uzunluğundadır ve kıyısında yüzlerce ada vardır. Kanal boyunca kıyıdan görünen bütün tarihi yapılar, zamanın önde gelen ailelerine sahipti. Günümüzde otel, müze gibi amaçlarla kullanılıyor. 

Rialto Köprüsü

Rialto Köprüsü, Büyük Kanal’daki dört köprüden biridir. Şehrin sembollerinden biri olan köprü, en ünlü köprüdür ve 16. yüzyılda yapılmıştır. Mimarı Antonio de Ponte’dir. Rönesans Dönemi’nin mimarisinin en önemli örneklerindendir. Geçmişte ticari amaçla kullanılsa da günümüzde turistler tarafından en çok ziyaret edilen ve fotoğraflanan yerdir.

San Marco Bazilikası

San Marco Bazilikası, Bizans mimarisini yansıtan en meşhur yapılardandır. Venedik San Marco Meydanı’nda yer alır ve 828 yılında dükler için inşa edilmiştir. Bazilikada yer alan dört bronz at heykeli, Roma döneminde Quadriga olarak tanımlanırdı ve 4. Haçlı Seferi sırasında Konstantinopolis’ten yağmalanarak getirilmiştir. Napolyon Savaşları sırasında Fransızlar tarafından Paris’e taşınan heykel, 1815’te Venedik’e iade edilmiştir. Günümüzde hava kirliliğinden etkilenmemesi için bazilikanın üstünde replikalarına yer verilmektedir.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.